Nové programy na podporu podnikatelů v boji proti koronaviru

Nové programy na podporu podnikatelů v boji proti koronaviru

Country for the Future 

·         Dotace až do výše 25 mil. Kč (tj. 50 %, na vybrané položky až 100 %)

·         Předmět dotace: Vytvoření nebo zdokonalení procesu výroby či poskytování služeb, zavádění inovací v dodavatelsko-odběratelském řetězci, organizační změny. Vždy v souvislosti se šířením nakažlivých onemocnění typu koronavirus SARSCoV-2. Částečně proplacena vám může být dokonce i příprava dotační žádosti.

·         Příjem žádostí: 3. 4. 2020 - 15. 5. 2020

 

Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID 

·         Dotace až do výše 5 mil. Kč (tj. 90%)

·         Předmět dotace: Materiál a mzdy na projekty či rychlé dokončení vývoje nových řešení proti koronavirové infekci (vč. IT oblasti) nebo rozšíření stávající kapacit výroby.

·         Příjem žádostí od 2. 4. 2020

 

Technologie COVID

·         Dotace 250 tis. - 20 mil. Kč (tj. až 45 %)

·         Předmět dotace: Nákup strojů pro zahájení výroby zdravotnických a ochranných prostředků.

·         Příjem žádostí - zatím nebylo pevně stanoveno, pravděpodobně od 14. 4. 2020

 

Inovační vouchery COVID

·         Dotace 50 tis. – 1 mil. Kč (tj. až 85 %)

·         Předmět dotace: Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací pro projekty určené pro boj či prevenci proti COVID-19.

·         Příjem žádostí - zatím nebylo pevně stanoveno, spuštění se očekává v nejbližších dnech

Datum vytvoření: 7.4.2020 / Datum změny: 9.4.2020