Městské kulturní středisko

Logo MěKS

Městské kulturní středisko je příspěvkovou organizací města, která v rámci své činnosti zabezpečuje chod kulturního domu, kina Svratka, Muzea města Tišnova, Müllerova domu, Galerie Jamborův dům a letního kina. V organizaci pracuje 9 zaměstnanců a každoročně se v jejích sálech pořádají desítky koncertů, divadelních představení a jiných kulturních akcí. Kino Svratka prošlo v roce 2012 rozsáhlou rekonstrukcí jak interiéru, tak instalací digitální technologie, která zachránila další provoz kina s koncem starého formátu filmů. Došlo k výměně sedadel, stříbrné promítací plátno je umístěno na mobilní konstrukci, aby byl dosažen maximální divácký komfort a zároveň bylo zachováno jeviště k hudebním a divadelním představením.

Galerie Jamborův dům sídlí v moderním prostoru Jamborova domu. V roce 2012 byla uspořádána velká souborná výstava ke 125. výročí narození malíře Josefa Jambora, jehož pozůstalost tvoří základní expozici galerie. Část z tohoto souboru utvořila úspěšnou putovní výstavu a je zapůjčována do dalších měst. Galerijní nabídku tvořila kromě této zásadní výstavy pestrá nabídka dočasných výstav.

Muzeum města Tišnova sídlí v zrekonstruovaném barokním domě, tzv – Müllerův dům. Je zde stálá expozice mapující historii a přírodu Tišnova a okolí s unikátními malovanými trámovými stropy. Součástí budovy je i  přednáškový sál, kde probíhají autorská čtení, besedy, koncerty. K dispozici je i stylová kavárna. V loňském roce proběhlo 7 krátkodobých výstav, ke kterým byl vždy připraven doprovodný program, kromě vernisáží to bylo dalších 10 doprovodných akcí.

Všechny prostory a sály Městského kulturního střediska je možné si za poplatek pronajmout, a to včetně aparatury a osvětlení.

 

Adresa: 
Mlýnská 152
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
530 334 015