Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Rozsvícení Vánočního stromu

Jméno a příjmení: 
David Šmarda
Dobrý den Chtěl bych se zeptat, zda i letos město plánuje na náměstí vánoční strom. A jak letos proběhne oficiální rozsvícení vánočního stromu, vzhledem k opatření coronaviru, zda bude aspoň online. Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Dobrý den, pane Šmardo,

vánoční strom na náměstí Míru bude samozřejmě umístěn i letos, jen jeho rozsvícení nebude doprovázeno kulturním programem ani trhovými slavnostmi, a to kvůli preventivním omezením a nařízením ve spojitosti s hrozbou šíření nákazy COVID-19. Rozsvícení stromu je plánováno na dobu kolem posledního listopadového víkendu, bližší termín zatím stanoven není. 

Jiří Dvořák / Kancelář starosty a vnějších vztahů 

Datum odpovědi: 
18.11.2020

Zapadané hroby

Jméno a příjmení: 
Marcela
Dobrý den. Tišnovský starý hřbitov v době Dušiček je vše, jen ne upravený k svátku zesnulých. Pokaždé, když ho navštívím zvedá se mi můj nízký tlak. Každý den člověk sbírá metráky hnilobného listí, denně by to vydalo na korbici. Domů si odnáší jako bonus kila bahna na botách. Když vidím jiné čisté a upravené hřbitovy je mi smutno. Staří lidé s ,,nadšením '' chodí každou chvíli odklízet listí na svých hrobech. Nechápu, proč se staré stromy nemohou seřezat a zmírnit stálý nepořádek listím a padajícími větveni. Jako bych už slyšela zelené ekoargumenty. To je snad v dnešní době móda schovat vše za přírodní prostředí a ekologii. Znám i jiná města, která staré stromy ořezala a nebyl to problém. Na druhou stranu ve spodní části starého hřbitova mají lidé své hroby čisté a bez kila listí a větví každý den. Proč ve spodní části nebyli lidé OBDAŘENI množstvím listnatých stromů ?????? Dušičkový hřbitov v Tišnově je hora listí , ze kterého se snaží problesknou svíčky, jinak je vše na hrobě zasypané. Děkuji Marcela
Odpověď: 

Vážená paní,

ten, kdo před mnoha desítkami let stromy na tišnovský hřbitov sázel, neměl jistě v úmyslu znesnadňovat údržbu hrobů. Je to symbolické, že uctíváme Památku zesnulých v období, kdy se příroda připravuje na příchod zimy a ze stromů padá listí, aby vše mohlo na jaře začít znovu.

Hřbitov pravidelně udržujeme, stromy, cestičky i keře. Tišnovský starý hřbitov je díky vzrostlým stromům takový, jaký je. Nový hřbitov má zase jiný ráz, tam stromy mezi hroby nenajdete. 

Stromy na starém hřbitově byly odborně prořezány naposled v minulém roce. Jediný řez, který by odpovídal Vašim požadavkům, aby ze stromů nepadal „nepořádek“, je řez likvidační (kácení). Věřím, že až budou stromy v parném létě na hřbitově poskytovat příjemný stín a v jejich korunách budou zpívat ptáci, že jim to opadané listí možná odpustíte. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
13.11.2020

Provoz

Jméno a příjmení: 
Denisa
Dobrý den, chci se zeptat na ulici Riegrova taky občas jezdí auta velkou rychlostí. Hlavně kamióny na ulici to je katastrofa, třepe se doma všechno. Máte v plánu s tím něco udělat? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, 

ulice Riegrova je připravena k rekonstrukci, předpokládaný začátek prací je stanoven na jarní měsíce duben/květen roku 2021.

S pozdravem

Ing. Václav Šikula, místostarosta města

Datum odpovědi: 
11.11.2020

Parkoviště u nádraží

Jméno a příjmení: 
Hana Zavřelová
Dobrý den, prosím o info kdy bude otevřeno nové parkoviště u nádraží. Přijde mi, že již 14 dní je hotové ale stále se tam zaparkovat nedá :( Děkuji za odpověď. Hana Zavřelová
Odpověď: 

Dobrý den, paní Zavřelová,

ano, parkoviště se již jeví dokončené, ale v současné době probíhá přejímka díla a dále budou následovat závěrečné kontrolní prohlídky ze strany dotčených orgánů státní správy. Teprve poté bude stavba schopna bezpečného provozu a bude uvedena do užívání.

Pokud půjde vše hladce tak by parkoviště mohlo být v provozu do 14 dní.

Velmi nás těší, že zhotovitel provedl práce kvalitně a včas.

Odbor investic a projektové podpory

Datum odpovědi: 
11.11.2020

Parkovací místa

Jméno a příjmení: 
David Koutný
Dobrý den, chci se zeptat, jak a kdo kontroluje, jestli jsou využívána parkovací místa pro zdravotně postižené? Na ulici Dlouhá jsou vyhrazena tato místa pro určité RZ, avšak ty na těchto místech vůbec nestávají. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den pane Koutný,

oprávnění držitelé průkazu ZTP, ZTP/P  mají zákonné oprávnění si nechat místo zřídit. Na druhou stranu nemají zákonnou povinnost toto místo využívat. Jenom pro upřesnění, místa v Tišnově nejsou zřizována na RZ, ale na číslo parkovací karty výhod (modrá karta), které musí být  konkrétní osoba držitelem. Pokud se zjistí, že zákonný důvod pominul, vyhrazené místo se zruší. Proto Vám děkujeme za upozornění a spolupráci a požádal bych Vás o zaslání fotodokumentace, kterých míst se domníváte, že se to týká a my věc prověříme. Je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak věc vyřešit.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Datum odpovědi: 
10.11.2020

Kola v Tišnově

Jméno a příjmení: 
Karel Blatny
Mám pár otázek pro "koordinátora cyklodopravy": 1. V jednom z prázdninových čísel TN s ním vyšel rozhovor, ve stejném vyšla i studie Nám. Míru. Všiml si, že cesta na jízdním kole má odbočit na ul. Ráboňovu a pak na ul. Dvořáčkovi, která je jednosměrná, takže se tudy správně na kole nesmí jet směrem dolů? 2. Bude se spravovat povrch "smíšené stezky" na mostě přes Svratku? 3. Na "smíšené stezce" křižují ul. Wagnerovu bez přerušení, kdo zde má přednost? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den pane Blatný,

  děkuji Vám za zajímavé a podnětné otázky. Omlouvám se za to, že odpovídám až nyní, ale odpověď na dotaz č.2 a č.3 vyžadovala zjištění relevantních údajů od SÚS JmK a dopravního specialisty.

  ad 1) Projekt rekonstrukce náměstí je v začátcích. To, co bylo v TN představeno je vítězný návrh, který jistě není  finální podobou. Konečná podoba projektu se teprve začala zpracovávat. Vedení cyklodopravy bylo také předmětem vyjádření poroty, přičemž se dá předpokládat, že její navržené řešení bude změněno.

  ad 2) Most přes řeku Svratku je součástí krajské silnice, a tedy patří pod Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje (SÚS JmK). Z její strany jsme informováni, že rekonstrukce tohoto mostu se připravuje a měla by proběhnout v nejbližších letech (nejeví se jako vhodné to provést současně s rekonstrukcí ulic Riegrova-Černohorská a Dvořákova). Zároveň s rekonstrukcí by došlo i k opravě povrchu cyklostezky.

  ad 3) Toto je správný postřeh, díky za něj. Stezka v tomto místě opravdu není ukončena tak, jak by měla správně být, což může vést k domněnce, že cyklista či chodec zde mají přednost před vozidlem jedoucím po ulici Wágnerova. Na odstranění této chyby již pracujeme.

S pozdravem

Ondřej Kroutil / koodinátor městské mobility v Tišnově

Datum odpovědi: 
19.10.2020

Nabíjecí stanice pro EV

Jméno a příjmení: 
Radim Uhlíř
Dobrý den, neplánujete na nově budovaném parkovišti u Alberta zřídit ve spolupráci s některým z provozovatelů (ČEZ, E.On...) nabíjecí stanici pro elektro vozy? Případně na jiném vhodném místě ve městě. Díky!
Odpověď: 

Dobrý den, pane Uhlíři,

v rámci stavby parkoviště u nádraží je provedena příprava pro zřízení nabíjecí stanice.

Odbor investic a projektové podpory

Datum odpovědi: 
7.10.2020

Recyklování pěnového polyetylénu

Jméno a příjmení: 
Miroslav Pálka
Do TS jsem mimo jiného přivezl na recyklaci pytel pěnového polyetylénu - používá se jako výplňový materiál k balení spotřební elektroniky. Obsluhou jsem byl informován, že nejde o recyklovatelný plast, ať ho hodím do kontejneru na spalovnu. Domnívám se, že obsluha dvora neměla pravdu. Prověřte prosím.
Odpověď: 

Dobrý den,

dle vyjádření odpadové společnosti, která obsluhuje sběrný dvůr, nebyl odpad vhodný pro vytřídění k další recyklaci. Pěnový polyetylen nespadá do druhu odpadů katalogového čísla 150102 (PET lahev, igelit, HDPE), u nichž odpadová společnost zajišťuje recyklaci.

S pozdravem 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
2.10.2020

Hřbitov

Jméno a příjmení: 
Teri
Dobrý den. Ráda bych věděla technické důvody pro které byl dnes 30.9. celý den uzavřen starý hřbitov. V 15 h. byl zde klid, ticho nikde nikdo. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

starý hřbitov v Tišnově byl uzavřen na jeden den z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví při odkrytí hrobky.  

Děkujeme za pochopení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
2.10.2020

Koronavir

Jméno a příjmení: 
Alena Stejskalová
Dobrý den, prosím, bylo by možné, aby jste pravidelně informovali občany města o počtu nakažených v Tišnově. Tyto údaje běžně jiná města zveřejňují. V jarních měsících jsme byli informováni a nyní, kdy jste odvolali hody, zvyšují se hygienická opatření, mlčíte. Proč? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Vážená paní Stejskalová,

data, která jsou ORP Tišnov v současné chvíli poskytována, jsou určena pouze pro interní účely krizového řízení. Poskytovatel dat důrazně nedoporučuje plošné zveřejňování těchto informací a my se řídíme těmito pokyny.

Vývoj situace v Jihomoravském kraji a v okrese Brno-venkov můžete sledovat na webu Krajské hygienické stanice Brno.

Děkuji za pochopení.

 

Ing. Kristýna Pekařová / krizové řízení, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Datum odpovědi: 
25.9.2020

Stránky