Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Kluziště Smíškova

Jméno a příjmení: 
Lubomír Dozbaba
Otázku žádnou nemám, mám jen pouhé smutné konstatování. Vysvětlení neomezených aktivit v rámci bloku pronájmu je pro mne naprosto nedostatečné. Je vidět, že na stejný problém je nahlíženo dvojím způsobem. A já jsem se domníval, že se jedná o problematiku hluku a podle vysvětlení je to jinak. Bydlím také v blízkosti kluziště a např. v neděli první hluk (nárazy puku o mantinel) byl slyšet už v 8:45, tj. mimo blok. Dále během celého bloku ještě přibyly "fanouškovské projevy" bouchání hokejek o mantinel, zřejmě po každém vstřeleném gólu. Co vím tak bloku bruslení s hokejkami se účastnili především malí kluci. Podle mého názoru a zkušeností jsou bloky pronájmu, kdy se hraje hokej minimálně stejně hlučné, spíš hlučnější než ty, když se kluci ve věku 6-10 let pokoušeli trefit branku.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Dozbabo,

děkuji za Váš příspěvek. Blok „Bruslení s hokejkami“ byl věnován opravdu jen zájemcům o hokej a blok „Pronájem“ je bez omezení, takže se zde hraje i hokej nebo se třeba jen skupinově bruslí. V případě, že není využit pronájem v týdnu od 19:00, pak je tento blok nahrazen veřejným bruslením. Nutno říci, že v rámci bloku „Bruslení s hokejkami“ se v loňské sezóně našli tací (a to především dospělí), kteří opakovaně stříleli pukem do mantinelů. Zde lze hledat příčinu stížností v okolí bydlících obyvatel. Pokud jde o dodržování rozvrhu jednotlivých bloků, došlo k opakovanému poučení zaměstnanců.

V průběhu a zejména po skončení každé sezóny provozu probíhá její vyhodnocení. Letos jsme zaznamenali mnoho podnětů týkajících se obnovení bloku „bruslení s hokejkami“. Tyto podněty budou spolu s doporučením našeho odboru předány vedení města k rozhodnutí.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
9.1.2020

Kluziště jinde?

Jméno a příjmení: 
Pavel Novák
Dobrý den, neuvažuje město o přemístění kluziště na hřiště ZŠ 28.října? Už jen z důvodu možnosti kluziště řádně osvětlit,možnosti pokračování bruslení s hokejkou a i lepšímu parkování (neustále stížnosti místních obyvatel.) Kluziště by zde mohlo být i větší a proto by jsme nemuseli stát fronty na bruslení tolikrát marně.
Odpověď: 

Dobrý den pane Nováku,

děkuji za námět. Vybudování multifunkčního hřiště včetně chladící technologie, která je z větší části umístěna v zemi, je finančně náročné a přemístění na jiné místo není možné. O zbudování dalšího kluziště vzhledem k pořizovacím nákladům a měsíčním nákladům na provoz zatím neuvažujeme. Bloky k bruslení jsou vytíženy různě, některé více, některé méně. Je pravdou, že v posledních dnech je zájem bruslařů velký - je vidět, že je kluziště oblíbeným místem našich obyvatel, za což jsme moc rádi.  

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
9.1.2020

Aktualizace plnění programového prohlášení koaličních stran

Jméno a příjmení: 
David Vávra
Dobrý den, nemám otázku, ale prosbu. Bylo by možné aktualizovat plnění programového prohlášení koaličních stran (https://www.tisnov.cz/urad/informace/programove-prohlaseni-koalicnich-stran)? Od 1. ledna 2019 nedošlo k žádné aktualizaci. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

zaktualizovali jsme k 1. 12. 2019 "semafor" programového prohlášení, kde můžete průběžně sledovat míru naplněnosti jednotlivých bodů, které jsme se zavázali splnit v rámci tohoto volebního období. 

Dále bych Vás chtěl nasměrovat i na zbývající důležité dokumenty, kde lze nahlédnout do nejbližších plánů rozvoje města Tišnova. Jedná se zejména o:

* Strategický plán pro město Tišnov na roky 2021-2025 

* Mapu investičních akcí a Investiční výhled 

* a schválený rozpočet města Tišnova na rok 2020.

Tento komplex dokumentů tvoří základní stavební kameny strategického plánování města, kde jednotlivé body jsou dále konkrétněji rozpracovány a realizovány. V případě dalších dotazů mě kontaktujte.

 

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
6.1.2020

Zeleň na ulici Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Zdeňka Kalášková
Dobrý den, uvažuje se o výsadbě zeleně ve spodní části ulice Dlouhá??? V jarních a letních měsících je zde v důsledku husté dopravy a nedostatku zeleně velká prašnost. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

zelené plochy před bytovými domy od křižovatky Dlouhá x Formánkova směrem na ulici Černohorskou jsou v soukromém vlastnictví. 

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
6.1.2020

Vykácené stromy na ulici Hybešova

Jméno a příjmení: 
Kateřina Ondrová
Dobrý den, můžete mi prosím odpovědět, proč byly vykáceny stromy (višně) na ulici Hybešova? Byly sice staré, ale vypadaly zdravě. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

višně na ulici Hybešova byly posouzeny soudním znalcem, který konstatoval, že je kriticky snížena odolnost větví a celých stromů zejména vůči poryvům větru a je zde vysoké riziko zřejmého a bezprostředního ohrožení provozní bezpečnosti. Z těchto důvodů doporučil, s výjimkou 2 stromů, jejich pokácení. Odbor životního prostředí kácení povolil. Na ulici bude provedena náhradní výsadba.

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
3.1.2020

Kluziště Smíškova

Jméno a příjmení: 
Lubomír Dozbaba
Dobrý den, reaguji na odpověď panu Václavkovi na téma "bruslení s hokejkami" a zajímalo by mne, zda tedy i v blocích k "pronájmu" se také nebude hrát hokej, ale tyto bloky budou sloužit pouze k rekreačnímu bruslení, aby nedocházelo k obtěžování okolí již zmiňovaným hlukem? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

blok k pronájmu není omezen, co se aktivit týče.

 

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
30.12.2019

Zrušení bruslení s hokejkami

Jméno a příjmení: 
Lukáš Václavek
Pokud vadí občanům bydlícím v blízkosti kluziště nárazy puku o mantinely, tak prosím zrušte i večerní bloky k pronájmu (19-20:15) které jsou využívány také pro hokej. Na otázku "Proč byl zrušen blok bruslení s hokejkami: vaše odpověď: "Dobrý den, na přání občanů bydlících v blízké vzdálenosti od kluziště jsme tento blok zrušili, a to z důvodu zvýšené hlučnosti při nárazech puků o mantinely. Děkujeme za pochopení." Pokud tak pružně reagujete na přání občanů, splňte přání i mě a určitě spoustě dalším lidem a hlavně dětem a dejte zpět alespoň 1-2 bloky bruslení s hokejkami. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,

snažíme se vyjít vstříc všem občanům, ale někdy musíme udělat kompromisy, proto jsme zrušili blok bruslení s hokejkami. Večerní blok k pronájmu, který není omezen, co se aktivit týče, byl ponechán.

S pozdravem 

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
30.12.2019

Udržba komunikací a parkování

Jméno a příjmení: 
I. Chaloupkovå
Dobry den, zajímalo by mně, kdo má na starosti ošetření komunikací v Tišnovĕ? Konkrétně se mi jedná o toto: o 3.tím adventnim víkendu jsem byla ve městě ráno nakupovat. Pršelo a zåroveň vše namrzalo. V místech mezi Albertem, Tišnovskou rychtou a Tescem to všude klouzalo - jak chodníky tak místy i vozovka. Po nějaké udržbĕ ani památky...... a takových mist bylo po Tišnovĕ vic, např.sidlištĕ Klucanina, chodníky na veřejných prostranstvích, i vozovka. Dåle bych chtěla vysvětlit, z jakého důvodu je v místě, které zmiňuji výše - prostor průjezdu od Tišnovskē rychty k Albertu (u nově postavených bytových jednotek) z obou stran zasklådån zaparkovanými auty? Pokud se nepletu auta zde parkovala pouze z jednē strany vozovky, protože na druhé straně vozovky je chodník. Na nĕm takē parkovala auta, takže chodci museli procházet po zledovatělé vozovce a proplítat se mezi projíždějícími auty. Nepřijde mi to zrovna jako šťastné řešení - jedná se podle mě o poměrně dost frekventovanou část města. Děkuji za vysvětlení
Odpověď: 

Vážená paní Chaloupková,

ošetření komunikací v Tišnově má podle jednotlivých kategorií pozemních komunikací na starosti město Tišnov a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Ošetření tzv. místních komunikací má ve své gesci Oddělení komunálních služeb, jehož vedoucím jsem já. Úlohou zimní údržby místních komunikací a ostatních veřejných prostranství je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, vzniklých zimními povětrnostními podmínkami a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka veřejného prostranství na straně druhé.Dle Plánu zimní údržby jsou místní komunikace a veřejná prostranství rozdělena do 3 pořadí důležitosti: 1. se prohrnuje a posypává do 3 hodin po skončení sněžení nebo vzniku náledí, 2. do 6 hodin a 3. do 12 hodin. Bližší informace najdete zde

Vyhlašování pohotovostí zaměstnancům Oddělení komunálních služeb v době pracovního volna je určováno především předpovědí počasí v dané oblasti (Tišnovsko) a vyhlašuje se vždy v pátek na následující víkend. Na víkend 14. až 15. prosince byla předpověď počasí poměrně příznivá tím, že teploty se v Tišnově měly v noci pohybovat od jednoho až do dvou stupňů Celsia nad nulou a především nebyly hlášeny žádné srážky. V neděli v šest hodin ráno byla skutečná teplota jeden stupeň nad nulou, následně v půl sedmé klesla teplota na nulu, začalo mrholit, díky čemuž především prochladlé části komunikací a chodníků ze zámkové dlažby začaly v některých částech města namrzat.

Vzhledem k tomu, že nebyla na tento víkend vyhlášena pohotovost z výše uvedených důvodů, nebylo možné nastalou situaci ihned řešit. V deset hodin dopoledne došlo k úbytku srážek a mírnému oteplení a namrzlé plochy se rozpouštěly.

Paní Chaloupková, velice se omlouvám Vám i dalším občanům a učiním vše pro to, aby k podobné situaci již nedocházelo.

Přeji Vám klidný a pohodový sváteční čas a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2020.

Jaroslav Kopáček / vedoucí Oddělení komunálních služeb Odboru správy majetku

 

Dobrý den, ulice Moukova je jednosměrnou pozemní komunikací v režimu obytné zóny vymezené dopravním značením. Obytná zóna nezná pojem chodník, protože chodníkem je celá obytná zóna, mimo místa vyhrazená a vyznačená pro parkování vozidel. V obytné zóně je rychlost jízdy povolena max. do 20 km/hod. a řidiči musí brát ohled na chodce, stejně tak jako chodci nemohou blokovat projíždějící vozidla. Pokud tomu tak není, jedná se o selhání jedinců, což je naprosto běžný jev nejen v dopravě, ale i v jiných oblastech lidského soužití, bohužel.

Jiří Sokol / vedoucí strážník Městská policie Tišnov

Datum odpovědi: 
30.12.2019

Kluziště Smíškova - změna

Jméno a příjmení: 
František Václavek
Dobrý den, proč byl zrušen v rámci otevírací doby hřiště Smíškova na rok 2019/2020 blok "bruslení s hokejkama" ? díky
Odpověď: 

Dobrý den,

na přání občanů bydlících v blízké vzdálenosti od kluziště jsme tento blok zrušili, a to z důvodu zvýšené hlučnosti při nárazech puků o mantinely. Děkujeme za pochopení.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
13.12.2019

Úklid spadaného listí

Jméno a příjmení: 
Eva Janáčková
Dobrý den, kdy se bude v Tišnově uklízet spadané listí? Konkrétně na nově zrekonstruované ulici Brněnská hnijí hromady černého listí, které dosud nikdo neodstranil, ačkoliv již dávno začal adventní čas. O to více mě udivilo, proč se zde instaluje vánoční výzdoba, která ještě více zdůrazňuje kontrast se stále trvajícím nepořádkem. V minulosti touto dobou již býval napadaný sníh a všechno listí řádně uklizeno. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, v letošním roce byl zahájen úklid listí již koncem měsíce října. Město Tišnov má to štěstí, že je městem zeleně, a to se snažíme dodržet i v nově opravených částech města výsadbou nové zeleně. Přináší to radost z pohledu na pěkně vysázené stromořadí, ale také starost a povinnost údržby a úklidu. Jsme rádi za každý podnět od občanů, jak se zlepšit. Míst, které byly letos uklizeny již vícekrát a je nutné další dosbírání listí, je ve městě několik a patří mezi ně i ulice Brněnská v části od Humpolky až po křižovatku u bývalé pily. Z těchto míst bude v co nejkratší době listí opětovně odklizeno.

Jaroslav Kopáček / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
11.12.2019

Stránky