Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Sběr plastů, poplatek za popelnice

Jméno a příjmení: 
Marie Váňová
Prosím o sdělení, proč byla ukončena sleva na pytlový sběr plastů? proč byl navýšen o třetinu poplatek za odvoz popelnic? K oběma změnám nebylo nikde podáno zdůvodnění. Nebo se mýlím? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

sleva za pytlový sběr plastů měla sloužit hlavně jako motivace po jeho zavedení. Po 5 letech poskytování slevy na pytlový sběr, vedlo k ukončení především celkové zvyšování nákladů (pořízení pytlů, cena za pronájem systému, čtečky, evidence), provozní nedostatky systému a problémy s načítáním kódů.

Vzhledem k přísnějšímu nastavování systému třídění odpadů, kde zákon ukládá povinnost třídit nejen obcím a městům, ale i občanům, se snažíme, aby se systém zbytečně neprodražoval, a spíše jsme občanům nabídli další možnosti pohodlného třídění. Proto jsme zavedli novou službu pytlového sběru papíru od domu a i nadále poskytujeme zdarma 50 ks žlutých pytlů na plasty pro domácnost/rok na třídění. Dále občanům nabízíme rovněž kvalitní tašky na tříděný odpad, které jsou po uhrazení poplatku za odpad zdarma k vyzvednutí na Odboru správy majetku a komunálních služeb.

Informace ke zdražování odpadů proběhly v Tišnovských novinách, Tišnovské televizi i na webu.

https://tisnovskatelevize.cz/2019/12/19/ttv-aktualne-19-12-2019/

https://tisnovskenoviny.cz/2019/12/20/zmeny-v-odpadovem-hospodarstvi/

https://tisnovskenoviny.cz/2019/11/22/chystane-zmeny-v-odpadovem-hospodarstvi/

S pozdravem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
11.2.2020

Přechod pro chodce

Jméno a příjmení: 
Jana D.
Při přecházení silnice po přechodu z ulice Nádražní na ulici Cáhlovská při vstupu na přechod brání výhledu doleva na přijíždějící vozidla okrasný živý plot z dřevin.Z pohledu řidiče přijíždějícího z druhé strany, brání dřeviny výhledu na chodník před přechodem. Lze konec okrasného plotu upravit tak aby nebránil výhledu na silnici do zatáčky? Děkuji.
Odpověď: 

Odpovídá z Odbor správy majetku a komunálních služeb:

Moc děkujeme za podnět, živý plot upravíme, aby nebránil ve výhledu. Na jaře je plánován jeho výraznější ořez.

 

 

Datum odpovědi: 
6.2.2020

Povolenky ke vjezdu

Jméno a příjmení: 
denulinka1993
Dobrý den, ráda by jsem vznesla dotaz na povolenky mezi obcemi Drásov a Železné. Je tam dopravní značka zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí „Mimo dopravní obsluhy“. Podle mých informací starostové dotčených obcí ,žádné povolenky nevídávají a přesto, se po komunikaci prohánějí velkou rychlostí služební auta např. Vitar. Tak mají nějakou povolenku a od koho? Je mi známo, že na uvedenou komunikaci můžou jenom majitelé pozemků v oblasti komunikace, tak zaměstnanci podle mého mínění, nejsou dopravní obsluha. Děkuji.
Odpověď: 

Odpovídá Odbor dopravy a živnostenský úřad:

Dobrý den,

na veřejně přístupné účelové komunikaci mezi obcí Železné a městysem Drásov jsou stanoveny a umístěny dopravní značky B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E13 Mimo dopravní obsluhu. Výrazem „dopravní obsluha“ se rozumí vozidla, zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Vjezd na základě povolenek není na tuto komunikaci povolen.

 


 

Datum odpovědi: 
3.2.2020

Sáčky na psí exkrementy

Jméno a příjmení: 
Lucie Borosová
Dobrý den! Chci se zeptat stran sáčků na psí exkrementy. Zhruba od začátku roku jsem při venčení našeho psa zaznamenala, že sáčky - dříve plastové - byly na sídlišti Klucanina, a v okolí, vyměněny za jakési papírové pytlíky. Nevím, jak je to v místech dál, popř. v Tišnově celkově, ale zajímal by mě důvod této změny v dané lokalitě?! Hledala jsem i volně na internetu, i zde na stránkách, a žádnou zmínku o změně jsem nenašla. Hlavně by mě i zajímalo, proč ke změně došlo v tomto období? Od začátku roku je střídavě mokro, blátivo nebo mrzne.. To opravdu čekáte, že z mokré trávy budou lidé sbírat exkrementy v papíru?!! Na sídlišti je už tak problém, že někteří pejskaři po svých psech neuklízí, a psí výkaly bývají na trávníku, během Vánočních svátků byl dokonce zaneřáděn i chodník na Jamborové pod číslem 939! Tohle tomu opravdu nepomůže! Doufám, že je to jen dočasné řešení kvůli 'nedostatku' plastových sáčků! Děkuji za odpověď!
Odpověď: 

Dobrý den,

na žádost některých spoluobčanů byly v loňském roce zkušebně pořízeny ekologičtější papírové sáčky. Bohužel dle ohlasů majitelů psů se neosvědčily, a proto se město bude vracet zpět k nákupu mikrotenových sáčků.

S pozdravem

Ing. Ondřej Vrtěl / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
28.1.2020

Web kamery

Jméno a příjmení: 
Pavel Mánek
Dobrý den. Proč se nedá v Tišnově nikam podívat web kamerami přes počítač? Neříkejte mě že je to kvuli GDPR,když přes herní konzole on line toto možné je.
Odpověď: 

Dobrý den, kamerový systém v Tišnově je užíván v souladu s platnými právními předpisy (tedy též v souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů) a jednotlivé kamery jsou umístěny tak, aby snímaly tu část veřejného prostranství, která je určitým způsobem exponovaná, např. místa s větším provozem.

Mgr. Kateřina Trtílková / právník MěÚ Tišnov

Datum odpovědi: 
28.1.2020

Poplatek za popelnice

Jméno a příjmení: 
Věra Šikulová
Dobrý den chci se jen zeptat, do kdy musí být popelnice zaplacené,jestli to zůstalo stejné do konce dubna. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Šikulová,

termín pro úhradu poplatků za komunální odpad a za psa zůstal stejný jako v loňském roce, poplatky je nutné zaplatit do 30. dubna. Více informací naleznete na webu města a také v Tišnovských novinách č.2/2020, které vycházejí ve čtvrtek 30. ledna.

Jiří Dvořák / Kancelář starosty

Datum odpovědi: 
28.1.2020

Kluziště - po setkání s místostarostou

Jméno a příjmení: 
Markéta Boleslavová
Reakce na setkání, které se konalo na základě veřejného pozvání pana místostarosty Mgr. Martina Sebery, Ph.D. uvedeného na stránkách města Tišnova v sekci Otázky a odpovědi dne 15.1. 2020. Schůzka proběhla v sobotu 18.1. 2020 v čase cca 9.35 – 10.05hod. nikoli na balkoně jeho bydliště, ale před RD č.p. 976. Důvod setkání: dlouhodobá problematika s hlukem z Kluziště ZŠ Smíškova a parkováním v dané lokalitě, především na ul. Husova. Přítomní: Mgr. Martin Sebera, Ph.D. Markéta Boleslavová, Jaroslava Halouzková, Eva Flimelová Při setkání nám pan místostarosta Mgr. Martin Sebera, Ph.D. sdělil následující informace: 1. Naftový traktůrek upravující led, citace: „nesplnil hlukové předpisy“. Znamená to tedy, že již třetí sezonu město provozuje kluziště v rozporu s platnými „hlukovými předpisy“? 2. Benzínová rolba, o které pan Mgr. Martin Sebera, Ph.D. píše v TN 01/2020 na str. 5 „Co se děje na radnici“ jako o provedené úpravě ke snížení hlučnosti, pořízena nebyla a na setkání nás informoval, že město pořizuje elektro rolbu a odkázal nás na pana Radima Krále, vedoucího oddělení Odboru správy majetku a komunálních služeb 3. Dále nám sdělil informaci, že stávající mantinely budou oblepeny gumou, která je již použita na kovových konstrukcích 4. Město musí problematiku hluku vyřešit do 03/2020 neboť uplynul zkušební provoz, který lze prodlužovat max. tři roky což je letos. Žádáme tedy o písemné vyjádření k těmto bodům.
Odpověď: 

Dobrý den,

zareaguji stručně a věcně k jednotlivým bodům:

ad úvod): Na balkón i přes pozvání jste odmítli jít. Zápis z ústního jednání je neúplný, chybí úkoly, které jsme si dali / jste mi dali. Tedy už neplatí? Proč zde nejsou? Ale nebojte, i ty se pokusím splnit, jako by v zápise uvedeny byly.

ad 1) Stále řešíme především hlučnost chladící jednotky ve vztahu k rodinným domům na ul. Smíškova. Kromě toho se vedení města dlouhodobě zabývá otázkou snížení hlučnosti stávajícího zařízení upravujícího ledovou plochu, neboť si uvědomujeme, že část občanů bydlících v sousedství by takovou změnu přivítala. Naftový traktůrek má subjektivně vyšší hlučnost než benzínový stroj. Hlukové předpisy neumím posoudit.

ad 2) Jak je výše uvedeno, jednou z možností je pořízení jiného stroje, který by upravoval ledovou plochu výrazně rychleji a současně byl méně hlučný. Tuto možnost příslušní pracovníci městského úřadu aktuálně řeší. V tuto chvíli se čeká na dodání stroje (benzínová rolba), k němuž mělo dojít v první polovině ledna. Z důvodu zdržení na straně dodavatelské firmy se tak stane zřejmě ve druhé polovině ledna. Elektrorolba by určitě byla ještě lepší, ale tu město nemá a nepořizuje.

ad 3) V diskuzi padlo, že „by mantinely mohly být oblepeny podobnou pryží, jaká je instalována na kovových konstrukcích.“ Nutno podotknout, že to je jedna čistě teoretická možnost, která by mohla vést ke snížení hlučnosti. O této možnosti však město aktuálně neuvažuje.

ad 4) Město se snaží situaci opakovaně řešit, přičemž provedené opatření - navýšení zdi směrem k rodinným domům na ul. Smíškova - se ukázalo jako nedostatečné. Proto budou v letošním roce (tj. do 03/2020) ve spolupráci s odborníky provedena další opatření. Věříme, že tato budou dostačující a sportoviště bude zkolaudováno.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D./ místostarosta Tišnova

 

(pozn. editora: identický dotaz měla také občanka Eva F., odpověď pro ni je tudíž také stejná)

Datum odpovědi: 
28.1.2020

Kluziště Smíškova - hlučnost

Jméno a příjmení: 
Michaela H.
Vážený pane Králi, děkuji za Vaši reakci, kterou však považuji za pouhé konstatování neuspokojivého stavu provozu kluziště. K poznámce Mgr. Martina Sebery, Ph.D./ místostarosty Tišnova: Proč nereagujete věcně na dotazy? Požadovala jsem seriózní odpověď na otázku, zda provoz kluziště vyhovuje platným hygienickým požadavkům a proč jsou občanům podávány nepravdivé informace. Kluziště je po třetí sezónu ve zkušebním provozu a stále probíhají dodatečné úpravy, tzn. že není zkolaudované??? Váš subjektivní názor mě opravdu nezajímal, na rozdíl od Vás mnoha lidem "plné ulice stojících aut (i před vchodem a vjezdem)" vadí, stejně tak jako "hluk, za který Vy jste rád" - jak je zřejmé i z dřívějších dotazů.
Odpověď: 

Dobrý den,

začnu od závěrečné části Vašeho psaní a dodávám "... že jsem chtěl upozornit, že toleranci mezi lidmi vnímám odlišně. I Vy máte zřejmě auto a také občas stojíte jinému člověku u vjezdu, před bydlištěm, ale to Vám asi nevadí. Naopak ano. V tomto se lišíme..."

A nyní stručná a věcná doplňující odpověď. Soulad s platnými hygienickým předpisy posuzuje a je v kompetenci Krajské hygienické stanice JmK, kluziště není zkolaudované.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D./ místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
28.1.2020

Plasty v pytlich

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Dobrý den, jenom dotaz budete navyšovat zvýšení poplatku za pytlování plastů když podražily popelnice.A kde budou k mání kontejnery na prepaleny olej.
Odpověď: 

Dobrý den,

pokud máte na mysli slevu na pytlový sběr plastů, tak ta byla ke konci roku 2019 ukončena, ale služba odvozu pytlového sběru funguje pořád stejně. Stále máte k dispozici zdarma 50 ks pytlů na rok a domácnost a nově takto nabízíme pytlový sběr i na papír. Sběrných nádob na oleje a tuky z potravinářského využití je již ve městě rozmístěno 14 a jednáme o rozšíření sítě. Poté zveřejníme mapku. Pokud mi napíšete adresu, upřesníme Vám nejbližší sběrné místo, popřípadě zvážíme rozšíření, pokud se v blízkosti nenachází. Podněty v tomto smyslu můžete směřovat na můj e-mail ondrej.vrtel@tisnov.cz.

Děkuji, s pozdravem

Ing. Ondřej Vrtěl / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
16.1.2020

Kluziště Smíškova - hlučnost

Jméno a příjmení: 
Michaela H.
Dobrý den, v Tišnovských novinách, které byly doručeny občanům v prosinci 2019, bylo ze strany radního Sebery napsáno: "byly provedeny úpravy ke snížení hlučnosti: benzínová rolba (méně hlučná než naftová)”. Dnes tj.12.01.2020 i přes toto prohlášení, v pořadí již 3.sezónu, občany stále obtěžuje extrémně hlučný původní traktor s naftovým motorem, který jezdí i několik hodin denně - zejména o víkendech, kdy traktorista vyjíždí na úpravu ledu již v 7:30 (i když první blok bruslení začíná v 9 hod.) Po hlučné rolbě přichází na řadu rány pukem a kopání bruslemi do mantinelů. Jak je možné, že jsou občanům Tišnova podávány nepravdivé informace? Takovéto jednání se mi zdá jako velmi neseriózní. Dále by mne zajímalo, zda provoz kluziště vyhovuje platným hygienickým požadavkům. Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Dobrý den, 

kluziště je ve zkušebním provozu, probíhají úpravy na snížení hlučnosti. Naší snahou je snížit hluk, který způsobuje naftový traktůrek. V prosinci 2019 jsme testovali na našem kluzišti benzínovou rolbu OLYMPIA, která je tišší než naftový traktůrek a především rolba má větší záběr, takže i úklid ledové plochy bude rychlejší. Jelikož se jedná o repasovaný stroj, tak je nyní v servisu na preventivní prohlídce, ale v brzkých dnech by měl být uveden do provozu.

Běžně trvá úprava ledu cca 30 min, ale pokud je např. obleva či napadne sníh (nebo je po posledním večerním bloku led hodně zničený), tak začínáme druhý den s úpravou ledu o něco dříve.

Samozřejmě i nadále připomínky ohledně bloků zaměřené na hokej evidujeme a po skončení sezóny je budeme vyhodnocovat. Jak jsem uvedl, kluziště je ve zkušebním provozu, které slouží k odstranění nedostatků, aby po kolaudaci bylo schopné provozu v souladu s platnou legislativou.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Michaelo, nevím, kde bydlíte, abych mohl objektivně posoudit míru obtěžování provozem kluziště ve Vašem konkrétním případě. Já přímo u kluziště, vzdušnou čarou 120 m. A extrémní hluk neslyším, ale jsem subjektivně ovlivněn, protože sportování fandím a kluzišti v Tišnově o to víc. Snažím se totiž být tolerantní, a tak jak mi nevadí plné ulice stojících aut (i před naším vchodem a vjezdem), tak mi ale vůbec nevadí křik dětí, šum svistu dospělých při bruslení a nárazy puků o mantinel, kterých je o výrazně, ale výrazně méně, než v sezóně loňské. Nabízím komukoliv, ať si jde k nám na balkón v jakékoliv hodině sednout a posoudit onen extrémní hluk. Žiju s ním už třetí sezónu a jsem za něj rád, stejně jako stovky návštěvníků kluziště…

Mgr. Martin Sebera, Ph.D./ místostarosta Tišnova

 

 

 

Datum odpovědi: 
15.1.2020

Stránky