Nejčastější otázky

Kdy a jak byly obnoveny Tišnovské trhy?

Tišnovské trhy iniciovalo v roce 2008 občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko ve spolupráci s městem Tišnov.

Následovalo podání žádostí o finanční podporu a kontaktování potenciálních zájemců o prodej z řad ekozemědělců a malovýrobců. Výsledkem jednání s budoucími prodejci bylo zrealizování ankety pro občany, která byla v průběhu května k dispozici na několika místech Tišnova. Lidé zde měli možnost vyjádřit se, jak často by se měly trhy konat, v jaký den, co by mělo být v nabídce apod. Většinový názor byl po té konzultován se zájemci o prodej a výsledkem je pořádání trhů každou sobotu od 8 do 11 hodin na náměstí Míru před radnicí. Z finančních prostředků města Tišnov, grantu Jihomoravského kraje a prostředků ESF bylo zakoupeno 11 stylových stánků, zajištěna organizace a propagace trhů. Slavnostní zahájení s doprovodným kulturním programem proběhlo 14. června 2008. Zájem obyvatel města a regionu byl nečekaný, po desáté hodině bylo téměř všechno zboží na stáncích vyprodáno.

Co přinesly Tišnovské trhy?

Za první roky existence trhů můžeme konstatovat, že vytvořením atraktivního odbytiště se pro obyvatele Tišnovska staly dostupnější biopotraviny a kvalitní lokální produkty. Stylové stánky oživily náměstí, centrum města se stává přirozeným místem pro setkávání lidí. Díky dobře zajištěné propagaci se o trzích dozvěděly všechny generace. Rodiče s dětmi, senioři a další obyvatelé Tišnovska nacházejí na stáncích své oblíbené potraviny a výrobky (místní zeleninu a ovoce včetně biokvality, med, moučníky, mléčné výrobky, potraviny pro zdravý životní styl, koření, keramiku, šperky, dekorační vazby, dárkové předměty aj.). Trhy jsou zároveň významnou podporou pro výrobce a prodejce, kteří svým podnikáním oživují místní ekonomiku. Obnovením trhové tradice se daří skloubit ekonomické a ekologické aspekty prodeje a vytvořit protiváhu současnému zahlcování měst nadnárodními velkoprodejnami, kde se s negativními důsledky na životní prostředí prodává zboží putující za zákazníkem stovky až tisíce kilometrů.

Jaké zboží na trhu najdeme?

Trhy se zaměřují na místní produkty, ekologické a Fair trade výrobky. Naším cílem je, aby byly na Tišnovských trzích nabízeny převážně plodiny, které se v našem regionu (nebo kraji) urodí a sklidí. Zeleninu a ovoce dovážené ze zahraničí zde nenajdete. Tišnovské trhy nabízí možnost pravidelného odbytiště pro pěstitele a zemědělce. Těší nás, že trhy zpestřují také místní řemeslní výrobci a že mají lidé o jejich zboží zájem.

Na trhu najdete prodejce s nabídkou zeleniny, ovoce, cukrářských výrobků, pečiva, zahradnických výpěstků, uzenin, sýrů, medu, řemesel atd.

Jaké jsou podmínky prodeje?

Podmínky prodeje jsou stanoveny Provozním řádem Tišnovských trhů. Vítáni jsou prodejci s nabídkou potravin vypěstovaných v našem regionu či blízkém okolí, biopotravin, ale také prodejci místních pochutin a výrobků, a to vždy po předchozím zaregistrování u provozovatele trhů. Kritéria nejsou striktní, každá nabídka je posuzována zvlášť. Na trzích se ale nemůže prodávat zboží, které se zaměřením trhů nesouvisí, jako např. běžná kosmetika, levný textil, apod. Pronájem stánku činí 50 Kč/1 trh + úhrada poplatku za užívání veřejného prostranství dle platné obecně závazné vyhlášky. Je možno si přinést vlastní stánek, stolek, vozík apod. V tomto případě se platí poplatek za využívané metry čtvereční – 30 Kč/m2/den v případě prodeje zemědělských produktů a 50 Kč/m2/den za řemeslné a ostatní výrobky. Při pořádání trhové slavnosti přispívá každý prodejce pořadateli slavnosti na doprovodný kulturní program 50 Kč. Bližší informace o možnosti prodeje získáte na Odboru správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov (přízemí radnice vlevo), tel.: 549 439 851, 549 439 830, email: trhy@tisnov.cz.

Jak se dozvím, kdo prodává v sobotu na trhu?

Aktuální informace o prodejcích, kteří potvrdí svou účast na konkrétní sobotu, jsou zpravidla od čtvrtka zveřejňovány na webových stránkách trhy.tisnov.cz a na nástěnce umístěné přímo na náměstí (pod poštou, vedle mapy Tišnovska). Telefonicky je možno se informovat ve všední dny a v pracovní době městského úřadu na tel.: 549 439 851.

Kdy se pořádají Bleší trhy?

Bleší trhy jsou pořádané pravidelně 2x ročně – jarní a podzimní termín. Na Bleších trzích se zboží nabízí nejen ve stáncích, ale také přímo i na dlažbě. Najdete zde použité hračky, domácí potřeby a spotřebiče, obnošené oblečení, elektro a jiné součástky, různé sběratelské speciality, knihy, časopisy, plakáty, gramofonové desky aj. Nechcete také vy nabídnout na Blešáku to, co vám doma přebývá? O podmínkách prodeje se můžete informovat ve všední dny a v pracovní době městského úřadu na tel.: 549 439 851, email: trhy@tisnov.cz.

Z jakých prostředků je hrazena organizace trhů a kdo se o ni stará?

Pravidelné provozování trhů zajišťuje město Tišnov, a to jak na úrovni personálního nasazení, tak technického zázemí (stánky, elektřina). Pravidelným příjmem z pořádaných trhů pro město je nájem za pronájem stánků a místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

Jak se na trhu pozná prodejce biopotravin?

Každý prodejce biopotravin má na stánku k dispozici doklad o certifikaci, který potvrzuje kvalitu nabízeného zboží. Na Tišnovských trzích prodávají pravidelně ekozemědělci s nabídkou zeleniny, popř. ovoce. Balené zboží je označeno státem garantovanou značkou, tzv. zelenou zebrou.