Obec Hradčany

Platná ÚPD

Územní plán Hradčany

Územní plán Hradčany nabyl účinnosti dne 14. 2. 2019.

Zpracovatel:

Ing. arch. Zbyněk Pech

Projednávaná ÚPD

Žádná

Územní plán Hradčany

01_ÚP Hradčany_Výrok

02_ÚP Hradčany_Odůvodnění

vy_1_ZČÚ

vy_2_hlavní výkres

vy_3_VPS

vy_O1_koordinační výkres

vy_O1a_koordinační výkres_2000

vy_O2_širší vztahy

vy_O-3_ZPF

vy_O-4_doprava

vy_O-51_VH_kanalizace

vy_O-52_VH_voda

vy_O-6_energetika

vy_SCHEMA_etapizace

 

 

 

 

 

 

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 20.2.2019