Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Popelnice na tříděný odpad ul. Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Pavel Koďousek
Dobrý den, bydlím na ul. Dlouhá 1846 a z okna se mi naskýtá výhled na popelnice na tříděný odpad. A není to hezky pohled. Je jistě chvalihodne, že město chce třídit odpad. Nicméně popelnice jsou tu tak nějak pohazeny a to i na nezpevněné ploše a kolem nich je neustále nepořádek. Odpad sem sváží i lidé z okoli. Bylo by možné pro popelnice postavit nějaký přístřešek, ať to vypadá jako u lidí? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, pane Koďousku,

děkujeme za podnět. O situaci víme, v návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou finanční prostředky určeny ke zlepšení stání pro kontejnery. S vydlážděním počítáme. Rádi bychom na místě rovněž postavili paraván, aby odpadové stání působilo estetičtěji. V současnosti řešíme technickou stránku tohoto záměru, neboť není možné umístit kontejnery, které se vysypávají pomocí auta s ramenem, do uzavřeného prostoru. 

Ing. Ondřej Vrtěl / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
6.12.2019

Pouliční osvětlení na rohu ul. Dlouhá a K Čimperku

Jméno a příjmení: 
Pavel Koďousek
Dobrý den, bylo by možné do lampy pouličního osvětlení na rohu ul. Dlouhá a K Čimperku instalovat stínidlo, které by zajistilo, aby lampa svítila pouze směrem do ulice? Máme zde francouzská okna a lampa stojí přímo před nima. Osvětlení je opravdu obtěžující, nepříjemné, prudké a nepřirozené. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, Váš požadavek byl nahlášen společnosti JICOM, spol. s r.o., která tyto záležitosti řeší. Z minulých zkušeností vím, že společnost jedná velice pružně, tak doufám, že i v tomto případě bude požadavek rychle vyřešen.

S přáním hezkého dne

Ing. Petra Sedláčková / Oddělení nebytových prostor

 

Datum odpovědi: 
4.12.2019

Dotaz ohledně cyklo stezek (single trailu)

Jméno a příjmení: 
Jindřich Šimek
Dobrý den, Měl bych dotaz ohledně vybudování cyklo trailu (lesních stezek se zásahy do terénu) např jak byli dříve na Klucanine od rozhledny, nebo vedle klinku v Předklášteří. Četl jsem tu kdysi dotaz a bylo v něm řečeno že klucanina ne Květnice vůbec a že v úvahu připadá kopec mezi Předklášteřím a kruhovým objezdem (možná brezinou) už přesně nevim... Tak se chci zeptat co by člověk musel udělat? Aby šlo něco svépomocí vybudovat a nikdo nám nemohl říct že tam nemáme co kopat. Rádi označíme, pokud nám dodáte cedule, prostor "erbem" města Tišnova. A v ideálním případě by mohlo město za to že tu něco budujeme pro mladé napsat clanek do novin co a kde tu vzniká a třeba zakoupit krumpáč, lopatu, hrabě plus kolečka... Předem děkuji za odpověď. J. Šimek 20 let
Odpověď: 

Vážený pane Šimku,

máte pravdu, že v minulosti se o „trailech“ mluvilo. Bylo to cca před dvěma lety v souvislosti s diskuzí na téma – co s areálem letního kina a co na přilehlé Klucanině? Tehdy bylo výsledkem diskuze konstatování, že Klucanina (jako tzv. „příměstský les“) by měla být určena převážně pro pěší a běžce. Budování trailů se zde nejeví jako vhodné. A dále se hovořilo o možnosti vybudování trailů v lesích mezi obcí Březina a obcí Předklášteří. Tuto možnost bychom rádi v nejbližší době prověřili. Je to však „běh na dlouhou trať“, přičemž jednou ze stěžejních podmínek je souhlas vlastníka lesa.

Oceňuji Váš aktivní přístup, avšak na nakoupení nářadí to zatím bohužel nevidím…

Mějte se fajn.

Jiří Dospíšil / starosta města

Datum odpovědi: 
21.11.2019

Koncert Hradišťanu

Jméno a příjmení: 
Eva Srbová
Dobrý den, velmi mně vadilo, že koncert skvělé skupiny Hradišťaň byla zneužita k politické propagandě jednoho určitého politického názoru. A k propagaci Václava Havla, kterého já a minimálně polovina lidí nesnáší a považuje ho za podvodníka a darebáka. Např. puč který zorganizoval proti vládě vzešlé ze svobodných voleb v roce 1997,dosadil svoje lidi, následné během několika měsíců rozprodání našich bank do zahraničí ,výprodej našeho zlata,rozprodání všeho zahraničním korporacím. Z Václava Havla se dnes dělá kult, jako dříve z K.Gottwalda. Zažívala jsem to za komunistů a zas je to tady. Ale ať má každý svůj svobodný názor a propaguje si ci chce. Na to má právo. Vadí mi, že si člvěk zapatí lístek na Hradišťan a půl hodiny je nucen poslouchat lidi co tam v tričkách s Havlem propagují něco s čím jiní nesouhlasí. Proto jsem si vstupenku nekupovala. Kdybych to věděla předem, ani bych tam nešla. Pochopila bych to, kdyby byl konzert placen městem. Nebo byl snad nějak dotován? Pokud ano nikde jsem si této informace nevšimla. Přehlídla jsem to? Bylo možné předem vědět co se tam bude odehrávat? Třebas to někde bylo a já si toho nevšimla.Třeba je to moje chyba. Příště až půjdu v Tišnově na koncert bedlivě si tyto okolnosti zjistím. Abych zas nenaletěla a nebyla za své peníze znechucena.
Odpověď: 

Dobrý den,

slavnostním koncertem Hradišťanu a Jiřího Pavlici vyvrcholily oslavy 30 let svobody v Tišnově, tak to bylo celou dobu i prezentováno. Podobizna pana prezidenta Havla se objevila na mnoha místech v rámci našich oslav, protože si jeho odkazu vážíme a považujeme jej za jeden ze symbolů Sametové revoluce. Dokonce město Tišnov odhalilo lavičku Václava Havla. Netuším, o jaké propagandě hovoříte. Pokud máte na mysli projev pana starosty, tak ten měl košili, kravatu a oblek a určitě nehovořil půl hodiny a nic politického na tom nebylo. A k vyvrcholení oslav projev starosty bezesporu patří. Pokud myslíte ani ne minutové přivítání hostů, které jsem provedl já, tak opět netuším, co na něm bylo politického. A je mojí svobodnou volbou, co si vezmu na sebe. A velmi rád jsem si tričko s podobiznou pana prezidenta Havla oblékl. Koncert byl proveden v odpovídající kvalitě i délce, takže jste o nic nepřišla.

S pozdravem

Mgr. Pavel Hanák / dramaturg, produkční, vedoucí TN a TTV

Datum odpovědi: 
19.11.2019

Riegrova - stromy

Jméno a příjmení: 
Bronislav Bauer
Dobrý den, před rekonstrukcí ul. Riegrova byly vykáceny stromy v úseku Drbalova, Černohorská. Budou po rekonstrukci stromy znovu vysázeny? Pokud to ochranná pásma ing. sítí neumožňují, lze změnit projekt tak aby se stromy na ul Riegrovu vrátily? Tedy alespoň do míst mezi parkovacími místy?
Odpověď: 

Dobrý den, v rámci projektu je samozřejmě počítáno s náhradní výsadbou. Nejvíce nových stromů bude vysazeno právě na ulici Riegrova. Dle projektu by zde mělo být vysazeno celkem 47 ks stromů, rozmístěné budou po obou stranách ulice. Podél ulice Černohorská bude vysazeno dalších 21 stromů.

Ing. Václav Šikula / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
18.11.2019

Přepis motorového vozidla

Jméno a příjmení: 
Tomáš Dufek
Dobrý den. Chystám se kupovat motocykl. Nejsem si jist, co vše potřebuji. Prodejce motocykl v úřední den odhlásí na moji osobu. Jak pro ní přijedu, podepíšeme kupní smlouvu a dá mi technický průkaz a dá mi podepsanou smlouvu o plné moci. Pak ji na sebe zaregistruji. Je to správně? Na internetu se to hodně liší. Děkuji. Přeji pěkný den.
Odpověď: 

Dobrý den,

žádost o zápis změny vlastníka a provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel v případě převodu vlastnického práva se provádí na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem.

Žádost se podává na obecním úřadě s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu. K provedení uvedené změny se dokládá spolu s vyplněnou Žádostí o změnu vlastníka a provozovatele, technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, zelenou kartu v originále a platnou, protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní. Dále je potřeba doložit doklad totožnosti a uhradit správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb.

Oznámení o změně vlastníka a provozovatele vozidla je možné provést pouze jedním účastníkem (dosavadním nebo novým vlastníkem). V tom případě je nutné prokázat zmocnění k zastoupení při podání žádosti písemnou plnou mocí, která musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím pracovníky registru vozidel.

Silvie Sobotková / Odbor dopravy a živnostenský úřad

Datum odpovědi: 
12.11.2019

Provoz na ulici Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Robin Hertl
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li se do budoucna plánuje souběžná ulice s ulicí Dlouhá, která bude rovněž napojená na ulici Černohorskou? Provoz na ulici Dlouhá se každým rokem zvětšuje, zejména tím, jak se rozšiřuje zástavba v ulicích, které jsou napojeny na ulici Dlouhou. Bohužel ani maximální povolená rychlost 30 km/hod. není často dodržována a z původně klidné ulice se stala poměrně rušná ulice, mnohdy i nebezpečná - když vezmu v potaz, kolik dětí se zde pohybuje. Za odpověď velice děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

platný ÚP Tišnov a ÚS v lokalitě Hony za Kukýrnou (viz. https://www.tisnov.cz/mesto-tisnov) řeší komplexně i dopravní řešení v dané lokalitě. Ulice Kuthanova by měla být napojená na ulici Černohorská.

Přeji pěkný den

Ing. Alena Doležalová / vedoucí Odboru územního plánování

Datum odpovědi: 
6.11.2019

Tišnovské noviny - titulní strana

Jméno a příjmení: 
Milan Pokorný
Dobrý den, proč je na titulní stránce tišnovska fotografie Václava Havla, když nám spisovatel literatury faktu Olin Jurman odhalil, že Václav Havel byl zrádce a jeden z českých jidášů, kteří zradili národ. Zveřejněno v Parlamentních listech 26.10.2019 16:36. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vaclav-Havel-byl-zradce-a-jidas-A-prevrat-v-roce-1989-neudelali-lide-v-ulicich-K-vyroci-Sametu-prichazi-vybusna-kniha-Spisovatel-promluvil-600930. Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Vážený pane Pokorný,

pan prezident Václav Havel byl, je a nepochybně i bude symbolem Sametové revoluce, ale především symbolem svobody, humanismu a demokracie v naší zemi, takže jeho fotografie na titulní straně Tišnovských novin je příznačná. Vůbec se nemíním pouštět do rozboru úrovně a obsahu článku uveřejněného na www.parlamentnilisty.cz, na který odkazujete. Je smutným faktem, že je dnes „trendy“ dehonestovat a zpochybňovat Sametovou revoluci a osobu Václava Havla, ale osobně to vnímám tak (a jistě nejsem jediný), že je to laciné a nedůstojné plivnutí do tváře všem lidem, kteří tuto dobu zažili a kteří se na ní podíleli. Sám fakt, že můžete bez jakéhokoli strachu uveřejnit svůj názor, jasně vypovídá o tom, že poslání Václava Havla v naší novodobé historii bylo naplněno měrou vrchovatou.

Mgr. Pavel Hanák / dramaturg, produkční, vedoucí TN a TTV

Datum odpovědi: 
5.11.2019

Podoba parku Na Honech?

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, od pondělí 14. 10. je na úřední desce oznámení o konání společného územního a stavebního řízení parku Na Honech. Vzhledem k tomu, že proběhlá prezentace úpravy pro školku a park dne 14. června 2018 měla ze strany občanů některé pozitivní návrhy pro celkovou úpravu prostoru, rozhodl jsem se s konečnou podobou parku seznámit. Na stavebním úřadě mi neumožnili (nejsem účastníkem řízení) do projektové dokumentace nahlédnout. Obrátil jsem se proto na odbor Investic a projektové podpory. Předpokládal jsem, že město jako stavebník bude disponovat svou projektovou dokumentací. Vedoucí odboru Ing. Vyhňáková mi však sdělila, že žádné další paré dokumentace nikdo nevlastní. Zajímá mě, jestli je standardní vlastnit pouze jednu dokumentaci od schvalované stavby (jednu by měl mít k dispozici stavební úřad, jednu stavebník a další odbor investic). Dále se Vás ptám, proč zeleň parku nikdy neprojednávala Komise pro životní prostředí. Zvláště když požadavky na práci komisí byly rozšířeny o zpracování odborných stanovisek, námětů, návrhů a dokumentů v „intencích“ požadavků Rady města Tišnova. Nakonec se ptám, proč k podobě parku nelze nic nalézt na stránkách města (např. na www.promeny-tisnova.cz). Děkuji za odpovědi.
Odpověď: 

Vážený pane Blaho, reaguji na Váš dotaz a po prověření sděluji následující:

Projektová dokumentace ohledně parku Na Honech je odborným podkladem v právě probíhajícím společném územním a stavebním řízení, které vede Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad (dále jen „MěÚ Tišnov, ODŽÚ“). Uvedená dokumentace je tedy součástí příslušného správního spisu a do tohoto správního spisu mohou v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nahlížet pouze účastníci řízení. Vy sám účastníkem předmětného řízení nejste, a proto Vám dne 18.10.2019 nebylo (a to zcela v souladu se zákonem) umožněno nahlédnout do spisu. Projektová dokumentace byla MěÚ Tišnov, ODŽÚ předložena společně se žádostí o vydání stavebního povolení. Teprve po ukončení daného správního řízení bude městu Tišnov, konkrétně Odboru investic a projektové podpory MěÚ Tišnov, předána také kompletní dokumentace ověřená příslušným správním orgánem (tj. včetně ověřené projektové dokumentace). Současně je třeba v této souvislosti vzít v úvahu rovněž skutečnost, že projektová dokumentace jako taková je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Z výše uvedených důvodů Vám proto na Odboru investic a projektové podpory MěÚ Tišnov nebylo umožněno nahlédnout do zmíněné projektové dokumentace. Postup pracovníků úřadu v této věci shledávám jako správný.

Pokud jde o Váš dotaz - „proč zeleň parku nikdy neprojednávala Komise pro životní prostředí?“- ten by měl být směřován spíše na předsedkyni komise či garanta za oblast životního prostředí. Nicméně patrně to bude tím, že předsedkyně komise tuto problematiku doposud nezařadila na program jednání komise (komise jsou dle zákona o obcích iniciativními a poradními orgány rady), a současně také Rada města v této souvislosti neuložila komisi žádný úkol.

Web ProměnyTišnova.cz, který je občany města velmi chválen, se snažíme průběžně aktualizovat. Těší mne, že jej i Vy využíváte k načerpání informací. Budoucí aktualizace se bude týkat i zmíněného parku.

Zdraví a pohodové podzimní dny přeje

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
1.11.2019

Květinové záhony

Jméno a příjmení: 
Jolana
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na ty nové květinové záhony podél ulice Riegerova. Komunikace, po které už se skoro nedá jezdit, se opravovat nemůže, protože bude probíhat celková rekonstrukce, ale záhony, které se s rekonstrukcí budou likvidovat, se sázet můžou? Na kolik taková věc přišla? A ještě dotaz k těm ostříhaným keřům u nového hřbitova. Je to opravdu smutný pohled, jak to tam teď vypadá. Větve keřů, které přesahovaly do silnice, šlo určitě jen zastřihnout a ne to tam takto zpustošit. To stejné příjezdová cesta k hřbitovu. Okolí pietního místa by mělo vypadat jinak... Díky
Odpověď: 

Dobrý den,

účelem nových trvalkových záhonů na ulici Riegrova bylo zpříjemnit občanům pohled na jinak neutěšený stav této ulice. Máme na nové výsadby spoustu pozitivních reakcí a dotazů na jednotlivé druhy rostlin, které by si lidé rádi pořídili i do vlastních zahrad. Komunikace Riegrova je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě SÚS Jmk. Vedení města vede opakovaná jednání s krajem, aby byla tato komunikace zařazena do priorit kraje a mohla být co nejdříve opravena. Květinové záhony byly zvoleny právě proto, že je lze bez problému přesadit. Než to ale bude z důvodu rekonstrukce komunikace nutné, budou nadále zpříjemňovat lidem cestu po ulici Riegrove.

Co se týče ceny záhonů na této ulici, jedná se o 60 m2 a cena byla 49 497 Kč. To je 825 korun za m2. Pro představu v odborné literatuře (Smíšené trvalkové výsadby, autor Ing. Adam Baroš a Ing. Jiří Martinek, Ph.D.) je uváděna reálná cena za založení 1 m2 trvalkového záhonu 1137 – 1515 Kč/m2, přičemž jde o ceny v roce 2015. Vše je uvedeno včetně DPH.

Mrzí mě, že se Vám úprava keřů u nového hřbitova, ani nové záhony na Riegrove nelíbí. Třeba na jaře, až vše obrazí a začne kvést, změníte názor.

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
25.10.2019

Stránky