Návrh závěrečného účtu města Tišnova za rok 2020

Finanční obor MěÚ Tišnov oznamuje občanům,že byl zpracován Závěrečný účet města Tišnova za rok 2020,který je pro občany k nahlédnutí  na úřední desce města, na webu města v sekci Úřad – Dokumenty – Rozpočet a hospodaření města 2020 a v úřední dny v termínu od 6. do 16. dubna 2021 na Finančním odboru MěÚ Tišnov.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané vyjadřovat písemně na adresu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 111, e-mailem na adresu petra.juzova@tisnov.cz ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 19.4.2021, kde bude závěrečný účet schvalován.

Datum vytvoření: 1.4.2021 / Datum změny: 1.4.2021