Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Údržba chodníků v zimním období

Jméno a příjmení: 
Marek Láznička
Už tomu fakt nerozumím. Dnes cca 7:30, ulice Sv. Čecha, Tišnov - chodníky bez náznaku údržby. O pár minut později Drásov - chodníky odhrnuté, Malhostovice - chodníky odhrnuté, Kuřim - chodníky odhrnuté. Jaký je pro to důvod? Děje se to opakovaně. Dřív, když jsem chodíval na vlak s odjezdem v 7:00, bývaly už hlavní chodníky prohrnuté/posypané.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Lázničko, dne 28. ledna začalo sněžit kolem 5. hodiny ranní, přestalo krátce před polednem. Ve sdělovacích prostředcích bylo od rána slyšet, ve kterých oblastech kraje je kalamitní stav a nebylo divu, že tam byl zmiňován i Tišnov a jeho blízké okolí. Nutno podotknout, že k Tišnovu patří i místní části Pejškov, Hájek-Hajánky a Jamné, kde rovněž zajišťujeme zimní údržbu.

Ale zpět k ulici Sv. Čecha - v 5:30 hod. vyjela první technika, která začala odstraňovat sníh z komunikací a chodníků dle Plánu zimní údržby na obd. od 1.11.2018 do 31.3.2019 . Tento plán říká, že městské komunikace a veřejná prostranství v prvním pořadí důležitosti (kam ulice Svatopluka Čecha patří) budou prohrnuty a posypány nejdéle do 3 hodin po skončení sněžení nebo vzniku náledí. Je tedy jasné, že v 7:30 hod., kdy se stále chumelilo, nebylo v našich silách zajistit, aby na této komunikaci byla provedena zimní údržba. Město bylo kompletně ošetřeno krátce před 15. hodinou.

Renata Korčeková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
28.1.2019

Cyklo-traily v Tišnově?

Jméno a příjmení: 
Dušan Balák
Dobrý den, uvažuje se v Tišnově nebo okolí o vybudování cyklo-trailů, podobně jako je tomu v Jedovnicích nebo v Mariánském údolí v Brně? Určitě by to zvýšilo atraktivitu Tišnovska. Děkuji za odpověď, s pozdravem Balák.
Odpověď: 

Vážený pane Baláku,

rádi bychom zadali studii, která prověří, zda je možné cyklo-traily v okolí Tišnova vybudovat - tento úkol jsme také promítli do programového prohlášení. Pokud jde o konkrétní lokalitu, zcela jistě se to nebude týkat Květnice a Klucaniny, ale pravděpodobněji by se mohlo jednat o lesy a kopce na jihozápad od Tišnova, mezi Březinou a Předklášteřím.

S díky za Váš dotaz a zájem o rozvoj cykloturistiky

Jiří Dospíšil / starosta města

Datum odpovědi: 
25.1.2019

Kluziště - o víkendu s malými dětmi?

Jméno a příjmení: 
Dušan Balák
Dobrý den, chtěl bych jít s malými dětmi na kluziště o víkendu, protože v týdnu to kvůli práci nestíhám, ale nenašel jsem dle návštěvního řádu o víkendu žádný blok bruslení s nejmenšími. Nešel by jeden blok zařadit pro rodiče s malými dětmi o víkendu? Jediné tři bloky v týdnu -středa - odpoledne a pátek dopoledne a brzy odpoledne jsou pro pracující rodiče příliš brzy :( A chápu to tedy správně tak, že pokud půjdu s dětmi na led při veřejném bruslení, ale vezmu si brusle, tak mě na led s dětmi pustí? Díky. S pozdravem Balák
Odpověď: 

Dobrý den, pane Baláku,

děkujeme za Váš námět, po sezóně vyhodnotíme situaci jako takovou spolu se všemi  podněty a podle toho namyslíme a příp. upravíme jednotlivé bloky pro příští sezónu. Pokud půjdete s dětmi na led v bruslích ve Veřejném bruslení, tak je to v pořádku. Doprovod v běžné, ale naprosto čisté, obuvi může vstoupit na led pouze v bloku Bruslení pro nejmenší.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
23.1.2019

Rozpočet - vodní hospodářství

Jméno a příjmení: 
Veronika Janáčová
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, co vše je započítáno v rozpočtu vodního hospodářství? Spíš by mě zajímalo, jestli a jak je v rozpočtu počítáno z řešením otázky nedostatku vody? Děkuji Janáčová
Odpověď: 

Dobrý den, paní Janáčová,

nedostatek vody jsme v minulém roce zaznamenali v místní části Pejškov, kde chybí vodovod a některé studně postupně vysychaly. Svazek vodovodů a kanalizací nyní projektuje napojení Pejškova spolu s Vohančicemi na vodovod.

Konkrétně na zadržení vody v krajině cílí Realizace suchého poldru pod novým hřbitovem, kde se bude zadržovat voda a postupně vsakovat tak, aby zbytečně neodtékala.

V každém projektu nyní připravovaném ve městě se otázkou hospodaření s vodou pečlivě zabýváme tak, aby z města odteklo co nejméně srážkové vody (vsakování a zadržování vody). Jedná se například o parkovací plochy s přirozeným vsakem bez odtoku srážkové vody. MŠ na Honech bude mít zelenou střechu, která taktéž dokáže zadržet vodu. Samotný park na Honech bude realizován s přípravou na možnost vsakování srážkové vody ze sousedních bytových domů, ale i samotná výsadba stromů zde i jinde po městě snižuje výpar nejenom v letních měsících a napomáhá lepšímu „mikroklimatu“ města.

V letních suchých měsících lze dále omezit plýtvání s pitnou vodou obecně závaznou vyhláškou omezující napouštění bazénů, mytí aut a zalévání zahrádek z vodovodního řádu. Doufejme, že současný sníh a případné vlhké jaro zlepší deficit zásoby podzemní vody a k podobnému kroku nebude nutné přistoupit.

 

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
23.1.2019

Školka Na Honech

Jméno a příjmení: 
Martina Hamerníková
Dobrý den, prosím o informaci, jak to nyní vypadá s výstavbou školky v části na Honech? Zda bude, nebude, případně kdy bude? A s tím souvisí i moje další otázka, co bude s dětmi, které nyní navštěvují dětskou skupinu Potůček? Bude možné Potůček navštěvovat těmito dětmi i nadále (například pokud by měla nová školka vzniknout a otevřít se v září r. 2020)? Nepřijde mi totiž úplně vhodné, aby si děti musely zvykat každý rok na jiné "školkové prostředí". Předem děkuji za Vaši odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Hamerníková,

na MŠ Na Honech probíhají v rámci projektování výrobní výbory, plánované otevření MŠ od září 2020 zůstává v platnosti.

Dětská skupina Potůček je zařízení, kdy jsme po domluvě s Rodinným centrem Studánka rychle zareagovali na chybějící místa pro předškolní děti. Aktuální smlouva se Studánkou je na dva roky (od září 2018 do srpna 2020). Zařazení dětské skupiny Potůček do sítě tišnovských mateřských škol je následující: Dětská skupina je určena pro tišnovské děti, které se nedostanou v řádném zápisu do mateřských školek (zúčastní se zápisu v řádném termínu a obdrží rozhodnutí o nepřijetí do předškolního zařízení). V tuto chvíli zde jsou děti převáženě ve věku 2,5-3 roky. Vzhledem k mnohem náročnější práci s touto věkovou skupinou jsme se dohodli, že v Potůčku budou chtít mít děti podobného věku, neboť práce ve skupině, kde by byly děti ve věku od 2 do např. 6 let, by byla velmi složitá a náročná. Tedy konečně odpovím na Vaši otázku. Ano, pokud dítě nyní chodí do Potůčku, tak příští rok bude s velmi vysokou pravděpodobností přijato do mateřské školky, kde poté zůstane až po dobu zápisu na základní školu.

S pozdravem

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
23.1.2019

Rozpočet 2019 - publikování v uzavřeném formátu

Jméno a příjmení: 
Miroslav Pálka
Dobrý den. Rozpočet - klíčový dokument práce města : je podle mě předkládán veřejnosti pozdě 14.1.2019 - hlasování zastupitelstva 30.1.2019 : je publikován sice v PDF, ale jako obrázek nedá se v něm vyhledávat, není možné další zpracování : zcela nepochybně by si zasloužil publicitu v médiích města. : kde může občan uplatnit dotazy ? : kde může občan uplatnit připomínky ? Kdo za tyto věcí má zodpovědnost nebo bude mít příště ? Děkuji. Miroslav Pálka
Odpověď: 

Dobrý den, pane Pálko,

rozpočet byl zveřejněn v termínu (dle stanoviska MF viz. Zprávy MF ČR 3/2009), do lhůty pro zveřejnění se počítá i den vyvěšení a den sejmutí. Zákon stanoví minimální rozsah zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce, a to nejvyšší jednotky druhového třídění rozpočtové skladby, tj. daňové, nedaňové, kapitálové příjmy, přijaté transfery, běžné a kapitálové výdaje a financování. Na internetových stránkách musí být zveřejněn celý návrh rozpočtu. My zveřejňujeme návrh rozpočtu i včetně veškerých příloh, které jsou jenom podkladem pro rozpočet. Jedná se o velký dokument a PDF forma zajišťuje jeho bezproblémové zveřejnění, tzn. že je přehledný – obsahuje všechny  listy. Účelem zveřejnění je informování veřejnosti, a ne pracování s dokumenty. Navíc formát Excel není k přehlednému zobrazení příliš vhodný - hrozí jeho „rozhození“, a někteří občané si tak mohou nevšimnout, že se skládá z více listů nebo mohou něco přehlédnout.

Jinak není pravda, že je PDF v „obrázcích“, a nelze v něm tudíž vyhledávat. Stačí použít známou klávesovou zkratku CTRL-F, která značně zlepšuje prohledávání dokumentu. Navíc lze stažené PDF standardně otevřít i ve Wordu a dále s dokumentem pracovat podle svých potřeb.

Návrh rozpočtu je dle zákona zveřejněn na úřední desce a webu města. Na obou místech nad rámec zákona v plném rozsahu a dále s ním je uvedena zákonná povinnost, tj. informace, kde mohou občané nahlédnout do listinné podoby, jak a v jakém termínu podávat k němu připomínky >>> zde je odkaz na Aktualitu z webu města na toto téma ze dne 14.1.2019 

Výše uvedená informace je také vysílána od téhož dne opakovaně v Tišnovské televizi. 

Nyní za zpracování rozpočtu zodpovídám já, tedy Ing. Petra Jůzová, vedoucí finančního odboru.

Kdo bude zodpovídat za rozpočet příště nelze logicky nyní předvídat.

 

 

Datum odpovědi: 
23.1.2019

Další oční lékař v Tišnově

Jméno a příjmení: 
Marie Váňová
Prosím o sdělení, zda už se rýsuje otevření další oční ordinace v Tišnově. Jedna lékařka na Tišnov a okolí nestačí. Děkuji za odpověď. Váňová
Odpověď: 

Dobrý den, paní Váňová, požádali jsme k této otázce o vyjádření pana Otavu z oční optiky v Tišnově a ten nám sdělil následující informaci: "Co se týče administrativního vyřizování a povolování s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, tak vše zdárně (po více než roce) dopadlo. Mezitím lékařka, která měla a má zájem v ordinaci na částečný úvazek nastoupit, otěhotněla, narodilo se jí dítě, se kterým je nyní na mateřské/rodičovské. Nástup a posílení očního lékaře se tak kvůli této skutečnosti posouvá na srpen 2019. "

S pozdravem

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
23.1.2019

Chodník pod školou

Jméno a příjmení: 
Katka Slaninová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bude dodělán chodník v oblouku pod školou 28. října k ulici Dvořáčkova. Je to rozbahněný hnus... Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, děkujeme za zaslání Vašeho dotazu a upozornění. V současné době uvedené místo vyštěrkujeme. Celé prostranství před ZŠ 28. října je plánované v roce 2020 k rekonstrukci.

Renata Korčeková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
18.1.2019

Svoz odpadu z ul. Riegrova

Jméno a příjmení: 
Petr Zavřel
Dobrý den, proč se dnes neodvážel odpad z ulice Riegrova? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Zavřeli,

podle našeho zjištění byl odpad z ulice Riegrova včera odvezen podle plánu, jen možná oproti zvyklostem až v pozdějších hodinách. Svozová firma má na plánovaný výkon vyhrazený celý den.

Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
15.1.2019

Plesy 2019

Jméno a příjmení: 
Michalea Rakušanová
Dobrý den, zajímalo by mě kde mohu dohledat jaký a kdy je ples v Tišnově?
Odpověď: 

Dobrý den, aktuálně není bohužel možné na internetu vidět souhrnně všechny tišnovské plesy. V budoucnu bychom však rádi na novém webu města zřídili kalendář akcí, kde také tyto plesy s předstihem a přehledně uvidíte. Je mi jasné, že taková odpověď Vám ale nyní moc nepomůže. Zjistil jsem proto termíny letošních plesů od správy sokolovny a zde je uvádím: 2. února  se koná ples Tišnov plesá (19 - 03 hod.), 23. února  - Ples města Tišnova (20 - 02 hod.) a 1. března proběhne Zemědělský ples (20 – 02 hod). Další informace k těmto akcím asi dohledáte na plakátovacích plochách a sociálních sítích, např. na facebookovém profilu MěKS (v př. Plesu města Tišnova).

Hezký den.

Jiří Dvořák / Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Datum odpovědi: 
15.1.2019

Stránky