Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Parkování na Rybníčku II.

Jméno a příjmení: 
Lenka
Vážený pane Sokole, děkuji za odpověď k mému příspěvku ohledně parkování na ulici Na Rybníčku. Po více než 15letém držení ŘP (prozatím bez nehody) si dovoluji podotknout, že vím, jakým způsobem se mám chovat na vozovce a vjíždět z vedlejší silnice na hlavní. Možná by ale nebylo od věci zajet se někdy na tuto křižovatku podívat, abyste věděl, že vzdálenost 5 m od hranice křižovatky není dodržována. Možná by tuto méně komfortní situaci pomohlo vyřešit zrcadlo.
Odpověď: 

Vážená paní Lenko, nebylo a není mým úmyslem zpochybňovat něčí řidičské zkušenosti. Pokud zjistíme přestupkové jednání, jsme povinni je řešit, což také činíme. Pokud zjistí přestupkové jednání občan a je ochoten věc řešit, má možnost je oznámit osobně Městské policii Tišnov, případně na tel. 603577252 nebo Policii ČR na tel. 158.

Co se týká zrcadla v křižovatce, tak městská policie není orgánem, který by o těchto věcech rozhodoval. Dopravní problematika místních komunikací je v gesci Odboru správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov a pokud se nejedná o místní komunikaci, věc je v gesci SÚS Jmk.

Budu se bohužel opakovat, ale nemůžeme být vždy a všude, proto vítáme každou spolupráci ze strany občanů a Vám děkuji za přístup.

Jiří Sokol / vedoucí Městské policie Tišnov

Datum odpovědi: 
9.9.2019

SKATEPARK Tišnov

Jméno a příjmení: 
Jakub Stodůlka
Dobrý den. Za několik sportovců z Tišnova a přilehlého okolí bych se rád zeptal, jestli je v plánu výstavba skateparku v Tišnově? Je tu několik fotbalových hřišť, ale pro skateboarding zde žádný prostor není. Když se jezdí na parkovištích u obchodních domů, jsme neustále vyhazováni nebo je přivolaná policie. Jezdců je tu stále víc, tudíž by byl skatepark opravdu vhodný a maximálně využívaný. Děkujeme za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, v současné době se o výstavbě skateparku v Tišnově neuvažuje.


Ing. Karel Souček / 1. místostarosta Tišnova

 

Datum odpovědi: 
9.9.2019

Ucpané kanály - ulice Osvobození

Jméno a příjmení: 
Jiří Pavlíček
Dobrý večer, po každém větším dešti se za domy č.p.1654 a 1655 na ulici Osvobozeni tvoří velké a hluboké kaluže zasahující do celé šíře vozovky, v některých místech i na chodníky. Při vystupování z auta by to chtělo holínky, jinak suchou nohou neprojdete.Chtěl bych se zeptat, jestli se o tom na radnici ví? Případně jak se to bude řešit. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, děkuji za podnět, o tomto stavu víme, v plánu je kompletní rekonstrukce této komunikace, stejně tak ulice Dřínové. Každoročně se navíc provádí údržba těchto komunikací týkající se opravy výtluků a čištění uličních vpustí.

S pozdravem

Renata Korčeková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
5.9.2019

Parkování Na Rybníčku

Jméno a příjmení: 
Lenka
Dobrý den, chtěla bych upozornit na nebezpečné parkování vozidel na ulici Na Rybníčku v místě křížení s ulicí Havlíčkova. Při vyjíždění z ulice Havlíčkova není přes zaparkované vozy vůbec vidět. Řidičovi nezbývá nic jiného,než vjet do vozovky a doufat,že nic nepojede. Je jen otázka času, než dojde k nehodě.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Lenko, situaci, kterou popisujete, nevnímám jako nebezpečnou, ale pouze méně komfortní. Vozidla stojící po pravé straně ul. Na Rybníčku, ve směru od nemocnice, stojí v souladu se zákonem, kdy komunikace je dostatečně široká, aby tomu tak bylo. V opačném směru je na komunikaci zákaz zastavení, který bude v dohledné době ještě rozšířen o úsek od ul. Brněnská a o úsek od ul. Hornická, aby nedocházelo k situacím, že vozidla stojí po obou stranách komunikace. Stejná situace je např. i na výjezdu z ul. Na Loukách na ul. Janáčkovu, kde je podstatně větší provoz a řidič se s tím musí umět vypořádat. Pokud by se na ul. Na Rybníčku přesunulo stání na opačný směr jízdy, nastane stejná situace obráceně. Přestupkového jednání se v tomto případě mohou dopustit pouze řidiči, kteří svá vozidla ponechali v těsné blízkosti křižovatky nebo přímo v ní. Pokud dojde k nehodě v takto relativně přehledné a málo frekventované křižovatce, je to pouze v důsledku nepozornosti nebo nedání přednosti v jízdě řidičem, který je povinen při vyjíždění z vedlejší pozemní komunikace dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po hlavní pozemní komunikaci a dbát zvýšené opatrnosti, pokud nemá dostatečný rozhled.

Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Datum odpovědi: 
29.8.2019

Nepořádek u lavičky za koupalištěm

Jméno a příjmení: 
Lukáš Matyska
Dobrý den, na cestě mezi koupalištěm a Březinou se nachází lavička, kde je neustále nepořádek. Letos jsem toto místo vyčistil již asi třikrát a dnes jsem zde naplnil plný plastový pytel odpadků (můžu poslat foto). Chci se zeptat, zda by bylo možné na tomto místě nainstalovat odpadkový koš, popřípadě lavičku přesunut jinam.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Matysko, děkujeme za upozornění, prověříme, která z možností by byla účinnější. Bohužel někteří lidé nedodržují ono nepsané pravidlo “co si s sebou do přírody přinesu, to si také odnesu”.

Budu ráda, když se na mě obrátíte přímo, abych Vás o výsledku mohla informovat.

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
27.8.2019

Tišnovský hřbitov - úklid

Jméno a příjmení: 
Marcela
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda a jak často se provádí úklid tišnovského hřbitova. V této době, kdy už ze stromů padá množství listí a hlavně v důsledku bouřkového počasí, jsou všude kolem rozházené větve a větvičky. Chodím tam velmi často a opravdu to nebudí dobrý dojem vůči mrtvým. Stromy jsou sice krásné, ale údržbu kolem by si naši blízcí zesnulí určitě zasloužili. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za podnět - údržba hřbitova se provádí minimálně 1x za 14 dní, v době opadu listí a plodů 1x týdně. Naposledy jsme byli shrabovat listí dnes.

Bc. et Bc. Yara Sukeníková/ vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
27.8.2019

Puberťáci na novém posezení pod Sychrákem

Jméno a příjmení: 
Monika
Dobrý den, jak jsme všichni očekávali tak na novém posezení pod Sychrakem se scházejí puberťaci kterým nebylo 18 let a popijí tam alkohol,kouří bála bych se říct že i fetují. Chodím tam ze psama a už jsem je upozorňovala, ale dostala jsem nadáno ať jdu do.... Leží tam na zemi odpadky. Mohli byste to nějak vyřešit prosím? Městskou policii jsem už volala, ale jak je uviděli tak začali utíkat.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Moniko. Jak jste sama uvedla, kontroly ze strany městské i republikové policie se míjí účinkem, neboť k nim ani nedojde, jelikož se po příchodu hlídky na místě již nikdo nenachází. Ti co zůstanou, jsou bezproblémová mládež. Na druhou stranu si položme otázku, kde se mají scházet? Kde jsme se scházeli my, když jsme byli v jejich věku a co jsme tam dělali? Když je vytlačíme z jednoho místa, budou se scházet na místě jiném a budou zase vadit jiným lidem. Obzvlášť když jsou na těžce kontrolovatelných místech, byť v dobrém úmyslu, budována pohodlná posezení. My si dovolíme na základě našich zkušeností a poznatků konstatovat, že se neděje nic, co by se vymykalo dnešní době a chování mládeže, která v ní vyrůstá a dospívá. Tím samozřejmě nezlehčuji situaci. Pokud po někom zůstává nepořádek, je potřeba se mimo jiné zamyslet, jestli je na místě, např. dostatek odpadkových košů. Otázkou je, kdo a jak často je bude vyvážet? My samozřejmě, v rámci svých možností, zvýšíme kontroly místa a občany současně žádáme, aby volali a volali, neboť jak stále uvádím, nemůžeme být vždy a všude. Ve městě máme nespočet míst, kde se schází mládež a v rámci možností provádíme kontroly všech.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

 

 

Datum odpovědi: 
20.8.2019

Klášterská - žlaby pro odtok vody

Jméno a příjmení: 
Aleš Skopal
Dobrý den, chci se zeptat, z jakého důvodu nebyly vybudovány na ulici Klášterská odtokové žlaby? Voda z okapů všech domů na této ulici je vypoušťena přímo na dlažbu, což jednak způsobuje problém se vzlínáním vody zpět do domů (instalované nopové fólie jsou pro tento případ zcela neúčinné, neboť neslouží k izolaci tísíců litrů vody), dále se samozřejmě zbytečně tvoří velké louže a pochopitelně následkem toho dochází na několika místech v ulici k propadu dlažby samotné. Plánuje se s v této věci nějaká další postup? Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, odtokové žlaby nebyly v roce 2015, kdy probíhala rekonstrukce chodníků na ul. Klášterská, součástí schválené projektové dokumentace, a nebyly tudíž vybudovány. V současné době se žádná úprava v této lokalitě neplánuje. Případné úpravy by se prováděly při budoucí opravě chodníků.

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

Datum odpovědi: 
16.8.2019

Cyklostezky v Tišnově

Jméno a příjmení: 
Václav Mistat
Zdravím, chtěl bych navázat na diskuzní příspěvky o cyklostezce na novém úseku Brněnské a cyklostezkách v Tišnově. Zrekostruovaný úsek Brněnské je po dlouhém čekání a očekávání bezesporu hodný pochvaly, avšak celkový dojem z celé akce poněkud kazí „neviditelná cyklostezka“ společná i pro chodce. Ta je dle mého názoru odfláknuta, jak po praktické, tak i po legislativní stránce a nechápu, jak mohla být tato část celého projektu zkolaudována. Docela by mě zajímalo, kdo a jaká stanoviska ke kolaudaci cyklostezky dával. Nová cesta je očividně projektována pouze pro automobily, tudíž by se cyklostezka měla v plné míře využívat. Bohužel chodci z 80% zcela nechápou, že se pohybují na společné cyklotrase. Je nešťastné, že alespoň úsek ze zámkovou dlažbou nebyl barevně rozdělen pro cyklisty a chodce, kdy by se tak cyklotrasa dostala do povědomí chodců. Cyklostezka dále míjí autobusovou zastávku, kde mohou stát čekající cestující, i tam by měl být vyznačen úsek pro stání lidí a průjezd cyklistů. Cyklotrasa není osazena značkami, jak ze strany ul. U Humpolky, tak přerušením při křižování z ul Wagnerovou a není také osazena značkou ze strany od Drásova, kdy cyklista ve všech případech neví, že tento chodník je zároveň cyklotrasa. Navíc u zastávky Na rybníčku, ale i v okolí zastávky Na sídlišti i dalších místech, není proveden sestřih stromů tak, aby nepřekážel cyklistům. Takovýto sestřih by vyžadovala i cyklotrasa směrem od koupaliště v úseku od mostu přes Svratku k ulici Karasově. V tomto úseku se nachází navíc nebezpečná prohlubeň (hned za mostem). Stav cyklostezky na nové Brněnské nejlépe vystihuje jakási přiblblá A4 tabulka ve folii, připevněna na šikmé konstrukci. Opravdu hodné takovému rozsáhlému projektu.!? Ještě jeden dotaz, proč se neřešila cyklostezka při rekonstrukci chodníků na ulici U Humpolky, která by spojovala novou cyklotrasu na Brněnské s cyklotrasou na koupaliště? Místo toho je chodník osazen značkou konec cyklostezky, to je asi jednodušší. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, 

skutečnosti, že není společný pás pro chodce i cyklisty dostatečně označený svislým i vodorovným značením, jsme si vědomi a řešíme to. 31. 7. 2019 byla podána žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podléhá to také vyjádření Policie ČR. Jak doplnění svislého, tak i vodorovného značení podléhá tomuto procesu a není možné značky umístit dříve, než to bude příslušnými orgány schválené. Jakmile to bude, město zajistí realizaci značení na místě. V projektové dokumentaci bylo původně navrženo rozdělení pásu vodorovným značením, oddělujícím část pro chodce a část pro cyklisty. To bylo Policií ČR zamítnuto, a tudíž to bylo z projektu odstraněno. Nyní jsme navrhli doplnění vodorovného značení (piktogram chodce a cyklisty) u všech nájezdů na společný pás v celé délce trasy a také doplnění chybějícího svislého značení na křižovatce U Humpolky. Původní informační cedule, které tam byly umístěny po dobu realizace, a měli dočasný charakter, byly již odstraněny. Měli být již odstraněny po ukončení stavby, což jsme nyní napravili. V souladu s podmínkami dotačního orgánu bude na místě umístěna trvalá pamětní deska. Úprava veřejné zeleně (sestřih stromů) bude projednána v komisi životního prostředí a poté bude moci být realizována, bude-li odsouhlasena.

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

 

Datum odpovědi: 
16.8.2019

Parkování u ALBERTA II.

Jméno a příjmení: 
Radek Kafka
Děkuji za odpověď, pane Sokole. Dovolím si s vámi nesouhlasit. Pokud by parkoviště sloužilo pouze ke krátkodobému stání jak ukládá dopraví značení, netvořili by se zde zácpy. A kdo jiný má provádět kontrolu nad dodržováním zákona a předpisů než městská policie, které to ukládá Zákon o obecní policii § 7?
Odpověď: 

Dobrý den pane Kafko,

máte naprostou pravdu, že městská policie je příslušná ke kontrole nad dodržováním zákonů a to také činí, o čemž svědčí počet zjištěných a projednaných přestupků. Pokud však strážník není někdy nebo někde vidět, není to proto, že by tam nechtěl  být, ale proto, že v počtu jednoho, max. dvou strážníků na směnu je téměř nemožné být vždy a všude. Jen pro informaci: Městská policie Tišnov neřeší pouze přestupky v dopravě, ale také např. přestupky proti veřejném pořádku, občanskému soužití nebo proti majetku. Kontroluje také dodržování obecně závazných vyhlášek a současně se zabývá širokou škálou činností ve prospěch občanů jako je např. prevence kriminality, odchyt toulavých zvířat, kontrola dětských hřišť a parků, sběr injekčních stříkaček, vyhledávání autovraků nebo zjišťování poškození chodníků, komunikací, dopravního značení a městského mobiliáře. Dále usměrňuje dopravu při různých uzávěrách nebo nebezpečných situacích náhle vzniklých v silničním provozu. Městská policie Tišnov má také ve správě kontrolu, údržbu a servis parkovacích automatů, vydávání parkovacích karet, agendu Ztrát a nálezů a provozuje Registr jízdních kol. Činností strážníků je daleko víc a v případě zájmu se s nimi  můžete seznámit ve Výročních zprávách městské policie nebo mne můžete osobně navštívit. V případě potřeby můžete s důvěrou oslovit také Policii ČR, která má v Tišnově služebnu na ul. Majorova.

Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

 

Datum odpovědi: 
13.8.2019

Stránky