Obec Černvír

Platná ÚPD

Územní plán obce Černvír

Územní plán obce Černvír schválilo Zastupitelstvo obce Černvír dne 30. 8. 2005.

Zpracovatel:

AR projekt s.r.o. (Ing. arch Milan Hučík)

Projednávaná ÚPD

Územní plán Černvír

Schválené zadání ÚP ze dne 22. 11. 2010.

Společné jednání 26. 7. 2011.

Veřejné projednání 3. 12. 2012.

Opakované veřejné projednání 8. 1. 2014.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jana Benešová

Datum vytvoření: 19.6.2015 / Datum změny: 20.4.2017