Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

DOHNLOVI

Jméno a příjmení: 
DOHNLOVI
DOBRÝ DEN, OSOBNĚ POVAŽUJEME UMÍSTĚNÍ TAKOVÉ STANICE ZA NECITLIVÉ VŮČI LIDEM, KTEŘÍ BYDLÍ V OKOLÍ. PROČ SE TAKOVÉ ZAŘÍZENÍ NEUMÍSŤUJE DO OBLASTI, KTERÁ NENÍ OBYDLENÁ ? CHTĚLI JSME SI KOUPIT DŮM V TÉTO LOKALITĚ ALE UPŘIMNĚ ŘEČENO, NÁS TO ODRADILO. NEDOKÁŽEME SI PŘEDSTAVIT DÁT VEŠKERÉ ÚSPORY, PŘÍPADNĚ SE I ZADLUŽIT A PAK DÝCHAT SMRAD Z TOHOTO ZAŘÍZENÍ.PAMATUJEME SI REPORTÁŽ V TELEVIZI, KTERÁ BYLA Z OBCE, NEDALEKO TAKOVÉHO ZAŘÍZENÍ. TI LIDÉ BYLI CHUDÁCI, BEZ MOŽNOSTI SE NĚČEHO DOVOLAT. JE REÁLNÉ, ŽE TA STAVBA TAM NEBUDE ?
Odpověď: 

Dobrý den, nové vedení města již aktivně vstoupilo do plánovaného záměru výstavby bioplynové stanice v lokalitě na Trnci. V rámci procesu posuzování vlivu tohoto záměru na životní prostředí jsme jasným způsobem demonstrovali obavu o vhodnost umístění tohoto zařízení a jeho vlivu na životy a majetky našich spoluobčanů v místě plánované výstavby a jeho okolí. Město se postavilo za své občany i jednotlivá občanská sdružení a podpořilo jejich připomínky k projektu, ke kterým připojilo také množství svých. Na svém posledním jednání vyslovila městská rada s tímto záměrem nesouhlas právě z důvodu negativního dopadu záměru na životní podmínky občanů města Tišnova v této lokalitě a nesouladu záměru s výkladem příslušného regulativu v územním plánu. Teď je vše na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, konkrétně na Odboru životního prostředí, jaké bude konečné stanovisko v procesu EIA. Věřím však v profesionalitu jeho úředníků a v to, že se našimi připomínkami budou důkladně zabývat.

Jan Schneider
starosta města

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Komůrka

Jméno a příjmení: 
Komůrka
Dobrý den, rád bych upozornil na pravidelně přeplněné kontejnery na tříděný odpad u křižovatky ulic Dlouhá a Formánkova. Nešlo by přidat pár kontejnerů nebo zvýšit frekvenci vývozu odpadu? Děkuji.
Odpověď: 

Děkuji za upozornění. Stanoviště u křižovatky ulic Formánkova a Dlouhá patří k více využívaným stanovištím. Doporučuji využít další blízká stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. V podzimních měsících minulého roku vzniklo stanoviště na konci ulice Marie Pavlíkové a nezaplněné bývá i stanoviště u Domu s pečovatelskou službou na ulici K Čimperku. Kontejner na plasty bývá zpravidla volný i na křižovatce ulic Dlouhá a K Čimperku.
Při kontrole bylo také shledáno, že využitelné složky komunálního odpadu nejsou ve velké míře dostatečně objemově minimalizovány, především nejsou sešlapávány některé PET lahve a jsou vhazovány celé krabice. Při nárazové produkci většího množství velkých krabic - objemného odpadu (např. od nábytku) doporučuji tento využitelný odpad odvést přímo na sběrný dvůr (Wágnerova 1543). Stav budeme samozřejmě nadále sledovat a případně učiníme opatření.
V měsíci červnu plánujeme spustit pytlový motivační sběr plastů, který by měl "odlehčit" žlutým kontejnerům. Více informací připravujeme do květnového čísla TN a na webové stránky města.
Ing.Václav Drhlík

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Slaninová

Jméno a příjmení: 
Slaninová
Dobrý den, znovu ke hřišti Dlouhá - Fománkova: nejprve chci poděkovat za slíbený alespoň jeden odpadkový koš a za opravu některých rozbitých atrakcí, která právě probíhá. Mám ovšem další připomínku týkající se laviček. Jsou ukotveny v betonových panelech, které vyčnívají nad povrch!!! Kolem nich ještě vlivem deště vzniká díra. Je jen otázkou času, kdy si tam nějaké dítě rozbije hlavu nebo zlomí nohu. Určitě mají být tyto betonové panely zasypány hlínou, snad i zatravněny. Prosím o revizi. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,
paní Slaninová děkuji vám za podnět k nápravě stavu na dětském hřišti – ulice Formánkova.
Hlína po ukotvení laviček běžně „sedá“. Zemina bude doplněna v průběhu několika dnů a bylo s tím již počítáno. Pokud máte další technické připomínky a chcete urychlit řešení problémů pište prosím na udrzba@tisnov.cz
S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

DOHNALOVI

Jméno a příjmení: 
DOHNALOVI
Napadlo nás ještě možné řešení.Vždyť změna územního plánu v této oblasti s jiným využitím pozemků by stavbu mohla zakázat a byla by situace vyřešena jak pro ty, co už zde bydlí, tak pro ty, co se mají zájem přistěhovat.Toto je v plné kompetenci obce. Jaký na tento návrh máte názor ?
Odpověď: 

Změna územního plánu není jednoduchý proces a minimálně z hlediska délky jeho trvání je tento postup v tuto chvíli spíše nereálný. Jak jsem již ale psal, městská rada se zabývala možným nesouladem záměru s výkladem příslušného regulativu "/x" v územním plánu v této konkrétní lokalitě. Ještě čekáme na právní rozbor, zda a v jaké míře je možné v této lokalitě podmínky regulativu specifikovat natolik, že tam nebude výstavba bioplynové stanice ani jiného podobného zařízení možná.

Jan Schneider
starosta města

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Dušan Balák

Jméno a příjmení: 
Dušan Balák
Dobrý den, chci se zeptat zda by bylo možno umístit na křižovatku ulice Riegrova a náměstí 28.října (k potravinám u Chronců) zrcadlo. Když přijedete na křižovatku po ulici Dvořáčkova, tak není vidět přes zaparkovaná auta, jestli nejede něco od náměstí míru(zprava). Jsem pravidelně svědkem nebezpečných situací na této křižovatce. Je umístění zrcadla v kompetenci města? Nebo musím podat podnět někde jinde? Děkuji za odpověď. s pozdravem Balák
Odpověď: 

Umístění zrcadla při výjezdu z ulice Dvořáčkova je skutečně v kompetenci města .
Rozhled v této křižovatka omezují auta, která parkují v hrdle křižovatky
a tím porušují pravidla provozu na pozemních komunikacích.
I přes tato zaparkovaná auta však výhled není omezen do takové míry,
aby to vyžadovalo instalaci zrcadla.
Zrcadlo by muselo být umístěno na protějším chodníku, což je větší dohledová vzdálenost a proto by muselo být větších rozměrů.
Z těchto důvodů se zatím neuvažuje o instalaci zrcadla v této křižovatce.

Dvořáček

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Fajnorová

Jméno a příjmení: 
Fajnorová
Dobrý den, v lednu 2011 jsme se s moji rodinou nastěhovali do RD na ulici Za Mlýnem.Věděli jsme, že se stěhujeme k rušné silnici, ale je zarážející, jakým způsobem je zde řešena, nebo spíše neřešena komunikace pro pěší.Nepíši pouze za sebe, ale píši za všechny sousedy na ulici Za Mlýnem, kterým k domu nevede žádný chodník. Část ulice chodník u hlavní silnice má, ale ten po pár metrech končí v příkopě a dál se musí po silnici. Silnice je úzká, když projíždí auta, mají problém se chodci vyhnout, velmi rušná a nepřehledná - řidičům,ale i chodcům brání ve výhledu vzrostlé lípy, které zasahují do vozovky svými kmeny. Nemluvě o rychlosti vozidel, které tudy neprojíždí 50km/h, ale často proletí, že jde jen slyšet hluk. Je to alarmující situace, život ohrožující!Když se potkají na silnici 2 kamiony, tak chodec skáče do příkopy.Občané se nemohou dostat domů po chodníku v bezpečí, bez ohrožení života, což na této ulici často je!Jít po této silnici s dětmi nebo s kočárem je absolutně nemožné, protože bych se skutečně vystavovala velkému nebezpečí! Společně se sousedy žádáme řešení této situace a to prvotně snížením rychlosti s obousměrným radarovým měřením rychlosti a co nejdříve vybudování komunikace pro pěší. Nežádáme vydlážděný chodník zámkovou dlažbou, žádáme alespoň rozšíření asfaltové komunikace, kde bude část oddělená pro chodce.Víme, že se zde kříži pozemky Tišnova a obce Předklášteří, ale není v naší moci, nás jako obyčejných občanů, tuto situaci řešit a je to na vás v zastupitelství, aby jste tuto kritickou situaci vyřešili. Předem děkuji za odpověď a rychlé řešení situace! S pozdravem Fajnorová
Odpověď: 

Dobrý den paní Fajnorová,
situace na ulici Za mlýnem je terčem časté kritiky místních obyvatel. V letošním roce jsem zajistil po dohodě s jedním místním občanem měření rychlosti příslušníky PČR. Zmíněný, také rád umožnil toto měření z vlastním pozemku. Poslední měření proběhlo 18.8. 2011. Tato občasná měření ve svém důsledku situaci neřeší. Souhlasím, že chodník znamená větší jistotu a bezpečí pro pěší.
V tuto chvíli však není ještě úplně jasné, zda se bude budovat v této lokalitě kanalizace a jakou formou. Další neznámou je avízovaná rekonstrukce silnice na Deblín. Doufám, že se v příštích měsících dozvíme v jakém předpokládaném horizontu bude prováděna rekonstrukce silnice a jak se naloží s kanalizací. Problematické pak výhledově bude, také samotné umístění chodníku. Myslím tím skutečnost, že pozemky jsou převážně soukromé a především na katastru obce Předklášteří. Tato skutečnost také znamená, že jste občankou Předklášteří a zde máte zapsáno trvalé bydliště. Vaše připomínky musíte především zaslat vašemu zastupitelstvu i když bydlíte tzv. za tabulí Tišnov. Chápu, sounáležíte k Tišnovu a jistě budeme velice rádi spolupracovat s obcí Předklášteří , pokud nás osloví s projektem výstavby chodníku ve vaší ulici. Nad měřiči rychlosti se zamyslíme a oslovíme i vašeho pana starostu. V nabídkách se cena pohybuje od 60tis Kč do 100tis/ks. Osobně bych tyto prostředky raději investoval do chodníku, než pro ony velmi rychlé motoristy, kteří si zde měří svoje rychlostní rekordy. Jeden radar máme na ulici Brněnská. Povrch této ulice jistě dobře znáte (kostkový úsek) a rekord drží nějaký „pilot“ který zde ve všední den v čase oběda projížděl rychlostí 112km/h, noční časy a rychlosti nechávám bez komentáře.Je to bolest všech vjezdů do města a bohužel nemáme nástroje jak situaci začít měnit.
To jsou nyní veškeré informace které mám. Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Petr Zavrel

Jméno a příjmení: 
Petr Zavrel
Dobry den, vim, ze o "bio spalovne" uz bylo napsano hodne, ale nejak mi chybi soucasna informace, zda uz byla vystaba definitivne zastavena (doufam) nebo tato hrozba stale trva? Tisnov je znam cistym zivotnim prostredim bez prumyslu, ktery sem pritahuje lidi a byla by skoda to menit. Jake je vubec soucasne stanovisko radnice k "biospalovne" ? Dekuji S pozdravem Petr Zavrel
Odpověď: 

Dobrý den,
úvodem Vám děkuji za položení prvního dotazu na našem novém diskusním fóru. A teď k otázce. Celý projekt záměru výstavby bioplynové stanice je, dle našich informací, stále ve fázi hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), který provádí Krajský úřad Jihomoravského kraje. Město Tišnov i občané města v rámci tohoto procesu zaslali množství konkrétních připomínek a nyní všichni čekáme, jak dopadne jejich projednání. Dle výsledku tohoto posouzení budeme činit další kroky.
V těchto dnech by také měla být dokončována nezávislá rozptylová a pachová studie, kterou si město nechalo zpracovat. O výsledku budeme občany informovat.
Bližší informace o celém projektu by Vám měl poskytnout především investor akce, firma House Property, a.s. Na svém informačním webu www.ecentrumtisnov.cz má poslední informaci o stavu procesu z 29.7. a ta odpovídá tomu, co je známo nám. Průběh posuzování záměru lze také sledovat na webu České informační agentury životního prostředí CENIA (http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHM830).

Přeji Vám pěkný víkend.

Jan Schneider
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

doležal

Jméno a příjmení: 
doležal
Dobrý den, dotazy ještě nepokládám, jen si je srovnávám v hlavě. Zatím posílám jen dvě drobné připomínky. 1)V tomto fóru a nedávno i v tišnovském zpravodaji se objevila v souvislosti s kauzou bioplynová stanice následující věta : Zastupitelstvo města Tišnova požaduje zařadit Rozptylovou studii číslo E/554/10/00 na akci „Energetické centrum na zpracování bioodpadů v Tišnově“ ze dne 8.9.2010 zpracovanou firmou Teso Praha a.s. jako podklad k posuzování záměru Energetického centra na zpracování bioodpadů Tišnov z důvodu rozporu závěrů této studie se Studií pachových látek Energetické centrum na zpracování bioodpadů Tišnov ze dne 2.4.2010 zpracovanou firmou Odour s.r.o. Přečetl jsem ji několikrát, ale stále mi nedává smysl. Domnívám se, že z ní vypadl nějaký kousek textu na konci odstavce, který by upřesnil, kam zastupitelstvo požaduje zařadit onu studii. 2)Předvolební propaganda a i některá povolební prohlášení budí dojem, že současné vedení města zabrání realizaci BPS. Jsem přesvědčený, že by v rámci objektivity bylo solidní informovat občany, jaké zákonné možnosti má vedení města, chce-li opravdu stavbě zabránit. A také, co by městu hrozilo, popřípadě, co by to stálo, kdyby negativní postoj k BPS dotáhla radnice do konce. Bydlím v dostatečné vzdálenosto od Trnce a tak nemusím mít obavu z výrazného negativního dopadu provozu BPS. Navíc jsem státní úředník. Zákony, vyhlášky, jiné právní normy a především dohled nad jejich respektováním mě živí. Mohu si proto dovolit být v této kauze nestranný. Vím také, že průběh taková stavby má svá pravidla, která musí respektovat i vedení města. A upřímně řečeno, zatím mám dojem, že bývalé vedení města ztratilo své funkce do značné míry proto, že nové vedení slíbilo jiný výsledek akce, ale k dispozici má (a zatím používá) stejné možnosti a prostředky. V každém případě ale přeji všem členům rady i zastupitelstva hodně sil, pevné nervy a zdraví. A nejen do nového roku. M.Doležal Tišnov P.S.Chodník před svým domem jsem vždycky uklízel a budu uklízet sám, i když už nemusíme dávat do oken vlaječky :-)
Odpověď: 

Dobrý den,
vážený pane Doležale jsem rád, že se zajímáte o dění okolo BPS. Na Vaše dotazy odpovím postupně.
Zastupitelé města požadují zařazení Rozptylové studie od firmy TESO Praha a.s. do materiálů procesu EIA, protože uvádí hodnoty okolo 118 pachových jednotek i v prostoru zahrádkářské kolonie. Tyto hodnoty jsou vypočteny na fasádách některých chat, což odporuje tvrzení paní Ing. Auterské z firmy Odour s.r.o.
Ta uvádí, že hodnoty zápachu přes 100 jednotek se můžou vyskytnout pouze v areálu uvažované BPS. Přítomnost chat nezohledňuje.
K druhé otázce. Vedení města vyslovilo tomuto záměru jsné NE a na veřejném zasedání 16.12.2010 prosadilo započetí příprav ke změně územního plánu. Tento krok mohl být již učiněn bývalým zastupitelstvem. Nebyly však vyslyšeny žádosti cca 900 občanů. Tím se ztratil drahocenný čas. Sám jako úředník dobře víte co který úkon obnáší a jak dlouho trvá.
Co městu hrozí, nebo co by to stálo je velice diskutabilní otázka. Právní rozbor je dalším krokem. V tuto chvíli nehrozí nic. Pravomocí zastupitelstva obce však je, mimo jiné, schvalovat územní plán a pečovat o svůj katastr.
Podobnou otázkou je dostatečná vzdálenost od Trnce. Chceme snad Tišnov začít dělit na místa, kde je "bezpečné" z jakéhokoliv důvodu žít a kde ne?
Všichni jsme občané města Tišnova a problémům musíme čelit společně.
Děkuji za přání a také Vám chci upřímně popřát mnoho zdraví, štěstí v novém roce.

místostarosta
Radovan Klusák

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Eva šikulová

Jméno a příjmení: 
Eva šikulová
Dobrý večer Chtěla jsem se zeptat jak musím postupovat při žádosti o udělení sociálního bytu pro mě a moje 2 děti. Za kým bych měla zajít případně pro radu a vyplnit žádost.. jaké podmínky na to musím splnovat? děkuji vám za odpověd
Odpověď: 

Dobrý den,
kontaktujte paní Kateřinu Smetanovou z Odboru správy majetku a investic, tel. č. 549439850 nebo email katerina.smetanova@tisnov.cz
Ta Vám ochotně podá veškeré informace.

S pozdravem

Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Zdeněk Jílek

Jméno a příjmení: 
Zdeněk Jílek
Chtěl bych se zeptat, podle jakého klíče se objevují reklamy resp. upoutávky na různé akce i soukromých subjektů na hlavních stránkách MÚ Tišnov. Jedná se např.: o utkání stol. tenistů, přehlídku historických vozidel, cyklozávody (ne Memoriál Medka), ap. Myslím, že tuto možnost by měly mít i ostatní akce - třeba za peníze - nebo nikdo. O rekonstrukci stránek MÚ Tišnov, kterou starosta na tomto fóru slíbil, již raději nemluvím. Vždyť je teprve srpen. S pozdravem Zdeněk Jílek.
Odpověď: 

Dobrý den,
pravidla ke zveřejňování aktualit na webu města neexistují, každý požadavek je oddělením informatiky posuzován zvlášť. Platí, že se zveřejňují informace nekomerčního charakteru, které mohou být pro občany zajímavé. Z povahy věci není možné uveřejňovat aktuality za poplatek, web města musí sloužit k informování tišnovské veřejnosti a návštěvníků města a ne jako komerční inzertní stránky. Přiznávám nicméně, že tento zažitý systém není ideální, s novou strukturou webu bude i zveřejňování aktualit lépe řešeno. Tvorba městského webu není jednoduchou záležitostí, protože svojí strukturou a naplněností informacemi je odlišná od stránek komerčních. V současnosti probíhá závěrečná fáze připomínkovacího procesu ze strany úředníků a vedení města, 10.9. bude zahájen zkušební provoz stránek. Pokud bude Váš, jistě upřímný, zájem o podobu nové prezentace města trvat i nadále, rád přivítám další postřehy a připomínky k nové podobě stránek.

S pozdravem

Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Stránky