Muzeum města Tišnova - Müllerův dům

Jungmannova ulice č. 80

Muzeum města Tišnova - Müllerův dům

Muzeum sídlí v nově zrekonstruovaném barokním Müllerově domě. Svým návštěvníkům nabízí ke shlédnutí stálou expozici věnovanou historii a přírodě Tišnova a okolí, krátkodobé výstavy, přednášky a koncerty. V současné době jsou zde instalovány také obrazy malíře Josefa Jambora. Součástí muzea je kavárna s dětským koutkem, ve které si hosté mohou vychutnat kávu a zákusky pod barokní klenbou.

Dům vznikl kolem roku 1712 přestavbou starší budovy pocházející z poslední čtvrtiny 17. století na patrový hostinec. Na konci 18. století byl dále upravován a zastřešen mansardovou střechou. Ke konci 19. století byl rozšířen o dvě okenní osy. Barokní dispozice však zůstala zachována. Starosta Müller dům koupil v roce 1870 a provozoval zde svou koželužnu. Po 2. světové válce, během níž zde měl svou kancelář německý důstojník, byl objekt „znárodněn“ a sloužil jako nájemní dům či kanceláře Bytového družstva. Po Sametové revoluci jej získala zpět rodina Müllerova a od roku 2000 je v majetku města Tišnova. Muzeum města Tišnova zde bylo slavnostně otevřeno dne 8. května 2011.

Aktuální informace naleznete na:

http://www.mekstisnov.cz/muzeum

http://www.tisnov.cz/muzeum-mesta-tisnova

V případě zájmu o návštěvu muzea mimo otevírací dobu kontaktujte prosím pracovníky muzea.

Kontakt:

Tel: 549 212 550 nebo 777 506 019

E-mail: muzeum@kulturatisnov.cz

 

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 18.9.2017