Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Zmĕny bydlištĕ

Jméno a příjmení: 
R.M.
Dobrý den, chci se zeptat, zda už v souvislosti se zrušenim školských obvodů pro okolni obce bez základnich škol evidujete nárust zmĕny trvalého bydlištĕ šesti a sedmi letých dĕtí a to nejen z tĕchto obcí? Dĕkuji za odpovĕď.
Odpověď: 

Dobrý den,

evidujeme nárůst počtu obyvatel, tak jak jste je popsal. Je to dlouhodobý jev, který je pro Tišnov typický. Týká se to i dětí mladších (zápis do MŠ) i dětí ve věku 6-7 let (zápis do ZŠ). Nechci v tuto chvíli vyčíslovat počty účelových změn bydliště, protože se to velmi špatně určuje. Vzhledem k stálosti tohoto jevu odhadujeme v našich predikcích tento počet dětí a následně jej promítáme do vztahu ke kapacitám MŠ a ZŠ.

Musím využít opět tohoto prostoru a apelovat na rodiče, aby nepodváděli, protože je-li dítě konfrontováno s patologickým jednáním dospělých, má to neblahý výchovný vliv, a děti pak takové vzorce chování automaticky reprodukují.

Děkuji.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
3.4.2019

Úklid ulice Dvořákova

Jméno a příjmení: 
Ivan Životský
Dobrý den. Chci se optat, kdy bude taky konečně uklizena ulice Dvořákova. Když zaměstnanci města začali zametat chodníky tím způsobem, že veškerý posypový materiál po zimě nametli na silnici a od té doby se nic nedělo.To nevím koho to napadlo, ale jak projede nějaký kamion,nákladní vozidlo, tak se za ním práší že za ním není vidět.Proč asi, protože veškerý posypový materiál z chodníků je nametený na silnici. Pochopil bych, kdyby následně jel zametací vůz a silnici zametl.Vím,že silnice patří Jmk, ale tímto úklidem chodníků jste obyvatelům ulice Dvořákové vůbec nepomohli, ba naopak prašnost je neúnosná. Co v tomto směru hodláte dělat?
Odpověď: 

Dobrý den, pane Životský,

naši pracovníci smetli z chodníků na silnici štěrk s malou příměsí prachu pouze v místech nájezdů, přes zelený pás by to šlo složitě. Zametací vůz SÚS JmK po opravené poruše na vozu a po urgenci provede dle čerstvé informace zametení v průběhu příštího týdne.

 

Pěkný jarní den přeje 

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
28.3.2019

Zabezpečení výkopu II.

Jméno a příjmení: 
Vladimír Jakeš
Dobrý den, psal už jednou ohledně zabezpečení výkopu na ulici Marie Pavlíkové u domu č.p. 1932. Je pravda, že hned ten den bylo vše napraveno, i když jen páskou. Jenže situace je tady po pár týdnech úplně stejná. Ptám se: Bude se ještě s obnaženým potrubím něco dělat? Tato "díra" je tam už od prosince 2018 a pořád se zde nic neděje. Páska jako taková pádu do výkopu asi moc nezabrání, jen upozorní, že se tam něco děje. Ale vysvětlete to malým dětem! Bylo by možno ze strany města se s onou stavební firmou domluvit na nápravě? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Jakeši, v sobotu 30. března proběhne oprava izolace a na začátku příštího týdne bude proveden zásyp výkopu.

 

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

AKTUALIZACE 10. 4. - odezva tazatele:

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat a pochválit dotčené orgány za splnění slibu.  Výkop na ulici Marie Pavlíkové je od včerejšího dne (9.4.2019) skutečně zasypán a chodník upraven.
Přeji pěkný den, Jakeš.

 

Datum odpovědi: 
28.3.2019

Hotel Květnice

Jméno a příjmení: 
Miloš Sysel
Dobrý den, fasáda hotelu Květnice byla krásně zrestaurována, ale hotel je zavřený. Kdy bude obnoven provoz a co obnovení provozu, předpokládám s jiným provozovatelem, brání? Náměstí bez hotelu a reprezentativní zahrádky bude náměstím bez života. Návštěvníky nezajímá, kdo hotel provozuje, hodnotí ji jako vizitku města. V tomto případě je to vizitka jak z absurdní divadelní hry. Krásný zevnějšek a za ním pusto a prázdno. Absurdní doje završuje, že fasáda soutěží o nejlépe opravenou památku JM kraje (sic!). Nebo snad tato momentální vizitka města přece jen odráží současnou "vizi" zastupitelstva? :)
Odpověď: 

Vážený pane Sysle,

souhlasím s Vámi, že hotel na náměstí je vnímán jako vizitka města, a to jak návštěvníky, tak zcela jistě i obyvateli města. Ani mne netěší, že je momentálně jaksi „bez života“, pominu-li Infocentrum a veřejné toalety v suterénu. Jsem toho názoru, že ještě horší vizitkou města by byl škaredý zevnějšek a za ním pusto a prázdno. A proto je dobře, že se díky zvyšujícím se výdajům na opravy městského majetku vloni podařilo zrekonstruovat fasádu hotelu. Tato rekonstrukce navázala právě na přesun Infocentra z Jamborova domu.

Také si přeji, aby nezůstalo jen u toho a smysluplně se pokračovalo s prostorami uvnitř – tedy restaurací a dalšími prostorami. Situace týkající se budoucího využití hotelu však byla a je bohužel komplikována dlouhodobou nájemní smlouvou (do r. 2026). Faktem je, že po skončení bývalého podnájemce se nájemci bohužel nepodařilo situaci uspokojivě vyřešit a zajistit provoz hotelu dle parametrů stanovených smlouvou. Od toho se odvíjí další kroky. Nájemce a město si na přelomu roku vyměnili výpovědi. Město si najalo externí právní zastoupení a vypovědělo smlouvu z důvodu nedodržení podmínek ze strany nájemce. Současně podalo námitky proti výpovědi nájemce a připravuje žalobu na neplatnost jeho výpovědi. Výpovědní doba u výpovědi ze strany města uplyne ve druhé polovině letošního roku. Aktuálně se tedy město zabývá budoucím využitím budovy hotelu.

K tomu je třeba dodat, že přání, aby hotel fungoval jako před léty, je dnes velmi obtížně naplnitelné. Postupem času byly v Tišnově vybudovány jiné ubytovací kapacity (byť ne na náměstí), což je na jednu stranu jistě dobře. Na druhou stranu Tišnov není až tak turisticky atraktivní, aby mohl hotel prosperovat v celém rozsahu. Pokud jde o gastronomii, je zde rovněž mnoho zařízení, která se „perou“ o zákazníky a některá bojují o přežití. Této situaci zřejmě odpovídají i neadekvátní odezvy na v posledních dvou letech opakovaně vyhlášené záměry pronájmu hotelu učiněné po dohodě s nájemcem ze strany města.

Děkuji za Váš dotaz, který je dobrou příležitostí blíže vysvětlit aktuální situaci ohledně Hotelu Květnice.

Zdraví

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
26.3.2019

Úklid silnic 22.3.

Jméno a příjmení: 
Petra Vašíčková a Jan Daniel
Dobrý den, mohu se zeptat, z jakého důvodu při úklidu silnice na ulici K Čimperku se uklidnila pouze parkovací stání a silnice zůstala neuklizena s nahrnutym odpadem z parkovacích stání? Byly pryč všechny auta a nepořádek tam zůstal. JAN DANIEL: Dobrý den. Dnes 22.3.2019 měla být uklizena ulice Formánkova. Značky zmizely a nepořádek zůstal. A to si tu užíváme stavby RD na pokračování ulice...firmy se neobtěžují po svých autech uklízet. Kdy se plánuje opakování úklidu?
Odpověď: 

Dobrý den,

dopravní značení z důvodu blokového čištění je instalováno vždy několik dní předem. Na pátek 22.3. byly naplánovány k zametení ulice Formánkova a K Čimperku. Z důvodu poruchy zametacího stroje jsme zajistili operativní vymetení zálivů ručně, aby se zde blokové čištění nemuselo opakovat. Oprava byla expresně zajištěna a dnes 26.3. budou vozovky těchto dvou ulic zameteny.

Pěkné jarní dny

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
26.3.2019

Chodník na ulici Černohorská

Jméno a příjmení: 
D. Ansorge
Dobrý den, chci se zeptat zda bude město řešit s firmou Mertastav dezolátní stav chodníků na ulici Černohorská (na pravé straně ulice při výjezdu z města). Po stavebních pracích provedených v roce 2018 byly rozkopané úseky zasypány štěrkem, který se po zimě propadl do hlíny a zůstalo zde jen bahno a kaluže. Tyto chodníky jsou neschůdné a stěžují přístup k domům, obzvláště s malými dětmi je to problém. Chápu, že se bude celá ulice včetně chodníků rekonstruovat a nemělo cenu chodníky obnovovat, ale nechat je v tomto stavu kdy se člověk musí ke svému domu doslova brodit bahnem mě přijde nepřípustné. Děkuji za vaši odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za podnět, při kontrole místa jsme se sice nebrodili bahnem, ale pokles štěrku na části chodníku je opravdu patrný, a proto provedeme v nejbližších dnech potřebné dosypání štěrku.

 

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
14.3.2019

Stará pila

Jméno a příjmení: 
Veronika Janáčová
Prosím vás, kdy se začne stavět na staré pile? Jen orientačně, děkuji. Janáčová
Odpověď: 

Dobrý den, paní Janáčová,
v současnosti Vám bohužel přesný termín nemohu sdělit, ale pokusím se alespoň odhadnout dobu do zahájení dotazované výstavby. V těchto dnech skončilo jednání u Nejvyššího správního soudu k našemu územnímu plánu. Investor nyní může zažádat o územní rozhodnutí a stavební povolení - pokud zpracovává projekt. Dokončení projektu 3 až 6 měsíců, podání žádosti na stavební úřad, vyjádření dotčených orgánů trvání 6- 18 měsíců.
Zahájení stavby tedy může být v rozmezí 9 až 24 měsíců.

S pozdravem 

Ing, Karel Souček / první místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
14.3.2019

Spádovost škol

Jméno a příjmení: 
Karel Bednář
Dobrý den, pane Sebero, píšete, že víte o rozmáhající se "školské turistice" - jak budete proti tomuto problému postupovat? Byl bych rád, kdyby se naše děti dostaly na základní školu, kam patří, a ne aby díky tomuto nešvaru musely chodit na druhou základní školu, protože pro ně nebude místo.
Odpověď: 

Dobrý den,

trvalé bydliště a jeho účelové přehlašování je problém obtížně řešitelný. Dá se říci, že to je obcházení zákona i zneužití práva. Krok je to ale legální, změna trvalého bydliště není nic jiného než evidenční úkon, na který se nabalují další souvislosti. Jednou z nich je tvorba školských obvodů a garance místa ve školách. Změnu trvalého bydliště nemůžeme zakázat. Účelovost můžeme s větší či menší úspěšností prokázat a budeme se muset tímto zabývat.

Bez ohledu na výše uvedené je naší povinností zajistit školní docházku pro tišnovské děti. A zde se nabízí několik řešení, více či méně populárních, více či méně komfortních pro děti, jejich rodiče a učitele. Jednotlivá řešení se liší též finanční a časovou náročností a také celkovou udržitelností.

 

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

 

PS: A také budeme apelovat na rodiče, aby nepodváděli, protože je-li dítě konfrontováno s patologickým jednáním dospělých, má to neblahý výchovný vliv, a děti pak takové vzorce chování automaticky reprodukují.

Datum odpovědi: 
11.3.2019

Označení parkovacich míst

Jméno a příjmení: 
M K
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy proběhne obnova značení parkovacích míst na ulici Dřínová? Děkuji M.K.
Odpověď: 

Dobrý den,

obnova vodorovného dopravního značení proběhne po realizaci vysprávek komunikací a při vhodných teplotách pro aplikaci nátěru přibližně v polovině roku.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
10.3.2019

Proč se kácí stromy na ulici Květnická?

Jméno a příjmení: 
Kamil Mitáš
Dobrý den. Jaký má smysl kácení vzrostlých stromů v lokalitě Květnická 1721? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

na okraji Přírodní památky Květnice nad ZŠ nám. 28. října byly v letošním roce dokáceny v souladu s Plánem péče o Přírodní památku Květnici po dohodě s Krajským úřadem JmK a Svazem ochránců přírody nepůvodní dřeviny, které do tohoto zvláště chráněného území nepatří. Nyní se jednalo především o trnovník akát a pajasan žlaznatý. Právě postupná likvidace pajasanu zde probíhá již několik let, jelikož začal zamořovat dřínové a jiné původní porosty. Až se podaří všechny pařezové či kořenové výmladky zcela zlikvidovat, bude přistoupeno k výsadbě původních druhů dřevin v souladu s Plánem péče.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
26.2.2019

Stránky