Obec Drahonín

Platná ÚPD

Územní plán Drahonín

Územní plán Drahonín nabyl účinnosti 22. 7. 2010.

Zpracovatel:

ATELIER A.VE (Ing. arch. Helena Kočišová)

Změna č. I ÚP Drahonín

Změna č. I Územního plánu Drahonín nabyla účinnosti 26.7.2017

Zpracovatel:

ATELIER A.VE (Ing. arch. Helena Kočišová)

Právní stav po změně ÚP č. I Drahonín

Zpracovatel:
ATELIER A.VE (Ing. arch. Helena Kočišová)

 

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Drahonín

Text ÚP - Titulní list

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Technická infrastruktura

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Drahonín

Text změna č I ÚP Drahonín - Obsah dokumentace

Text změna č I ÚP Drahonín

Text odůvodnění změny č I ÚP Drahonín

Změna č I ÚP Drahonín - I1 Základní členění území

Změna č I ÚP Drahonín - I2 Hlavní výkres

Změna č I ÚP Drahonín - I2a Technická infrastruktura

Změna č I ÚP Drahonín - I3 VPS a VPO

Změna č I ÚP Drahonín - II1 Koordinační výkres

Změna č I ÚP Drahonín - II1a Výřez koordinačního výkresu

Změna č I ÚP Drahonín - II2 Předp zábory půd fondu

Změna č I ÚP Drahonín - II3 Širší vztahy

Právní stav po změně ÚP č. I

Text právní stav po změně ÚP č I - Obsah dokumentace

Text právní stav po změně ÚP č I

PS po změně ÚP č I - I1 Základní členění území

PS po změně ÚP č I - I2 Hlavní výkres

PS po změně ÚP č I - I2a Technická infrastruktura

PS po změně ÚP č I - I3 VPS a VPO

PS po změně ÚP č I - II1 Koordinační výkres

PS po změně ÚP č I - II2 Předpokládané zábory půdního fondu

 

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 1.10.2018