Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Používání elektrického a motorového zahradního nářadí

Jméno a příjmení: 
Ing. Miroslav Šmíd
Existuje ve městě Tišnov vyhláška, která by vymezovala čas pro používání motorového a elektrického zahradního nářadí? Pokud ne, mohli by se zástupci města touto záležitostí zaobírat a takovou to vyhlášku vydat. Například: všední dny do 18.00 hod soboty do 14:00 hod neděle bez používání Pozn.: Sám jsem zahrádkář a uživatel tohoto nářadí, ale proč sekat trávník v neděli v 19:00 hod? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

město Tišnov žádnou takovou vyhlášku nevydalo. Děkujeme ale za Váš podnět - bude postoupen vedení města na posouzení.

Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka / právník města, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Datum odpovědi: 
22.9.2020

ul. Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Ing. Robin Hertl
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li by bylo možné umístit na ul. Dlouhá příčné zpomalovací prahy? Zvýšila by se výrazně bezpečnost provozu a snížil by se hluk od rychle projíždějících aut. Je to jak bydlet u hlavního tahu a ne v klidné rodinné čtvrti. Dlouhá rovná ulice svádí některé řidiče k rychlé jízdě a předpokládám, že ze stejného důvodu si obyvatelé ul. Na Honech vyžádali umístění radaru v jejich ulici. Na rozdíl od ul. Na Honech se na ul. Dlouhá pohybuje daleko více dětí, jsou zde přednosti zprava, řady zaparkovaných aut a daleko větší provoz. Už se zde stalo i několik drobných nehod. To opravdu budeme čekat až se stane něco vážnějšího? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

o umístění příčných zpomalovacích prahů na ul. Dlouhé se neuvažuje. Pokud máte o dopravní problematiku zájem, můžeme se osobně setkat a danou situaci probrat, kontakt stanislav.svab@tisnov.cz.

Stanislav Šváb / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
21.9.2020

Rekonstrukce Tyršova

Jméno a příjmení: 
Radek Poul
Dobrý den, dne 6.8, bylo napsáno, že kontejnery z ulice Tyršova byly odvezeny z důvodu plánované rekonstrukce. Nikde jsem nenašel žádnou informaci o plánované rekonstrukci na ulici Tyršova či v blízkém okolí v letošním roce. Na kdy je tedy plánovaná nějaká rekonstruKce a o co se bude jednat?
Odpověď: 

Dobrý den,

nejde o rekonstrukci ulice Tyršova. Jedná se o změnu podoby odpadového stání. Stavební firma bohužel musela vzhledem k aktuální situaci posunout termín dokončení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
18.9.2020

Zasedání zastupitelstva

Jméno a příjmení: 
jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, stavební zákon v aktuální podobě obsahuje § 55, kde je v odstavci (1) doslovně uvedeno: Pořizovatel předloží zastupitelstvu nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Územní plánovací dokumentace sídelního útvaru Tišnov nabyla platnost 24. 9. 2016. Jsem tedy překvapen, že nic takového nebude zastupitelstvo na svém zasedání 21. 9. 2020 projednávat a nesplní tak požadavek vyplývající ze stavebního zákona. Můj zájem o toto projednávání spatřuji v soudním rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Brno, který přistoupil na vysvětlení Úřadu územního plánování Tišnov, že došlo pouze k chybě v psaní, a tedy bude textová část územního plánu upravena v souladu s rozsudkem NSS Brno. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Vážený pane Blaho,

děkuji za Váš dotaz a poté, co jsem si nechal předložit stanovisko pořizovatele  - tj. Odboru územního plánování MěÚ Tišnov, sděluji následující.

Pořizovatel obdržel návrhy na změnu územního plánu, které i za součinnosti externích odborníků posuzuje a připravuje k projednání zastupitelstvem města. Několik návrhů bylo doručeno na změnu územního plánu i letos, poslední ke konci prázdnin. Vzhledem k objektivním prodlevám způsobeným letošními mimořádnými okolnostmi a také mmj. z důvodu procesní ekonomie je vhodné, aby zastupitelstvo města současně s rozhodováním o těchto změnách projednalo i zprávu o uplatňování ÚP Tišnov za uplynulé období. Pořizovatel tedy předloží zastupitelstvu města Tišnova zprávu o uplatňování ÚP Tišnov za uplynulé období, jejíž součástí budou pokyny pro zpracování návrhu změn ÚP, na prosincové zasedání.

Součástí změny č. 1 ÚP  bude mimo jiné i upravení formulace názvu kapitoly F.2.3. textové části ÚP Tišnov („zjevná chyba v psaní“ dle rozsudku NSS).

S pozdravem

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
17.9.2020

Bioodpad - hnědý kontejner v ulici Marie Pavlíkové

Jméno a příjmení: 
Marie Váňová
V ulici Marie Pavlíkové je vadný jeden ze dvou hnědých kontejnerů na odpad, chybí mu víko. Od kontejneru se šíří pach z tlejícího obsahu a je tu plno obtížného hmyzu. Bylo by potřeba přidělat nové víko nebo přistavit nový kontejner. Ještě poznámka - kontejnery jsou nešikovně konstruované, víko se nezavírá samo, musí se úplně odklopit a tím asi došlo k jeho ulomení.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za informaci, necháme kontejner vyměnit. Příště se prosím neprodleně obracejte přímo na  Ing. Ondřeje Vrtěla (549 439 862, ondrej.vrtel@tisnov.cz), který má správu kontejnerů na starosti.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
11.9.2020

Kontejnery na odpad

Jméno a příjmení: 
Jan Starý
Dobrý den,chtěl jsem se zeptat,zda je velký problém na obec Jamné dodat více kontejnerů na odpad(sklo,plast,papír) nebo případně častější svoz. Je zde nedostatečný počet a více odpadu se válí okolo,než v kontejnerech. Rád zašlu nehezké foto. Děkuji Starý
Odpověď: 

Dobrý den,

aktuální situace je taková, že je domluva s osadním výborem o zbudování sběrného hnízda v horní části obce. Vznikne zde stání na papír, sklo a plasty. Bohužel o stavební práce je všeobecně velký zájem a o zakázky menšího rozsahu už ale ne. Momentálně jednáme s jednou menší firmou o zbudování stání.

S pozdravem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
10.9.2020

Sečení trávy

Jméno a příjmení: 
Ladislav Šibor
Dobrý den,mohl bych se zeptat,zda by se při sečení trávy kolem aut nemohla používat nějaká ochranná plachta.A kam se případně obrátit při poškození vozidla. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za podnět ohledně možnosti ochrany vozidel při sekání. Určitě jej zvážíme.

V případě zjištění poškození vozidla při sečení je třeba bezodkladně nahlásit poškození na Odboru správy majetku a komunálních služeb (OSMKS), Ing. Petře Sedláčkové a přesně si zaznamenat kterého dne, v kolik hodin, a na které ulici nebo místě k poškození vozidla došlo. Včasné oznámení je důležité pro určení viníka, neboť ne vždy musí sekat zaměstnanci údržby města Tišnova, ale může sekání provádět externí firma a někdy i soukromá osoba.

Dále je pochopitelně nutné zaznamenat samotné poškození na vozidle a to pořízením fotografie škody na vozidle i s patrností, že jde o poškozené vozidlo (i s RZ). Je dobré použít na fotce nějaký předmět jako měřítko pro vykreslení velikosti poškození.

Vůbec nejlepší je, pokud se ještě sekáči nacházejí v blízkosti poškozeného vozidla, tyto na místo přivolat a na poškození je upozornit. Sekáči sami kontaktují svého nadřízeného, který pak situaci prověří.

Co se týká účasti Policie ČR nebo Městské Policie, doporučujeme ji volat v případech, kdy škoda na vozidle je odhadem vyšší než 50.000 Kč.

O tom, jestli Vám bude škoda zaplacena, či nikoliv, rozhoduje právě to, zda jste dostatečně zdokumentovali škodu. Čím rychleji a podrobněji škodu popíšete a doložíte, tím je taky větší šance, že vše proběhne bez větších problémů a bude Vám uhrazena oprava v plném rozsahu.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
3.9.2020

Změna předsedy Komise životního prostředí

Jméno a příjmení: 
Jan Bílek
Dobrý den, můžete prosím sdělit důvod nahrazení paní Hany Ondruškové panem Karlem Součkem ve funkci předsedy KŽP? Viz. zápis z Rady města Tišnova ze dne 19.8.2020. Za neformální sdružení Na to přijdem! Jan Bílek
Odpověď: 

Vážený pane Bílku,

díky za Váš dotaz. Jak jsem již odpovídal, z diskuze vyplynulo, že radní mají jiné očekávání (především v oblasti komunikace s příslušným odborem a vedením města) od plnění role předsedy orgánu, který má radě radit. Změna v čele komise nám v danou chvíli připadla jako nejlepší možné řešení, proto jsme tento krok učinili.

Bývalé paní předsedkyni jsem tuto skutečnost bezprostředně oznámil a rovněž jí poděkoval za dosavadní spolupráci.

 

Mějte se hezky.

Jiří Dospíšil / starosta města

 

Datum odpovědi: 
31.8.2020

Sportovec roku

Jméno a příjmení: 
Romana Svobodová
Dobrý den, ráda bych se zeptala zda už máte náhradní termín pro vyhlášení sportovce roku města Tišnova?? Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Dobrý den, letošní vyhlášení Sportovců města Tišnova bylo z důvodů preventivních hygienických opatření zrušeno. Akce by se měla - pokud to situace dovolí - uskutečnit opět na jaře v roce 2021, přesný termín zatím není stanoven. 

S pozdravem

Ing. Daria Švecová / Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Datum odpovědi: 
25.8.2020

Ulice Dvořákova

Jméno a příjmení: 
Miloslav Krabek
Dobrý den, chci se zeptat na uzavirku ulice Dvořákova. Termín uzavření a v jakém rozsahu? Dekuji
Odpověď: 

Dobrý den, 

vedení města, stejně jako řada občanů, čeká na zahájení plánované rekonstrukce kanalizace v ul. Dvořákova, kterou iniciuje Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Výběrové řízení proběhlo, ovšem stále není podepsaná smlouva mezi zhotovitelem a investorem (SVaK). Proto nemáme ověřené informace o plánu prací, resp. zahájení uzavírek, které se stavbou souvisí. Jakmile harmonogram budeme znát, neprodleně jej sdělíme občanům prostřednictvím webu, Facebooku i Mobilního rozhlasu.

Děkujeme Vám za pochopení.

Ing. Jana Hladká, Ph.D. / Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Datum odpovědi: 
20.8.2020

Stránky