Odbor stavebního řádu

v samostatné působnosti:

 1. rozhoduje o označování budov čísly v souladu s ustanovením § 31 zákona o obcích;

 2. koordinuje pojmenovávání nových ulic nebo jiných veřejných prostranství ve městě Tišnově,včetně jejich změn nebo zrušení dle § 28 zákona o obcích, připravuje podklady pro rozhodování rady a zastupitelstva;

 3. zapisuje ulice nebo jiné veřejné prostranství ve městě Tišnově do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí dle § 28 odst. 3 zákona o obcích, o zápisu informuje odbor správy majetku a komunálních služeb;

v přenesené působnosti:

vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodě jako obecný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména

 • vydává územní rozhodnutí dle § 76 stavebního zákona, a to rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu,
 • uzavírá se souhlasem dotčeného orgánu dle § 78 odst. 3 stavebního zákona se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí,
 • vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona,
 • uděluje písemný souhlas s ohlášenou stavbou, terénní úpravou nebo zařízením dle § 104 stavebního zákona,
 • vydává stavební povolení dle § 115 stavebního zákona,
 • povoluje změnu stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona,
 • přijímá oznámení o záměru započít s užíváním stavby dle § 120 stavebního zákona,
 • vydává kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona,
 • povoluje předčasné užívání stavby dle § 123 stavebního zákona a rozhoduje o provedení zkušebního provozu dle § 124 stavebního zákona,
 • nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby popř. pasportu stavby dle § 125 stavebního zákona,
 • uděluje písemný souhlas ke změně v užívání stavby dle § 126 stavebního zákona
 • povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení dle § 128 a 129 stavebního zákona,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 stavebního zákona,
 • nařizuje provedení neodkladného odstranění stavby a nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav a vyklizení stavby dle §§ 135, 137 a 140 stavebního zákona,
 • eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora,
 • vykonává státní dozor dle § 171 stavebního zákona,
 • rozhoduje ve věcech přestupků na úseku působnosti obecného stavebního úřadu a přestupků podle § 66d odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečuje vydávání koordinovaných stanovisek dle § 4 stavebního zákona
 • provádí v rozsahu působnosti stavebního úřadu zápisy do Registru územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí úkony v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu dle zákona č. 111/2000 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, 

2. provádí v rozsahu působnosti stavebního úřadu zápisy do Registru územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,

3. provádí úkony v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu dle zákona č. 111/2000 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro účely obecného stavebního úřadu je Tišnov rozdělen na tyto části (mapa rozdělení):

 • část A: Černohorská, Dlouhá, Drbalova, Družstevní, Dřínová, Dvořáčkova, Formánkova, Hynka Bína, Jiráskova, K Čimperku, Králova, Kukýrna, Květnická, Lomnická, Na Honech, nám. 28. října, Nerudova, Osvobození, Parolkova, Polní, Riegrova (od nám Míru po křižovatku ulic Drbalova, Na Hrádku), Tyršova
 • část B: Bezručova, Brněnská (od Komenského nám. po Humpolku), Halouzkova, Janáčkova, Jirchářská, Jungmannova, Klášterská, Koráb, Kostelní, Koželužská, Mlýnská, Na Kopečku, Na Loukách, Pod Květnicí a Trmačov
 • část C: Alšova, Brněnská (úsek od samoobsluhy na Humpolce po křižovatku s ul. Dobrovského), Cáhlovská, Červený Mlýn, Dvořákova, Havlíčkova, Hornická (úsek od křižovatky s ul. Na Rybníčku po křižovatku s ul. Dobrovského), Hřbitovní, Husova, Hybešova, Chodníček, Karasova, Kvapilova, Máchova, Majorova, Na Hrádku, Na Mlékárně, Na Rybníčku, Riegrova (od nemocnice po křižovatku ulic Na Hrádku a Drbalova), Smetanova, Smíškova, Sv. Čecha, U Humpolky, U Střelnice, U Svratky, Vrchlického, Wágnerova, Za Krétou, Za Mlýnem
 • část D: Cihlářská, Brněnská (od křižovatky s Dobrovského směr Trnec), Dobrovského, Erbenova, Halasova, Hanákova, Hornická (od křižovatky s Dobrovského po Mánesovu), Horova, Hradčanská, Jamborova, Mahenova, Mánesova, Mrštíkova, Na Nové, Olbrachtova, Purkyňova, Revoluční, Těsnohlídkova, Trnec, U Lubě, U Pily

   

Rozdělení působnosti referentů (mapa rozdělení):

 • Petra Cíková - Tišnov (část D), Borovník, Drahonín, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves + Prosatín, Kuřimské Jestřabí + Blahoňov, Lomnička, Lubné, Níhov, Rojetín, Řikonín + Kutiny, Šerkovice
 • Ing. Dana Kratochvílová - Tišnov (část A), Borač + Podolí,  Černvír, Doubravník + Křižovice, Nedvědice + Pernštejn, Předklášteří, Štěpánovice
 • Ivana Havlišová - Tišnov (část C + Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov), Hradčany, Malhostovice + Nuzířov, Sentice, Železné
 • Ing. Michaela Trdá - Tišnov (část B), Dolní Loučky + Střemchoví,  Horní Loučky,  Kaly + Zahrada, Olší + Rakové + Klokočí +Litava, Pernštejnské Jestřabí + Maňová + Husle + Jilmoví, Skryje + Boudy, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka, Žďárec + Víckov + Ostrov
 • Ing. Monika Svobodová - Drásov, Skalička, Všechovice
 • Petra Muselíková Vladíková - Březina, Deblín, Heroltice, Nelepeč + Žernůvka, Svatoslav, Úsuší + Čížky, Vohančice
 • stavební úřad Lomnice: Ing Ludmila Klepárníková (tel.: 549 450 169) - Běleč, Brumov, Bukovice, Hluboké Dvory, Lomnice, Ochoz u Tišnova, Osiky, Rašov, Rohozec, Strhaře, Synalov, Unín, Zhoř
 • stavební úřad Veverská Bítýška: Ing. arch. Klára Miková, Ing. Petr Kozelek (tel. 549 420 759) - Braníškov, Lažánky, Maršov
Soubory: 
Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 2.9.2020