Mimořádná okamžitá pomoc

Co k tomu potřebujete: 

Na úřadě předložte:

  • žádost o mimořádnou okamžitou pomoc,
  • průkaz totožnosti,
  • rodný list u dětí do 15 let,
  • potvrzení o studiu,
  • potvrzení o zdravotním stavu v případě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
Kde to vyřídíte: 

Obraťte se na Úřad práce České republiky - krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště dle místa vašeho trvalého pobytu.