Obec Bukovice

Platná ÚPD

Územní plán Bukovice

Územní plán Bukovice nabyl účinnosti 4. 3. 2011.

Zpracovatel:

ATELIER A.VE (Ing. arch. Štěpán Kočiš)

Změna č. I ÚP Bukovice

Změna č. I  Územního plánu Bukovice nabyla účinnosti 30. 10. 2020

Zpracovatel:

ATELIER A.VE (Ing. arch. Štěpán Kočiš)

Úplné znění po změně ÚP č. I Bukovice

Zpracovatel: ATELIER A.VE (Ing. arch. Štěpán Kočiš)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Bukovice

Text ÚP - Titulní list

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a TI - Vodní hospodářství

I2b TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Bukovice

03a_ÚP Bukovice_Z1_text_výrok

03b_ÚP Bukovice_Z1_text_oduvodneni

04_ÚP Bukovice_Z1_grafika_I-1_zč

05_ÚP Bukovice_Z1_grafika_I-2_hlv

06_ÚP Bukovice_Z1_grafika_I-3_vps

07_ÚP Bukovice_Z1_grafika_II-1_koo

08_ÚP Bukovice_Z1_grafika_II-2_šv

09_ÚP Bukovice_Z1_grafika_II-3_zpf

Úplné znění po změně ÚP č. I Bukovice

03_ÚP Bukovice_úplné znění_Z1_text

04_ÚP Bukovice_úplné znění Z1_grafika_I-1_zč

05_ÚP Bukovice_úplné znění Z1_grafika_I-2_hlv

06_ÚP Bukovice_úplné znění Z1_grafika_I-3_voda

07_ÚP Bukovice_úplné znění Z1_grafika_I-4_ene

08_ÚP Bukovice_úplné znění Z1_grafika_I-5_vps

09_ÚP Bukovice_úplné znění Z1_grafika_II-1_koo

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne 22. 9. 2017 usnesením č. 9.

Zpráva o uplatňování ÚP Bukovice

Datum vytvoření: 19.6.2015 / Datum změny: 3.12.2020