Obec Lomnička

Platná ÚPD

Územní plán sídelního útvaru Lomnička

Územní plán sídelního útvaru schválilo Zastupitelstvo obce Lomnička dne 26. 6. 1998.

Zpracovatel:

ATELIER URBI (ing. arch. Jana Benešová)

Změna č.I ÚPN SÚ Lomnička

Změnu č.I Územního plánu sídelního útvaru Lomnička schválilo Zastupitelstvo obce Lomnička dne 8. 3. 2004.

Zpracovatel:

ATELIER URBI (ing. arch. Jana Benešová)

Změna č.II ÚPN SÚ Lomnička

Změnu č.II Územního plánu sídelního útvaru Lomnička schválilo Zastupitelstvo obce Lomnička dne 9. 10. 2006.

Zpracovatel:

ATELIER URBI (ing. arch. Jana Benešová)

Projednávaná ÚPD

Územní plán Lomnička

Schválené zadání ÚP ze dne 27. 2. 2017.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Fixel

Datum vytvoření: 23.6.2015 / Datum změny: 4.6.2019