Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Zvuk sirén

Jméno a příjmení: 
Petra Bartíková
Dobrý den, chtěla bych se vás prosím zeptat - bydlíme v ulici Osvobození a často tady slýcháme v ne příliš pravidelných intervalech zvuk sirény. Z Brna nebo z Ostravy jsme byli zvyklí na zvuk sirény v poledne každou první středu v měsíci a také na hlášení tamních rozhlasů: „Právě proběhla zkouška sirén.“ Jak je to prosím v Tišnově? Je to zkouška, nebo něco jiného? Děkuji vám.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Bartíková, každou první středu v měsíci ve 12 hodin je na území celé ČR ověřována provozuschopnost jednotného systému varování a vyrozumění - tzv. „zkouška sirén“. O tom, zda po odvysílání varovného signálu následuje také hlasová zpráva, rozhoduje typ sirény, kterou dané město vlastní. Odvysílání hlasových zpráv totiž umožňují pouze elektronické sirény. Protože město Tišnov vlastní sirény rotační, není v našich technických možnostech vysílat hlasové zprávy.

Zvuk sirén můžete slýchat i kdykoli jindy během dne, neboť jsou tímto způsobem v případě požárů svoláváni členové JSDH Tišnov. 

Ing. Daniela Nováková / Kancelář starosty, referent vnitřní kontroly a kriz. řízení

 

Datum odpovědi: 
1.7.2019

Odpadkové koše na Brněnské ulici

Jméno a příjmení: 
Radmila Exlerova
Na zastávkách chybí odpadkové koše. Budou tam postupně přidány?
Odpověď: 

Dobrý den paní Exlerová, odpadkové koše jsou zde naplánované a budou na zastávky umístěny hned, jakmile to bude možné.

Přeji pěkný den.

 

Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
1.7.2019

Vozíky na hřbitově

Jméno a příjmení: 
Michael Sedlák
Můj dotaz se týká možnosti umístění vozíků na žetony nebo na mince, které by bylo možno na hřbitově použít pro převoz např.vysázených mís nebo drtě, případně jiných těžkých předmětů k hrobům.V zahraničí je podobná služba běžná.Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Sedláku,

děkujeme za Váš podnět. Na starém hřbitově, v centru města, není pro vozíky stav cestiček ideální. Místy jsou zvlněné vystupujícími kořeny a hustota hrobových míst komplikuje v některých uličkách i chůzi samotným návštěvníkům. Nový hřbitov by byl pro tuto formu přepravy vhodnější, zvážíme její potřebu a případné umístění. V současně době je možné po dohodě na Odboru správy majetku a komunálních služeb Městského úřadu Tišnov (tel. 549 439 851) povolit vjezd osobním automobilům k přiblížení se k hrobovému místu. Takže v případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Eva Zavřelová / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
19.6.2019

Třídění kovového odpadu

Jméno a příjmení: 
Jan Hanuš
Dobrý den, v aktualitách je článek informující o možnosti třídění drobného kovového odpadu do nádob na třídění plastů. Je možno vhazovat kovový odpad do všech kontejnerů na plast na území města Tišnova? Na stránkách KTS je uvedeno, že pouze do kontejnerů, které jsou takto označeny.
Odpověď: 

Dobrý den,

ano, drobný kovový odpad z domácností je možné vhazovat do všech kontejnerů na plast a také do pytlů s plasty v rámci Pytlového sběru plastů.

 

Přeji pěkný den.

Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
19.6.2019

Zastávka na Brněnské

Jméno a příjmení: 
Petr Kadlec
Dobrý den, nebylo by vhodné otočit na zastávce autobusu na nově opravené Brněnské ulici jízdní řády tak, aby člověk nemusel vstupovat do vozovky a mohl si to přečíst z chodníku? Třeba tím ubyde zraněných cestujících.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Kadleci,

díky za podnět, na místě jsem zjistil, že je to skutečně tak, jak říkáte. Text jízdního řádu je umístěn směrem do vozovky. Dnes jsem se dohodl s kolegy ze Správy majetku a měli by co nejrychleji ceduli o otočit tak, aby byla směrem do chodníku.

S pozdravem

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

 

Datum odpovědi: 
17.6.2019

Vandalství ve městě

Jméno a příjmení: 
Michal Toman
Dobrý den, některá místa ve městě jsou poměrně nehezky pokreslená od vandalů. Zajímalo by mě, jestli je to něco, čím se správa města zabývá? V případě, že se jedná o poničení majetku jenž nevlastní město (např. autobusová zastávka), urgujete majitele k odstranění poškození ? Poskytuje dotčeným majitelům nějakou podporu, aby sami byli motivováni konat ? Díky,
Odpověď: 

Dobrý den, pane Tomane,

informace o ničení majetku města předáváme PČR a snažíme se ho čistit a poškození předcházet. Na některé povrchy lze použít  náš nový přístroj na čištění horkou vodou. Váš dotaz ale směřuje spíše na situace, kdy vlastníkem není město. Majitele takových objektů nemáme jak donutit, aby svůj majetek přetřeli či umyli. V některých případech ale ve vyjádřeních k projektové dokumentaci doporučujeme, aby stavebníci vysadili ke zdi popínavé rostliny, které mimo jiné znemožní její následné pokreslení.

S pozdravem

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / Vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
17.6.2019

Dotace na zelenou střechu

Jméno a příjmení: 
Leona Brnková
Dobrý den, počátkem měsíce června spustilo město Brno příjem žádostí občanů o dotaci na zelenou střechu. Mohou i občané města Tišnova s takovou dotací počítat? Velice děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Brnková,

město Brno zavedlo tento dotační program pro své občany jako první v České republice, na zelené střechy však lze čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro stávající domy je to však doplňková výzva v rámci zateplení a výměny oken - nelze čerpat dotaci pouze na samostatný projekt zelené střechy. V případě výstavby nového domu lze zelenou střechu dotovat u výstavby nízkoenergetických či pasivních domů s rekuperací. Veškeré informace jsou zveřejněné na webu www.novazelenausporam.cz, příp. je možné projekt konzultovat na tel. č. 800 260 500.

 

Ing. Eva Švecová / Odbor investic a projektové podpory

 

Datum odpovědi: 
11.6.2019

Zasedání komise o Svratce

Jméno a příjmení: 
Blaha Jiří
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, dovolil bych si Vás oslovit s otázkou na zápis z komise pro rozvoj města č. 6. Pozvaných účastníků z řad občanů města je tolik, že je zápis ani nevyjmenovává všechny. Toto jednání komise bylo svoláno na základě mého článku v Tišnovských novinách, jak je uvedeno v zápise z předešlé komise. Je podivné, že jsem na toto jednání nebyl pozván také. Jsou-li moje závěry z poskytnutých materiálů studie odtokových poměrů mylné, mohli mi je odborníci z Povodí Moravy vyvrátit. To se bohužel nestalo, a tak se Vás musím zeptat, proč potřebuje Tišnov protipovodňovou ochranu před stoletou vodou a ještě i s rezervou ve výšce půl metru nad touto hranicí, když od postavení Vírské přehrady nikdy netekla Tišnovem větší, než dvacetiletá voda? Ostatně všechny povodně padesátileté vody z roků 1939, 1941 a 1946 byly důvodem pro postavení této přehrady. Také jsem se mohl veřejně zeptat odborníků, proč si tak jednostranně vysvětlují zákon o vodách č. 254/2001 Sb. v souvislosti s následnými novelizacemi a doprovodnými vyhláškami, který by jim umožnil tak brutální zásah do regionálního biokoridoru řeky Svratky. Zbytečně vykácet všechny stromy jen kvůli možnosti přístupu těžké techniky k toku Svratky pro zatlučení štětovacích plechů do břehů a vybagrování 2,5 metru široké díry po celé délce obou břehů pro betonovou zeď je dost šílené řešení možné protipovodňové ochrany města. Kdyby raději Povodí Moravy provádělo čištění koryta v souladu se zákonem, udělalo by lépe. Nastudováním studie a všech možných doprovodných materiálů jsem strávil hodně času, a tak mě dost mrzí, že jsem nebyl jako aktivní občan pozván pro objasnění všech souvislostí dotyčné studie. Děkuji za odpovědi.
Odpověď: 

Vážený pane Blaho,

jak již bylo publikováno, studie protipovodňových opatření navrhuje možnou ochranu města před "velkou" vodou. Byla zpracována odbornou firmou a financována převážně z dotace (ve výši 85 %). Několikrát (a to i veřejně) bylo deklarováno, že ačkoliv z hlediska protipovodňové ochrany a též např. vlastnických vztahů byla zpracována dle běžných standardů, je cílem vedení města ji upravit.

Z časového hlediska nebylo možné provést úpravy, aniž by město přišlo o dotaci ve výši bezmála osm set tisíc korun. Abychom se tedy nechovali nehospodárně, byla studie odevzdána v této verzi s tím, že se upraví následně. Veřejně jsem tedy prezentoval, že realizaci opatření tak, jak jsou aktuálně navržena, vedení města nepodpoří. Je to studie, na níž se dále pracuje, přičemž disponujeme v této věci mmj. stanoviskem městské architektky. Úpravy by se měly týkat především samotných navržených opatření tak, aby tato byla citlivější a respektovala rekreační charakter řeky, který je pro naše město velmi cenný a jistě je potenciál jej dále rozvíjet.

Ubezpečuji Vás, že Váš článek na tom neměl a nemá žádný vliv (v tomto ohledu mluvím za sebe, nikoliv za komisi). Proto Rada města uložila některým komisím navrhnout konkrétní úpravy této studie.

Nic netajíme, nic neskrýváme, naopak rádi veřejně prezentujeme vše, co dává smysl. Myslím, že veřejné prezentace z posledních let (např.: opakovaně - územní studie Hony, revitalizace sídliště Pod Květnicí, diskuze k plánované rekonstrukci ulice Brněnská, projekt rekonstrukce areálu letního kina, diskuze k plánované rekonstrukci ulic Riegrova a Černohorská, projekt parku a MŠ Hony a v rámci akce s názvem „Proměny města Tišnova“ – hned několik projektů, apod.) jsou toho důkazem. Za připomínky veřejnosti jsme rádi, neděláme si totiž patent na rozum. Na druhou stranu nebudeme k veřejné diskuzi předkládat něco, co není podle představ vedení města, není hotové a nemá se v této podobě realizovat. Nechceme totiž plýtvat drahocenným časem našich spoluobčanů.

A pokud se ptáte na důvody pro Vaše nepozvání, pak bych Vám doporučoval je hledat např. zde: (https://www.youtube.com/watch?v=k2bai86a98M&feature=youtu.be).

 

Zde je nabídka hned několika pozitivních zjištění v souvislosti s touto záležitostí. Především se konečně někdo začal zaobíral otázkou ochrany města před možnými povodněmi – jednou za čas ta „velká voda“ do našeho města přichází a je třeba chránit majetky našich spoluobčanů či zdejších firem, městský majetek nevyjímaje. Studie byla zpracována převážně z dotace, což je doklad toho, že získávání dotací na MěÚ prostě funguje. Deklarace, že vedení města nechce realizovat opatření v navržené podobě a chce studii upravit snad svědčí o zdravém rozumu, ale to samozřejmě nechť posoudí každý sám.

Závěrem si tedy dovoluji skromně doporučit vyčkat na upravenou verzi studie, která bude zcela jistě projednána v dotčených poradních orgánech města a také předmětem veřejné diskuse.

 

S pozdravem a poděkováním za dotaz

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
11.6.2019

Křižovatka Brněnská

Jméno a příjmení: 
Karel Turek
Dobry den, chtel bych se zeptat prijde vam normalni aby pred krizovatkou na brnenske uz v nove zrekontruovanem useku kde je silnice uz tak dost uzka zastavovaly vetsi kamiony a dodavky? A auta klickovaly nekdyi 20minut? Auta jedouci od penny do zatacky nemohou auta objizdejici tyto kamiony ani videt natoz chodci kteri sotva prejdou chodim tudy pravidelne a takhle tu zastavuji nekolikrat za tyden.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Turku,

vůbec si nedovedu představit situaci, kterou popisujete. Doposud jsme žádné oznámení tohoto typu neobdrželi a ani sami jsme žádné takové jednání nezaregistrovali. Nejlépe je situaci zadokumentovat a poslat e–mailem na adresu: policie@tisnov.cz a ještě lepší a rychlejší řešení je zatelefonovat přímo strážníkům MP na tel. 603 577 252 nebo Policii ČR na linku 158. Poté se dá věc nějakým způsobem řešit přímo na místě a přijmout následná opatření. Můžete nás také navštívit osobně a situaci detailně popsat, rádi Vás vyslechneme a řešení můžeme najít společně. Děkuji za Váš podnět. 

Jiří Sokol / vedoucí strážník Městská policie

Datum odpovědi: 
10.6.2019

Zastávka na znamení

Jméno a příjmení: 
Jana Zhořová
Dobrý den, ráda bych se zeptala proč je autobusová zastávka Pod Klucaninou na ulici Brněnská najednou na znamení? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Zhořová,

tato zastávka je na znamení z důvodu požadavku a rozhodnutí společnosti KORDIS JMK, a.s., která je zřízena krajem JMK a má na starost koordinaci a provoz IDS JMK. Zastávky jsem s nimi řešil osobně, to v jaké budou režimu, a u této požadovali na znamení. Je to nový trend, navíc budou spouštět akci pro města, kdy chtějí dosáhnout toho, aby většina všech zastávek v rámci IDS JMK byla na znamení. Má to ekologické i ekonomické důvody, zvyšuje to také plynulost dopravy. Na druhou stranu nás informovali, že řidiči autobusů mají zatím povinnost zastavit v zastávce, když tam stojí lidé, aniž by dávali znamení. Takže bychom se neměli bát, že nám nebudou autobusy zastavovat, pokud jim nedáme znamení.

 

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

 

Datum odpovědi: 
10.6.2019

Stránky