Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Proč se občané nic nedozvědí.

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, včera jsem na webu města našel zápis ze schůze Rady města Tišnova č. 10/2021, konané dne 06.05.2021, ve kterém je uzavření Dodatku č. 2 ke stavbě letního kina a následně odstoupení od smlouvy Dodatku č. 1 o stavbě letního kina firmou pana Zemánka a následně nějaké neznámé podmínky souhlasu uložené stavební firmě. Protože zápis nemá žádné přílohy, nejsem schopen pochopit, co je vlastně špatně s výstavbou letního kina. Je to určitě v rozporu s deklarovanou informační otevřeností vedení města vůči občanům, a za tu podle rozdělení pravomocí odpovídáte Vy. Mohl byste mi tedy odpovědět, co se stavbou letního kina děje, jestli už letos v létě budou moci občané Tišnova podle plánu využívat letní kino a proč se neuvádějí v zápisech rady přílohy pro informování občanů Tišnova. Děkuji za smysluplné odpovědi.
Odpověď: 

Vážený pane Blaho,

 

mohu potvrdit, že rada města dne 6. května schválila odstoupení od smlouvy se zhotovitelem stavby letního kina.

Důvodem je podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel s tímto odstoupením i s důvody souhlasil.

Tato skutečnost bude mít za následek posun termínu dokončení rekonstrukce, tedy využívání letního kina v letošní sezóně bohužel velmi pravděpodobně nebude možné.

Rád bych ubezpečil, že pro vedení města je prvořadá kvalita provedené rekonstrukce tohoto jedinečného prostoru.

S odstoupením od smlouvy následně souvisí celá řada úkonů (jednání o vypořádání, jednání s dalším potenciálním zhotovitelem apod.), které teprve probíhají.

Proto je předčasné v tuto chvíli sdělovat bližší informace. Jakmile bude v těchto věcech jasněji, rádi budeme (ostatně jako vždy) veřejnost informovat.

 

S poděkováním za Váš dotaz a pozdravem

 

Jiří Dospíšil, starosta města

Datum odpovědi: 
17.5.2021

Železniční stanice Tišnov

Jméno a příjmení: 
Tomáš Dillinger
Dobrý den. Od roku 1991 jsem občanem Tišnova a denně využívám železnici k dojíždění z Tišnova do Brna, do zaměstnání. Za tu dobu je nemožné si nevšimnout v jakém stavu se nachází v Tišnově podchod pod nástupišti a nástupiště samotná. Když zaprší tak odevšad kape voda. Dosluhující izolace pod kolejištěm v místě podchodu, děravé střechy nad jednotlivými nástupišti. Přijde mi, že modernizace železnice končí na jedné straně stanici Kuřími a na druhé straně stanicí Řikonín. Úsek tratě Kuřim - Řikonín jakoby neexistoval, byl zcela ignorován. Navíc stanice Tišnov je přestupním železničním uzlem, byť malým, přesto důležitým. Chci se zeptat. Jedná vedení města v součinnosti se Správou železnic o modernizaci železniční stanice Tišnov a výše zmíněného úseku trati Kuřim - Řikonín? Děkuji za odpověď. Tomáš Dillinger,Tišnov
Odpověď: 

Vážený pane Dillingere, děkujeme za dotaz.
Souhlasím s Vámi, že situace na Tišnovském nádraži je neutěšená. Uvědomuje si to i SŽDC. Poslední informace, které máme jsou optimistické. V současné době se rekonstruuje železniční uzel na Prahu přes Pardubice. Po skončení by měla následovat rekonstrukce Tišnovského nádraží. Předpoklad je okolo roku 2025. 

S pozdravem a přáním pěkného dne

Aleš Navrátil, místostarosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
15.5.2021

Tišnovské noviny

Jméno a příjmení: 
Martina
Dobrý den, zpravodaj města je kvalitně vytisknut. Ale: - proč tolik stránek o vzdělávání? - proč neustále Penzion? Samozřejmě školky různého druhu jsou samozřejmostí i jinde - ne jenom v Tišnově. Penziony jakbysmet. Jsem ve středním věku a článek o staré Tišnovce byl bomba. Doufám v pokračování. Též by neuškodilo více článků o přírodě. M.
Odpověď: 

Dobrý den, Tišnovské noviny jsou ve standardních časem mnohem proporčnější co do skladby jejich obsahu. Bohužel se dnes nacházíme v době, která standardní není, což je vidět například z minimálního počtu informací například z kultury či sportu. A tak jako se postupně probouzejí různá odvětví našeho života, tak v tomto čísle bylo dobré dopřát opět hlasu z oblasti vzdělávání, když jiná témata neměla svoji tradiční náplň.

Článek o sociálních službách nebyl jen o penzionu, ale o bohaté nabídce služeb z této oblasti, abychom čtenářům poskytli aspoň základní orientaci, podobně, jako tomu bylo při představení zdravotních služeb.

Moc nás těší, že oceňujete články o přírodě, a tak jako Vy preferujete tento okruh zájmu, tak se snažíme o to, abychom potěšili co nejširší škálu zájmů čtenářů. Věříme, že se opět vrátíme do normálu a tematický záběr bude opět co nejširší.

Přejeme pohodové dny a brzký návrat k běžnému životu.

Mgr. Pavel Hanák / dramaturg, produkční, vedoucí TN a TTV

 

Datum odpovědi: 
10.5.2021

Skatepark pro teenegery

Jméno a příjmení: 
Jindřiška Halvová
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda-li má město nějaký záměr postavit vyžití pro teenegery v podobě skateparku. Myslím si, že by tento park byl velmi využitý. V Tišnově je spousta vyžití pro školkové děti i děti prvního stupně. Jenže děti rostou a pro teenegery je zde sportovního vyžití, které by je nejvíce bavilo (skate, brusle, bmx, koloběžky) naprosto zoufalý nedostatek. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, zbudování skateparku je v současnosti závislé hlavně na rozpočtu, v plánu pro letošní rok není, situace v příštím roce může být ale jiná, příznivější. Co se týká jiného Vámi zmíněného vyžití - pro brusle, bmx i koloběžky hojně slouží i cyklostezky, navíc pro bmx lze využít pumptrack dráhu u nového hřbitova.

Ing. Karel Souček, 1. místostarosta města

Datum odpovědi: 
10.5.2021

Ulice Alšova + přechod pro chodce na ulici Kvapilova

Jméno a příjmení: 
Petr Svoboda
Dobrý den, rád bych dal podnět k úvaze, zda by nebylo vhodné udělat z ulice Alšova (nebo alespoň z její spodní půlky) jednosměrku. Dlouhodobě tam parkují (nejen) auta rodičů vezoucích své ratolesti do školky, protože parkovací místa v ulici Na Rybníčku jsou většinou obsazena, a dokud je tato komunikace obousměrná, není to příliš bezpečné. Jednosměrka by to krásně vyřešila. Také bych rád poukázal na přechod pro chodce, který vede z ulice Alšova do ulice Kvapilova. Od uzavírky ulice Dvořákova vede ulicí na Rybníčku objížďka, která zvýšila několikanásobně počet projíždějících vozidel a dost lidí tam jezdí rychle a krajně nebezpečně. Sice je teď malba přechodu čerstvě obnovena, ale asi by nebylo od věci ho ještě lépe označit, potažmo instalovat retardéry, protože přes ten přechod chodí spousta dětí do školky a do školy. Předem děkuji za odpověď a za zvážení mých návrhů.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkuji za Vaše podněty.

Co se týká ulice Alšova a přilehlého okolí, tak je plánováno postupné zjednosměrnění ulic v této oblasti.
Vodorovné značení přechodu pro chodce v ulici Na Rybníčku bylo v těchto dnech opětovně obnoveno právě kvůli bezpečnosti chodců. Instalace zpomalovacích retardérů není vhodná kvůli další funkci ulice Na Rybníčku a tou je příjezd a odjezd sanitek k a od nemocnice, navíc samotná realizace je časově a finančně náročná a pokud by k ní došlo, tak až po obnovení průjezdnosti v ulici Dvořákova. Po dobu zvýšeného provozu na ulici Na Rybníčku budou na bezpečnost chodců v ranních hodinách dohlížet strážníci městské policie.

Dana Kadlecová / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
5.5.2021

Blokové čištění

Jméno a příjmení: 
Eva Brázdová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na kdy je plánováno blokové čištění ulice Na Rybníčku. Dnes proběhlo sekání trávy, což je jistě pěkné (i když tráva byla celkem nízká), ale na silnici stále leží velké množství posypového materiálu. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, paní Brázdová,

blokové čištění vzhledem k aktuální objízdné trase nebudeme realizovat formou zákazových značek na pravé straně směrem od nemocnice, aby nedocházelo k blokování dopravy. V příštím týdnu bude zametena komunikace podél levé strany směrem od nemocnice, kde jsou - jak správně píšete - značné nánosy posypového materiálu. Seč trávy provádíme dříve formou mulčování, což prospívá následnému růstu.

S pozdravem

Jiří Frýba / vedoucí oddělení komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
30.4.2021

3D skákací hřiště na Hornické

Jméno a příjmení: 
Veronika Slámová
Dobrý den, chci se zeptat, pokud bude na hřišti na Hornické opravdu realizované skákací hřiště, znamená to, že bude odstraněn stávající pingpongový stůl, případně i koš na basketbal? Byla by to škoda...
Odpověď: 

Dobrý den,

definitivní podoba a rozměry skákacího hřiště se budou ještě projednávat. Koš na basketbal zůstane na svém místě.

S pozdravem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
28.4.2021

Optické sítě

Jméno a příjmení: 
Honza Starý
Dobrý den, jenom dotaz máte zprávy že pro T mobile se bude dělat optická sít v Tišnově.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Starý,

T-Mobile oslovilo město Tišnov s požadavkem o optické zasíťování, takže jednání ohledně této skutečnosti jsou teprve v počátcích.

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
28.4.2021

Optické připojení ulice Černohorská

Jméno a příjmení: 
Pavel Pokorný
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda-li se v rámci rekonstrukce ulice Černohorské bude realizovat instalace optické sítě, respektive optických přípojek? Pokud tomu tak bude, kdo bude jejich vlastník? Děkuji moc za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, v rámci rekonstrukce ulice Riegrova a Černohorská se dle schválené projektové dokumentace plánuje provést pouze přeložky stávajících sítí (sdělovacích kabelů) firem Itself a Cetin. Všichni provozovatelé či správci sítí o této akci ví a nemáme v tuto chvíli žádnou informaci, že by plánovali nové optické přípojky v rámci stavebních prací na rekonstrukci obou ulic realizovat. 

Odbor investic a projektové podpory

Datum odpovědi: 
23.4.2021

Proč zúčastnění občané nic neslyšeli?

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha a Miroslav Pálka
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, jako předsedající zastupitelstvu jste zodpovědný i za technické problémy v propojení sálu se zastupiteli a místností pro zúčastněné občany. Zasedání zastupitelstva v této podobě jsem se zúčastnil už po šesté a tentokrát to bylo naprosto zvukově nezvládnuté. Polovině zvukového přenosu od zastupitelů nebylo vůbec rozumět. Proto jsem nesmírně překvapen článkem od anonymního autora na stránkách města o proběhlém zastupitelstvu a jeho informací o technické možnosti klást otázky a podávat podněty při účasti občanů. Bohužel tyto technické možnosti byly tak nedokonalé, že během zasedání dva občané odešli, protože vůbec neslyšeli a nerozuměli zvukovému přenosu ze sálu zastupitelů. Já osobně jsem na nesrozumitelnost zvukového přenosu několikrát upozorňoval, bohužel se až do konce zasedání nic nezměnilo. Proto by mě zajímalo, kolik nás takto nekvalitně provedené zvukové propojení mezi sály stálo, a jak to chcete jako zodpovídající za tento nedostatek vyřešit při dalším zasedání zastupitelstva? Při tak nekvalitním zvukovém propojení sálů nemá totiž vůbec smysl tam občany Tíšnova zvát, neboť nic neuslyší. Děkuji za smysluplné odpovědí k dotyčnému problému. S pozdravem Jiří Blaha Dobrý den. zvuk v záznamech jednání ze zasedání zastupitelstva je nekvalitní, velmi těžko srozumitelný. Pro běžného diváka to velmi znesnadňuje sledování záznamu - dozvuk, množství ruchů v pozadí. Určitě je s tím něco možné udělat. Děkuji Miroslav Pálka
Odpověď: 

Dobrý den, díky za dotaz.

Audiovizuální „živý“ přenos a také záznam ze zastupitelstva, který je následně zveřejněn na webu města, dlouhodobě zajišťují pracovníci Tišnovské televize. Dle mého názoru odvádí skvělou práci. V poslední době se nám mj. společně podařilo výrazně zkrátit dobu zpracování záznamu a jeho zveřejnění na webu pro občany města. Oproti minulému zasedání zastupitelstva byly také provedeny drobné technické změny týkající se snímání obrazové části, kde došlo k posílení o další dvě kamery, což bylo ku prospěchu a ti, kteří sledují záznam ze zasedání zastupitelstva, to jistě ocení.

Pokud jde o zvuk, je to trochu složitější a na jeho výslednou podobu má vliv i několik faktorů, které nelze zcela ovlivnit (akustika, roušky či respirátory, blízkost sálů - zpětné vazby, skákání do řeči některými diskutujícími). Za drobné a nečekané technické problémy se zvukem, které se vyskytly na posledním zasedání zastupitelstva, se tímto omlouvám. Budeme se snažit to napravit.

Pohodový den přeje

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
21.4.2021

Stránky