Optimalizace systému třídění a sběru bioodpadu v Tišnově

Předmětem podpory je rozvoj systému separace a sběru odpadu pořízením sběrných nádob
na bioodpad do sídlištní zástavby města Tišnova. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a k navýšení kapacity jejich třídění o 140 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.