Městys Drásov

Platná ÚPD

Územní plán Drásov

Územní plán Drásov nabyl účinnosti 14. 1. 2009.

Změna č. I ÚP

Změna č. I  územního plánu Drásov nabyla účinnosti 4. 8. 2010.

Změna č. II ÚP

Změna č. II územního plánu Drásov nabyla účinnosti 5. 10. 2010.

Změna č. III ÚP

Změna č. III územního plánu Drásov nabyla účinnosti 14. 2. 2013.

Právní stav po změně ÚP č. III (vč. Změny č. I, II)

Zpracovatel:

ATELIÉR PROJEKTIS Brno (Jarmila Haluzová)

 

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní studie

Územní studie obytného souboru Drásov – lokalita Trávnické

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 7. 3. 2012.

Zpracovatel:

ATX ARCHITEKTI, s.r.o. (Ing. arch. Rostislav Jakubec)

00-US-TXT

01-US-2000

02-US-2000

03-US-1700

OBSAH-US-TXT

TITUL-US-TXT

 

Územní studie Drásov - U Hřiště

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 14. 2. 2018.

Zpracovatel:

PRO-PLANS s.r.o.

01a_hlavni_vykres

01b_hlavni_vykres_orto

02_vykres_TI_DI

03_vykres_VP

04_schema_vlastnici

05_koordinacni_vykres

06_sirsi_vztahy

US_Drasov_Hriste

Územní plán Drásov

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Zásobování vodou

I2c TI - Odkanalizování

I2d TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Drásov

Text změna č I + text odůvodnění změny č I ÚP Drásov

Změna č I ÚP Drásov - I2 Hlavní výkres

Změna č I ÚP Drásov - I3 VPS a VPO

Změna č I ÚP Drásov - II1 Koordinační výkres

Změna č I ÚP Drásov - II2 Předp zábory půd fondu

Změna č. II ÚP Drásov

Text změna č II + text odůvodnění změny č II ÚP Drásov

Změna č II ÚP Drásov - I2 Hlavní výkres

Změna č II ÚP Drásov - I3 VPS a VPO

Změna č II ÚP Drásov - II1 Koordinační výkres

Změna č II ÚP Drásov - II2 Předp zábory půd fondu

Změna č. III ÚP Drásov

Text změna č III + text odůvodnění změny č III ÚP Drásov

Změna č III ÚP Drásov - I1 Základní členění území

Změna č III ÚP Drásov - I2 Hlavní výkres

Změna č III ÚP Drásov - I2a Dopravní infrastruktura

Změna č III ÚP Drásov - I3 VPS a VPO

Změna č III ÚP Drásov - II1 Koordinační výkres

Změna č III ÚP Drásov - II1a Výřez koordinačního výkresu

Změna č III ÚP Drásov - II2 Předp zábory půd fondu

Právní stav po změně ÚP č. III

Text právní stav po změně ÚP č III

PS po změně ÚP č III - I1 Základní členění území

PS po změně ÚP č III - I2 Hlavní výkres

PS po změně ÚP č III - I2a Dopravní infrastruktura

PS po změně ÚP č III - I2b TI - Zásobování vodou

PS po změně ÚP č III - I2c TI - Odkanalizování

PS po změně ÚP č III - I2d TI - Energetika a spoje

PS po změně ÚP č III - I3 VPS a VPO

PS po změně ÚP č III - II1 Koordinační výkres

Datum vytvoření: 1.4.2015 / Datum změny: 14.2.2018