Městys Drásov

Platná ÚPD

Územní plán Drásov

Územní plán Drásov nabyl účinnosti 13. 4. 2021.

Zpracovatel:

Ing. Lenka Šímová

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní studie

Územní studie obytného souboru Drásov – lokalita Trávnické

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 7. 3. 2012.

Zpracovatel:

ATX ARCHITEKTI, s.r.o. (Ing. arch. Rostislav Jakubec)

00-US-TXT

01-US-2000

02-US-2000

03-US-1700

OBSAH-US-TXT

TITUL-US-TXT

 

Územní studie Drásov - U Hřiště

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 14. 2. 2018.

Zpracovatel:

PRO-PLANS s.r.o.

01a_hlavni_vykres

01b_hlavni_vykres_orto

02_vykres_TI_DI

03_vykres_VP

04_schema_vlastnici

05_koordinacni_vykres

06_sirsi_vztahy

US_Drasov_Hriste

Územní plán Drásov

UP_Drasov_text

01_Zakladni_cleneni

02_Hlavni_vykres

03_Vykres_urbanisticka_koncepce

04_Vykres_VPS

05_Koordinacni_vykres

06_Sirsi_vztahy

07_Vykres_ZPF

Datum vytvoření: 1.4.2015 / Datum změny: 22.4.2021