Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnova >> CO JE NOVÉHO?

Téma změny klimatu je v současnosti velmi diskutováno.Ani našemu městu se tento fenomén nevyhnul.Zástupci města v září 2020 podepsali smlouvu o dílo na zpracování studie, která byla po té zpracována Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií společně s Nadací Partnerství, a po Novém roce byl prostor pro její připomínkování. Ve čtvrtek 8. 4. se veřejně Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnova projednala. Průběh celé akce je možné zhlédnout na YouTube kanálu Tišnovské televize.

 

Zde je několik bodů, které z prezentace pro město vyplynuly:

  • Zpracovatel studie konstatuje, že Tišnov je zeleným městem!
  • Klimatická změna je však realita - změny teplot, střídání extrémů-teplých, ledových, suchých, vodu dostatečných. Mění se dynamika i frekvence extrémů.
  • V Tišnově je péči o zeleň věnována pozornost a je to vidět i na aktuálně realizovaných projektech.
  • V připravovaných projektech město zohledňuje modro-zelená řešení a vždy v nich klade důraz na městskou zeleň – např. MŠ Hony, architektonická soutěž Revitalizace náměstí, smuteční síň aj. V mnoha případech je však nutné zohlednit lokální situaci a není vždy možné opatření uskutečnit.
  • Město jde v mnoha případech příkladem, ale pro úspěšné uvedení studie do života bude důležitá osvěta, přednášky, edukace a vysvětlování a to všem občanům města Tišnova.
  • Do konce dubna 2021 budou zapracovány do studie poslední připomínky a podněty z veřejné prezentace. Pak bude studie kompletně k dispozici na https://www.tisnov.cz/adaptace-mitigace.
  • Při veřejné diskuzi po prezentaci studie byl opět vznesen dotaz na kácení stromů kolem řeky Svratky v rámci protipovodňových opatření. Znovu se zástupce města vyjádřil, že město stromy okolo řeky kácet nehodlá a nebude.

 

Datum vytvoření: 14.4.2021 / Datum změny: 14.4.2021