Obec Olší

Platná ÚPD

Územní plán Olší

Územní plán Olší nabyl účinnosti 21. 3. 2009.

Zpracovatel:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.

Změna č. I ÚP Olší

Změna č. I  Územního plánu Olší nabyla účinnosti 10. 4. 2012.

Zpracovatel:

Architektonicko-urbanistická projekční kancelář (Ing. arch. Alena Košťálová)

Právní stav po změně ÚP č. I Olší

Zpracovatel: Architektonicko-urbanistická projekční kancelář (Ing. arch. Alena Košťálová)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Olší

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Veřejná infrastruktura

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II1b Výřez koordinačního výkresu

II1c Výřez koordinačního výkresu

II1d Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Olší

Text změna č I + text odůvodnění změny č I ÚP Olší

Změna č I ÚP Olší - I1 Základní členění území

Změna č I ÚP Olší - I2 Hlavní výkres

Změna č I ÚP Olší - I2a Veřejná infrastruktura

Změna č I ÚP Olší - II1 Koordinační výkres

Změna č I ÚP Olší - II2 Předp zábory půd fondu

Právní stav po změně ÚP č. I

Text právní stav po změně ÚP č I

PS po změně ÚP č I - I1 Základní členění území

PS po změně ÚP č I - I2 Hlavní výkres

PS po změně ÚP č I - I2a Veřejná infrastruktura

PS po změně ÚP č I - I3 VPS a VPO

PS po změně ÚP č I - II1 Koordinační výkres

PS po změně ÚP č I - II2 Předpokládané zábory půdního fondu

 

 

 

Datum vytvoření: 23.6.2015 / Datum změny: 2.2.2018