Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Pokácení stromů u kruhového objezdu u Diany

Jméno a příjmení: 
Veronika Perková
Dobrý den, zajímalo by mě, proč byly vykáceny dva krásné zdravé a vzrostlé stromy na ulici Moukova (směr příjezdové cesty k Albertu) a stromy podél silnice mezi dvěma kruhovými objezdy ve stejné lokalitě. Těch stromů je opravdová škoda.
Odpověď: 

Dobrý den, na místě se buduje nové parkoviště u nádraží. Je projektována výsadba nových stromů ve vyšším počtu než byly zbývající dožívající akáty. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
31.3.2020

Platba komunálního odpadu

Jméno a příjmení: 
Petr Balaban
Dobrý den, chci se zeptat jestli se dá zaplatit poplatek za popelnice převodem z účtu, abychom nemuseli na radnici. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, pane Balabáne,  

výběr místních poplatků za komunální odpad, za psa a ostatní příjmy města (pokuty, správní poplatky, nájmy….) nelze  v současné době z důvodu omezeného provozu úřadu a mimořádných opatření provést v hotovosti, ani platební kartou. Veškeré platby lze provést převodem na účet, č. účtu: 19-1425641/0100.  

Případné dotazy zodpoví: I. Maloňová (tel. 549439844,  iva.malonova@tisnov.cz), H. Marvánková (tel. 549439843, helena.marvankova@tisnov.cz), A. Lásková (tel. 549439838, alena.laskova@tisnov.cz).

Z důvodu mimořádné situace nebudou případné pozdní úhrady poplatku za komunální odpad za rok 2020 navýšeny o sankce.

J. Dvořák / Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Datum odpovědi: 
25.3.2020

Muzeum města Tišnova

Jméno a příjmení: 
Alena Navrátilová
Dobrý den, zajímalo by mne, jaký osud čeká Muzeum města Tišnova. Od konce poslední výstavy uplynul více jak měsíc a muzeum zeje prázdnotou, v prostorách bývalé kavárny čouhají hřebíky ze zdí... A proč byla odejita paní vedoucí? Muzeum snad končí? Děkuji
Odpověď: 

Vážená paní Navrátilová,

rád Vás uklidním, muzeum funguje nadále. Od 1.3. do 26.4. máte možnost v Muzeu města Tišnova navštívit putovní výstavu Plané rostliny jako jídlo, koření a lék. Výstava bude doplněna o 4 doprovodné akce; např. přednášku Radomíra Němce, autora výstavy. Vedoucí muzea Mgr. Křížové nebyla prodloužena smlouva, jelikož se její představa fungování muzea zásadním způsobem lišila od vize ředitele MěKS. 

 

S pozdravem

Jan Brdíčko / ředitel MěKS

Datum odpovědi: 
10.3.2020

Bříza u domu č. 939

Jméno a příjmení: 
Lucie Borosová
Dobrý den! Bydlíme s manželem v bytovém domě na Jamborové 939. Dnes 2. 3. se na vstupních dveřích našeho domu objevil arch papíru pro podpisy na souhlas s pokácením břízy před naším domem. Bohužel nikdo nás nijak neinformoval, že je něco takového v plánu, ani nám nebyl sdělen důvod, proč se tak děje! Souhlas s manželem rozhodně nemáme v plánu dát, ba naopak jsme zásadně proti! Nevidíme důvod, proč břízu kácet. V minulém měsíci již byly káceny stromy naproti přes ulici, u kterých také neznáme důvod, a ani neproběhla žádná veřejná informace předem. Smíme vědět, z jakého důvodu, tento plán břízu odstranit, vzešel? Nebo jen někdo potřebuje dřevo?!!!
Odpověď: 

Dobrý den,

město Tišnov nevylepuje na dveře domů jakékoliv archy pro podpisy. Vaše otázky by měly směřovat spíše na Vaše sousedy.

Město, jako vlastník předmětné břízy, nepodávalo na orgán ochrany přírody žádost o její pokácení. Pokud by ji někdo poškodil, vystavuje se riziku postihu. Pokud by Vás zajímal postup, když chce jakýkoliv vlastník stromu rostoucího mimo les kácet, zde je ve zkratce: Ke kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí je ze zákona potřeba povolení orgánu ochrany přírody. V Tišnově se podává žádost na odbor životního prostředí. Je potřeba ji řádně odůvodnit. Důvodem bývá např. zdravotní stav stromu, o povolení je třeba žádat ale i u stromů suchých. Žádost o kácení projednává také Komise životního prostředí, jejíž členy jsou odborníci na zeleň. Ta jej buď doporučí, nebo nedoporučí. Následně Odbor životního prostředí kácení povolí, příp. zamítne. Pokud kácení povolí, určí lhůtu, kdy musí ke kácení dojít a také povinnost náhradní výsadby a péče o ni v řádu několika let. K žádosti o kácení dřevin se vyjadřuje mnoho oprávněných osob a nebylo by povoleno bez relevantních důvodů.

Na závěr jen zopakuji, že o kácení břízy před Vaším domem v současnosti neuvažujeme. Na Odbor správy majetku a komunálních služeb často chodí podněty, abychom některé stromy nechali pokácet, někdy jsou doplněny peticí. Možná se bude jednat o tento případ.

S pozdravem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
6.3.2020

Kluziště - chladicí zařízení

Jméno a příjmení: 
Eva Korábečná
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat z jakého důvodu stále jede chladící zařízení na kluzišti, když už se téměř měsíc nebruslí. Probíhá stále zkušební provoz? Je to trošku hlučnější, hlavně v noci .. děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, v pátek 28. února jsme opět zapnuli chlazení, neboť nám přijede nová rolba a je zapotřebí ji vyzkoušet. Váha rolby je příliš vysoká, aby vjela přímo na povrch umělé trávy, mohlo by dojít k poškození. Nějakou dobu trvá, než zem promrzne a od středy mají být noční teploty okolo nuly, proto chceme udělat alespoň minimální vrstvu ledu, po které by rolba mohla jezdit. Pokud nám nebude počasí přát, tak samozřejmě strojovnu vypneme. Děkujeme za pochopení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
3.3.2020

Sběr papíru

Jméno a příjmení: 
Jaroslav Melichar
Kdy bude možné opět odevzdat vytříděný papír do nějaké sběrny v Tišnově? V součastné době není kam s vytříděným papírem. Asi budu muset udělat na zahradě ohniště a vše spálit!! Doufám , že máte odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

jako občan města Tišnova, fyzická osoba nepodnikající, platící poplatky za komunální odpad, máte na městě k dispozici kontejnery na papír, popřípadě pytlový sběr papíru (1x měsíčně svoz od domu v modrých pytlech) a v rovněž můžete odvézt papír na sběrný dvůr města Tišnova. Což považujeme za nejlepší řešení.

Když pomineme zákonnou povinnost třídit odpad, tak pálení papíru je nejen časově náročné, ale hořením některých druhů papíru vzniká hustý kouř a nepříjemný zápach, který určitě nepřivítají ani Vaši sousedé. V neposlední řadě vzniká spalováním velké množství prachu a popela, který se již během hoření dostává do ovzduší a usazuje se na všem ve Vašem okolí.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
27.2.2020

Venčení domácích mazlíčků

Jméno a příjmení: 
Jiří Heřman
Zajímalo by mě, jestli MÚ Tišnov, chystá nějaká opatření proti venčení domácích mazlíčků pro nastávající období. Proč? Protože v posledních letech poměrně málo prší a pokud na travnatých plochách u obytných budov se volně zvířata pohybují a venčí se, tak se z důvodu odéru až smradu z těchto nespláchnutých výkalů deštěm, nedají otevírat v bytech okna. Nejsem pejskař, proto nevím, jestli má město nějaký výběh psů, ale na těchto plochách u domů by to mělo být speciálně zakázáno. Třeba i rozmístěním tabulek a přímo s uvedenou pokutou, protože jinak se příznivci zvěře ničeho nezaleknou.
Odpověď: 

Dobrý den, každá osoba venčící psa je povinna sbírat po svém zvířeti exkrementy, jinak se dopouští přestupku znečišťování veřejného prostranství. Pokud se tak neděje, je možné obrátit se přímo na městskou policii. Město Tišnov pro podporu a motivaci rozmístilo po městě stojany se sáčky na psí exkrementy.  Nabízíme také možnost vyzvednutí sáčků (papírové nebo PVC) přímo v budově radnice na Odboru správy majetku a komunálních služeb.

Bohužel „značkování“ je pro psy přirozené a nelze je zakázat, ani psa trestat. Nelze ani ovlivnit, aby pes tzv. vydržel až na nějaké místo mimo zástavbu. Chápeme Vaše rozhořčení, obzvláště když nejste pejskař, a apelujeme na ty, kteří pejska mají, aby byli ohleduplní ke svému okolí a svého mazlíčka při venčení usměrňovali na plochy dále od obytných domů, mimo chodníky a frekventovaná místa. Lokality pro volné pobíhání psů stanovuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Tišnova a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, což ovšem tento problém neřeší, jde pouze o místa, kde se pes může pohybovat volně bez náhubku a vodítka.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
27.2.2020

Supermarket

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Dobrý den, tak jak to vypadá s tím novým super marketem a kde by se měl stavět?
Odpověď: 

Dobrý den, v současné době podle mých informací není zažádáno o uzemní rozhodnutí pro projekt supermarketu.

Společnost LIDL jedná o možnosti výstavby v Tišnově.

Ing. Karel Souček / 1.místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
24.2.2020

Osvětlení Kuthanova

Jméno a příjmení: 
Petra Vašíčková
Dobrý den, včera bylo zapnuto veřejné osvětlení na ulici Kuthanova. Bohužel lampy jsou namířené tak, že svítí přímo do oken domu 1845 na ulici K Čimperku. Bydlíme v prvním patře a v noci máme v bytě světlo jako ve dne, prosím o nápravu a sklopení světla pouze na komunikaci, děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

po telefonickém stížnosti na osvětlení v uvedené lokalitě jsme nechali prověřit situaci na místě správcem osvětlení, který s Vámi situaci řešil i na místě. Šetřením bylo zjištěno, že osvětlení odpovídá stanoveným normám. V současné době je osvětlení ve zkušebním provozu a jeho nynější podoba není definitivní.

S pozdravem 

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
13.2.2020

Zrušení Komise pro rozvoj města

Jméno a příjmení: 
Jolana Novotná
Dobrý den, prosím o vysvětlení, proč došlo ke zrušení Komise pro rozvoj města. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Novotná,

děkuji za Váš dotaz a dovoluji si ocitovat z důvodové zprávy, která v této souvislosti byla předložena Radě města: „Návrh na zrušení Komise pro rozvoj města byl předložen především z důvodu zefektivnění procesů souvisejících se strategickými záměry a projekty zamýšlenými či realizovanými ve městě. V této souvislosti hodlá vedení více zapojit do těchto procesů architektku města a také nově dopravního specialistu, s nímž byla uzavřena rámcová smlouva. Veřejná prezentace projektů města a diskuze nad nimi pak zůstává nedotčena, neboť vedení města hodlá v této oblasti nadále periodicky aktualizovat investiční výhled města jako jeden z nástrojů strategického plánování. Kromě toho budou klíčové projekty města prezentovány veřejnosti např. formou veřejných prezentací či diskuzí, ostatně jako doposud.“

Mějte se hezky.

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
13.2.2020

Stránky