Obec Strhaře

Platná ÚPD

Územní plán obce Strhaře

Územní plán obce schválilo Zastupitelstvo obce Strhaře dne 27. 10. 2002.

Zpracovatel:

Urbanistické středisko Brno, s.r.o. (Ing. arch. Vladimír Klajmon)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Datum vytvoření: 30.6.2015 / Datum změny: 20.4.2017