Obec Pernštejnské Jestřabí

Platná ÚPD

Územní plán Pernštejnské Jestřabí

Územní plán Pernštejnské Jestřabí nabyl účinnosti 28. 9. 2010.

Zpracovatel:

STUDIO P (Ing. arch. Jan Psota)

Změna č. I ÚP Pernštejnské Jestřabí

Změna č. I  Územního plánu Pernštejnské Jestřabí nabyla účinnosti 1. 8. 2013.

Zpracovatel:

STUDIO P (Ing. arch. Jan Psota)

Právní stav po změně ÚP č. I Pernštejnské Jestřabí

Zpracovatel:

STUDIO P (Ing. arch. Jan Psota)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Pernštejnské Jestřabí

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Doplňující výkres - Maňová a Pernštejnské Jestřabí

II1b Doplňující výkres - Jílmový a Husle

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Pernštejnské Jestřabí

Text změna č I + text odůvodnění změny č I ÚP Pern Jestř

Změna č I ÚP Pern Jestř - I1 Základní členění území

Změna č I ÚP Pern Jestř - I2 Hlavní výkres

Změna č I ÚP Pern Jestř - II1 Koordinační výkres

Změna č I ÚP Pern Jestř - II1a Doplňující výkres - Pern Jestř a Husle

Změna č I ÚP Pern Jestř - II2 Předp zábory půd fondu

Právní stav po změně ÚP č. 1

Text právní stav po změně ÚP č.1

PS po změně ÚP č.1 - Doplňující výkres Jilmoví, Husle

PS po změně ÚP č.1 - Doplňující výkres Maňová

PS po změně ÚP č.1 - I1 Základní členění území

PS po změně ÚP č.1 - I2 Hlavní výkres

PS po změně ÚP č.1 - I2a Dopravní infrastruktura

PS po změně ÚP č.1 - I2b TI - Zásobování vodou

PS po změně ÚP č.1 - I2d TI - Energetika a spoje

PS po změně ÚP č.1 - I3 VPS a VPO

PS po změně ÚP č.1 - II1 Koordinační výkres

 

Datum vytvoření: 29.6.2015 / Datum změny: 30.11.2017