Obec Malhostovice

Platná ÚPD

Územní plán Malhostovice - Nuzířov

Územní plán Malhostovice nabyl účinnosti 25. 12. 2008.

Zpracovatel:
ATELIÉR PROJEKTIS Brno (Jarmila Haluzová)

Změna č. I ÚP Malhostovice - Nuzířov

Změna č. I  Územního plánu Malhostovice - Nuzířov nabyla účinnosti 7. 7. 2011.

Zpracovatel:
ATELIÉR PROJEKTIS Brno (Jarmila Haluzová)

Právní stav po změně ÚP č. I Malhostovice - Nuzířov

Zpracovatel:
ATELIÉR PROJEKTIS Brno (Jarmila Haluzová)

 

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Malhostovice - Nuzířov

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Zásobování vodou

I2c TI - Odkanalizování

I2d TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II1b Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Malhostovice - Nuzířov

Text změna č I + text odůvodnění změny č I ÚP Malhostovice

Změna č I - ÚP Malhostovice - I1 Základní členění území

Změna č I - I2 I3 I4 I6 I7 I8 I9 ÚP Malhostovice - I2 Hlavní výkres

Změna č I - I8 I10 ÚP Malhostovice - I2 Hlavní výkres

Změna č I - I11 ÚP Malhostovice - I2 Hlavní výkres

Změna č I - I10 ÚP Malhostovice - I3 VPS a VPO

Změna č I - I2 I3 I4 I6 I7 I8 I9 ÚP Malhostovice - II1 Koordinační výkres

Změna č I - I8 I10 ÚP Malhostovice - II1 Koordinační výkres

Změna č I - I11 ÚP Malhostovice - II1 Koordinační výkres

Změna č I - I2 I3 I4 I6 I8 I9 ÚP Malhostovice - II2 Předp zábory půd fondu

Změna č I - I8 I10 ÚP Malhostovice - II2 Předp zábory půd fondu

Právní stav po změně ÚP č. I

Text právní stav po změně ÚP č I

PS po změně ÚP č I - I1 Základní členění území

PS po změně ÚP č I - I2 Hlavní výkres

PS po změně ÚP č I - I2a Dopravní infrastruktura

PS po změně ÚP č I - I2b TI - Zásobování vodou

PS po změně ÚP č I - I2c TI - Odkanalizování

PS po změně ÚP č I - I2d TI - Energetika a spoje

PS po změně ÚP č I - I3 VPS a VPO

PS po změně ÚP č I - II1 Koordinační výkres

 

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne 9. 1. 2018.

Zpráva o uplatňování ÚP Malhostovice

Příloha č1 Malhostovice Zpráva o uplatňování územního plánu

 

 

Datum vytvoření: 7.5.2015 / Datum změny: 19.3.2018