Mimořádná služba na MěÚ Tišnov v neděli 14. dubna kvůli volbám do EP

Městský úřad Tišnov bude v neděli 14.dubna 2019 v době od 8 do 16 hodin zajišťovat službu pro občany jiných členských států Evropské unie, kteří mají právo volit a kteří hodlají projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR.

Občané jiného členského státu Evropské unie, kteří jsou v Tišnově přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu a chtějí volit do Evropského parlamentu, se musí osobně dostavit na Městský úřad Tišnov. Zde vyplní Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, případně Žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a prokáží se platným dokladem totožnosti. Nejzazší lhůta pro podání výše uvedených žádostí pro volby do Evropského parlamentu je 40. den přede dnem voleb, tj. 14. dubna 2019 do 16.00 hodin. Tento den připadá na neděli, ale jelikož se jedná o lhůtu hmotněprávní, tak končí skutečně tento den, a nikoli až následující pracovní den, tj. v pondělí. 

Službu na Městském úřadu Tišnov bude zajišťovat:

Mgr. Jitka Hamerníková, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru 346, Tišnov, přízemí budovy úřadu, č. kanceláře 117, tel.: 549 439 775, e-mail: jitka.hamernikova@tisnov.cz.

Datum vytvoření: 8.4.2019 / Datum změny: 8.4.2019