MŠ Sluníčko

Pětitřídní škola je umístěna v klidové části města nedaleko centra a v těsné blízkosti lesa. Kapacita školy je 132 dětí, o které pečuje 10 učitelek a 2 asistenti pedagoga, kteří se starají o 4 integrované děti se zdravotním postižením. Provoz zajišťuje 6 zaměstnanců.

Škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pod názvem Hrajeme si se Sluníčkem, jehož součástí je speciální třídní vzdělávací program. Hlavní prioritou je respektování potřeb každého dítěte a rozvoj komunikace a spolupráce. Důraz je kladen na hru, prožitkové učení a individuální přístup k dětem.

Dostatečně velké prostory tříd umožňují vytvoření hracích a zájmových koutků i míst pro odpočinek nebo rušnější aktivity. Prostorná hala v 1. patře slouží denně k pohybovým aktivitám, k pořádání kulturních akcí pro děti i k setkávání s rodiči. Zahrada, kterou děti využívají při svých hrách, je dostatečně velká, vybavená pískovišti, průlezkami, dřevěnými prvky, brouzdalištěm, zastíněná částečně vzrostlými stromy a částečně maskovací sítí. Součástí školy je také školní jídelna, která má kapacitu na přípravu 140 obědů.

V průběhu roku je pro děti připravený pestrý kulturní program – výstavy, divadla, hudební představení, výchovné programy v MŠ nebo výlety do okolí. Pravidelně mohou děti ve školce navštěvovat keramiku, hru na flétnu, logopedii, plavání, solnou jeskyni, křesťanství, celoroční adaptační program „Mámo, táto pojď si hrát“ a kroužek „Sluníčko“ pro nové děti po zápisu do MŠ. Škola úzce spolupracuje s rodiči a základními školami.

 

Adresa: 
Na Rybníčku 1700
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 415 256