Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Bezpečný Tišnov

Jméno a příjmení: 
Milan Dvořák
Dobrý den, navazuji na dotaz pana Pavlíčka. Plánuje MěÚ podniknout nějaké konrétní kroky ke zvýšení bezpečnosti ve městě a investovat do technickcých prostředků, které by k tomo mohly pomoci? Zajímalo by mě, zda uvažujete o rozšíření kamerového systému nebo instalaci osvětlení výrazné intenzity v podchodu u nádraží? Díky!
Odpověď: 

Dobrý den, pane Dvořáku, 

město Tišnov plánuje na úseku dopravy posunutí přechodu pro chodce Cáhlovská - U Humpolky z důvodu bezpečného přecházení chodců. Dále zvýraznění přechodu pro chodce na ulici Rybníček z důvodu bezpečnějšího přecházení dětí na školu Smíškova. Od září 2021 v ranních hodinách dozor městské policie nad přechodem pro chodce u školy 28.října z důvodu zvýšené dopravy v souvislosti s opravou komunikace ulice Riegrova.

Kamerový systém ve městě spravuje městská policie a každý rok společně s Policií ČR vyhodnocuje jeho funkčnost, přínos pro bezpečnost města a jeho obyvatel a případné rozšíření. V současnosti je plánován nový kamerový bod na městském domě Na mlékárně, rozšíření kamer na škole 28. října a kamerový bod na budoucí budově smuteční síně. Ještě v letošním roce by měl být spuštěn kamerový bod na novém parkovišti u nádraží, který umožní dohled nad samotným parkovištěm a dále by měl pokrýt prostor před OC Albert, nádražím ČD a autobusovým nádražím a tím zvýšit bezpečnost těchto míst. V případě nějaké nenadálé bezpečnostní hrozby reaguje městská policie velmi  operativně a ve spolupráci s Policií ČR, např. mimořádnými směnami především v nočních hodinách.

U dotazu zvýraznění osvětlení v podchodu u nádraží mi není zřejmé, který podchod myslíte. Pokud se ptáte na podchod do areálu Ostrovec, který je ve správě města, tak v současnosti zvýraznění osvětlení není plánováno.

Štěpán Pilný, radní a Jiří Sokol, vedoucí strážník městské policie

Datum odpovědi: 
27.7.2021

Lid

Jméno a příjmení: 
Tereza Pijáková
Dobrý den, kdy už se začne s výstavbou Lidlu v Tišnově?
Odpověď: 

Dobrý den, paní Pijáková,

dle ověřených informací má investor stavby objektu LIDL v Tišnově vydané platné územní rozhodnutí s nabytím právní moci z května letošního roku.

Kdy získá stavební povolení a zahájí stavbu, bohužel nevíme. V případě, kdyby se blížilo zahájení stavby, budeme občany informovat.

 

S pozdravem  Karel Souček, 1. místostarosta města

 

Datum odpovědi: 
27.7.2021

Výstavba smuteční síně

Jméno a příjmení: 
Helena Pernicová
Dobrý den, ráda bych se zeptala, proč nepokračuje výstavba smuteční síně, která má být dokončena v dubnu 2022 (podle informace na tabuli u brány hřbitova). Na jaře tam byla položena základová deska, ale nyní je staveniště zcela prázdné, neděje se nic.
Odpověď: 

Vážená paní Pernicová,

Stavba smuteční síně se v nejbližších dnech dá opět do pohybu, bohužel ke zpoždění v harmonogramu výstavby došlo v důsledku

překážky (problém s dodávkou zdiva), kterou se povedlo úspěšně vyřešit.

 

S pozdravem Odbor investic a projektové podpory

Datum odpovědi: 
23.7.2021

Nárůst kamionové dopravy

Jméno a příjmení: 
Jan Starý
Dobrý den. Od doby,kdy se zpoplatnila silnice E461,se až nadlidsky zvedl průjezd kamionů přes obce. Jsou zničené silnice a hrozí od tak velké dopravy nebezpečí. Konkrétně od obce Jamného směr Tišnov. Hodlá se tím někdo zabývat a řešit to co nejrychleji??? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Vážený pane Starý, 

děkuji za podnět. Momentální nárůst dopravy přes Jamné bych spíše přičítal rekonstrukci kanalizace v ulici Dvořákova v Tišnově, než zpoplatnění silnice na Svitavy. Souhlasím s Vámi, že stav silnic v okolí Tišnova není takový, jaký bychom si všichni přáli. O to více mě těší velké množství investic z Jihomoravského kraje do dopravní infrastruktury v našem okolí v posledních cca sedmi letech. Namátkou bych vyjmenoval opravu komunikace Tišnov-Drásov, Tišnov - Deblín. V Tišnově potom vybudování nové silnice od nádraží k závorám, opravu ulice Brněnské a v neposlední řadě připravovanou akci pro letošní a příští rok opravu ulice Riegrovy a Černohorské. 

Pokud budete mít zájem o jakékoliv informace ohledně dopravy v Tišnově, neváhejte mě kontaktovat.

Pohodové letní dny přeje

Aleš Navrátil - místostarosta města Tišnova 

Datum odpovědi: 
23.7.2021

Bezpečný Tišnov

Jméno a příjmení: 
Jiří Pavlíček
Dobrý večer,považujete Tišnov za stále ještě bezpečné město?Jak se snažíte prezentovat,mj.i pan Štěpán Pilný,jako šéf MP...Město,kde se nekradou kola,kde se to nehemží feťákama,kde se nevaří a neprodávají drogy?Kde policie není schopna zasáhnout,i když o tom ví?Díky za férovou odpověď.Ne ,za alibistickou,nic neříkající odpověď,kterou jste adresovali paní Smutné, ohledně otázky bezdomovců u obchodu
Odpověď: 

Dobrý den pane Pavlíčku, k vašemu dotazu si dovolíme konstatovat že,

město Tišnov z hlediska páchané trestné činnosti, s přihlédnutím k počtu obyvatel, zdaleka nedosahuje republikového průměru. Žádné území ve svobodné zemi nemůžete hermeticky uzavřít, aby se podařilo vymýtit všechna negativa dnešní společnosti. Neexistuje žádný nástroj, pomocí kterého by se podařilo zajistit, že už nedojde k páchání protiprávního jednání. To stejné jde říct i o výskytu nepřizpůsobivých občanů. I když OOP Tišnov úzce spolupracuje s MP Tišnov a odborem sociálních věcí, tak není legální cesta, jak přinutit tyto osoby, aby se řádně začlenili do společnosti a přestaly narušovat veřejný pořádek. I z tohoto důvodu apelujeme na naše občany, aby byli všímaví a při jakémkoli podezření z páchání trestné činnosti ihned informovali policii ČR nebo Městskou policii Tišnov. 

npor. Antonín Klika vedoucí oddělení PČR Tišnov a Štěpán Pilný radní

Datum odpovědi: 
19.7.2021

Hradčany 50

Jméno a příjmení: 
David Šmarda
Dobrý den Když už jsme si řekli odkud kam rychlost 50 platí, poprosil bych, zda by zde nemohla buď proběhnout nějaká úprava nebo požádat policii častější kontroli dodržování této rychlosti jezdím tudy jak po 18h nebo po 6h z práce a skoro pokaždé řidič za mnou na mě bliká nebo mává rukama nebo mě rovnou přejede. Děkuji David Šmarda
Odpověď: 

Pane Šmardo, děkujeme za podnět.

Budeme se jím zabývat na nejbližší pracovní skupině.

Krásné letní dny přeje

Aleš Navrátil,místostarosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
19.7.2021

Značka 50 u Hradčan

Jméno a příjmení: 
Radomír Londin - autoškola Tišnov
Reaguji na odpověď pana Navrátila na umístění značky Nejvyšší dovolená rychlost 50km v Hradčanech. Bohužel nemáte pravdu. Odbočka k Hradčanskému nádraží není křižovatkou. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sp platí na pozemních komunikacích. Co je a co už není pozemní komunikace a jak je oddělena o tom pojednává Zákon 13/1997 Sb. Mimochodem pokud by odbočka k nádraží byla křižovatkou, tak by tam platila přednost zprava ! Takže v současné úpravě jaká tam teď je značka 50 platí až po křižovatku k hasičům.
Odpověď: 

Pane Londine,

děkuji za Vaši reakci a musím s Vámi souhlasit. Celou záležitost jsem nechal ještě jednou prověřit a platí co píšete Vy. V tomto případě - Komunikace od vlakového nádraží Hradčany napojená na silnici č.II/385 je veřejně přístupná účelová komunikace č.U51. Tudíž platnost značky omezující rychlost na 50km/h skutečně končí až křižovatkou u hasičů. 

Děkuji za upozornění a krásné letní dny přeje

 

Aleš Navrátil

místostrosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
9.7.2021

50tka u hradčanského nádraží

Jméno a příjmení: 
Jiří Pelán
Dobrý den, nešlo by nějak zvýraznit, zdůraznit řidičům, že 50tka u Hradčanského nádraží platí až po křižovatku k hasičům? Jet 50 je tam fakt o hubu, denně na mě zezadu najíždí auta a nebezpečně mě předjíždí, většina řidičů si myslí, že odbočkou na hradčanské nádraží (účelová komunikace) 50tka končí a dávají vám svou netrpělivost znát. Připadám si potom jako (doplňte si)...Nemohla by tam policie měřit? Nešel by tam umístit radar? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Vážený pane Peláne, děkujeme za podněty. Budeme se jimi určitě zabývat. Ohledně rychlosti 50km/hod. v úseku od nádraží k hasičům - platnost značky skutečně končí odbočkou k nádraží v Hradčanech, neboť jde o křižovatku.

Krásné letní dny přeje

Aleš Navrátil,místostarosta města Tišnova  

 

Vážený pane Peláne, 

opravuji svoji poslední větu ohledně platnosti značky 50km/h. Celou záležitost jsem nechal na základě podnětu pana Londina ještě jednou prověřit a platí co píšete Vy. 

V tomto případě - Komunikace od vlakového nádraží Hradčany napojená na silnici č.II/385  je veřejně přístupná účelová komunikace č.U51. Tudíž platnost značky omezující rychlost na 50km/h končí až křižovatkou u hasičů. Tímto se omlouvám za mylnou informaci a zároveň si dovoluji apelovat na řidiče, aby dodržovali rychlost nejen v tomto úseku. 

 

Pohodové letní dny přeje

Aleš Navrátil, místostrosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
9.7.2021

Vpusť na Trnci 2.

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane Frýbo, děkuji za odpověď. V otázce jsem oslovil vedení města a očekával jeho duchaplnou odpověď. Ono se totiž musí jednat o politické rozhodnutí a Vy o nápravě vzniklého problému bohužel nemůžete rozhodnout. Vy asi nejste vedení města? V knihách i novinách se jednotlivé části textu pro jejich přehlednost oddělují odstavci. Stejně jste to udělal v odpovědi i Vy. Proč je tedy moje informace s žádostí o odpovědi splácaná dohromady? Tak to dělají jenom neumělové, a nebo někdo schválně! Chyba je tedy pouze na straně města. Vůbec nejkomičtěji to bylo s mojí otázkou na chybějící návštěvní řád parku z 19. 5., kde jsem uvedl i doprovodný text usnesení rady a pro naprostou nepřehlednost otázky mi to někdo (asi pan Dvořák) splácal dohromady. Netuším, proč to dělá v otázkách občanů. Nevím, jak moc znáte Tišnov, ale stejný problém vyřešili kdysi v minulosti na Hanákové (pro pamětníky Na Hvízdalově). Tam je také vyústění lesní cesty na ulici a díky železnému roštu po celé šíři nic z lesa po ulici nikdy neteče! Opět zasílám fotky provedení chytré vpusti pro inspiraci panu Součkovi a přidávám ještě dvě s výsledkem sečení trávy na Těsnohlídkové. (Ty s trávou zanechanou na místě budou jistě pro Vaší pracovní pozici inspirující.) Ten příčný železný svod tekoucí vody je pod vodárnou tak deset roků. Asi ho vybudovali lesáci. Od té doby je to vedení města jedno, neboť tam náš starostenský cyklooddíl pro chybějící cyklostezku nedojede. Když se ještě přidá po dvou svodech do lesa na každé cestě a vybuduje roštová vpusť s nějakou záchytnou jímkou, bude po problému. Rozhodnutí ale musí být politické od vedení města! Na Hanákové bydlí bývalý starosta, a tak se to tehdy vyřešilo. Na Trnci bohužel bydlí jen samí obyčejní lidé a žádná celebrita se tu bohužel nevyskytuje. Proto je problém neřešitelný. Proč tedy neodbočil zametací vůz silnic vpravo na místní komunikaci jste mi neodpověděl. To se nedá domluvit a následně třeba i zaplatit? Jak účtují silnice odklízení bláta Pangrácovi ze silnice u pily? Děkuji za odpověď a pro přehlednost čtenářům i udělání odstavců v mojí opětovné otázce. S pozdravem Jiří Blaha
Odpověď: 

Vážený pane Blaho,

 

Doplňuji tedy pro upřesnění k Vaší otázce. „Proč tedy neodbočil zametací vůz silnici vpravo na místní komunikaci“.  

Tak tedy neodbočil proto, protože jsme v první fázi řešili znečištění „páteřních“  hlavních komunikací a křižovatek tak, aby byl zachován plynulý a bezpečný provoz například k nemocnici a  nádraží. Následné dočišťujeme vedlejší komunikace.

 

K otázce zda jsem vedení města?

Ne nejsem vedení města. Jsem vedoucí oddělení komunálních služeb.

 

Přeji Vám pěkný den a pevné zdraví

 

S pozdravem

Jiří Frýba

Vedoucí oddělení komunálních služeb

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
28.6.2021

Trnec a viditelnost z radnice.

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážené vedení města, v pondělí odpoledne spadlo v oblasti Trnce 50 milimetrů srážek. Bohužel se to jako vždy projevilo splavením písku a kamení na komukaci spojující hlavní silnici s místní komunikací ke střelnici. Dovoluji si tedy zaslat několik fotografií ze čtvrtka panu místostarostovi Součkovi. Mimo šutrů na komunikaci zachycují i ucpané vpusti, které nikdo nečistí! V úterý silnice čistily asi hodinu hlavní sinici, bohužel zapomenuly odbočit vpravo a očistit i místní komunikaci! V úterý jsem se dozvěděl z úst pana Ing. arch. Veličky, že Tišnov potřebuje reprezentativní náměstí. O víkendech je cesta Hrdelního práva plná turistů, a tak mají možnost se seznámit s reprezentativní cestou ke kapli smíření sv. Dimase lotra. V místě splachování kamení z lesa na místní komunikaci je vybudovaná kanalizace a jistě by nebyl problém vymyslet chytrou vpusť a pravidelně jí čistit. Taky se dají na lesní cesty umístit šikmo železné odvaděče srážek do lesa. Z radnice ale není na Trnec vidět, takže problém vlastně není! V předpokládaném místě vpusti stojí stéla Lenosti. Tato plně vystihuje ochotu vedení města s tímto letitým problémem něco udělat! Dále mě požádal pan Baláš, abych zařídil úpravu šeříků na chodníku souběžně s Brněnskou. Když prý mám starost o kudlanku, proč se nepostarám i o průchodnost po tomto chodníku pod šeříky. Marně se mu snažím vysvětlit, že ničením kudlanky to začíná, zúžením chodníku o 30 centimetrů to pokračuje a nestaráním se o zeleň to končí. Pod těmi šeříky se opravdu po deští nedá projít a prší každý den! Upozorňuji na dva problémy a snad to zase nějakej neuměl nesplácá dohromady. S pozdravem Jiří Blaha
Odpověď: 

Vážený pane Blaho,

 

Děkuji za informaci o úhrnu srážek v oblasti Trnce. Co se týká úklidu, ten začal hned v úterý ráno, jak v oblasti pod střelnicí tak na křižovatce u bývalé pily. Vzhledem k celkovému úhrnu srážek byl problém s odtokem vody v celém městě. Dešťové vpusti kapacitně nestíhaly intenzitu srážek. Na některých  lokalitách docházelo i k ohrožení majetku obyvatel.

Nevím přesně, co znamená definice chytrá vpusť, nicméně železná koryta jsem řešil na přístupové cestě, tak do lesa nahoru k chatkám(jsou objednány). Jak správně píšete, je dlouhodobý problém s odvodněním z lesních cest směrem k hlavní komunikaci. Tím, že se jedná o úvozové cesty, je trochu problematické nasměrování vody do správného místa, kde nezpůsobí žádné škody, natož při takto extrémních deštích. Situaci v této lokalitě řešíme.

 

K vašemu druhému problému. Informaci  jsem předal p. Sukeníkové a zadáme ostříhání keřů odbornou firmou, aby nedošlo k poškození zeleně.

 

Neměl jsem tu čest se s Vámi osobně setkat, ale domnívám se, že na všechny Vaše věcné  dotazy je vždy reagováno slušnou formou. Proto se dovoluji ohradit  k invektivám typu „nějákej neuměl“.

 

Přeji Vám krásný den

S pozdravem Jiří Frýba

Datum odpovědi: 
25.6.2021

Stránky