Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Udržba komunikací a parkování

Jméno a příjmení: 
I. Chaloupkovå
Dobry den, zajímalo by mně, kdo má na starosti ošetření komunikací v Tišnovĕ? Konkrétně se mi jedná o toto: o 3.tím adventnim víkendu jsem byla ve městě ráno nakupovat. Pršelo a zåroveň vše namrzalo. V místech mezi Albertem, Tišnovskou rychtou a Tescem to všude klouzalo - jak chodníky tak místy i vozovka. Po nějaké udržbĕ ani památky...... a takových mist bylo po Tišnovĕ vic, např.sidlištĕ Klucanina, chodníky na veřejných prostranstvích, i vozovka. Dåle bych chtěla vysvětlit, z jakého důvodu je v místě, které zmiňuji výše - prostor průjezdu od Tišnovskē rychty k Albertu (u nově postavených bytových jednotek) z obou stran zasklådån zaparkovanými auty? Pokud se nepletu auta zde parkovala pouze z jednē strany vozovky, protože na druhé straně vozovky je chodník. Na nĕm takē parkovala auta, takže chodci museli procházet po zledovatělé vozovce a proplítat se mezi projíždějícími auty. Nepřijde mi to zrovna jako šťastné řešení - jedná se podle mě o poměrně dost frekventovanou část města. Děkuji za vysvětlení
Odpověď: 

Vážená paní Chaloupková,

ošetření komunikací v Tišnově má podle jednotlivých kategorií pozemních komunikací na starosti město Tišnov a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Ošetření tzv. místních komunikací má ve své gesci Oddělení komunálních služeb, jehož vedoucím jsem já. Úlohou zimní údržby místních komunikací a ostatních veřejných prostranství je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, vzniklých zimními povětrnostními podmínkami a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka veřejného prostranství na straně druhé.Dle Plánu zimní údržby jsou místní komunikace a veřejná prostranství rozdělena do 3 pořadí důležitosti: 1. se prohrnuje a posypává do 3 hodin po skončení sněžení nebo vzniku náledí, 2. do 6 hodin a 3. do 12 hodin. Bližší informace najdete zde

Vyhlašování pohotovostí zaměstnancům Oddělení komunálních služeb v době pracovního volna je určováno především předpovědí počasí v dané oblasti (Tišnovsko) a vyhlašuje se vždy v pátek na následující víkend. Na víkend 14. až 15. prosince byla předpověď počasí poměrně příznivá tím, že teploty se v Tišnově měly v noci pohybovat od jednoho až do dvou stupňů Celsia nad nulou a především nebyly hlášeny žádné srážky. V neděli v šest hodin ráno byla skutečná teplota jeden stupeň nad nulou, následně v půl sedmé klesla teplota na nulu, začalo mrholit, díky čemuž především prochladlé části komunikací a chodníků ze zámkové dlažby začaly v některých částech města namrzat.

Vzhledem k tomu, že nebyla na tento víkend vyhlášena pohotovost z výše uvedených důvodů, nebylo možné nastalou situaci ihned řešit. V deset hodin dopoledne došlo k úbytku srážek a mírnému oteplení a namrzlé plochy se rozpouštěly.

Paní Chaloupková, velice se omlouvám Vám i dalším občanům a učiním vše pro to, aby k podobné situaci již nedocházelo.

Přeji Vám klidný a pohodový sváteční čas a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2020.

Jaroslav Kopáček / vedoucí Oddělení komunálních služeb Odboru správy majetku

 

Dobrý den, ulice Moukova je jednosměrnou pozemní komunikací v režimu obytné zóny vymezené dopravním značením. Obytná zóna nezná pojem chodník, protože chodníkem je celá obytná zóna, mimo místa vyhrazená a vyznačená pro parkování vozidel. V obytné zóně je rychlost jízdy povolena max. do 20 km/hod. a řidiči musí brát ohled na chodce, stejně tak jako chodci nemohou blokovat projíždějící vozidla. Pokud tomu tak není, jedná se o selhání jedinců, což je naprosto běžný jev nejen v dopravě, ale i v jiných oblastech lidského soužití, bohužel.

Jiří Sokol / vedoucí strážník Městská policie Tišnov

Datum odpovědi: 
30.12.2019

Kluziště Smíškova - změna

Jméno a příjmení: 
František Václavek
Dobrý den, proč byl zrušen v rámci otevírací doby hřiště Smíškova na rok 2019/2020 blok "bruslení s hokejkama" ? díky
Odpověď: 

Dobrý den,

na přání občanů bydlících v blízké vzdálenosti od kluziště jsme tento blok zrušili, a to z důvodu zvýšené hlučnosti při nárazech puků o mantinely. Děkujeme za pochopení.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
13.12.2019

Úklid spadaného listí

Jméno a příjmení: 
Eva Janáčková
Dobrý den, kdy se bude v Tišnově uklízet spadané listí? Konkrétně na nově zrekonstruované ulici Brněnská hnijí hromady černého listí, které dosud nikdo neodstranil, ačkoliv již dávno začal adventní čas. O to více mě udivilo, proč se zde instaluje vánoční výzdoba, která ještě více zdůrazňuje kontrast se stále trvajícím nepořádkem. V minulosti touto dobou již býval napadaný sníh a všechno listí řádně uklizeno. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, v letošním roce byl zahájen úklid listí již koncem měsíce října. Město Tišnov má to štěstí, že je městem zeleně, a to se snažíme dodržet i v nově opravených částech města výsadbou nové zeleně. Přináší to radost z pohledu na pěkně vysázené stromořadí, ale také starost a povinnost údržby a úklidu. Jsme rádi za každý podnět od občanů, jak se zlepšit. Míst, které byly letos uklizeny již vícekrát a je nutné další dosbírání listí, je ve městě několik a patří mezi ně i ulice Brněnská v části od Humpolky až po křižovatku u bývalé pily. Z těchto míst bude v co nejkratší době listí opětovně odklizeno.

Jaroslav Kopáček / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
11.12.2019

Alšova ulice

Jméno a příjmení: 
Dušan Balák
Dobrý den, neuvažuje se o vybudování chodníku na ulici Alšova? Chodí tudy hodně dětí do mateřské a základní školy hlavně v ranních hodinách. Chodí se buď mezi auty na silnici, nebo po trávě. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Baláku, v příštím roce se vybudování chodníku na ul. Alšova neplánuje, ale děkujeme za podnět do let dalších. Problémem v této lokalitě jsou majetkové poměry, neboť všechny pozemky nejsou v majetku města. A tato skutečnost může jakoukoliv novou stavbu komplikovat.

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

Datum odpovědi: 
9.12.2019

Protihluková stěna

Jméno a příjmení: 
Viktor Kožený
Dobrý den, poslední dobou mi docela začal vadit hluk projíždějících vlaků kolem sídliště Klucanina. Plánuje se prosím alespoň výhledově nějaké opatření v tomto směru? Děkuji.
Odpověď: 

Město žádné protihlukové opatření neplánuje, pokud je nám známo tak se to neplánuje ani při rekonstrukci železniční stanice Tišnov, kterou bude někdy v budoucnu realizovat Správa železniční a dopravní cesty. 

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

Datum odpovědi: 
9.12.2019

Kluziště

Jméno a příjmení: 
Jiří Halouzka
Proč prosím nefunguje kluziště, když už několik dní mrzne? Když jsme jezdili bruslit na kluziště do Nedvědice, mívali tam závěsy, aby na plochu nesvítilo slunce. Nepomohlo by to i v Tišnově? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den pane Halouzko,

jelikož máme multifunkční hřiště, tak chladící trubky pro tvorbu ledu jsou pod ním, navíc zasypané křemičitým pískem, který plní funkci izolantu, proto potřebujeme větší mrazy, aby se vytvořil led. Když se pak slunce napřímo opře na kluziště, resp. do mantinelů, dosahuje teplota až 15 stupňů nad nulou a za těchto podmínek se nám bohužel nedaří vodu zamrazit. Budeme doufat, že v nadcházejících dnech bude počasí příznivější a nám se podaří připravit kvalitní led.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
9.12.2019

Popelnice na tříděný odpad ul. Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Pavel Koďousek
Dobrý den, bydlím na ul. Dlouhá 1846 a z okna se mi naskýtá výhled na popelnice na tříděný odpad. A není to hezky pohled. Je jistě chvalihodne, že město chce třídit odpad. Nicméně popelnice jsou tu tak nějak pohazeny a to i na nezpevněné ploše a kolem nich je neustále nepořádek. Odpad sem sváží i lidé z okoli. Bylo by možné pro popelnice postavit nějaký přístřešek, ať to vypadá jako u lidí? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, pane Koďousku,

děkujeme za podnět. O situaci víme, v návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou finanční prostředky určeny ke zlepšení stání pro kontejnery. S vydlážděním počítáme. Rádi bychom na místě rovněž postavili paraván, aby odpadové stání působilo estetičtěji. V současnosti řešíme technickou stránku tohoto záměru, neboť není možné umístit kontejnery, které se vysypávají pomocí auta s ramenem, do uzavřeného prostoru. 

Ing. Ondřej Vrtěl / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
6.12.2019

Pouliční osvětlení na rohu ul. Dlouhá a K Čimperku

Jméno a příjmení: 
Pavel Koďousek
Dobrý den, bylo by možné do lampy pouličního osvětlení na rohu ul. Dlouhá a K Čimperku instalovat stínidlo, které by zajistilo, aby lampa svítila pouze směrem do ulice? Máme zde francouzská okna a lampa stojí přímo před nima. Osvětlení je opravdu obtěžující, nepříjemné, prudké a nepřirozené. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, Váš požadavek byl nahlášen společnosti JICOM, spol. s r.o., která tyto záležitosti řeší. Z minulých zkušeností vím, že společnost jedná velice pružně, tak doufám, že i v tomto případě bude požadavek rychle vyřešen.

S přáním hezkého dne

Ing. Petra Sedláčková / Oddělení nebytových prostor

 

Datum odpovědi: 
4.12.2019

Dotaz ohledně cyklo stezek (single trailu)

Jméno a příjmení: 
Jindřich Šimek
Dobrý den, Měl bych dotaz ohledně vybudování cyklo trailu (lesních stezek se zásahy do terénu) např jak byli dříve na Klucanine od rozhledny, nebo vedle klinku v Předklášteří. Četl jsem tu kdysi dotaz a bylo v něm řečeno že klucanina ne Květnice vůbec a že v úvahu připadá kopec mezi Předklášteřím a kruhovým objezdem (možná brezinou) už přesně nevim... Tak se chci zeptat co by člověk musel udělat? Aby šlo něco svépomocí vybudovat a nikdo nám nemohl říct že tam nemáme co kopat. Rádi označíme, pokud nám dodáte cedule, prostor "erbem" města Tišnova. A v ideálním případě by mohlo město za to že tu něco budujeme pro mladé napsat clanek do novin co a kde tu vzniká a třeba zakoupit krumpáč, lopatu, hrabě plus kolečka... Předem děkuji za odpověď. J. Šimek 20 let
Odpověď: 

Vážený pane Šimku,

máte pravdu, že v minulosti se o „trailech“ mluvilo. Bylo to cca před dvěma lety v souvislosti s diskuzí na téma – co s areálem letního kina a co na přilehlé Klucanině? Tehdy bylo výsledkem diskuze konstatování, že Klucanina (jako tzv. „příměstský les“) by měla být určena převážně pro pěší a běžce. Budování trailů se zde nejeví jako vhodné. A dále se hovořilo o možnosti vybudování trailů v lesích mezi obcí Březina a obcí Předklášteří. Tuto možnost bychom rádi v nejbližší době prověřili. Je to však „běh na dlouhou trať“, přičemž jednou ze stěžejních podmínek je souhlas vlastníka lesa.

Oceňuji Váš aktivní přístup, avšak na nakoupení nářadí to zatím bohužel nevidím…

Mějte se fajn.

Jiří Dospíšil / starosta města

Datum odpovědi: 
21.11.2019

Koncert Hradišťanu

Jméno a příjmení: 
Eva Srbová
Dobrý den, velmi mně vadilo, že koncert skvělé skupiny Hradišťaň byla zneužita k politické propagandě jednoho určitého politického názoru. A k propagaci Václava Havla, kterého já a minimálně polovina lidí nesnáší a považuje ho za podvodníka a darebáka. Např. puč který zorganizoval proti vládě vzešlé ze svobodných voleb v roce 1997,dosadil svoje lidi, následné během několika měsíců rozprodání našich bank do zahraničí ,výprodej našeho zlata,rozprodání všeho zahraničním korporacím. Z Václava Havla se dnes dělá kult, jako dříve z K.Gottwalda. Zažívala jsem to za komunistů a zas je to tady. Ale ať má každý svůj svobodný názor a propaguje si ci chce. Na to má právo. Vadí mi, že si člvěk zapatí lístek na Hradišťan a půl hodiny je nucen poslouchat lidi co tam v tričkách s Havlem propagují něco s čím jiní nesouhlasí. Proto jsem si vstupenku nekupovala. Kdybych to věděla předem, ani bych tam nešla. Pochopila bych to, kdyby byl konzert placen městem. Nebo byl snad nějak dotován? Pokud ano nikde jsem si této informace nevšimla. Přehlídla jsem to? Bylo možné předem vědět co se tam bude odehrávat? Třebas to někde bylo a já si toho nevšimla.Třeba je to moje chyba. Příště až půjdu v Tišnově na koncert bedlivě si tyto okolnosti zjistím. Abych zas nenaletěla a nebyla za své peníze znechucena.
Odpověď: 

Dobrý den,

slavnostním koncertem Hradišťanu a Jiřího Pavlici vyvrcholily oslavy 30 let svobody v Tišnově, tak to bylo celou dobu i prezentováno. Podobizna pana prezidenta Havla se objevila na mnoha místech v rámci našich oslav, protože si jeho odkazu vážíme a považujeme jej za jeden ze symbolů Sametové revoluce. Dokonce město Tišnov odhalilo lavičku Václava Havla. Netuším, o jaké propagandě hovoříte. Pokud máte na mysli projev pana starosty, tak ten měl košili, kravatu a oblek a určitě nehovořil půl hodiny a nic politického na tom nebylo. A k vyvrcholení oslav projev starosty bezesporu patří. Pokud myslíte ani ne minutové přivítání hostů, které jsem provedl já, tak opět netuším, co na něm bylo politického. A je mojí svobodnou volbou, co si vezmu na sebe. A velmi rád jsem si tričko s podobiznou pana prezidenta Havla oblékl. Koncert byl proveden v odpovídající kvalitě i délce, takže jste o nic nepřišla.

S pozdravem

Mgr. Pavel Hanák / dramaturg, produkční, vedoucí TN a TTV

Datum odpovědi: 
19.11.2019

Stránky