Návrhy na revitalizaci nám. Míru do 10. ledna 2020

Počátkem června 2019 jsme informovali veřejnost na webu Proměny Tišnova o přípravě architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Míru. Soutěž byla připravena a vyhlášena dne 19.září 2019. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na 10. ledna 2020. Zadávací dokumentace je uveřejněna na webových stránkách města Tišnova

 

 

Datum vytvoření: 6.11.2019 / Datum změny: 6.11.2019