Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Tišnovské noviny - titulní strana

Jméno a příjmení: 
Milan Pokorný
Dobrý den, proč je na titulní stránce tišnovska fotografie Václava Havla, když nám spisovatel literatury faktu Olin Jurman odhalil, že Václav Havel byl zrádce a jeden z českých jidášů, kteří zradili národ. Zveřejněno v Parlamentních listech 26.10.2019 16:36. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vaclav-Havel-byl-zradce-a-jidas-A-prevrat-v-roce-1989-neudelali-lide-v-ulicich-K-vyroci-Sametu-prichazi-vybusna-kniha-Spisovatel-promluvil-600930. Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Vážený pane Pokorný,

pan prezident Václav Havel byl, je a nepochybně i bude symbolem Sametové revoluce, ale především symbolem svobody, humanismu a demokracie v naší zemi, takže jeho fotografie na titulní straně Tišnovských novin je příznačná. Vůbec se nemíním pouštět do rozboru úrovně a obsahu článku uveřejněného na www.parlamentnilisty.cz, na který odkazujete. Je smutným faktem, že je dnes „trendy“ dehonestovat a zpochybňovat Sametovou revoluci a osobu Václava Havla, ale osobně to vnímám tak (a jistě nejsem jediný), že je to laciné a nedůstojné plivnutí do tváře všem lidem, kteří tuto dobu zažili a kteří se na ní podíleli. Sám fakt, že můžete bez jakéhokoli strachu uveřejnit svůj názor, jasně vypovídá o tom, že poslání Václava Havla v naší novodobé historii bylo naplněno měrou vrchovatou.

Mgr. Pavel Hanák / dramaturg, produkční, vedoucí TN a TTV

Datum odpovědi: 
5.11.2019

Podoba parku Na Honech?

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, od pondělí 14. 10. je na úřední desce oznámení o konání společného územního a stavebního řízení parku Na Honech. Vzhledem k tomu, že proběhlá prezentace úpravy pro školku a park dne 14. června 2018 měla ze strany občanů některé pozitivní návrhy pro celkovou úpravu prostoru, rozhodl jsem se s konečnou podobou parku seznámit. Na stavebním úřadě mi neumožnili (nejsem účastníkem řízení) do projektové dokumentace nahlédnout. Obrátil jsem se proto na odbor Investic a projektové podpory. Předpokládal jsem, že město jako stavebník bude disponovat svou projektovou dokumentací. Vedoucí odboru Ing. Vyhňáková mi však sdělila, že žádné další paré dokumentace nikdo nevlastní. Zajímá mě, jestli je standardní vlastnit pouze jednu dokumentaci od schvalované stavby (jednu by měl mít k dispozici stavební úřad, jednu stavebník a další odbor investic). Dále se Vás ptám, proč zeleň parku nikdy neprojednávala Komise pro životní prostředí. Zvláště když požadavky na práci komisí byly rozšířeny o zpracování odborných stanovisek, námětů, návrhů a dokumentů v „intencích“ požadavků Rady města Tišnova. Nakonec se ptám, proč k podobě parku nelze nic nalézt na stránkách města (např. na www.promeny-tisnova.cz). Děkuji za odpovědi.
Odpověď: 

Vážený pane Blaho, reaguji na Váš dotaz a po prověření sděluji následující:

Projektová dokumentace ohledně parku Na Honech je odborným podkladem v právě probíhajícím společném územním a stavebním řízení, které vede Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad (dále jen „MěÚ Tišnov, ODŽÚ“). Uvedená dokumentace je tedy součástí příslušného správního spisu a do tohoto správního spisu mohou v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nahlížet pouze účastníci řízení. Vy sám účastníkem předmětného řízení nejste, a proto Vám dne 18.10.2019 nebylo (a to zcela v souladu se zákonem) umožněno nahlédnout do spisu. Projektová dokumentace byla MěÚ Tišnov, ODŽÚ předložena společně se žádostí o vydání stavebního povolení. Teprve po ukončení daného správního řízení bude městu Tišnov, konkrétně Odboru investic a projektové podpory MěÚ Tišnov, předána také kompletní dokumentace ověřená příslušným správním orgánem (tj. včetně ověřené projektové dokumentace). Současně je třeba v této souvislosti vzít v úvahu rovněž skutečnost, že projektová dokumentace jako taková je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Z výše uvedených důvodů Vám proto na Odboru investic a projektové podpory MěÚ Tišnov nebylo umožněno nahlédnout do zmíněné projektové dokumentace. Postup pracovníků úřadu v této věci shledávám jako správný.

Pokud jde o Váš dotaz - „proč zeleň parku nikdy neprojednávala Komise pro životní prostředí?“- ten by měl být směřován spíše na předsedkyni komise či garanta za oblast životního prostředí. Nicméně patrně to bude tím, že předsedkyně komise tuto problematiku doposud nezařadila na program jednání komise (komise jsou dle zákona o obcích iniciativními a poradními orgány rady), a současně také Rada města v této souvislosti neuložila komisi žádný úkol.

Web ProměnyTišnova.cz, který je občany města velmi chválen, se snažíme průběžně aktualizovat. Těší mne, že jej i Vy využíváte k načerpání informací. Budoucí aktualizace se bude týkat i zmíněného parku.

Zdraví a pohodové podzimní dny přeje

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
1.11.2019

Květinové záhony

Jméno a příjmení: 
Jolana
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na ty nové květinové záhony podél ulice Riegerova. Komunikace, po které už se skoro nedá jezdit, se opravovat nemůže, protože bude probíhat celková rekonstrukce, ale záhony, které se s rekonstrukcí budou likvidovat, se sázet můžou? Na kolik taková věc přišla? A ještě dotaz k těm ostříhaným keřům u nového hřbitova. Je to opravdu smutný pohled, jak to tam teď vypadá. Větve keřů, které přesahovaly do silnice, šlo určitě jen zastřihnout a ne to tam takto zpustošit. To stejné příjezdová cesta k hřbitovu. Okolí pietního místa by mělo vypadat jinak... Díky
Odpověď: 

Dobrý den,

účelem nových trvalkových záhonů na ulici Riegrova bylo zpříjemnit občanům pohled na jinak neutěšený stav této ulice. Máme na nové výsadby spoustu pozitivních reakcí a dotazů na jednotlivé druhy rostlin, které by si lidé rádi pořídili i do vlastních zahrad. Komunikace Riegrova je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě SÚS Jmk. Vedení města vede opakovaná jednání s krajem, aby byla tato komunikace zařazena do priorit kraje a mohla být co nejdříve opravena. Květinové záhony byly zvoleny právě proto, že je lze bez problému přesadit. Než to ale bude z důvodu rekonstrukce komunikace nutné, budou nadále zpříjemňovat lidem cestu po ulici Riegrove.

Co se týče ceny záhonů na této ulici, jedná se o 60 m2 a cena byla 49 497 Kč. To je 825 korun za m2. Pro představu v odborné literatuře (Smíšené trvalkové výsadby, autor Ing. Adam Baroš a Ing. Jiří Martinek, Ph.D.) je uváděna reálná cena za založení 1 m2 trvalkového záhonu 1137 – 1515 Kč/m2, přičemž jde o ceny v roce 2015. Vše je uvedeno včetně DPH.

Mrzí mě, že se Vám úprava keřů u nového hřbitova, ani nové záhony na Riegrove nelíbí. Třeba na jaře, až vše obrazí a začne kvést, změníte názor.

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
25.10.2019

Hřiště pro větší děti

Jméno a příjmení: 
Veronika Janáčová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli město Tišnov plánuje vybudovat hřiště pro větší děti. Nějaký lesopark, nebo lanové hřiště. Hřišť pro menší děti je spousta a jsou všechny moc pěkné, ale děti pomalu rostou. Moc se mi zamlouvá hřiště u letního kina. Prosím, neberte to jako útok na Vás, jen bych chtěla vědět, zda se můžeme těšit. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, pokud děti, resp. jejich rodiče nevyužijí nic z široké nabídky sportovních klubů (fotbal, tenis, atletika, basketbal, stolní tenis, volejbal, Sokol), včetně Inspira, tak je tady pro ně např. workoutové hřiště s pumptrackovou cyklo dráhou u nového hřbitova. Další workoutové hřiště bychom chtěli umístit ještě na jiném místě v Tišnově, protože to stávající je hojně využíváno. Pokud by chtěli běhat, včetně parkouru, tak je v okolí mnoho kilometrů cest lesních i polních. V létě je možné jít na koupaliště plavat, v zimě bruslit. Hřiště u obou základních škol jsou volně dostupná a přístupná (fotbal, basketbal, házená, nohejbal). Dlouhodobě se negativně stavíme k skate hřišti a to zejména z důvodu nákladovosti kvalitních betonových překážek.

Omlouvám se, ale netuším, co myslíte lesoparkem. Napište mi prosím na email: martin.sebera@email.cz nebo telefon 608 080 590, ať se můžeme domluvit, jaké parametry by mohlo splňovat např. lanové hřiště, které zmiňujete.

S pozdravem

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
30.9.2019

Parkovací místa

Jméno a příjmení: 
Dušan Balák
Dobrý den, ve volebním programu vítěze voleb spolku MOST je vybudování 100 nových parkovacích míst na sídlištích a nádraží. Chtěl bych se zeptat, jestli se počítá s novými místy také na ulici Hornická a v okolí letního kina a v jakém časovém horizontu se s vybudováním těchto míst počítá. Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď: 

Vážený pane Baláku, děkuji za Váš dotaz. Pokud jde o parkování v oblasti sídliště Klucanina, pak v investičním výhledu je zařazena rekonstrukce ulice Horova (zpracování projektu v r. 2020, realizace pravděpodobně v r. 2022) a úprava provizorního parkoviště naproti letnímu kinu na ul. Hornická (taktéž projekt v r. 2020 a realizace pravděpodobně v r. 2022).

Zdraví a pohodové dny přeje

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
20.9.2019

Placené parkování celý střed města

Jméno a příjmení: 
František Koudelka
Dobrý den, zajímalo by mne, co si město slibuje od zpoplatnění ulic Janáčkova, Dvořáčkova a naproti KB? Výhodné to bude pro koho? Pro bydlící? Asi těžko, když si za parkování budou muset zaplatit. Pro nakupující? Kdo potřebuje, vždycky si místo najde, byť ne přímo před vchodem do obchodu. Za jak dlouho se bude platit na Jungmanové, Halouzkové, Na loukách. . . .? Dopadne to jako s náměstím, které je poloprázdné, ale v okolních ulicích se skoro nedá projet. Vypadá to tak, že se město chystá zpolatnit celý střed, což je spolu se snížením míst na náměstí dobrá cesta k tomu, jak umrtvit střed města. Městská policie celý den krouží kolem parkovišť, ráno vyzobává parkomaty a když potřebujete vyřešit problém v obci, se kterou má MP smlouvu, tak se dozvíte, že se za to platí! Kolik bude stát retardér na ulici Na honech? Kdo si ho vydupal? Vím o pár obyvatelích, kteří by si nejradši nechali na ulici dát závoru aby byla ulice jen jejich. Stačí být dostatečně otravný, mít výdrž a město odklepne každý nesmysl? Jaký je rozpočet této "stavby?" Zaplatí si ji místní? Jeden zpomalovací práh už město muselo z této ulice odstranit!!
Odpověď: 

Dobrý den, pane Koudelko, od této úpravy si slibujeme lepší využití centra města pro občany, návštěvníky města i obchodníky zde nabízející své služby. Na ulicích Halouzkova a Na loukách nebude stání zpoplatněno. Zpoplatněním parkování na náměstí naopak centrum ožilo a přestalo být jen parkovištěm, kterým občané projížděli dokola ve snaze na chvíli zaparkovat a navštívit lékaře, úřad nebo obchod.

Na ulici Na honech nebude retardér, ale místo s přechodem pro chodce, kterých tam přechází denně velké množství, včetně rodičů s dětmi a cyklistů. Jde nám o jejich bezpečnost.

Ing. Václav Šikula / místostarosta Tišnova

 

Dobrý den, co se týká městské policie, tak v žádném případě není pravdou, že „celý den krouží kolem parkovišť“, protože pokud by tomu tak bylo, nemohla by plnit a stíhat jiné úkoly, kterých není určitě málo. Ráno se parkovací automaty „nevyzobávají“, ale kontroluje se jejich stav a funkčnost pro bezproblémový chod pro další den, protože strážníci nejen kontrolují dodržování placeného parkování, ale především zabezpečují i správu a servis celého systému.

Město Tišnov má uzavřeno 11 veřejnoprávních smluv s okolními obcemi na výkon oprávnění městské policie. Práce strážníků pro jinou obec v rámci kraje je zcela v souladu se zákonem za úplatu a činnost, počet a nasazení strážníků si řídí pouze starosta smluvní obce, který je v době nasazení městské policie jejím velitelem. Smlouva je dobrovolným aktem a je jen na smluvních stranách, jaké podmínky si stanoví.

Pokud byste měl zájem, rád Vás osobně a ochotně seznámím s prací a veškerou činností strážníků Městské policie Tišnov.

Jiří Sokol/ vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Datum odpovědi: 
19.9.2019

Starý hřbitov

Jméno a příjmení: 
Tereza
Dobrý den. Tišnovský hřbitov uklízí tech. služby. Chtěla bych se zeptat, zdali se zaměřují i na rozrůstající se popínavé rostliny kolem stromů a nepořádek v nich schovaný. Strom u hrobu 792 obepíná vrstva popínavek z nichž vyrůstají šlahouny náletových stromků, pichláků, naházené množství větví a také schované různé odpadky. Bylo by dobré, aby se podívali i na toto. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, děkujeme za podnět, v rámci „předdušičkového“ úklidu na hřbitovech v Tišnově se zaměříme i na Vámi uvedené místo. Na starém hřbitově v současnosti probíhá prořezání stromů a výměna bezpečnostních vazeb v korunách. Díky tomu jsou na místě dočasně zhoršeny podmínky pro návštěvníky, za což se omlouváme.

S pozdravem

Eva Zavřelová / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
18.9.2019

Vítání občánků

Jméno a příjmení: 
Kateřina Medková
Dobrý den, jak prosím probíhá vítání občánků v Tišnově (mám na mysli, zda přijde nějaká pozvánka apod.)? Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Medková,

pořádání obřadu Vítání občánků zajišťuje Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova. Na Vítání občánků jsou pozvány všechny děti, které měly v době jejich narození trvalý pobyt v Tišnově, a jejich trvalý pobyt v Tišnově trvá. Písemnou pozvánku rozesíláme rodičům dětí přibližně 14 dnů před datem konání. Počet obřadů a termíny plánujeme s ohledem na počet narozených dětí v daném roce. V posledních letech se konají vždy 2-3 obřady na jaře a 2-3 obřady na podzim. Nejbližší termín obřadů Vítání občánků je tento pátek 20.9.2019 od 15.00 hod v obřadní síni tišnovské radnice a vítat budeme nové občánky Tišnova narozené na jaře letošního roku.

S pozdravem

Ing. Dagmar Dvořáková / tajemnice Komise pro občanské záležitosti

Datum odpovědi: 
17.9.2019

Rekonstrukce povrchu ulice Černohorská + rekonstrukce nádraží

Jméno a příjmení: 
Michal Toman
Dobrý den, zajímalo by mě, jaký je aktuální stav projektů rekonstrukce povrchu ulice Černohorská a rekonstrukce vlakového nádraží? Je reálné, že tyto projekty budou zahájeny v příštím roce ? Díky,
Odpověď: 

Dobrý den, rekonstrukce povrchu ulice Černohorská bude investicí Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a rekonstrukce vlakového nádraží bude investicí Správy železniční dopravní cesty. S oběma institucemi se jedná, ale nemáme v současné době žádnou informaci, že budou v příštím roce práce zahájeny.

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

Datum odpovědi: 
13.9.2019

Koupaliště + oprava chodníku

Jméno a příjmení: 
Ladislav Šibor
Zdravím, dodnes jsem nedostal odpověď, proč muselo být uzavřeno koupaliště poslední den prázdnin? Prosím i po měsíci se s chodníkem u školy nic nestalo. A teď v dešti se chodí v blátě. Dále bych prosil o vyčištění kanálku na ulici Kukýrna 46 na zámkové dlažbě. Neodtéká. Díky moc.
Odpověď: 

Dobrý den pane Šibore, provoz koupaliště je řízen normou TNV 940920-1 - PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ. Dohled provádí vyškolení plavčíci Vodní záchrannou službou Brno. Vzhledem k náročnosti zkoušek je zájemců o tuto pozici málo, proto jsme celou sezónu dozorovali s minimem plavčíků a byly chvíle, kdy jsme se pohybovali na hraně zavření koupaliště, ale v rámci možností nám vyšel vstříc dozor z kuřimského bazénu, takže po celou dobu prázdnin nemusel být provoz narušen, nicméně poslední den, tedy v neděli 1.9.2019, jsme už nebyli schopni sestavit dozorující tým a v zájmu zachování bezpečnosti našich zákazníků jsme byli nuceni sezónu koupaliště ukončit. Občané byli o ukončení sezóny ke dni 31.8.2019 informováni na webu tišnovského koupaliště a informativní cedulí na pokladně v týdenním předstihu.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Dobrý den, pane Šibore,

po zhodnocení stavu po deštích na začátku měsíce byl v minulém týdnu chodníček u školy vysypán drtí. Čištění uličních vpustí bude probíhat koncem měsíce září.

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
12.9.2019

Stránky