Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Cyklostezky v Tišnově

Jméno a příjmení: 
Václav Mistat
Zdravím, chtěl bych navázat na diskuzní příspěvky o cyklostezce na novém úseku Brněnské a cyklostezkách v Tišnově. Zrekostruovaný úsek Brněnské je po dlouhém čekání a očekávání bezesporu hodný pochvaly, avšak celkový dojem z celé akce poněkud kazí „neviditelná cyklostezka“ společná i pro chodce. Ta je dle mého názoru odfláknuta, jak po praktické, tak i po legislativní stránce a nechápu, jak mohla být tato část celého projektu zkolaudována. Docela by mě zajímalo, kdo a jaká stanoviska ke kolaudaci cyklostezky dával. Nová cesta je očividně projektována pouze pro automobily, tudíž by se cyklostezka měla v plné míře využívat. Bohužel chodci z 80% zcela nechápou, že se pohybují na společné cyklotrase. Je nešťastné, že alespoň úsek ze zámkovou dlažbou nebyl barevně rozdělen pro cyklisty a chodce, kdy by se tak cyklotrasa dostala do povědomí chodců. Cyklostezka dále míjí autobusovou zastávku, kde mohou stát čekající cestující, i tam by měl být vyznačen úsek pro stání lidí a průjezd cyklistů. Cyklotrasa není osazena značkami, jak ze strany ul. U Humpolky, tak přerušením při křižování z ul Wagnerovou a není také osazena značkou ze strany od Drásova, kdy cyklista ve všech případech neví, že tento chodník je zároveň cyklotrasa. Navíc u zastávky Na rybníčku, ale i v okolí zastávky Na sídlišti i dalších místech, není proveden sestřih stromů tak, aby nepřekážel cyklistům. Takovýto sestřih by vyžadovala i cyklotrasa směrem od koupaliště v úseku od mostu přes Svratku k ulici Karasově. V tomto úseku se nachází navíc nebezpečná prohlubeň (hned za mostem). Stav cyklostezky na nové Brněnské nejlépe vystihuje jakási přiblblá A4 tabulka ve folii, připevněna na šikmé konstrukci. Opravdu hodné takovému rozsáhlému projektu.!? Ještě jeden dotaz, proč se neřešila cyklostezka při rekonstrukci chodníků na ulici U Humpolky, která by spojovala novou cyklotrasu na Brněnské s cyklotrasou na koupaliště? Místo toho je chodník osazen značkou konec cyklostezky, to je asi jednodušší. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, 

skutečnosti, že není společný pás pro chodce i cyklisty dostatečně označený svislým i vodorovným značením, jsme si vědomi a řešíme to. 31. 7. 2019 byla podána žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podléhá to také vyjádření Policie ČR. Jak doplnění svislého, tak i vodorovného značení podléhá tomuto procesu a není možné značky umístit dříve, než to bude příslušnými orgány schválené. Jakmile to bude, město zajistí realizaci značení na místě. V projektové dokumentaci bylo původně navrženo rozdělení pásu vodorovným značením, oddělujícím část pro chodce a část pro cyklisty. To bylo Policií ČR zamítnuto, a tudíž to bylo z projektu odstraněno. Nyní jsme navrhli doplnění vodorovného značení (piktogram chodce a cyklisty) u všech nájezdů na společný pás v celé délce trasy a také doplnění chybějícího svislého značení na křižovatce U Humpolky. Původní informační cedule, které tam byly umístěny po dobu realizace, a měli dočasný charakter, byly již odstraněny. Měli být již odstraněny po ukončení stavby, což jsme nyní napravili. V souladu s podmínkami dotačního orgánu bude na místě umístěna trvalá pamětní deska. Úprava veřejné zeleně (sestřih stromů) bude projednána v komisi životního prostředí a poté bude moci být realizována, bude-li odsouhlasena.

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

 

Datum odpovědi: 
16.8.2019

Parkování u ALBERTA II.

Jméno a příjmení: 
Radek Kafka
Děkuji za odpověď, pane Sokole. Dovolím si s vámi nesouhlasit. Pokud by parkoviště sloužilo pouze ke krátkodobému stání jak ukládá dopraví značení, netvořili by se zde zácpy. A kdo jiný má provádět kontrolu nad dodržováním zákona a předpisů než městská policie, které to ukládá Zákon o obecní policii § 7?
Odpověď: 

Dobrý den pane Kafko,

máte naprostou pravdu, že městská policie je příslušná ke kontrole nad dodržováním zákonů a to také činí, o čemž svědčí počet zjištěných a projednaných přestupků. Pokud však strážník není někdy nebo někde vidět, není to proto, že by tam nechtěl  být, ale proto, že v počtu jednoho, max. dvou strážníků na směnu je téměř nemožné být vždy a všude. Jen pro informaci: Městská policie Tišnov neřeší pouze přestupky v dopravě, ale také např. přestupky proti veřejném pořádku, občanskému soužití nebo proti majetku. Kontroluje také dodržování obecně závazných vyhlášek a současně se zabývá širokou škálou činností ve prospěch občanů jako je např. prevence kriminality, odchyt toulavých zvířat, kontrola dětských hřišť a parků, sběr injekčních stříkaček, vyhledávání autovraků nebo zjišťování poškození chodníků, komunikací, dopravního značení a městského mobiliáře. Dále usměrňuje dopravu při různých uzávěrách nebo nebezpečných situacích náhle vzniklých v silničním provozu. Městská policie Tišnov má také ve správě kontrolu, údržbu a servis parkovacích automatů, vydávání parkovacích karet, agendu Ztrát a nálezů a provozuje Registr jízdních kol. Činností strážníků je daleko víc a v případě zájmu se s nimi  můžete seznámit ve Výročních zprávách městské policie nebo mne můžete osobně navštívit. V případě potřeby můžete s důvěrou oslovit také Policii ČR, která má v Tišnově služebnu na ul. Majorova.

Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

 

Datum odpovědi: 
13.8.2019

Údržba zelených ploch a hřiště u křižovatky Riegrova x Černohorská

Jméno a příjmení: 
Marek Láznička
Dobrý den, mohu se zeptat, kdy bude pokračovat sekání trávy? Např. před naším domem na Sv. Čeca 885/886 je tráva už značně přerostlá, ul. Brněnská by také zasloužila údržbu. A na řadě chodníků začíná vítězit plevel nad dlažbou :) Myslím, že v plné turistické sezóně by si Tišnov zasloužil přeci jen více údržby. Pak bych měl prosbu, zda by nebylo možné provést nějakou komplexnější rekonstrukci/inspekci dětského hřiště u křižovatky Riegrova x Černohorská. Některé herní prvky (např. tygřík na pružině) jsou už dosti opotřebené. Dále zde byly ponechány (u živého plotu) kusy betonu nebo naopak jsou zde dosti hluboké díry v trávě (u vchodu od přechodu přes ul. Riegrova). Také by se hodila jedna či dvě lavičky hned u pískoviště. A bohužel po rekonstrukci plynu byl vykácen dosti dlouhý úsek živého plotu, což je škoda, protože tvořil přirozené ohraničení hřiště (vyšší riziko, že dítě uteče a vběhne pod vozidla).
Odpověď: 

Dobrý den, pane Lázničko,

sekání zatravněných ploch bylo do pondělí 5. 8. 2019 pozastaveno z důvodu sucha. Nyní již běží, přičemž ulice Svatopluka Čecha byla posekána dnes. Ulici Brněnskou jsme včera dokončovali.

Co se údržby chodníků týče, hledáme řešení. Je zde skupina obyvatel, která si nepřeje chemický postřik chodníků. Plevele z chodníků odstraňujeme převážně ručně a mechanicky. Na větší plochy zase používáme stroj na likvidaci plevele horkou vodou. Jak jsem psala v jedné otázce ohledně postřiků zodpovězené níže, najít účinný postup pro celé město není jednoduchý úkol.

V dubnu letošního roku proběhla kontrola hřiště u křižovatky Riegrova x Černohorská certifikovaným odborníkem, který neshledal žádné významnější závady. Současnou situaci hřiště, děr a zanechaného betonu prověříme. Děkujeme za podnět s umístěním laviček, budeme se jím zabývat.  SÚS JmK plánuje rozsáhlou rekonstrukci křižovatky Riegrova x Černohorská, která bude řešit zeleň komplexně.

 

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / Vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
8.8.2019

Oprava chodníku

Jméno a příjmení: 
Ladislav Šibor
Zdravím, již před rokem jsem prosil o opravu chodníku u zš 28.října u křižovatky z poliklinikou. Bude tedy oprava někdy udělána? Je tam výřez v chodníku a přechod na druhou stranu je ze štěrku.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Šibore,

vzhledem k tomu, že je plánována rozsáhlá rekonstrukce celé křižovatky, na Vámi zmíněné místo dočasně usadíme betonovou zatravňovací dlažbu.

S pozdravem

Renata Korčeková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
8.8.2019

Obrazec na zdi

Jméno a příjmení: 
Andrea Tomanová
Dobrý den, při nedělní procházce jsme si všimli, že v parku pod kostelem vznikl nový růžový barevný obrazec. Bylo by možné tento obrazec odstranit? Dále by nás zajímalo, zda městská policie dopadla viníka? Hezký den
Odpověď: 

Dobrý den, paní Tomanová, děkujeme za podnět, vandalské nápisy se souběžně objevily také na zídce za kostelem a na odpadkovém koši. Všechny se naštěstí podařilo již minulý týden odstranit. Případ vyšetřuje policie, pachatel zatím dopaden nebyl.

Hezký den.

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / Vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
6.8.2019

Nový obchod v Tišnově

Jméno a příjmení: 
Ivana Sedláčková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli Tišnov neví o nějaké výstavbě obchodu na Tišnovsku. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Sedláčková, 

momentálně nemá stavební povolení v Tišnově žádné obchodní centrum. Jeden řetězec jeví zájem supermarket v Tišnově postavit a o možnostech momentálně jedná s příslušnými úřady, zatím je však brzy na to být konkrétnější - výsledek jednání bude znám během několika měsíců. O jiných plánech v okolí Tišnova nemáme informace.

S pozdravem 

Ing. Václav Šikula / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
5.8.2019

Parkování u Alberta

Jméno a příjmení: 
Radek Kafka
Proč policie nekontroluje parkování u od Albert, které je určené pro zákazníky s použitím parkovacích hodin. Parkovací hodiny nepoužívå téměř nikdo a vozidla čekající na volné místo pak blokují přījezdovou komunikaci zejména autobusy. V dopravní špičce dochází ke kolizní situacím.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Kafko. K situaci, kterou popisujete nedochází v důsledku toho, jestli má někdo za oknem parkovací hodiny nebo nemá. Situace je vyvolaná především nedostatkem parkovacích míst a bezohledností některých řidičů. Je úplně jedno, jestli na parkovišti stojí vozidla s kotoučem nebo bez kotouče, protože parkoviště bude vždy plné. Počet parkovacích míst v okolí OC Albert nemůže nikdy pojmout počet zájemců o parkování. Osvědčeným a účinným řešením na parkovištích u obchodních center je placené parkování se závorou nebo i bez ní, avšak všechna řešení jsou vyloženě v kompetenci samotných obchodníků, jedná se o jejich parkoviště a jejich zákazníky, tedy o jejich zájem.

Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

 

 

Datum odpovědi: 
5.8.2019

Autobusová zastávka na ulici Černohorské

Jméno a příjmení: 
Marie Váňová
Dobrý den, prosím, bude již vytvořena autobusová zastávka na silnici ve směru na Železné? Již dříve jsem zde dotaz uplatňovala a byl mně sdělen termín 2019-2020. Na kopci od té doby vznikla spousta nových bytovek a hodilo by se rozšířit možnost vyjet nahoru jak autobusem linky 333, tak linky 332. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Váňová, autobusová zastávka ve směru na Železné je součástí plánované akce „Rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská“. Zastávka je v rámci této akce vyprojektovaná a stavebně povolená. Jedná se však o společnou akci Města Tišnova a Jihomoravského kraje a v současné době se čeká na rozhodnutí Jihomoravského kraje, kdy přistoupí k realizaci.

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

Datum odpovědi: 
30.7.2019

Dvořákova ul. - parkovací zálivy

Jméno a příjmení: 
Igor Michalík
Dobrý den, jak víme, dopravní situace na ulici Dvořákova není dobrá, velmi často je omezen průjezd zejména v oblasti křižovatky Chodníček-Dvořákova a obchodu Domácích potřeb č.p.715. kvůli parkujícím vozům zákazníků obchodu. Rád bych se zeptal, proč se v projektu probíhající rekonstrukce mj.i chodníků nepočítalo s parkovacími zálivy které by usnadnily provoz a parkování na ul.Dvořákové. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Děkuji Vám za dotaz, pane Michalíku.

Máte pravdu, že parkovací zálivy by na ulici Dvořákova pomohly vyřešit problémy s parkováním. V současné době zde probíhá pouze oprava chodníků a veřejného osvětlení, které patří do majetku města Tišnova. Avšak komunikace ulice Dvořákova je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, který plánuje a rozhoduje o opravách a rekonstrukci svých komunikací. V současné době nemám informaci o tom, že by v brzkém výhledu byla plánována rekonstrukce této komunikace.

S pozdravem

Renata Korčeková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
29.7.2019

Parkování před radnicí

Jméno a příjmení: 
Jindra V.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, pro koho jsou určena parkovací místa před radnicí. Děkuji. A pak mám ještě jen takovou poznámku, že mi přijde vtipné, jaké jsou tady v odpovědích na dotazy uvedeny časové údaje. Například pan Salajka uvádí, že obecně závazná vyhláška nabude účinnosti "v nejbližších dnech". Pan Košťál jednou uvádí, že vodorovné značení bude doplněno "co nejdříve, ale může to chvilku trvat" a jindy píše, že kolegové ze správy majetku by měli "co nejrychleji" ceduli otočit. No a p.Krábková píše, že odpadkové koše budou umístěny "hned, jakmile to bude možné". Bylo by možné uvádět přesnější termíny? Díky
Odpověď: 

Dobrý den,

na parkovací místa před radnicí na nám. Míru č. 111 v Tišnově mají povolen vjezd vozidla, která jsou vyjmenovaná na zákazové dopravní značce umístěné na vjezdu k radnici. Jedná se o vozidla MěÚ Tišnov (parkovací místa 7.-12.) a vozidla občanů (parkovací místa 1.- 6.), kteří navštíví MěÚ za účelem různých jednání nebo např. uhrazení poplatků apod. Ostatní vozidla mají do prostoru před radnicí vjezd zakázán a mohou využít placeného parkování v centru města, kdy poplatek za 1. hodinu stání činí 5 Kč a poplatek za celodenní stání činí 70 Kč.

Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov.

 

Přesné termíny akcí bohužel nelze uvádět, pokud nejsou zajištěny a známy všechny okolnosti ovlivňující jejich dodržení. Vždy se však snažíme o vyřešení situace v nejkratším možném termínu a bez zbytečného odkládání.

Jiří Dvořák / Kancelář starosty

Datum odpovědi: 
29.7.2019

Stránky