Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Kluziště Smíškova - hlučnost

Jméno a příjmení: 
Michaela H.
Vážený pane Králi, děkuji za Vaši reakci, kterou však považuji za pouhé konstatování neuspokojivého stavu provozu kluziště. K poznámce Mgr. Martina Sebery, Ph.D./ místostarosty Tišnova: Proč nereagujete věcně na dotazy? Požadovala jsem seriózní odpověď na otázku, zda provoz kluziště vyhovuje platným hygienickým požadavkům a proč jsou občanům podávány nepravdivé informace. Kluziště je po třetí sezónu ve zkušebním provozu a stále probíhají dodatečné úpravy, tzn. že není zkolaudované??? Váš subjektivní názor mě opravdu nezajímal, na rozdíl od Vás mnoha lidem "plné ulice stojících aut (i před vchodem a vjezdem)" vadí, stejně tak jako "hluk, za který Vy jste rád" - jak je zřejmé i z dřívějších dotazů.
Odpověď: 

Dobrý den,

začnu od závěrečné části Vašeho psaní a dodávám "... že jsem chtěl upozornit, že toleranci mezi lidmi vnímám odlišně. I Vy máte zřejmě auto a také občas stojíte jinému člověku u vjezdu, před bydlištěm, ale to Vám asi nevadí. Naopak ano. V tomto se lišíme..."

A nyní stručná a věcná doplňující odpověď. Soulad s platnými hygienickým předpisy posuzuje a je v kompetenci Krajské hygienické stanice JmK, kluziště není zkolaudované.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D./ místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
28.1.2020

Plasty v pytlich

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Dobrý den, jenom dotaz budete navyšovat zvýšení poplatku za pytlování plastů když podražily popelnice.A kde budou k mání kontejnery na prepaleny olej.
Odpověď: 

Dobrý den,

pokud máte na mysli slevu na pytlový sběr plastů, tak ta byla ke konci roku 2019 ukončena, ale služba odvozu pytlového sběru funguje pořád stejně. Stále máte k dispozici zdarma 50 ks pytlů na rok a domácnost a nově takto nabízíme pytlový sběr i na papír. Sběrných nádob na oleje a tuky z potravinářského využití je již ve městě rozmístěno 14 a jednáme o rozšíření sítě. Poté zveřejníme mapku. Pokud mi napíšete adresu, upřesníme Vám nejbližší sběrné místo, popřípadě zvážíme rozšíření, pokud se v blízkosti nenachází. Podněty v tomto smyslu můžete směřovat na můj e-mail ondrej.vrtel@tisnov.cz.

Děkuji, s pozdravem

Ing. Ondřej Vrtěl / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
16.1.2020

Kluziště Smíškova - hlučnost

Jméno a příjmení: 
Michaela H.
Dobrý den, v Tišnovských novinách, které byly doručeny občanům v prosinci 2019, bylo ze strany radního Sebery napsáno: "byly provedeny úpravy ke snížení hlučnosti: benzínová rolba (méně hlučná než naftová)”. Dnes tj.12.01.2020 i přes toto prohlášení, v pořadí již 3.sezónu, občany stále obtěžuje extrémně hlučný původní traktor s naftovým motorem, který jezdí i několik hodin denně - zejména o víkendech, kdy traktorista vyjíždí na úpravu ledu již v 7:30 (i když první blok bruslení začíná v 9 hod.) Po hlučné rolbě přichází na řadu rány pukem a kopání bruslemi do mantinelů. Jak je možné, že jsou občanům Tišnova podávány nepravdivé informace? Takovéto jednání se mi zdá jako velmi neseriózní. Dále by mne zajímalo, zda provoz kluziště vyhovuje platným hygienickým požadavkům. Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Dobrý den, 

kluziště je ve zkušebním provozu, probíhají úpravy na snížení hlučnosti. Naší snahou je snížit hluk, který způsobuje naftový traktůrek. V prosinci 2019 jsme testovali na našem kluzišti benzínovou rolbu OLYMPIA, která je tišší než naftový traktůrek a především rolba má větší záběr, takže i úklid ledové plochy bude rychlejší. Jelikož se jedná o repasovaný stroj, tak je nyní v servisu na preventivní prohlídce, ale v brzkých dnech by měl být uveden do provozu.

Běžně trvá úprava ledu cca 30 min, ale pokud je např. obleva či napadne sníh (nebo je po posledním večerním bloku led hodně zničený), tak začínáme druhý den s úpravou ledu o něco dříve.

Samozřejmě i nadále připomínky ohledně bloků zaměřené na hokej evidujeme a po skončení sezóny je budeme vyhodnocovat. Jak jsem uvedl, kluziště je ve zkušebním provozu, které slouží k odstranění nedostatků, aby po kolaudaci bylo schopné provozu v souladu s platnou legislativou.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Michaelo, nevím, kde bydlíte, abych mohl objektivně posoudit míru obtěžování provozem kluziště ve Vašem konkrétním případě. Já přímo u kluziště, vzdušnou čarou 120 m. A extrémní hluk neslyším, ale jsem subjektivně ovlivněn, protože sportování fandím a kluzišti v Tišnově o to víc. Snažím se totiž být tolerantní, a tak jak mi nevadí plné ulice stojících aut (i před naším vchodem a vjezdem), tak mi ale vůbec nevadí křik dětí, šum svistu dospělých při bruslení a nárazy puků o mantinel, kterých je o výrazně, ale výrazně méně, než v sezóně loňské. Nabízím komukoliv, ať si jde k nám na balkón v jakékoliv hodině sednout a posoudit onen extrémní hluk. Žiju s ním už třetí sezónu a jsem za něj rád, stejně jako stovky návštěvníků kluziště…

Mgr. Martin Sebera, Ph.D./ místostarosta Tišnova

 

 

 

Datum odpovědi: 
15.1.2020

Kluziště Smíškova

Jméno a příjmení: 
Lubomír Dozbaba
Otázku žádnou nemám, mám jen pouhé smutné konstatování. Vysvětlení neomezených aktivit v rámci bloku pronájmu je pro mne naprosto nedostatečné. Je vidět, že na stejný problém je nahlíženo dvojím způsobem. A já jsem se domníval, že se jedná o problematiku hluku a podle vysvětlení je to jinak. Bydlím také v blízkosti kluziště a např. v neděli první hluk (nárazy puku o mantinel) byl slyšet už v 8:45, tj. mimo blok. Dále během celého bloku ještě přibyly "fanouškovské projevy" bouchání hokejek o mantinel, zřejmě po každém vstřeleném gólu. Co vím tak bloku bruslení s hokejkami se účastnili především malí kluci. Podle mého názoru a zkušeností jsou bloky pronájmu, kdy se hraje hokej minimálně stejně hlučné, spíš hlučnější než ty, když se kluci ve věku 6-10 let pokoušeli trefit branku.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Dozbabo,

děkuji za Váš příspěvek. Blok „Bruslení s hokejkami“ byl věnován opravdu jen zájemcům o hokej a blok „Pronájem“ je bez omezení, takže se zde hraje i hokej nebo se třeba jen skupinově bruslí. V případě, že není využit pronájem v týdnu od 19:00, pak je tento blok nahrazen veřejným bruslením. Nutno říci, že v rámci bloku „Bruslení s hokejkami“ se v loňské sezóně našli tací (a to především dospělí), kteří opakovaně stříleli pukem do mantinelů. Zde lze hledat příčinu stížností v okolí bydlících obyvatel. Pokud jde o dodržování rozvrhu jednotlivých bloků, došlo k opakovanému poučení zaměstnanců.

V průběhu a zejména po skončení každé sezóny provozu probíhá její vyhodnocení. Letos jsme zaznamenali mnoho podnětů týkajících se obnovení bloku „bruslení s hokejkami“. Tyto podněty budou spolu s doporučením našeho odboru předány vedení města k rozhodnutí.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
9.1.2020

Kluziště jinde?

Jméno a příjmení: 
Pavel Novák
Dobrý den, neuvažuje město o přemístění kluziště na hřiště ZŠ 28.října? Už jen z důvodu možnosti kluziště řádně osvětlit,možnosti pokračování bruslení s hokejkou a i lepšímu parkování (neustále stížnosti místních obyvatel.) Kluziště by zde mohlo být i větší a proto by jsme nemuseli stát fronty na bruslení tolikrát marně.
Odpověď: 

Dobrý den pane Nováku,

děkuji za námět. Vybudování multifunkčního hřiště včetně chladící technologie, která je z větší části umístěna v zemi, je finančně náročné a přemístění na jiné místo není možné. O zbudování dalšího kluziště vzhledem k pořizovacím nákladům a měsíčním nákladům na provoz zatím neuvažujeme. Bloky k bruslení jsou vytíženy různě, některé více, některé méně. Je pravdou, že v posledních dnech je zájem bruslařů velký - je vidět, že je kluziště oblíbeným místem našich obyvatel, za což jsme moc rádi.  

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
9.1.2020

Aktualizace plnění programového prohlášení koaličních stran

Jméno a příjmení: 
David Vávra
Dobrý den, nemám otázku, ale prosbu. Bylo by možné aktualizovat plnění programového prohlášení koaličních stran (https://www.tisnov.cz/urad/informace/programove-prohlaseni-koalicnich-stran)? Od 1. ledna 2019 nedošlo k žádné aktualizaci. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

zaktualizovali jsme k 1. 12. 2019 "semafor" programového prohlášení, kde můžete průběžně sledovat míru naplněnosti jednotlivých bodů, které jsme se zavázali splnit v rámci tohoto volebního období. 

Dále bych Vás chtěl nasměrovat i na zbývající důležité dokumenty, kde lze nahlédnout do nejbližších plánů rozvoje města Tišnova. Jedná se zejména o:

* Strategický plán pro město Tišnov na roky 2021-2025 

* Mapu investičních akcí a Investiční výhled 

* a schválený rozpočet města Tišnova na rok 2020.

Tento komplex dokumentů tvoří základní stavební kameny strategického plánování města, kde jednotlivé body jsou dále konkrétněji rozpracovány a realizovány. V případě dalších dotazů mě kontaktujte.

 

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
6.1.2020

Zeleň na ulici Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Zdeňka Kalášková
Dobrý den, uvažuje se o výsadbě zeleně ve spodní části ulice Dlouhá??? V jarních a letních měsících je zde v důsledku husté dopravy a nedostatku zeleně velká prašnost. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

zelené plochy před bytovými domy od křižovatky Dlouhá x Formánkova směrem na ulici Černohorskou jsou v soukromém vlastnictví. 

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
6.1.2020

Vykácené stromy na ulici Hybešova

Jméno a příjmení: 
Kateřina Ondrová
Dobrý den, můžete mi prosím odpovědět, proč byly vykáceny stromy (višně) na ulici Hybešova? Byly sice staré, ale vypadaly zdravě. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

višně na ulici Hybešova byly posouzeny soudním znalcem, který konstatoval, že je kriticky snížena odolnost větví a celých stromů zejména vůči poryvům větru a je zde vysoké riziko zřejmého a bezprostředního ohrožení provozní bezpečnosti. Z těchto důvodů doporučil, s výjimkou 2 stromů, jejich pokácení. Odbor životního prostředí kácení povolil. Na ulici bude provedena náhradní výsadba.

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
3.1.2020

Kluziště Smíškova

Jméno a příjmení: 
Lubomír Dozbaba
Dobrý den, reaguji na odpověď panu Václavkovi na téma "bruslení s hokejkami" a zajímalo by mne, zda tedy i v blocích k "pronájmu" se také nebude hrát hokej, ale tyto bloky budou sloužit pouze k rekreačnímu bruslení, aby nedocházelo k obtěžování okolí již zmiňovaným hlukem? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

blok k pronájmu není omezen, co se aktivit týče.

 

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
30.12.2019

Zrušení bruslení s hokejkami

Jméno a příjmení: 
Lukáš Václavek
Pokud vadí občanům bydlícím v blízkosti kluziště nárazy puku o mantinely, tak prosím zrušte i večerní bloky k pronájmu (19-20:15) které jsou využívány také pro hokej. Na otázku "Proč byl zrušen blok bruslení s hokejkami: vaše odpověď: "Dobrý den, na přání občanů bydlících v blízké vzdálenosti od kluziště jsme tento blok zrušili, a to z důvodu zvýšené hlučnosti při nárazech puků o mantinely. Děkujeme za pochopení." Pokud tak pružně reagujete na přání občanů, splňte přání i mě a určitě spoustě dalším lidem a hlavně dětem a dejte zpět alespoň 1-2 bloky bruslení s hokejkami. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

snažíme se vyjít vstříc všem občanům, ale někdy musíme udělat kompromisy, proto jsme zrušili blok bruslení s hokejkami. Večerní blok k pronájmu, který není omezen, co se aktivit týče, byl ponechán.

S pozdravem 

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
30.12.2019

Stránky