Obec Předklášteří

Platná ÚPD

Územní plán obce Předklášteří

Územní plán obce schválilo Zastupitelstvo obce Předklášteří dne 12. 11. 1998.

Zpracovatel:

ATELIER URBI (Ing. arch. Jana Benešová)

Změna č.I ÚPN obce Předklášteří

Změnu č.I Územního plánu obce schválilo Zastupitelstvo obce Předklášteří dne 6. 9. 2002.

Zpracovatel:

ATELIER URBI (Ing. arch. Jana Benešová)

Změna č.II ÚPN obce Předklášteří

Změnu č.II Územního plánu obce schválilo Zastupitelstvo obce Předklášteří dne 18. 11. 2004.

Zpracovatel:

ATELIER URBI (ing. arch. Jana Benešová)

Projednávaná ÚPD

Územní plán Předklášteří

Schválené zadání ÚP ze dne 31. 3. 2010.

Společné jednání proběhlo dne 19. 7. 2011.

Změna zpracovatele ÚP.

Návrh ÚP pro veřejné projednání.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Hála

Datum vytvoření: 29.6.2015 / Datum změny: 11.12.2017