Minerál Tišnov

duben a listopad

Zveme vás na největší prodejní výstavu minerálů a drahých kamenů v České republice. Během tří vystavovacích dnů  (pátek – neděle) můžete obdivovat drahé kameny i kovy, horniny, minerály, zkameněliny, perly a další, jak v přírodní či jen obroušené podobě, tak ve formě hotových výrobků, převážně šperků. Výstavy se účastní okolo 230 vystavovatelů z řad předních českých a zahraničních mineralogů a sběratelů. Burza se koná v prostorách tišnovské sokolovny a blízkého gymnázia.

Návštěvu mezinárodní burzy minerálů můžete spojit s vycházkou na horu Květnici, známou díky nálezům drahých kamenů. Z jejích vrcholků si vychutnáte nádherné výhledy do okolní krajiny. Vede zde naučná stezka dlouhá 5,5 km.

V průběhu jarní burzy minerálů (zpravidla v sobotu a v neděli) máte jedinečnou příležitost navštívit Královu jeskyni, která se nachází v hoře Květnici. Ta je součástí Tišnovského krasu. Můžete obdivovat labyrint chodeb a dómů navzájem propojených propastmi a komíny, který je zkrášlen krápníkovou výzdobou. Tato jeskyně není běžně přístupná.

Aktuální informace naleznete na http://www.mineraltisnov.cz/

Datum vytvoření: 21.7.2015 / Datum změny: 13.3.2018