Obec Nelepeč - Žernůvka

Platná ÚPD

Žádná.

Projednávaná ÚPD

Územní plán Nelepeč-Žernůvka

Návrh ÚP.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Matušek

Datum vytvoření: 23.6.2015 / Datum změny: 11.12.2017