Na Babylon

Spojte sportovní aktivity s poznáváním přírodních krás a vydejte se s námi na Babylon. Odměnou za zdolané stoupání budou krásné výhledy na okolní kopcovitou krajinu, jejíž tvář je krásná v každém ročním období. 

Průběh trasy:

Tišnov – Štěpánovice – Borač – rozhledna Babylon – rozhledna Křivoš – Kaly – Dolní Loučky – Předklášteří – Tišnov

Délka trasy: 23 km

Náročnost: vysoká

Start a cíl: Tišnov, vlakové nádraží

Co uvidíte zajímavého?

Výlet začneme u vlakového nádraží v Tišnově, kde je rozcestník turistických tras a také možnost parkování. Vyrazíme po červené turistické značce směrem na Doubravník. Projedeme historickou částí města Tišnova s barokními právovárečnými domy, z nichž nejvýznamnější je Müllerův dům, dnes Muzeum města Tišnova s expozicí obrazů Josefa Jambora. Po červené značce budeme pokračovat až k rozcestníku Besének. Zde se napojíme na cyklotrasu vedoucí do Štěpánovic a dále do Borače. Cesta vede po zpevněném povrchu podél železniční tratě a řeky Svratky.

V obci Borač zpozorníme při přejezdu mostu přes řeku Svratku, neboť se jedná o technickou zajímavost. Ocelový příhradový most z roku 1910 má dolní mostovku, jež je vynášena kamennými břežními opěrami.  Z Borače – místní části Vrby se vydáme vzhůru do kopce lesní cestou až k rozhledně Babylon nad obcí Kaly. Jedná se o nejnáročnější úsek trasy. Dále se už budeme kochat krásnými výhledy. Nejprve z rozhledny Babylon, na jejíž vrchol vede dvanáct stupňů. Máme z ní krásný výhled na okolní kopcovitou krajinu směrem k Doubravníku. V orientaci nám pomohou panoramatické fotografie s popisem. Můžeme si zde odpočinout a vyrazit dále po žluté značce až na křižovatku v obci Zahrada. Zde odbočíme vlevo po modré směrem na Štěpánovice. Prochází zde zároveň i cyklotrasa, která nás dovede až na rozhlednu Křivoš. Odsud se nabízí krásný výhled do údolí říčky Loučky. Dominantu krajiny u obce Dolní Loučky tvoří železniční viadukt nazývaný most Míru. Je dlouhý 300 metrů a vysoký 30 metrů. Jeho hlavní oblouk o rozpětí 120 metrů je největším železobetonovým obloukem v České republice.

Od rozhledny Křivoš se vydáme do obce Kaly, a to buď stejnou cestou přes obec Zahrada nebo po hlavní silnici. V obci Kaly odbočíme na cyklotrasu směrem na Dolní Loučky, místní část Střemchoví. Po cestě si vychutnáváme krásné výhledy do údolí. Krása zdejší krajiny právě z tohoto pohledu inspirovala také akademického malíře Josefa Jambora k namalování obrazu Loučky u Tišnova v roce 1960. Obraz je součástí expozice Muzea města Tišnova.

Dojedeme do Dolních Louček až k hlavní silnici a odbočíme doprava. Po 350 m odbočíme vlevo a pokračujeme malebným údolím říčky Loučky do Předklášteří. Zde můžeme navštívit klášter Porta coeli a odměnit se něčím sladkým ve dvou vyhlášených cukrárnách. Do Tišnova se vrátíme  po cyklotrase vedoucí kolem říčky Loučky a následně úpatím hory Květnice kolem řeky Svratky. V cíli si můžeme odpočinout a občerstvit se místních restauracích.

Pokud si chceme trasu zkrátit na 14 km, můžeme vlakem dojet do Borače a odsud podle popisu do Tišnova.

Zajímavosti po cestě

Tišnov – Muzeum města Tišnova

Kaly - rozhledna Babylon

Kaly - rozhledna Křivoš

Dolní Loučky – železniční viadukt most Míru

Předklášteří – klášter Porta coeli

Datum vytvoření: 6.8.2015 / Datum změny: 6.8.2015