Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Sečení trávy

Jméno a příjmení: 
Ladislav Šibor
Dobrý den,mohl bych se zeptat,zda by se při sečení trávy kolem aut nemohla používat nějaká ochranná plachta.A kam se případně obrátit při poškození vozidla. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za podnět ohledně možnosti ochrany vozidel při sekání. Určitě jej zvážíme.

V případě zjištění poškození vozidla při sečení je třeba bezodkladně nahlásit poškození na Odboru správy majetku a komunálních služeb (OSMKS), Ing. Petře Sedláčkové a přesně si zaznamenat kterého dne, v kolik hodin, a na které ulici nebo místě k poškození vozidla došlo. Včasné oznámení je důležité pro určení viníka, neboť ne vždy musí sekat zaměstnanci údržby města Tišnova, ale může sekání provádět externí firma a někdy i soukromá osoba.

Dále je pochopitelně nutné zaznamenat samotné poškození na vozidle a to pořízením fotografie škody na vozidle i s patrností, že jde o poškozené vozidlo (i s RZ). Je dobré použít na fotce nějaký předmět jako měřítko pro vykreslení velikosti poškození.

Vůbec nejlepší je, pokud se ještě sekáči nacházejí v blízkosti poškozeného vozidla, tyto na místo přivolat a na poškození je upozornit. Sekáči sami kontaktují svého nadřízeného, který pak situaci prověří.

Co se týká účasti Policie ČR nebo Městské Policie, doporučujeme ji volat v případech, kdy škoda na vozidle je odhadem vyšší než 50.000 Kč.

O tom, jestli Vám bude škoda zaplacena, či nikoliv, rozhoduje právě to, zda jste dostatečně zdokumentovali škodu. Čím rychleji a podrobněji škodu popíšete a doložíte, tím je taky větší šance, že vše proběhne bez větších problémů a bude Vám uhrazena oprava v plném rozsahu.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
3.9.2020

Změna předsedy Komise životního prostředí

Jméno a příjmení: 
Jan Bílek
Dobrý den, můžete prosím sdělit důvod nahrazení paní Hany Ondruškové panem Karlem Součkem ve funkci předsedy KŽP? Viz. zápis z Rady města Tišnova ze dne 19.8.2020. Za neformální sdružení Na to přijdem! Jan Bílek
Odpověď: 

Vážený pane Bílku,

díky za Váš dotaz. Jak jsem již odpovídal, z diskuze vyplynulo, že radní mají jiné očekávání (především v oblasti komunikace s příslušným odborem a vedením města) od plnění role předsedy orgánu, který má radě radit. Změna v čele komise nám v danou chvíli připadla jako nejlepší možné řešení, proto jsme tento krok učinili.

Bývalé paní předsedkyni jsem tuto skutečnost bezprostředně oznámil a rovněž jí poděkoval za dosavadní spolupráci.

 

Mějte se hezky.

Jiří Dospíšil / starosta města

 

Datum odpovědi: 
31.8.2020

Sportovec roku

Jméno a příjmení: 
Romana Svobodová
Dobrý den, ráda bych se zeptala zda už máte náhradní termín pro vyhlášení sportovce roku města Tišnova?? Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Dobrý den, letošní vyhlášení Sportovců města Tišnova bylo z důvodů preventivních hygienických opatření zrušeno. Akce by se měla - pokud to situace dovolí - uskutečnit opět na jaře v roce 2021, přesný termín zatím není stanoven. 

S pozdravem

Ing. Daria Švecová / Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Datum odpovědi: 
25.8.2020

Ulice Dvořákova

Jméno a příjmení: 
Miloslav Krabek
Dobrý den, chci se zeptat na uzavirku ulice Dvořákova. Termín uzavření a v jakém rozsahu? Dekuji
Odpověď: 

Dobrý den, 

vedení města, stejně jako řada občanů, čeká na zahájení plánované rekonstrukce kanalizace v ul. Dvořákova, kterou iniciuje Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Výběrové řízení proběhlo, ovšem stále není podepsaná smlouva mezi zhotovitelem a investorem (SVaK). Proto nemáme ověřené informace o plánu prací, resp. zahájení uzavírek, které se stavbou souvisí. Jakmile harmonogram budeme znát, neprodleně jej sdělíme občanům prostřednictvím webu, Facebooku i Mobilního rozhlasu.

Děkujeme Vám za pochopení.

Ing. Jana Hladká, Ph.D. / Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Datum odpovědi: 
20.8.2020

Odvolání Ing. Ondruškové

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, při čtení zápisu ze zasedání rady č. 17/2020 ze dne 5. 8. 2020 mě překvapil bod 18. Dotazy, podněty, připomínky. V něm je usnesení o odvolání Ing. Ondruškové z funkce předsedkyně Komise životního prostředí Rady města Tišnova. Zápis neobsahuje žádné konkrétní zdůvodnění tohoto kroku rady. Zasedání rady je ze zákona neveřejné, nikoli tajné. Proto bych si Vám dovolil položit otázku. Jaké jsou důvody pro odvolání paní Ing. Ondruškové z funkce předsedkyně Komise žívotního prostředí Rady města Tišnova a kdo její odvolání navrhl? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Vážený pane Blaho,

ačkoliv je jednání rady města ze zákona neveřejné, není důvod Vám neodpovědět. Nic netajíme.

Usnesení o odvolání bylo navrženo mnou (oblast lidských zdrojů spadá do mé kompetence) po vcelku dlouhé diskuzi na dané téma. Z té vyplynulo, že radní mají jiné očekávání od plnění role předsedy orgánu, který má radě radit. Změna v čele komise nám v danou chvíli připadla jako nejlepší možné řešení, proto jsme tento krok učinili. Současně bych rád doplnil, že bývalé paní předsedkyni jsem tuto skutečnost bezprostředně osobně oznámil a rovněž jí poděkoval za dosavadní spolupráci.

S pozdravem

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
20.8.2020

Kontejnery na tříděný odpad

Jméno a příjmení: 
Hana Štěpánková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu byly odvezeny všechny kontejnery na tříděný odpad z ulice Tyršovy? Má to nějaký důvod? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

kontejnery na tříděný odpad byly přesunuty z důvodů plánované rekonstrukce. Využijte prosíme nejbližší sběrné odpadové hnízdo na ulici Dvořákova u obchodu nebo na ulici Nerudova.

S pozdravem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
6.8.2020

Vyhrazený pruh pro cyklisty

Jméno a příjmení: 
Hana Bauerová
Dobrý den. V plánu je oprava ul. Dvořákovy, je zde počítáno i s vyhrazeným pruhem pro cyklisty (alespoň ve směru dolů)? Jízda na kole po této ulici je dost náročná a nebezpečná díky velkému provozu, zaparkovaným autům a špatnému povrchu vozovky. Jiná alternativní cesta zde není - Hrádek je pro cyklisty zakázán, ul. Hřbitovní je jednosměrná. Od ul. Brněnské a Subterry dál z města můžeme použít cyklostezky, ale není zde možnost se k nim bezpečně dostat. Děkuji,
Odpověď: 

Vážená paní Bauerová,

díky za Váš dotaz. Souhlasím s Vámi, že pro cyklisty není ul. Dvořákova přívětivá. Sám bydlím nedaleko a také po ní občas projedu na kole. Jedná se však o krajskou komunikaci, přičemž provoz na ní bohužel neovlivníme. Cyklopruh se na ní také neplánuje. Při zachování obousměrného provozu se domnívám, že s ohledem na šířkové poměry to ani není reálné. Pro cestu směrem severojižním doporučuji využít ul. Na Rybníčku. Je to trochu zajížďka, ale je to skutečně výrazně bezpečnější.

Zdraví a spoustu bezpečných kilometrů na kole přeje

Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
31.7.2020

Nová lavička

Jméno a příjmení: 
Karel Havlíček
Dobrý den, bylo by prosím možné umístit jakoukoliv lavičku před holičstvím Albert na ulici Brněnská? Vzhledem k bezpečnostním opatřením v souvislosti s pandemií zde každý den čekají venku na chodníku fronty zákazníků, především seniorů, kteří se sotva drží na nohou a nemají se kde posadit.
Odpověď: 

Dobrý den,

bohužel na místě, které popisujete, je hustá inženýrská síť, tedy není možné zde cokoliv zbudovat. Lavičky jsou k dispozici naproti přes ulici. Navíc tyto lavičky letos budou vyměněny za seniorské lavičky, které jsou pohodlnější.

S pozdravem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
21.7.2020

Vstupné na koupaliště pro ZTP/P

Jméno a příjmení: 
Jitka Nováčková
Dobrý den, jak je to prosím se vstupným na koupaliště pro držitele průkazů ZTP/P? Bez ohledu na údaje uvedené v ceníku platí ve skutečnosti za celodenní vstup držitel průkazu 50 Kč a průvodce dokonce 90 Kč, tedy plnou cenu. Po 16. hod. platí postižený občan opět 50 Kč a doprovod také 50 Kč, tedy naprosto stejně jako zdraví dospělí občané. V porovnání se zvýhodněným vstupným pro zdravé seniory a mládež je to zarážející a nepochopitelné. Na koupalištích a v aquaparcích v okolí je situace naprosto jiná a mnohem vstřícnější. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den paní Nováčková,

celodenní vstup „Dospělí“ pro držitele ZTP/P je 50 Kč, po 16. hod. je to 10 Kč. Doprovod platí 90 Kč, resp. 50 Kč. Z našich dlouhodobých zkušeností plyne, že návštěvníci, kteří jsou držiteli ZTP/P doprovod nemívají, protože běžně žádají o pomoc naše plavčíky, kteří vždy rádi pomůžou. Ale souhlasím s Vámi, že případný doprovod zaplatí v průměru vyšší částku než je to u některých okolních koupališť (na druhé straně slevy pro držitele ZTP/P máme jedny z nejlepších). Proto dnešním dnem, tj. 20. 7. 2020, bude mít doprovod pro ZTP/P vstup zdarma. Platnost změny je do konce letní sezóny, kdy vyhodnotíme situaci a popř. upravíme ceník pro příští sezónu.  

Radim Král / vedoucí Oddělení nebytových prostor OSMKS

Datum odpovědi: 
20.7.2020

Obchod

Jméno a příjmení: 
Tereza Ivankova
Dobrý večer, chci se zeptat kde má se v plánu stavět nový obchod a jaký? Dekuju za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, město samo nemá v plánu žádný obchod stavět, záměr soukromého investora je postavit obchod u kruhové křižovatky naproti čerpací benzinové stanici. Investorem by údajně měla být firma LIDL. O eventuálních dalších záměrech nevím.

S pozdravem 

Ing. Karel Souček / 1. místostarosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
20.7.2020

Stránky