Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Kapacity základních škol na Tišnovsku

Jméno a příjmení: 
Tomáš Laušman
Dobrý den, na těchto stránkách je zcela nově uveřejněn dokument Kapacity základních škol na Tišnovsku současný stav a výhled, návrhy řešení: http://www.tisnov.cz/sites/default/files/kapacita_skol-varianty-23.4.2019.pdf. V dokumentu však v kapitole 1.9. Seznam školek a škol v ORP Tišnov a jejich stav k 30. 8. 2018 chybí zmínění ZŠ a SŠ Tišnov, nám. Míru 22 (zřizovatel JMK) a ZŠ ZaHRAda (zřizovatel Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání) spolu s čísly, které u ostatních uvedeny jsou - "kapacita, tříd, žáků". Navíc dokument sám přiznává, že některé kapitoly jsou neúplné - stránka 19 a 22. Je to tím, že ostatní bylo předmětem jednání ředitelů a starostů, kde byl dokument postupně představován, nebo je to tím, že není dobře připraven a bude se ještě přepracovávat či dopracovávat? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

dokument je pracovní materiál, který s každým jednáním doznává změn. Na jednání starostů jsme vytvořili první verzi, kterou jsme všem zúčastněným poskytli k připomínkování. Tedy s k němu mají možnost všechna vedení obcí a škol vyjádřit, doplnit či opravit. Včetně veřejnosti, která sice není přímým účastníkem debat, ale je to věc natolik důležitá, že dáváme možnost reagovat i občanů. A to formou např. informací z webu tisnov.cz nebo z těchto „Otázek a odpovědí“, resp. jiným způsobem. Nakonec celý materiál odstartoval debatu formální i neformální. Pokud budou další otázky, pak na ně rád odpovím, prosím o zaslání nejlépe na email: martin.sebera@tisnov.cz.

Zmínka o ZŠ a SŠ Tišnov již v materiálu je, o komunitní škole ZaHRAda informaci přidám a doplním.

Děkuje a zdraví

Mgr. Martin Sebera, Ph. D. / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
29.4.2019

Rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská

Jméno a příjmení: 
Drahomír Fabula
>>> Dobrý den, budou letos pokračovat práce na ulicích Riegrové a Černohorské? V roce 2019 se má dělat kanalizace a v roce 2020 nový povrch a kruhová křižovatka. Děkuji za odpověď. D. Fabula STEJNÁ ODPOVĚĎ JE TAKÉ NA TENTO DOTAZ >>> Dobrý den, podle původního plánu měla letos pokračovat rekonstrukce ulic Černohorská a Riegrova, na stránce věnované Proměnám Tišnova však pro letošní rok žádné práce na těchto ulicích nejsou naplánovány. Děkuji za odpověď. M. Roziková
Odpověď: 

Dobrý den,

plánovaná rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská je kombinovanou akcí tří investorů – Města Tišnova, Jihomoravského kraje a Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko - a jedná se tudíž o složitou akci z hlediska koordinace. Podle aktuálních informací se v letošním roce 2019 plánuje realizace výběrového řízení na dodavatele stavby. Veškeré stavební práce včetně rekonstrukce kanalizace a opravy samotné komunikace by pak měly být zahájeny v roce 2020.

S pozdravem

Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

 

Datum odpovědi: 
29.4.2019

Blokové čištění

Jméno a příjmení: 
Olga Šmejkalová
Dobrý den, plánuje se, prosím, na jaro t.r. úklid ulic a silnic / zimní posyp/ v kú Tišnov? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

zametání zimních posypů bude v nejbližších dnech v Tišnově dokončeno, následně budou zameteny komunikace v místních částech Jamné, Hájek, Hajánky, Pejškov

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
24.4.2019

Přihláška do školky

Jméno a příjmení: 
Dušan Balák
Dobrý den, minulý týden jsme se přistěhovali do Tišnova (trvalý pobyt již máme v Tišnově) - celá rodina, nejde o školkovskou turistiku. Potřebujeme přihlásit dceru do školky. Při vyplňování elektronické přihlášky do školky jsme narazili na problém - nemáme ještě nové občanky, pouze ustřižené rožky na starých. Ale v přihlášce je kolonka kde musíme zadat číslo OP, datum vydání OP a kdo OP vydal, nebo nás systém nepustí dále. Jak to máme vyřešit? Vzhledem k tomu, že na novou OP je lhůta 30 dní, tak nové OP asi do konce dubna nedostaneme, a 2.5. končí přihlašování do školek. Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Baláku,

v souvislosti se změnou trvalého pobytu Vám byl odstřižen roh „A“ Vašeho občanského průkazu a bylo vydáno Potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Do 15 pracovních dnů po dni, kdy jste ohlásil změnu místa trvalého pobytu, máte povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu. Váš stávající občanský průkaz je platný a budete ho spolu s potvrzením používat do doby než Vám bude vydán nový. Do přihlášky tedy uveďte údaje o občanském průkazu, který máte aktuálně u sebe.

 

Ing. Dagmar Dvořáková / vedoucí Odboru správních a vnitřních věcí

 

Datum odpovědi: 
23.4.2019

Přestavba bývalého drážního tělesa vlečky Tišnov - Mikrop, v úseku Tišnov - Siemens Drásov, na cyklostezku

Jméno a příjmení: 
Ing.Bc. Jaroslav Matula
Vážený pane starosto, chtěl bych se zeptat, zda město Tišnov neuvažuje o možnosti, využít bývalé drážní těleso vlečky Tišnov - Mikrop, v úseku Tišnov - Siemens Drásov, na přestavbu na cyklostezku, ať už formou koordinace s Drásovem a dalšími obcemi či samostatně. O dotace na tuto stavbu by asi nebyl problém požádat. Městys Drásov totiž již delší dobu připravuje projekt na novou cyklostezku, vedoucí po bývalém drážním tělese Siemens Drásov – Mikrop a na tuto cyklostezku by tak bylo možné se napojit a získat tak poměrně kvalitní cyklostezku mezi Tišnovem, Malhostovicemi, Čebínem a Kuřimí, s výrazně vyšší bezpečností cyklistů, než v současné situaci. Uvažovaná cyklostezka od Siemens Drásov, je totiž plánována až do Kuřimi. V koordinaci s dalšími projekty cyklostezek obcí Čebín, Malhostovice a ostatních, by tak došlo k velmi kvalitnímu napojení na ostatní cyklostezky v okolí. (..) Děkuji.
Odpověď: 

Vážený pane Matulo, děkuji za Váš dotaz.

Souhlasím s Vámi, že využití trati bývalé vlečky pro vybudování cyklostezky je myšlenka velmi zajímavá. V ČR takto bylo vybudováno několik cyklostezek. Město v minulosti dokonce vstoupilo do jednání s vlastníkem vlečky (pokud mne paměť neklame, byla to společnost ČEPS) s cílem získat ji do vlastnictví pro tento účel. Bohužel jednání nebylo úspěšné. Situaci totiž komplikuje fakt, že vlastník vlečky si ji drží pro účely případně dopravy transformátorů do rozvodny Čebín. Třeba se situace časem změní.

Mějte se hezky.

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
17.4.2019

Odpovědi vyvolávající otázky

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, děkuji Vám za odpovědi na moje otázky, bohužel se mi nezdají úplně správné. Proto bych si dovolil položit na základě zjištěných skutečností další otázky. V odpovědi uvádíte, že můj článek zkrátila Komise pro tisk a média. Bohužel jsem nenašel v zápise z této komise ani slovo o potřebě zkrátit můj článek. Kde jste se dočetl o tomto rozhodnutí komise pro tisk a média že ho používáte v odpovědi? Ve statutu (pravidlech) Tišnovských novin je i řešeno redakční krácení článků. Znáte tento statut Tišnovských novin? Četl jste můj článek? Ten by totiž při rozhodnutí o krácení musel obsahovat dovětek redakční rady, tedy komise pro tisk a média, že je redakčně krácen. Nic takového ale pod článkem není. Poslední odstavec mého článku je ale nahrazen informací o možnosti nalézt vydání Tišnovských novin na internetových stránkách města. Bez tohoto nesouvisejícího přílepku by se můj článek vešel celý i s otázkami na Vás. Buď tedy zasáhla vyšší moc anebo cenzura. Osobně považuji Otázky a odpovědi nahrazující bezdůvodné zrušení Hade Parku za cenzuru nepříjemných názorů občanů Tišnova. Proto Vám musím položit i otázku, jestli s výročím 30 roků od pádu totality a zrušení cenzury považujete zavedení cenzury v Tišnově za správné? Dále bych si dovolil i poznámku. Když je na straně 5 velký článek pana místostarosty Sebery o nutnosti nepostavit novou školu pro všechny děti z okolí a o 11 stránek dál je článek pana místostarosty Sebery o stejném tématu, nemůže se už nic podstatného do vydání vejít. Taky mě vyzíváte k návštěvě u Vás na radnici. Ta poslední se ale moc nepovedla. Nadělal jste si hromadu poznámek a když jsem se ptal na zasedání zastupitelstva na výsledek, následovalo pouze pokrčení ramen. Dovolil bys si upozornit také na Váš mail z 16.08.2018. „Vážený pan Blaho, pokud komunikujete ve věci článku do Tišnovských novin, prosím, vynechte mě napříště z této komunikace. Komunikujte, prosím, přímo s paní editorkou“.Já opravdu viděl výkresy betonových zdí a vykácených stromů a slovo „panika“ bohužel odpovídá situaci. V tomto s Vámi musím souhlasit. Dále mi s "jádrem pudla" vysvětlujete následný postup s opravou této nepovedené studie. Bohužel jste asi opomenul na závěry Kontrolního výboru č. 6. ze 7. 11. 2017 k zadávání studií: Doporučení KV: V rámci každého projektu města Tišnova by měli být ke spolupráci v Projektovém týmu přizváni zastupitelé a předsedové komisí města Tišnova. Změny ve studii nejprve projednat s příslušnými odbory města, aby se zamezilo zbytečnému navyšování ceny studie o prvky, které jsou nerealizovatelné z relevantních důvodů. Popisujete mi přesně opačný postup řešení tohoto problému v rozporu s doporučením Kontrolního výboru. Takže opravdu nevím, čím se při pořizování studií vedení města řídí. S pozdravem „aktivní občan“ Jiří Blaha
Odpověď: 

Vážený pane Blaho,

jak jsem již uváděl, nejsem členem Komise pro komunikaci a média a do jejího rozhodování nijak nezasahuji, neboť její nezávislost považuji za velmi důležitou. Informaci o zkrácení jsem obdržel od tajemníka této komise, neboť jsem se jej na to ptal. Dostalo se mi odpovědi, kterou jsem Vám reprodukoval. Je to tedy vcelku prosté. Bližší podrobnosti v této věci mi nejsou známy. Proto předávám Vaše dotazy týkající se redakčního zkrácení Vašeho článku této komisi a současně jsem požádal předsedu této komise, aby se jimi na nejbližším zasedání komise zabývala a zodpověděla Vám je.

Váš článek jsem četl v Tišnovských novinách v podobě, jak byl publikován. Platí, že uvedená studie dosud nebyla projednána v orgánech města, nikdo ji neschválil. Zcela jistě ji budeme chtít upravit a tedy není třeba zbytečně vyvolávat paniku. Prosím dopřejte nám čas a počkejme si společně na výsledek, který bude stejně jako v případě jiných studií zveřejněn. Poté bude relevantní se v této věci vyjadřovat.

S Vašimi závěry o zavedení cenzury pochopitelně nesouhlasím. Žádná cenzura v Tišnově není. Tišnovské noviny považuji za velmi pěkné periodikum, které poskytuje prostor i místním občanům. Občané mají dle mého názoru také maximální možné množství informací o činnosti orgánů města a úřadu. Radnice je otevřená a transparentní. Za konstruktivní kritiku jsme rádi, nemáme problém přiznat chybu, nemáme patent na rozum. Poslední dobou mám bohužel pocit, že se nám tady rozmohl takový nešvar – tj. „vyhledávání domnělých problémů za každou cenu“. Nepovažuji to za šťastné a domnívám se, že to naopak škodí jen a pouze autorům samotným. Ale to si musí vyhodnotit každý sám.

 

S pozdravem

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
16.4.2019

"Úřední deska"

Jméno a příjmení: 
Ludvík Moravec
Dobrý den, proč byla odstraněna zasklená skřínka, která byla umístěna na zdi Pošty 3? Pohybuje se zde velký počet obyvatel, kteří si mohli přečíst vše, co MěÚ dává na vědomost veřejnosti.
Odpověď: 

Dobrý den,

město Tišnov předává informace občanům na úřední desce prostřednictvím elektronické úřední desky na internetových stránkách města a vývěsky (úřední desky) s informacemi v papírové podobě nahradil informační kiosek u radnice. Kromě oficiální úřední desky informuje město občany mnoha dalšími neoficiálními cestami (web, facebook, mobilní rozhlas aj.).

Přibližně na začátku ledna byly odstraněny vývěsky s úřední deskou kromě zmiňovaného místa i ty zastaralé na ul. Květnické, Dvořákově a Cáhlovské. Ještě dříve byla odstraněna vývěska u radnice. Důvody odstranění: zastaralé vývěsky, malý zájem občanů a mnohdy malá kapacita plochy pro zveřejnění dokumentů.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
16.4.2019

Zrušení školských obvodů - Kde je analýza?

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane místostarosto Mgr. Sebero, Ph.D, v článku o zrušení školských obvodů a rezignaci města Tišnova na centrum regionálního školství píšete o analýze (pravděpodobně počtu možných školáků) dokončené v lednu. Kde se dá tato zásadní analýza najít na stránkách města? Nikde ji totiž nemůžu dohledat. Koncepci v oblasti vzdělávání města Tišnova máme už ze žáří 2007. Ve dvou letošních zápisech z Komise školské, pro děti, mládež a rodinu se také dotyčná analýza nedá najít. Proto Vás žádám o seznámení občanů s touto analýzou na základě slibů o otevřenosti vedení města občanům. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

nejprve konstatuji, že Tišnov byl a je a bude centrem regionálního školství. Prosím ponechme debatu v rovině argumentů a faktů a nepřebírejme manipulátorské a nepravdivé informace. Politikaření nechme do obce vedle Tišnova. Podrobnější analýzu naleznete v závěru mé odpovědi, základní analýza dokončená v lednu je vložena v materiálech na jednání zastupitelstva dne 11. 3. 2019 a je dána nerovností:

390 – 11 < 374 - 16 + 10 + 15.

 

Kapacity

Otevíráme 7 prvních tříd a 6 šestých tříd, což je celkem 13 tříd po kapacitě 30 žáků. Součinem vychází kapacita 390 žáků od nového školního roku.

 

Děti hlásící se 1. 9. 2019 do tišnovských škol

 

Předpokládaný počet dětí

  • 1. TŘÍDY: počet dětí k zápisu do ZŠ ze školek v Tišnově, Lomničky a Hradčan je celkem 183 dětí
  • 6. TŘÍDY: nyní je v pátých třídách obou tišnovských základních školách 168 dětí
  • z Předklášteří každoročně bereme 23-25 dětí do šestých tříd (odhaduji 23)
  • což je celkem 183+168+23=374 dětí

Počet žáků třídy se za každého žáka s potřebou podpůrných opatření snižuje o 2 žáky

  • ZŠ nám. 28. října - má z celkového počtu udělených podpůrných opatření (147 dětí) 39 dětí s podpůrným opatřením 3. stupně – takže mínus 1 x 39 z celkového počtu kapacity a 1 dítě má podpůrné opatření 4. stupně – tedy mínus dvě. ZŠ nám. 28. října nemá kapacitu 1030, ale 1030 – 39 – 1 x 2 = 989 dětí
  • ZŠ Smíškova - eviduje 20 dětí s podpůrným opatřením 3. stupně a 1 dítě 4. stupně podpory
  • předpoklad, že mezi novými dětmi budou děti s těmito podpůrnými opatřeními, je cca 11 dětí, a protože kapacity škol jsou naplněny, musím odečíst děti s podpůrnými opatřeními od kapacity školy

Odklady - počet dětí s odklady je odhadován na základě počtu odkladů v předchozích letech, což je přibližně 16 odkladů. O odklad žádá cca 25 dětí, z těchto 25 dětí jich nastoupí do první třídy třeba 1, ale může jich nastoupit i všech 25! Do výpočtu dávám číslo 16. Konečné datum pro rozhodnutí o odkladu je až 30. 8.

Neznámou je počet dětí, které se přistěhují do Tišnova a do spádových obcí v období leden-září 2019. Odhadujeme na 10 dětí. Tedy se jedná o neúčelovou změnu bydliště.

Školní turistika – účelová změna bydliště. Na základě zkušenosti z předchozích let: 15 dětí

 

Celková bilance:

390 – 11 < 374 - 16 + 10 + 15

379 < 383

 

Tedy kapacita pro 379 dětí JE MENŠÍ NEŽ 383 hlásících se dětí. A jsem v situaci, kdy nemohu garantovat na místa v tišnovských školách i netišnovským dětem. Netišnovské děti vždy přijmeme, ale jen do naplnění kapacity škol. Tedy jsme v režimu, který tady býval od nepaměti, i s uzavřenými školskými obvody i bez nich!

 

Podrobnou analýzu připravujeme na setkání všech starostů a vedení škol v ORP Tišnov, která se uskuteční ve středu 17. 4. 2019. Aktuální pracovní verzi materiálu naleznete zde.

Koncepce v oblasti vzdělávání města Tišnova je už několik let nahrazována Strategickým rámcem MAP (Místní akční plán vzdělávání). Kompletní dokument obsahuje analytickou část, strategickou část, akční plán a implementační část. Odkaz je ZDE.  

 

Mgr. Martin Sebera, Ph. D. / místostarosta Tišnova

 

PS: Je to už poněkolikáté, kdy zástupci Strany zelených konkrétně se mnou komunikují výhradě přes sociální média, weby a Tišnovské noviny. Tento způsob komunikace je velmi svízelný, kostrbatý a nepraktický. Prosím obraťte se na mě přímo, kontakty není těžké získat. Rád odpovím na všechny otázky. Pokud vám tedy nejde jen o vymezení se vůči našemu spolku za každou cenu.

Datum odpovědi: 
15.4.2019

Osvětlení na ulici Majorova

Jméno a příjmení: 
Petr Doležal
Dobrý den, zná někdo termín, kdy se bude měnit osvětlení na ulici Majorova? Děkuji za brzkou odpověď. Přeji krásný den.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Doležale,

rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Majorova a Dvořákova bude probíhat přibližně od května do začátku srpna. V první fázi bude položeno podzemní vedení. Stožáry se svítidly budou osazeny následně spolu s demolicí stávajících betonových sloupů nadzemního vedení nízkého napětí, na kterých jsou svítidla umístěna nyní.

O přesných termínech zahájení prací budou občané předem informováni.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
10.4.2019

Změna parkování na ul. Osvobození?

Jméno a příjmení: 
Jakub Svoboda
Dobrý den, chtěl bych se zeptat a možná dát i námět k tomu, jestli město neuvažuje o změně značení parkování na ulici Osvobození. Od začátku ulice je zavedeno šikmé stání, ale v posledních cca 30 metrech před velkým parkovištěm je stání podélné. Stávájící vodorovné značení již není vidět a často je tu zbytečně nevyužité místo. Přemalováním podélného značení na šikmé by vzniklo více parkovacích míst, což by alespoň částečně pomohlo vyřešit problémy s parkováním. Chodníky jsou tu dva, jako na zbytku ulice, takže by toto řešení neomezovalo ani chodce. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Právě zmíněné podélné stání spolu s parkovištěm na konci ulice je dopravně v pořádku a slouží i jako „výhybna“. Změna na podélné parkování vznikla v tomto místě před několika lety na popud Dopravní policie ČR. Změna režimu parkování s navýšením počtu parkovacích míst bude řešena v rámci rekonstrukce ulice v nejbližších letech, kdy bude upraveno i stávající šikmé stání.

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
10.4.2019

Stránky