Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Osvětlení Kuthanova

Jméno a příjmení: 
Petra Vašíčková
Dobrý den, včera bylo zapnuto veřejné osvětlení na ulici Kuthanova. Bohužel lampy jsou namířené tak, že svítí přímo do oken domu 1845 na ulici K Čimperku. Bydlíme v prvním patře a v noci máme v bytě světlo jako ve dne, prosím o nápravu a sklopení světla pouze na komunikaci, děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

po telefonickém stížnosti na osvětlení v uvedené lokalitě jsme nechali prověřit situaci na místě správcem osvětlení, který s Vámi situaci řešil i na místě. Šetřením bylo zjištěno, že osvětlení odpovídá stanoveným normám. V současné době je osvětlení ve zkušebním provozu a jeho nynější podoba není definitivní.

S pozdravem 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
13.2.2020

Zrušení Komise pro rozvoj města

Jméno a příjmení: 
Jolana Novotná
Dobrý den, prosím o vysvětlení, proč došlo ke zrušení Komise pro rozvoj města. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Novotná,

děkuji za Váš dotaz a dovoluji si ocitovat z důvodové zprávy, která v této souvislosti byla předložena Radě města: „Návrh na zrušení Komise pro rozvoj města byl předložen především z důvodu zefektivnění procesů souvisejících se strategickými záměry a projekty zamýšlenými či realizovanými ve městě. V této souvislosti hodlá vedení více zapojit do těchto procesů architektku města a také nově dopravního specialistu, s nímž byla uzavřena rámcová smlouva. Veřejná prezentace projektů města a diskuze nad nimi pak zůstává nedotčena, neboť vedení města hodlá v této oblasti nadále periodicky aktualizovat investiční výhled města jako jeden z nástrojů strategického plánování. Kromě toho budou klíčové projekty města prezentovány veřejnosti např. formou veřejných prezentací či diskuzí, ostatně jako doposud.“

Mějte se hezky.

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
13.2.2020

Hřbitov

Jméno a příjmení: 
Tereza
Dobrý den. Dnes v pondělí 10.2. byl pravděpodobně z důvodu hurikánu Sabine zavřen starý hřbitov. To samé podle nápisu na vratech bude i zítra. Jsem velice zklamaná, že z důvodu výročí nemohu navštívit hrob mých milovaných. A to bohužel ani z í t r a ! Asi mi namítnete, že z důvodu bezpečnosti. Má to ale své ALE. Jednak nepříznivého , silně větrného počasí , které láme větve a ničí stromy je v průběhu roku hodně a stejně je hřbitov stále otevřen. A pak se podívejme na další tišnovské vzrostlé stromy. Co takhle hrádek? Asi by se musel taky pro lidi uzavřít. A co cesta podél kostela? Není lemovaná starými vzrostlými stromy? To by se asi musela také uzavřít. A co cesta dolů k parku pod kostelem? Tam větve padají na cestu v klidu celý podzim a zimu. A nikdo to neřeší. Atd........... Proto se chci zeptat, zdali ořez stromů, který je dělán na tišnovském starém hřbitově by neměl být razantnější. Firma ořezává kousky větví ...2,5 m.... hroby jsou zasypané nepořádkem a na stromě to není vůbec znát. Asi mi opět někdo namítne, že stromy jsou vzácné. ( chráněné nebudou, to by měly označení cedulkou) Ale pro spoustu lidí jsou hroby jejich milovaných důležité a přiznejme si, jednou tam budeme ležet taky. Tak nevím, zdali uzavřený hřbitov (2 dny) , není jen pouhý alibismus. Ještě bych se chtěla zeptat, kdo by zaplatil případné zničení hrobu spadlou větví? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

ČHMÚ vyhlásil pro naši oblast na pondělí dne 10. 2. 2020 vysoký stupeň nebezpečí kvůli bouři Sabine. Pro zajištění bezpečnosti návštěvníků jsme se rozhodli uzavřít starý hřbitov. Důvodem bylo, že se na něm nachází mimo jiné 8 vzrostlých stromů s nainstalovanými bezpečnostními vazbami v korunách. Jejich schopnost odolávat takové bouři je snížená. Nejde ale jen o aktuální sílu větru. I po zmírnění jeho intenzity může stále docházet k pádu větví, jelikož již zlomené či nalomené větve mohou být zaklesnuty v koruně.

Jako vlastník jsme povinni dbát ochrany života a zdraví osob, což činíme. Po zhodnocení situace bylo navíc druhý den rozhodnuto o znovuotevření hřbitova od 13 hodin.

K Vašemu „nikdo to neřeší“ jen poznamenávám, že v roce 2019 proběhlo dendrologické posouzení lokalit Na Hrádku, starý hřbitov, koupaliště, Kukýrna a dalších. Následně v 2. půlce roku byla navržená opatření realizována. Šlo především o odborný udržovací řez stromů, konkrétně zdravotní a bezpečnostní a také výměnu a instalaci bezpečnostních vazeb.

Řez je nutné provádět technicky správně, řídíme se Standardy Agentury ochrany přírody a krajiny. Není možné odřezávat libovolně silné větve stromů a odstranit větší množství listové plochy. Vedlo by to k nevratnému poškození stromu, ohrozilo jeho statiku a rovněž při řezu vzniká riziko infekce.

Jediný řez, který by odpovídal Vašim požadavkům, aby ze stromů nepadal „nepořádek“, je řez likvidační (kácení).

Město Tišnov má uzavřeno pojištění odpovědnosti. Pokud tedy vznikne škoda na majetku třetích osob, v tomto případě na náhrobcích a hrobech, potom je prokázaná škoda pojišťovnou uhrazena. Pojišťovna si může vyžádat, především u vyšších pojistných plnění, doložení o dodržení bezpečnosti a požadovaných předpisů. V tomto případě by tedy mohla požadovat, že stromy byly průběžně kontrolovány a že o ně bylo postaráno prořezem, případně instalací vazby atd. 

S pozdravem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
13.2.2020

Veřejné osvětlení

Jméno a příjmení: 
Marie Váňová
Prosím o sdělení, proč nefunguje veřejné osvětlení na ulici Kuthanova, přesněji řečeno na druhé polovině? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

veřejné osvětlení nebylo funkční, protože nebylo zkolaudované a město jej tudíž nemohlo převzít do svého majetku. Situaci jsme vyřešili dohodou s investorem.

S pozdravem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

 

 

Datum odpovědi: 
12.2.2020

Sběr plastů, poplatek za popelnice

Jméno a příjmení: 
Marie Váňová
Prosím o sdělení, proč byla ukončena sleva na pytlový sběr plastů? proč byl navýšen o třetinu poplatek za odvoz popelnic? K oběma změnám nebylo nikde podáno zdůvodnění. Nebo se mýlím? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

sleva za pytlový sběr plastů měla sloužit hlavně jako motivace po jeho zavedení. Po 5 letech poskytování slevy na pytlový sběr, vedlo k ukončení především celkové zvyšování nákladů (pořízení pytlů, cena za pronájem systému, čtečky, evidence), provozní nedostatky systému a problémy s načítáním kódů.

Vzhledem k přísnějšímu nastavování systému třídění odpadů, kde zákon ukládá povinnost třídit nejen obcím a městům, ale i občanům, se snažíme, aby se systém zbytečně neprodražoval, a spíše jsme občanům nabídli další možnosti pohodlného třídění. Proto jsme zavedli novou službu pytlového sběru papíru od domu a i nadále poskytujeme zdarma 50 ks žlutých pytlů na plasty pro domácnost/rok na třídění. Dále občanům nabízíme rovněž kvalitní tašky na tříděný odpad, které jsou po uhrazení poplatku za odpad zdarma k vyzvednutí na Odboru správy majetku a komunálních služeb.

Informace ke zdražování odpadů proběhly v Tišnovských novinách, Tišnovské televizi i na webu.

https://tisnovskatelevize.cz/2019/12/19/ttv-aktualne-19-12-2019/

https://tisnovskenoviny.cz/2019/12/20/zmeny-v-odpadovem-hospodarstvi/

https://tisnovskenoviny.cz/2019/11/22/chystane-zmeny-v-odpadovem-hospodarstvi/

S pozdravem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
11.2.2020

Přechod pro chodce

Jméno a příjmení: 
Jana D.
Při přecházení silnice po přechodu z ulice Nádražní na ulici Cáhlovská při vstupu na přechod brání výhledu doleva na přijíždějící vozidla okrasný živý plot z dřevin.Z pohledu řidiče přijíždějícího z druhé strany, brání dřeviny výhledu na chodník před přechodem. Lze konec okrasného plotu upravit tak aby nebránil výhledu na silnici do zatáčky? Děkuji.
Odpověď: 

Odpovídá z Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Moc děkujeme za podnět, živý plot upravíme, aby nebránil ve výhledu. Na jaře je plánován jeho výraznější ořez.

 

 

Datum odpovědi: 
6.2.2020

Povolenky ke vjezdu

Jméno a příjmení: 
denulinka1993
Dobrý den, ráda by jsem vznesla dotaz na povolenky mezi obcemi Drásov a Železné. Je tam dopravní značka zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí „Mimo dopravní obsluhy“. Podle mých informací starostové dotčených obcí ,žádné povolenky nevídávají a přesto, se po komunikaci prohánějí velkou rychlostí služební auta např. Vitar. Tak mají nějakou povolenku a od koho? Je mi známo, že na uvedenou komunikaci můžou jenom majitelé pozemků v oblasti komunikace, tak zaměstnanci podle mého mínění, nejsou dopravní obsluha. Děkuji.
Odpověď: 

Odpovídá Odbor dopravy a živnostenský úřad:

Dobrý den,

na veřejně přístupné účelové komunikaci mezi obcí Železné a městysem Drásov jsou stanoveny a umístěny dopravní značky B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E13 Mimo dopravní obsluhu. Výrazem „dopravní obsluha“ se rozumí vozidla, zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Vjezd na základě povolenek není na tuto komunikaci povolen.

 


 

Datum odpovědi: 
3.2.2020

Sáčky na psí exkrementy

Jméno a příjmení: 
Lucie Borosová
Dobrý den! Chci se zeptat stran sáčků na psí exkrementy. Zhruba od začátku roku jsem při venčení našeho psa zaznamenala, že sáčky - dříve plastové - byly na sídlišti Klucanina, a v okolí, vyměněny za jakési papírové pytlíky. Nevím, jak je to v místech dál, popř. v Tišnově celkově, ale zajímal by mě důvod této změny v dané lokalitě?! Hledala jsem i volně na internetu, i zde na stránkách, a žádnou zmínku o změně jsem nenašla. Hlavně by mě i zajímalo, proč ke změně došlo v tomto období? Od začátku roku je střídavě mokro, blátivo nebo mrzne.. To opravdu čekáte, že z mokré trávy budou lidé sbírat exkrementy v papíru?!! Na sídlišti je už tak problém, že někteří pejskaři po svých psech neuklízí, a psí výkaly bývají na trávníku, během Vánočních svátků byl dokonce zaneřáděn i chodník na Jamborové pod číslem 939! Tohle tomu opravdu nepomůže! Doufám, že je to jen dočasné řešení kvůli 'nedostatku' plastových sáčků! Děkuji za odpověď!
Odpověď: 

Dobrý den,

na žádost některých spoluobčanů byly v loňském roce zkušebně pořízeny ekologičtější papírové sáčky. Bohužel dle ohlasů majitelů psů se neosvědčily, a proto se město bude vracet zpět k nákupu mikrotenových sáčků.

S pozdravem

Ing. Ondřej Vrtěl / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
28.1.2020

Web kamery

Jméno a příjmení: 
Pavel Mánek
Dobrý den. Proč se nedá v Tišnově nikam podívat web kamerami přes počítač? Neříkejte mě že je to kvuli GDPR,když přes herní konzole on line toto možné je.
Odpověď: 

Dobrý den, kamerový systém v Tišnově je užíván v souladu s platnými právními předpisy (tedy též v souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů) a jednotlivé kamery jsou umístěny tak, aby snímaly tu část veřejného prostranství, která je určitým způsobem exponovaná, např. místa s větším provozem.

Mgr. Kateřina Trtílková / právník MěÚ Tišnov

Datum odpovědi: 
28.1.2020

Poplatek za popelnice

Jméno a příjmení: 
Věra Šikulová
Dobrý den chci se jen zeptat, do kdy musí být popelnice zaplacené,jestli to zůstalo stejné do konce dubna. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Šikulová,

termín pro úhradu poplatků za komunální odpad a za psa zůstal stejný jako v loňském roce, poplatky je nutné zaplatit do 30. dubna. Více informací naleznete na webu města a také v Tišnovských novinách č.2/2020, které vycházejí ve čtvrtek 30. ledna.

Jiří Dvořák / Kancelář starosty

Datum odpovědi: 
28.1.2020

Stránky