Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Hřiště pro větší děti

Jméno a příjmení: 
Veronika Janáčová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli město Tišnov plánuje vybudovat hřiště pro větší děti. Nějaký lesopark, nebo lanové hřiště. Hřišť pro menší děti je spousta a jsou všechny moc pěkné, ale děti pomalu rostou. Moc se mi zamlouvá hřiště u letního kina. Prosím, neberte to jako útok na Vás, jen bych chtěla vědět, zda se můžeme těšit. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, pokud děti, resp. jejich rodiče nevyužijí nic z široké nabídky sportovních klubů (fotbal, tenis, atletika, basketbal, stolní tenis, volejbal, Sokol), včetně Inspira, tak je tady pro ně např. workoutové hřiště s pumptrackovou cyklo dráhou u nového hřbitova. Další workoutové hřiště bychom chtěli umístit ještě na jiném místě v Tišnově, protože to stávající je hojně využíváno. Pokud by chtěli běhat, včetně parkouru, tak je v okolí mnoho kilometrů cest lesních i polních. V létě je možné jít na koupaliště plavat, v zimě bruslit. Hřiště u obou základních škol jsou volně dostupná a přístupná (fotbal, basketbal, házená, nohejbal). Dlouhodobě se negativně stavíme k skate hřišti a to zejména z důvodu nákladovosti kvalitních betonových překážek.

Omlouvám se, ale netuším, co myslíte lesoparkem. Napište mi prosím na email: martin.sebera@email.cz nebo telefon 608 080 590, ať se můžeme domluvit, jaké parametry by mohlo splňovat např. lanové hřiště, které zmiňujete.

S pozdravem

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
30.9.2019

Parkovací místa

Jméno a příjmení: 
Dušan Balák
Dobrý den, ve volebním programu vítěze voleb spolku MOST je vybudování 100 nových parkovacích míst na sídlištích a nádraží. Chtěl bych se zeptat, jestli se počítá s novými místy také na ulici Hornická a v okolí letního kina a v jakém časovém horizontu se s vybudováním těchto míst počítá. Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď: 

Vážený pane Baláku, děkuji za Váš dotaz. Pokud jde o parkování v oblasti sídliště Klucanina, pak v investičním výhledu je zařazena rekonstrukce ulice Horova (zpracování projektu v r. 2020, realizace pravděpodobně v r. 2022) a úprava provizorního parkoviště naproti letnímu kinu na ul. Hornická (taktéž projekt v r. 2020 a realizace pravděpodobně v r. 2022).

Zdraví a pohodové dny přeje

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
20.9.2019

Placené parkování celý střed města

Jméno a příjmení: 
František Koudelka
Dobrý den, zajímalo by mne, co si město slibuje od zpoplatnění ulic Janáčkova, Dvořáčkova a naproti KB? Výhodné to bude pro koho? Pro bydlící? Asi těžko, když si za parkování budou muset zaplatit. Pro nakupující? Kdo potřebuje, vždycky si místo najde, byť ne přímo před vchodem do obchodu. Za jak dlouho se bude platit na Jungmanové, Halouzkové, Na loukách. . . .? Dopadne to jako s náměstím, které je poloprázdné, ale v okolních ulicích se skoro nedá projet. Vypadá to tak, že se město chystá zpolatnit celý střed, což je spolu se snížením míst na náměstí dobrá cesta k tomu, jak umrtvit střed města. Městská policie celý den krouží kolem parkovišť, ráno vyzobává parkomaty a když potřebujete vyřešit problém v obci, se kterou má MP smlouvu, tak se dozvíte, že se za to platí! Kolik bude stát retardér na ulici Na honech? Kdo si ho vydupal? Vím o pár obyvatelích, kteří by si nejradši nechali na ulici dát závoru aby byla ulice jen jejich. Stačí být dostatečně otravný, mít výdrž a město odklepne každý nesmysl? Jaký je rozpočet této "stavby?" Zaplatí si ji místní? Jeden zpomalovací práh už město muselo z této ulice odstranit!!
Odpověď: 

Dobrý den, pane Koudelko, od této úpravy si slibujeme lepší využití centra města pro občany, návštěvníky města i obchodníky zde nabízející své služby. Na ulicích Halouzkova a Na loukách nebude stání zpoplatněno. Zpoplatněním parkování na náměstí naopak centrum ožilo a přestalo být jen parkovištěm, kterým občané projížděli dokola ve snaze na chvíli zaparkovat a navštívit lékaře, úřad nebo obchod.

Na ulici Na honech nebude retardér, ale místo s přechodem pro chodce, kterých tam přechází denně velké množství, včetně rodičů s dětmi a cyklistů. Jde nám o jejich bezpečnost.

Ing. Václav Šikula / místostarosta Tišnova

 

Dobrý den, co se týká městské policie, tak v žádném případě není pravdou, že „celý den krouží kolem parkovišť“, protože pokud by tomu tak bylo, nemohla by plnit a stíhat jiné úkoly, kterých není určitě málo. Ráno se parkovací automaty „nevyzobávají“, ale kontroluje se jejich stav a funkčnost pro bezproblémový chod pro další den, protože strážníci nejen kontrolují dodržování placeného parkování, ale především zabezpečují i správu a servis celého systému.

Město Tišnov má uzavřeno 11 veřejnoprávních smluv s okolními obcemi na výkon oprávnění městské policie. Práce strážníků pro jinou obec v rámci kraje je zcela v souladu se zákonem za úplatu a činnost, počet a nasazení strážníků si řídí pouze starosta smluvní obce, který je v době nasazení městské policie jejím velitelem. Smlouva je dobrovolným aktem a je jen na smluvních stranách, jaké podmínky si stanoví.

Pokud byste měl zájem, rád Vás osobně a ochotně seznámím s prací a veškerou činností strážníků Městské policie Tišnov.

Jiří Sokol/ vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Datum odpovědi: 
19.9.2019

Starý hřbitov

Jméno a příjmení: 
Tereza
Dobrý den. Tišnovský hřbitov uklízí tech. služby. Chtěla bych se zeptat, zdali se zaměřují i na rozrůstající se popínavé rostliny kolem stromů a nepořádek v nich schovaný. Strom u hrobu 792 obepíná vrstva popínavek z nichž vyrůstají šlahouny náletových stromků, pichláků, naházené množství větví a také schované různé odpadky. Bylo by dobré, aby se podívali i na toto. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, děkujeme za podnět, v rámci „předdušičkového“ úklidu na hřbitovech v Tišnově se zaměříme i na Vámi uvedené místo. Na starém hřbitově v současnosti probíhá prořezání stromů a výměna bezpečnostních vazeb v korunách. Díky tomu jsou na místě dočasně zhoršeny podmínky pro návštěvníky, za což se omlouváme.

S pozdravem

Eva Zavřelová / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
18.9.2019

Vítání občánků

Jméno a příjmení: 
Kateřina Medková
Dobrý den, jak prosím probíhá vítání občánků v Tišnově (mám na mysli, zda přijde nějaká pozvánka apod.)? Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Medková,

pořádání obřadu Vítání občánků zajišťuje Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova. Na Vítání občánků jsou pozvány všechny děti, které měly v době jejich narození trvalý pobyt v Tišnově, a jejich trvalý pobyt v Tišnově trvá. Písemnou pozvánku rozesíláme rodičům dětí přibližně 14 dnů před datem konání. Počet obřadů a termíny plánujeme s ohledem na počet narozených dětí v daném roce. V posledních letech se konají vždy 2-3 obřady na jaře a 2-3 obřady na podzim. Nejbližší termín obřadů Vítání občánků je tento pátek 20.9.2019 od 15.00 hod v obřadní síni tišnovské radnice a vítat budeme nové občánky Tišnova narozené na jaře letošního roku.

S pozdravem

Ing. Dagmar Dvořáková / tajemnice Komise pro občanské záležitosti

Datum odpovědi: 
17.9.2019

Rekonstrukce povrchu ulice Černohorská + rekonstrukce nádraží

Jméno a příjmení: 
Michal Toman
Dobrý den, zajímalo by mě, jaký je aktuální stav projektů rekonstrukce povrchu ulice Černohorská a rekonstrukce vlakového nádraží? Je reálné, že tyto projekty budou zahájeny v příštím roce ? Díky,
Odpověď: 

Dobrý den, rekonstrukce povrchu ulice Černohorská bude investicí Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a rekonstrukce vlakového nádraží bude investicí Správy železniční dopravní cesty. S oběma institucemi se jedná, ale nemáme v současné době žádnou informaci, že budou v příštím roce práce zahájeny.

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

Datum odpovědi: 
13.9.2019

Koupaliště + oprava chodníku

Jméno a příjmení: 
Ladislav Šibor
Zdravím, dodnes jsem nedostal odpověď, proč muselo být uzavřeno koupaliště poslední den prázdnin? Prosím i po měsíci se s chodníkem u školy nic nestalo. A teď v dešti se chodí v blátě. Dále bych prosil o vyčištění kanálku na ulici Kukýrna 46 na zámkové dlažbě. Neodtéká. Díky moc.
Odpověď: 

Dobrý den pane Šibore, provoz koupaliště je řízen normou TNV 940920-1 - PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ. Dohled provádí vyškolení plavčíci Vodní záchrannou službou Brno. Vzhledem k náročnosti zkoušek je zájemců o tuto pozici málo, proto jsme celou sezónu dozorovali s minimem plavčíků a byly chvíle, kdy jsme se pohybovali na hraně zavření koupaliště, ale v rámci možností nám vyšel vstříc dozor z kuřimského bazénu, takže po celou dobu prázdnin nemusel být provoz narušen, nicméně poslední den, tedy v neděli 1.9.2019, jsme už nebyli schopni sestavit dozorující tým a v zájmu zachování bezpečnosti našich zákazníků jsme byli nuceni sezónu koupaliště ukončit. Občané byli o ukončení sezóny ke dni 31.8.2019 informováni na webu tišnovského koupaliště a informativní cedulí na pokladně v týdenním předstihu.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Dobrý den, pane Šibore,

po zhodnocení stavu po deštích na začátku měsíce byl v minulém týdnu chodníček u školy vysypán drtí. Čištění uličních vpustí bude probíhat koncem měsíce září.

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
12.9.2019

Parkování na Rybníčku II.

Jméno a příjmení: 
Lenka
Vážený pane Sokole, děkuji za odpověď k mému příspěvku ohledně parkování na ulici Na Rybníčku. Po více než 15letém držení ŘP (prozatím bez nehody) si dovoluji podotknout, že vím, jakým způsobem se mám chovat na vozovce a vjíždět z vedlejší silnice na hlavní. Možná by ale nebylo od věci zajet se někdy na tuto křižovatku podívat, abyste věděl, že vzdálenost 5 m od hranice křižovatky není dodržována. Možná by tuto méně komfortní situaci pomohlo vyřešit zrcadlo.
Odpověď: 

Vážená paní Lenko, nebylo a není mým úmyslem zpochybňovat něčí řidičské zkušenosti. Pokud zjistíme přestupkové jednání, jsme povinni je řešit, což také činíme. Pokud zjistí přestupkové jednání občan a je ochoten věc řešit, má možnost je oznámit osobně Městské policii Tišnov, případně na tel. 603577252 nebo Policii ČR na tel. 158.

Co se týká zrcadla v křižovatce, tak městská policie není orgánem, který by o těchto věcech rozhodoval. Dopravní problematika místních komunikací je v gesci Odboru správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov a pokud se nejedná o místní komunikaci, věc je v gesci SÚS Jmk.

Budu se bohužel opakovat, ale nemůžeme být vždy a všude, proto vítáme každou spolupráci ze strany občanů a Vám děkuji za přístup.

Jiří Sokol / vedoucí Městské policie Tišnov

Datum odpovědi: 
9.9.2019

SKATEPARK Tišnov

Jméno a příjmení: 
Jakub Stodůlka
Dobrý den. Za několik sportovců z Tišnova a přilehlého okolí bych se rád zeptal, jestli je v plánu výstavba skateparku v Tišnově? Je tu několik fotbalových hřišť, ale pro skateboarding zde žádný prostor není. Když se jezdí na parkovištích u obchodních domů, jsme neustále vyhazováni nebo je přivolaná policie. Jezdců je tu stále víc, tudíž by byl skatepark opravdu vhodný a maximálně využívaný. Děkujeme za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, v současné době se o výstavbě skateparku v Tišnově neuvažuje.


Ing. Karel Souček / 1. místostarosta Tišnova

 

Datum odpovědi: 
9.9.2019

Ucpané kanály - ulice Osvobození

Jméno a příjmení: 
Jiří Pavlíček
Dobrý večer, po každém větším dešti se za domy č.p.1654 a 1655 na ulici Osvobozeni tvoří velké a hluboké kaluže zasahující do celé šíře vozovky, v některých místech i na chodníky. Při vystupování z auta by to chtělo holínky, jinak suchou nohou neprojdete.Chtěl bych se zeptat, jestli se o tom na radnici ví? Případně jak se to bude řešit. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, děkuji za podnět, o tomto stavu víme, v plánu je kompletní rekonstrukce této komunikace, stejně tak ulice Dřínové. Každoročně se navíc provádí údržba těchto komunikací týkající se opravy výtluků a čištění uličních vpustí.

S pozdravem

Renata Korčeková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
5.9.2019

Stránky