Obec Zhoř

Platná ÚPD

Územní plán obce Zhoř

Územní plán obce schválilo Zastupitelstvo obce Zhoř dne 29. 5. 2003.

Zpracovatel:

Ing. arch. Marta Vaculíková

Změna č.I ÚPO Zhoř

Změna č.I Územního plánu obce Zhoř nabyla účinnosti dne 31. 1. 2008.

Zpracovatel:

Ing. arch. Řehůřková Zita

Projednávaná ÚPD

Územní plán Zhoř

Návrh ÚP.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Matušek

Datum vytvoření: 1.7.2015 / Datum změny: 11.12.2017