Nařízení města Tišnova č. 5/2021, kterým se mění nařízení města Tišnova č. 8/2017, o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města

Datum vyvěšení: 
15.9.2021
Datum sejmutí: 
1.10.2021

Starosta města Tišnova