O šibenici

Tišnovská šibenice

  • Původně zděná stavba s vyhnanými rohovými sloupky až do výše 6m byla na Klucanině v místě nad „Brabcovou“ pilou vystavěna v pozdním středověku nebo baroku.
  • Výkon trestu hrdelních zločinů v Tišnově byl zrušen v 18. století
  • V březnu 2014 byly objeveny kamenné základy tišnovské šibenice týmem profesora Josefa Ungera z Antropologického ústavu Masarykovy univerzity.
  • Výzkum na místě šibenice skončil téhož roku v létě.

Popravčí vrch „ Na spravedlnosti“

  • Místo, kde se kdysi tyčila zděná šibenice, je nyní na kraji borového lesa nad mýtinou, svažující se prudce směrem k městu.
  • Po původní šibenici zbyly pouze mělké, kamenné základy ukryté pod zemí. Základy budou nadezděny z místního kamene do výše cca 400mm nad rostlý terén. Okolí bude upraveno dlážděním z lomového kamene a mlatovým povrchem.
  • Na rozhraní lesa a mýtiny, vedle přístupové cesty, bude postavena nová kaple.
  • Bude symbolicky ukončovat cestu hrdelního práva a budou ji tvořit tři kamenné pilíře, jako symbol tří ctností Panny Marie.
  • Charakter pilířů bude materiálově odpovídat ostatním zastavením – budou zděny z lomového kamene s vkládáním kamenných bloků s reliéfy, symbolizujícími sedm ctností.
  • Okolí kaple bude rovněž dlážděno z lomového kamene s vyrovnávajícími, širokými stupni, kombinovaným s mlatovými povrchy. Budou zde také osazeny lavice s dřevěnými sedáky a vysázeny listnaté stromy.