NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI k očkování seniorů nad 80 let

V pátek 15.ledna začalo Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím Centrálního rezervačního systému registrovat zájemce o očkování proti nemoci COVID-19, a to nyní prioritně pro věkovou skupinu 80+ let. V souvislosti s tímto tématem se na odbor sociálních věcí Městského úřadu Tišnov začali ve zvýšené míře telefonicky obracet senioři a jejich rodinní příslušníci s praktickými dotazy týkajícími se problematiky dostupnosti očkování. Na následujících řádcích se formou otázek a odpovědí pokusíme na opakující se otázky odpovědět, a to s platností k dnešnímu dni 20.1. 2021.

>> Na jakých místech nejblíže Tišnovsku se nyní provádí očkování proti nemoci COVID – 19?

K dnešnímu dni, tj. 20. 1. 2021 byly v Centrálním rezervačním systému v nabídce 3 očkovací místa v Brně: FN Brno Bohunice, FN u sv. Anny v Brně, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – pracoviště Brno. Pro jiné části Tišnovska směrem na Kraj Vysočina může být spádová Nemocnice Nové město na Moravě.

>> Když se zaregistruji, na kdy dostanu termín očkování?

V současnosti platí, že nabídky termínů na jednotlivých očkovacích místech přímo souvisí se zásobami vakcín. Nyní máme od jednotlivých volajících informace, že dostávají termíny na únor, v některých případech na březen 2021. Není nyní jasné, zda případné dodávky nových vakcín budou mít na tyto stanovené termíny nějaký vliv. Je zřejmé, že dosud nejsou všechna očkovací místa zásobena dostatečným množstvím vakcín, proto některé volající udivují délky poskytovaných prvních termínů.

>> Když nemám internet nebo na něm neumím pracovat, kdo mi pomůže s přihlášením mojí osoby či mého příbuzného k očkování proti COVID – 19?

Od 20. 1. 2021 odbor sociálních věcí Městského úřadu Tišnov spouští poradenskou telefonickou linku pro osoby 80+ let a jejich rodinné příslušníky (vždy na jednom z telefonních čísel 734 175 031 nebo 734 175 032), na které se lze po ověření základních vstupních informací domluvit na objednání návštěvy na odboru sociálních věcí Městského úřadu Tišnov, kde bude provedeno zaregistrování příslušné osoby 80+ let k očkování proti COVID – 19 v Centrálním rezervačním systému, bude zvoleno příslušné očkovací místo dle požadavku příbuzného či samotného seniora, včetně následného předání informace o přiděleném termínu, jakmile jej systém v souvislosti s očkovacím místem a danou osobou uvolní (viz. tzv. PIN2) a sdělí na e-mail odboru sociálních věcí (pokud rodinný příslušník nemá k dispozici vlastní e-mailový kontakt).

>> Když se zaregistruji v centrálním rezervačním systému na internetu, nabídne mi systém pouze očkovací místa v Brně, což je pro mě s ohledem na můj zdravotní stav a absenci rodinné pomoci nedostupné. Plánuje se, že bude očkování probíhat také v Nemocnici Tišnov?

K dnešnímu dni můžeme potvrdit, že očkování proti nemoci COVID-19 v Nemocnici Tišnov je vysoce pravděpodobné. Vše závisí na dostatečném množství potřebného druhu vakcín.

>> Mohou obyvatelé domu s pečovatelskou službou Centra sociálních služeb Tišnov, chráněných bydlení či nemobilní občané v běžných domácnostech počítat s tím, že budou očkováni prostřednictvím v terénu působících mobilních týmů?

V tomto ohledu jsme byli dne 13.1. 2021 informováni, že v současnosti na území Jihomoravského kraje působí dva mobilní týmy, které se v souladu s očkovací strategií věnují očkování obyvatel pobytových zařízení sociálních služeb, a to domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a pobytových zařízení odlehčovacích služeb. Aktivita mobilních očkovacích týmů se řídí očkovací strategií, která neobsahuje jako cílovou skupinu obyvatele domů s pečovatelskou službou, chráněných bydlení či běžných domácnosti. V tuto chvíli tak s dostupností služeb mobilních očkovacích týmů pro výše zmíněné případy, které nejsou uvedeny v očkovací strategii, počítat nemůžeme a je zapotřebí využít služeb očkovacích center. Předpokládáme, že situaci by pro občany Tišnovska výrazně zlepšila již výše zmíněná možnost očkování v Nemocnici Tišnov, následně pak dostupnost očkování v ambulancích praktických lékařů. V případech občanů, kteří nemohou být s ohledem na svůj zdravotní stav očkováni ambulantně, by pak připadala v úvahu návštěva praktického lékaře v domácnosti, jakmile bude k dispozici dostatečné množství vhodného typu vakcín. Dané bude záležet na tom, jak rychle se podaří vakcíny rozšířit na všechny uvedené úrovně zdravotnictví. Je zapotřebí, aby občané za pomoci svých rodinných příslušníků využili možnosti očkovacích center, aby následně množství zájemců neochromilo ambulance praktických lékařů a tito se soustředili na ty, kteří z objektivních důvodů nemohli služeb očkovacích center využít. 

 

Situace v tématu očkování proti COVID-19 se vyvíjí každým dnem. Sledujeme pečlivě dění a o jakýchkoliv informacích, které by mohly být důležité pro občany Tišnovska vás budeme informovat.

 

Mgr. Michal Kudláček, DiS. / vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Tišnov

Datum vytvoření: 20.1.2021 / Datum změny: 21.1.2021