Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Pilotní projekt Bezpečný Tišnov

Jméno a příjmení: 
Zdeňka Dohnálková
Dobrý den, zajímaly by mne podrobnosti dohody vedení města s brněnskou firmou Senzoor na "unikátním projektu vývoje a testování čidel, jehož smyslem bude dělat život Tišnovákům zdravější a bezpečnější". (Informace Jiřího Dvořáka u Odboru kanceláře starosty v TN č. 4/2019). Kdy byla účast města v tomto pilotním projektu projednána v orgánech města nebo v jeho poradních komisích (např. v komisi bezpečnosti.?). Informace o tom, že si Tišnováci budou moci "pohybové a vodní čidlo firmy Senzoor v rámci pilotního projektu zakoupit za výrobní náklady" na mne působí spíše dojem dobrého PR pro firmu, která vznikla počátkem roku 2019... Na stránkách města jsem se o tomto jistě unikátním projektu nic nedočetla, veřejné praktické prezentace 11. 4. jsem se bohužel nemohla účastnit, je z ní nějaký výstup? Předem děkuji za sdělení podrobností dohody vedení města s touto firmou a na případný odkaz na související dokumenty či výstupy z projektu a prezentace. Podle mapy pokrytí z IoT portálu již síť LoRa k oblasti Tišnovska dosahuje, takže tyto veřejné informace by snad bylo vhodné občanům také poskytnout, pokud je máte, informujte nás, prosím. Mgr. Zdeňka Dohnálková
Odpověď: 

Vážená paní magistro,

vedení města bylo v loňském roce osloveno firmou, která představila Vámi zmíněný projekt čidel. Vzhledem k prezentovaným informacím tykajících se technické i finanční stránky projektu jsme usoudili, že by mohl být pro místní obyvatele zajímavý. Jsme si vědomi toho, že se jedná o úplnou novinku. Navíc v některých směrech se zatím teprve vyvíjí. Projekt byl představen i vedoucímu strážníkovi městské policie a také garantovi za oblast bezpečnosti. Při jednáních jsme deklarovali, že z pohledu města nás do budoucna zajímá zejména oblast týkající se seniorů. Žádná konkrétní dohoda o spolupráci mezi městem a firmou uzavřena nebyla. Pokud jde o obchodní aktivity související s projektem (reklamní kampaň vč. prezentace projektu veřejnosti), mohu Vás ubezpečit, že jsou zcela v režii této firmy.

Za Váš dotaz děkuje a zdraví

Jiří Dospíšil / starosta města

Datum odpovědi: 
13.5.2019

Kukýrna - původ názvu

Jméno a příjmení: 
Boris Pícha
Dobrý den, dnes a denně jezdím ulicí Kukýrna či Hony za Kukýrnou, ale nikde, což znamená na internetu a v historii města Tišnov na těchto webových stránkách, se mi nepodařilo zjistit, co pojem Kukýrna znamená..? Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Pro odpověď na tuto zajímavou otázku jsem oslovil několik znalců historie a místních poměrů a jeden z nich, Josef Ondroušek, si vzpomněl, že PhDr. Karel Fic, CSc.o původu tohoto názvu psal v Našem Tišnovsku v ročníku 1972. A tam jsem opravdu v dubnovém čísle našel odstaveček, který - jako odpověď na Vaši otázku - cituji:

„Kukýrna, Tišnov – je to prostranství, vlastně náměstí, kolem kašny nad nám. 28. října. Na Kukýrnu navazuje ulice Lomnická. Na kresbě Tišnova z r. 1723 od Karla Wokauna je vidět, že v těchto místech stávala dřevěná věž sloužící jako pozorovatelna, která plnila tišnovským měšťanům tutéž funkci jako klášterní hláska (dnešní kostelní věž). Měšťané nechtěli za hlásné platit klášterní vrchnosti, proto si vystavěli hlásku svou. Jméno Kukýrna souvisí se slovem kuk (od slovesa koukat). Nasvědčuje tomu i nářeční podoba Kokýrna, která se vyskytuje i ve starých písemných památkách; došlo tu k typicky horské změně u – o.“

Svoji verzi původu názvu Kukýrna poskytl ale také Miloš Sysel:

"Já mám trochu jinou teorii, kterou lze rozdělit do dvou témat. Jeden je skutečně ve stejném základu slova koukat - jenže to nebude asi od českého koukat, navíc době vzniku Vokounovy veduty, na kterou Fic odkazuje, se psalo a mluvilo hodně německy. Z němčiny přejímala čeština spoustu slov - myslím, že slovo koukat je jedním z nich. V němčině ten výraz je kucken. Potom by základ byl od toho kucken - nicméně pro hlásku nebo pozorovatelnu bych tam hledal jiná slova. 

Ale budiž. 

Druhý výklad je úplně jiný a budu vycházet opět z němčiny. Původní starý Tišnov se rozkládal hlavně kolem dvou náměstí a dnešní ulice Brněnská. Kukýrna je pozdějšího data. V těchto místech možná býval původně nějaký les, louky byly spíše v nivě Svratky. S rozšiřením Tišnova mohlo dojít k osídlení původního lesa vyklučením (Klucanina) a přeměnou půdy na půdu zemědělskou. Pokud to bylo původně místo jen kousek od náměstí, bylo možné odtud slyšet kukání kukaček. Německý výraz je Kuckun rufen, Kuckukruf pak kukaččí volání. Z tohoto Kuckuruf možná vznikla počeštěná Kukýrna. V tomto smyslu existují pomístní názvy Kukaččí skály, Kukaččí vrch, rybník Kukačka apod."

A teď si vyberte tu správnou odpověď..

Václav Seyfert / redaktor Tišnovských novin

Datum odpovědi: 
10.5.2019

Stojan pro volební letáky

Jméno a příjmení: 
Vladimír Jakeš
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli by se nenašlo jiné místo pro plakátovací sloup na ulici Dlouhá. Už tak je tam málo odpadkových košů a zásobníků na pytlíky pro psí exkrementy a vy ho ještě nesmyslně zatarasíte zbytečností. Vím, že je to tam pro každé volby, ale zkuste zapřemýšlet nad jiným místem. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Jakeši,

děkujeme za podnět, možnosti v místě prověříme a nahradíme případně za jiné.

 

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
9.5.2019

Nové obchodní centrum

Jméno a příjmení: 
Tereza Jandásková
Dobrý den, v Tišnově by bylo potřeba nějaké obchodní centrum. Tesco a Albert, Penny jsou nehezké obchody, u kterých se špatně parkuje a jsou daleko.
Odpověď: 

Dobrý den,
město Tišnov žádné obchodní centrum neplánuje a ani žádné momentálně nemá stavební povolení. Jeden developer projevil zájem v Tišnově postavit supermarket a o možnosti výstavby začne jednat s příslušnými úřady - podle vyjádření stavebního úřadu a odboru územního plánování budeme znát výsledek cca do 6 měsíců.

S pozdravem 

Ing. Karel Souček / místostarosta Tišnova

 

Datum odpovědi: 
3.5.2019

Kapacity základních škol na Tišnovsku

Jméno a příjmení: 
Tomáš Laušman
Dobrý den, na těchto stránkách je zcela nově uveřejněn dokument Kapacity základních škol na Tišnovsku současný stav a výhled, návrhy řešení: http://www.tisnov.cz/sites/default/files/kapacita_skol-varianty-23.4.2019.pdf. V dokumentu však v kapitole 1.9. Seznam školek a škol v ORP Tišnov a jejich stav k 30. 8. 2018 chybí zmínění ZŠ a SŠ Tišnov, nám. Míru 22 (zřizovatel JMK) a ZŠ ZaHRAda (zřizovatel Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání) spolu s čísly, které u ostatních uvedeny jsou - "kapacita, tříd, žáků". Navíc dokument sám přiznává, že některé kapitoly jsou neúplné - stránka 19 a 22. Je to tím, že ostatní bylo předmětem jednání ředitelů a starostů, kde byl dokument postupně představován, nebo je to tím, že není dobře připraven a bude se ještě přepracovávat či dopracovávat? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

dokument je pracovní materiál, který s každým jednáním doznává změn. Na jednání starostů jsme vytvořili první verzi, kterou jsme všem zúčastněným poskytli k připomínkování. Tedy s k němu mají možnost všechna vedení obcí a škol vyjádřit, doplnit či opravit. Včetně veřejnosti, která sice není přímým účastníkem debat, ale je to věc natolik důležitá, že dáváme možnost reagovat i občanů. A to formou např. informací z webu tisnov.cz nebo z těchto „Otázek a odpovědí“, resp. jiným způsobem. Nakonec celý materiál odstartoval debatu formální i neformální. Pokud budou další otázky, pak na ně rád odpovím, prosím o zaslání nejlépe na email: martin.sebera@tisnov.cz.

Zmínka o ZŠ a SŠ Tišnov již v materiálu je, o komunitní škole ZaHRAda informaci přidám a doplním.

Děkuje a zdraví

Mgr. Martin Sebera, Ph. D. / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
29.4.2019

Rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská

Jméno a příjmení: 
Drahomír Fabula
>>> Dobrý den, budou letos pokračovat práce na ulicích Riegrové a Černohorské? V roce 2019 se má dělat kanalizace a v roce 2020 nový povrch a kruhová křižovatka. Děkuji za odpověď. D. Fabula STEJNÁ ODPOVĚĎ JE TAKÉ NA TENTO DOTAZ >>> Dobrý den, podle původního plánu měla letos pokračovat rekonstrukce ulic Černohorská a Riegrova, na stránce věnované Proměnám Tišnova však pro letošní rok žádné práce na těchto ulicích nejsou naplánovány. Děkuji za odpověď. M. Roziková
Odpověď: 

Dobrý den,

plánovaná rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská je kombinovanou akcí tří investorů – Města Tišnova, Jihomoravského kraje a Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko - a jedná se tudíž o složitou akci z hlediska koordinace. Podle aktuálních informací se v letošním roce 2019 plánuje realizace výběrového řízení na dodavatele stavby. Veškeré stavební práce včetně rekonstrukce kanalizace a opravy samotné komunikace by pak měly být zahájeny v roce 2020.

S pozdravem

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

 

Datum odpovědi: 
29.4.2019

Blokové čištění

Jméno a příjmení: 
Olga Šmejkalová
Dobrý den, plánuje se, prosím, na jaro t.r. úklid ulic a silnic / zimní posyp/ v kú Tišnov? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

zametání zimních posypů bude v nejbližších dnech v Tišnově dokončeno, následně budou zameteny komunikace v místních částech Jamné, Hájek, Hajánky, Pejškov

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
24.4.2019

Přihláška do školky

Jméno a příjmení: 
Dušan Balák
Dobrý den, minulý týden jsme se přistěhovali do Tišnova (trvalý pobyt již máme v Tišnově) - celá rodina, nejde o školkovskou turistiku. Potřebujeme přihlásit dceru do školky. Při vyplňování elektronické přihlášky do školky jsme narazili na problém - nemáme ještě nové občanky, pouze ustřižené rožky na starých. Ale v přihlášce je kolonka kde musíme zadat číslo OP, datum vydání OP a kdo OP vydal, nebo nás systém nepustí dále. Jak to máme vyřešit? Vzhledem k tomu, že na novou OP je lhůta 30 dní, tak nové OP asi do konce dubna nedostaneme, a 2.5. končí přihlašování do školek. Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Baláku,

v souvislosti se změnou trvalého pobytu Vám byl odstřižen roh „A“ Vašeho občanského průkazu a bylo vydáno Potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Do 15 pracovních dnů po dni, kdy jste ohlásil změnu místa trvalého pobytu, máte povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu. Váš stávající občanský průkaz je platný a budete ho spolu s potvrzením používat do doby než Vám bude vydán nový. Do přihlášky tedy uveďte údaje o občanském průkazu, který máte aktuálně u sebe.

 

Ing. Dagmar Dvořáková / vedoucí Odboru správních a vnitřních věcí

 

Datum odpovědi: 
23.4.2019

Přestavba bývalého drážního tělesa vlečky Tišnov - Mikrop, v úseku Tišnov - Siemens Drásov, na cyklostezku

Jméno a příjmení: 
Ing.Bc. Jaroslav Matula
Vážený pane starosto, chtěl bych se zeptat, zda město Tišnov neuvažuje o možnosti, využít bývalé drážní těleso vlečky Tišnov - Mikrop, v úseku Tišnov - Siemens Drásov, na přestavbu na cyklostezku, ať už formou koordinace s Drásovem a dalšími obcemi či samostatně. O dotace na tuto stavbu by asi nebyl problém požádat. Městys Drásov totiž již delší dobu připravuje projekt na novou cyklostezku, vedoucí po bývalém drážním tělese Siemens Drásov – Mikrop a na tuto cyklostezku by tak bylo možné se napojit a získat tak poměrně kvalitní cyklostezku mezi Tišnovem, Malhostovicemi, Čebínem a Kuřimí, s výrazně vyšší bezpečností cyklistů, než v současné situaci. Uvažovaná cyklostezka od Siemens Drásov, je totiž plánována až do Kuřimi. V koordinaci s dalšími projekty cyklostezek obcí Čebín, Malhostovice a ostatních, by tak došlo k velmi kvalitnímu napojení na ostatní cyklostezky v okolí. (..) Děkuji.
Odpověď: 

Vážený pane Matulo, děkuji za Váš dotaz.

Souhlasím s Vámi, že využití trati bývalé vlečky pro vybudování cyklostezky je myšlenka velmi zajímavá. V ČR takto bylo vybudováno několik cyklostezek. Město v minulosti dokonce vstoupilo do jednání s vlastníkem vlečky (pokud mne paměť neklame, byla to společnost ČEPS) s cílem získat ji do vlastnictví pro tento účel. Bohužel jednání nebylo úspěšné. Situaci totiž komplikuje fakt, že vlastník vlečky si ji drží pro účely případně dopravy transformátorů do rozvodny Čebín. Třeba se situace časem změní.

Mějte se hezky.

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
17.4.2019

Odpovědi vyvolávající otázky

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, děkuji Vám za odpovědi na moje otázky, bohužel se mi nezdají úplně správné. Proto bych si dovolil položit na základě zjištěných skutečností další otázky. V odpovědi uvádíte, že můj článek zkrátila Komise pro tisk a média. Bohužel jsem nenašel v zápise z této komise ani slovo o potřebě zkrátit můj článek. Kde jste se dočetl o tomto rozhodnutí komise pro tisk a média že ho používáte v odpovědi? Ve statutu (pravidlech) Tišnovských novin je i řešeno redakční krácení článků. Znáte tento statut Tišnovských novin? Četl jste můj článek? Ten by totiž při rozhodnutí o krácení musel obsahovat dovětek redakční rady, tedy komise pro tisk a média, že je redakčně krácen. Nic takového ale pod článkem není. Poslední odstavec mého článku je ale nahrazen informací o možnosti nalézt vydání Tišnovských novin na internetových stránkách města. Bez tohoto nesouvisejícího přílepku by se můj článek vešel celý i s otázkami na Vás. Buď tedy zasáhla vyšší moc anebo cenzura. Osobně považuji Otázky a odpovědi nahrazující bezdůvodné zrušení Hade Parku za cenzuru nepříjemných názorů občanů Tišnova. Proto Vám musím položit i otázku, jestli s výročím 30 roků od pádu totality a zrušení cenzury považujete zavedení cenzury v Tišnově za správné? Dále bych si dovolil i poznámku. Když je na straně 5 velký článek pana místostarosty Sebery o nutnosti nepostavit novou školu pro všechny děti z okolí a o 11 stránek dál je článek pana místostarosty Sebery o stejném tématu, nemůže se už nic podstatného do vydání vejít. Taky mě vyzíváte k návštěvě u Vás na radnici. Ta poslední se ale moc nepovedla. Nadělal jste si hromadu poznámek a když jsem se ptal na zasedání zastupitelstva na výsledek, následovalo pouze pokrčení ramen. Dovolil bys si upozornit také na Váš mail z 16.08.2018. „Vážený pan Blaho, pokud komunikujete ve věci článku do Tišnovských novin, prosím, vynechte mě napříště z této komunikace. Komunikujte, prosím, přímo s paní editorkou“.Já opravdu viděl výkresy betonových zdí a vykácených stromů a slovo „panika“ bohužel odpovídá situaci. V tomto s Vámi musím souhlasit. Dále mi s "jádrem pudla" vysvětlujete následný postup s opravou této nepovedené studie. Bohužel jste asi opomenul na závěry Kontrolního výboru č. 6. ze 7. 11. 2017 k zadávání studií: Doporučení KV: V rámci každého projektu města Tišnova by měli být ke spolupráci v Projektovém týmu přizváni zastupitelé a předsedové komisí města Tišnova. Změny ve studii nejprve projednat s příslušnými odbory města, aby se zamezilo zbytečnému navyšování ceny studie o prvky, které jsou nerealizovatelné z relevantních důvodů. Popisujete mi přesně opačný postup řešení tohoto problému v rozporu s doporučením Kontrolního výboru. Takže opravdu nevím, čím se při pořizování studií vedení města řídí. S pozdravem „aktivní občan“ Jiří Blaha
Odpověď: 

Vážený pane Blaho,

jak jsem již uváděl, nejsem členem Komise pro komunikaci a média a do jejího rozhodování nijak nezasahuji, neboť její nezávislost považuji za velmi důležitou. Informaci o zkrácení jsem obdržel od tajemníka této komise, neboť jsem se jej na to ptal. Dostalo se mi odpovědi, kterou jsem Vám reprodukoval. Je to tedy vcelku prosté. Bližší podrobnosti v této věci mi nejsou známy. Proto předávám Vaše dotazy týkající se redakčního zkrácení Vašeho článku této komisi a současně jsem požádal předsedu této komise, aby se jimi na nejbližším zasedání komise zabývala a zodpověděla Vám je.

Váš článek jsem četl v Tišnovských novinách v podobě, jak byl publikován. Platí, že uvedená studie dosud nebyla projednána v orgánech města, nikdo ji neschválil. Zcela jistě ji budeme chtít upravit a tedy není třeba zbytečně vyvolávat paniku. Prosím dopřejte nám čas a počkejme si společně na výsledek, který bude stejně jako v případě jiných studií zveřejněn. Poté bude relevantní se v této věci vyjadřovat.

S Vašimi závěry o zavedení cenzury pochopitelně nesouhlasím. Žádná cenzura v Tišnově není. Tišnovské noviny považuji za velmi pěkné periodikum, které poskytuje prostor i místním občanům. Občané mají dle mého názoru také maximální možné množství informací o činnosti orgánů města a úřadu. Radnice je otevřená a transparentní. Za konstruktivní kritiku jsme rádi, nemáme problém přiznat chybu, nemáme patent na rozum. Poslední dobou mám bohužel pocit, že se nám tady rozmohl takový nešvar – tj. „vyhledávání domnělých problémů za každou cenu“. Nepovažuji to za šťastné a domnívám se, že to naopak škodí jen a pouze autorům samotným. Ale to si musí vyhodnotit každý sám.

 

S pozdravem

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
16.4.2019

Stránky