Místní poplatky a ostatní platby POUZE PŘEVODEM na účet města

Výběr místních poplatků za komunální odpad, za psa a ostatní příjmy města (pokuty, správní poplatky, nájmy….) nelze v současné době z důvodu omezeného provozu úřadu provést v hotovosti, ani platební kartou.

Místní poplatky za komunální odpad a za psa je možné hradit bankovním převodem na č.ú 19-1425641/0100. Pro úhradu je nutné znát svůj variabilní symbol, který Vám sdělí a případné dotazy zodpoví A. Lásková (tel. 549439838, alena.laskova@tisnov.cz), H. Marvánková (tel. 549 439 843, helena.marvankova@tisnov.cz), I. Maloňová (tel. 549439844, iva.malonova@tisnov.cz).

Současně upozorňujeme, že v roce 2020 je sazba poplatku ve výši 660,- Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 560,- Kč.

Z důvodu mimořádné situace nebudou případné pozdní úhrady poplatku za komunální odpad za rok 2020 navýšeny o penále, proto není třeba se obávat zmeškání splatnosti poplatku.

 

 

 

Datum vytvoření: 16.4.2020 / Datum změny: 21.4.2020