Omezení činnosti Městského Úřadu Tišnov

Na základě oznámení společnosti E.ON dojde v pondělí dne 10. srpna 2015 k dlouhodobě plánovanému přerušení dodávek elektrické energie, která postihne všechna pracoviště Městského úřadu Tišnov.

Přerušení dodávek elektřiny je plánováno v době:

7:15 – 11:00 hod. – budova nám. Míru 346 (vedle polikliniky)

11:30 – 15:00 hod. – budovy Radniční 14 a nám. Míru 111

V uvedenou dobu zůstanou pro veřejnost zachovány úřední hodiny jednotlivých pracovišť, nebude však k dispozici žádná výpočetní technika, tudíž jednotlivé činnosti (např. přepisy vozidel, výpisy přes CzechPoint, apod.) budou po dobu přerušení dodávek elektrické energie značně omezeny. Děkujeme za pochopení

V Tišnově dne 31.7.2015

Mgr. Iva Dvořáčková

tajemnice

Datum vytvoření: 5.8.2015 / Datum změny: 5.8.2015