Ministerstvo školství vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání či Žádost o odklad školní docházky je možné doručit škole v termínu:  od 10. dubna 2020 do  25. dubna 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. vhozením do uzamykatelné schránky umístěné u vstupu do základní školy,

5. podat osobně – jen ve výjimečných případech a pouze po telefonické domluvě

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.


Registrování žádostí bude možné v elektronickém systému od 20. března 2020.

V případě dotazů kontaktujte zástupkyně ředitele/ ředitelky pro I. stupeň příslušné základní školy.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době od 10. 4. 2020 do 25. 4. 2020 o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/koronavirus-od-10032020

Datum vytvoření: 21.3.2020 / Datum změny: 21.3.2020