MŠ Na Paloučku

Pětitřídní mateřská škola, s kapacitou 125 dětí, se nachází v klidném přírodním prostředí. Obklopuje ji ze všech stran velká členitá zahrada, vybavená průlezkami, skluzavkami a pískovišti, která je dětmi bohatě využívána v každém ročním období. Blízkost lesa je využívána k vycházkám a přímému kontaktu dětí s přírodou, proto se mateřské škole začalo říkat „Na paloučku“. K maximálnímu pobytu dětí na čerstvém vzduchu napomáhají přilehlé terasy, na které děti při příznivém počasí vycházejí přímo ze tříd i v průběhu pobytu dětí v mateřské škole. Budova má tvar písmene U, v levém křídle přízemní budovy se nacházejí dvě nově zrekonstruované třídy, v pravém křídle jsou tři třídy, které jsou zvětšeny o prostory v patrech. Obě části jsou spojeny chodbou vedoucí přes školní kuchyni. Na škole pracuje celkem 17 zaměstnanců, z toho 10 učitelek. Školní vzdělávací program pracuje s prvky programu Začít spolu a klade důraz na osobnostní rozvoj dítěte. Vzdělávání je založeno zejména na prožitkovém učení. Prioritou je individuální, citlivý přístup ke každému dítěti podle jeho potřeb. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, ochraně životního prostředí, vytváření pozitivních mravních hodnot a k podpoře pohybového rozvoje.

 

Adresa: 
Horova 960
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66603
Telefon: 
549 415 666