Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Koně v lesích

Jméno a příjmení: 
Jan Starý
Dobrý den,chtěl jsem se zeptat,zda již někdo poukazoval na rozježděné a ,,pohnojené" turistické cesty od nezodpovědných majitelů koní na Klucanině směrem na rozhlednu.Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, žádné upozornění na poškozování turistických tras na Klucanině vyjížďkami na koních jsme dosud neobdrželi. Aktuálně v lesích na Klucanině probíhá těžba kůrovcového dřeva. Z tohoto důvodu se pracovníci MěÚ pohybují v lokalitě častěji a zaměří se i na vámi podaný podnět. Z tohoto důvodu prosím upřesněte lokalitu (na email jaroslav.kopacek@tisnov.cz), kde by k poškozování a znečišťování cest mělo docházet. Turistické cesty na Klucanině směrem na rozhlednu je příliš široký pojem a potřebujeme vědět, o kterou trasu a z jakého směru se jedná. Děkujeme.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
9.6.2020

Odpovědi

Jméno a příjmení: 
Hana Lámková
Dobrý den, zajímalo by mě, proč dřív ve vaší rubrice odpovídala na dotazy vždy konkrétní osoba a od cca února letošního roku je pod některou odpovědí napsaný odbor a ne konkrétní osoba (většinou je to tak u Správy majetku). To se dotyčný bojí podepsat pod svůj názor? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

důvodem je skutečnost, že na odpovědích v sekci „Otázky a odpovědi“ často spolupracuje více referentů daného odboru. Pokud chcete kontaktovat konkrétního pracovníka MěÚ, veškeré kontakty najdete na webu města.

S pozdravem

Jiří Dvořák / Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Datum odpovědi: 
8.6.2020

Neprůchozí park u ZŠ Smíškova

Jméno a příjmení: 
Miloš Sysel
Dobrý den, 12. května 2020 jste uvedli na svém FB města informaci o volném průchodu parku u ZŠ Smíškova z ulice Kvapilova na ulici Smetanovu. Viz: https://www.facebook.com/Tisnovmesto/photos/pcb.2001727649970990/2001723266638095/?type=3&theater Ale bránu i branku někdo uzamčel. Pokud existuje nějaká místní domobrana, která se z nepochopitelných důvodů volnému průchodu parkem brání a park z vlastní iniciativy zamyká (na brance je řetěz s visacím zámkem), je na místě bránu i branku demontovat. Jedním z hlavních důvodů zprůchodnění parku bylo, že auta zajíždějící na gynekologii na ul. Smetanova budou mít kde parkovat a nebudou nuceny porušovat dopravní předpisy.
Odpověď: 

Ahoj Miloši,
zpráva o otevření parku se dostala na Facebook bohužel díky nedorozumění, jak jsme již tamtéž uvedli. Pokud byla tímto někomu způsobena újma, tak se ještě jednou omlouváme, nebyl v tom žádný zlý úmysl. Po jednání se všemi účastníky ve středu 3. června bylo rozhodnuto, že v současné chvíli město nebude průchod z ulice Smetanova zpřístupňovat a vše zatím zůstane v režimu, který je zaběhnutý více než 11 let. Vstup do parku je tedy nadále možný pouze z ulice Kvapilova.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Aleš Navrátil / radní města Tišnova
 

Datum odpovědi: 
4.6.2020

Zásobování pitnou vodou Tišnov a Tišnovsko

Jméno a příjmení: 
Miroslav Pálka
Dobrý den, odbornící upozorňují na sucho nemající obdobu cca 500 let. Tišnovsko sice patří k méně postiženým regionům republiky, ale .... : na Tišnovsku místní úřad kvůli suchu omezil spotřebu na 100 litrů na osobu na den. Sem patří i běžná domácí spotřeba. Omezení platí ve čtyřech obcích – Vohančicích, Veselí, Běleči a Křeptově. „Omezení máme už třetí rok v řadě bez přestávky. Stále se tedy prodlužuje. Místní lidé se učí situaci respektovat. V opačné situaci by zkrátka voda nebyla,“ popsal situaci starosta Vohančic. /ČT24/ Můžete prosím popsat současný stav a předpověď na léto. Děkuji.
Odpověď: 

Vážený pane Pálko, 

v současné chvíli je spotřeba vody omezena v obci Běleč a její místní části Křeptov, obci Vohančice a místní části městyse Lomnice – Veselí. Opatření obecné povahy spočívá v omezení spotřeby pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na 100 l/osoba/den. Jsou zakázány odběry pitné vody pro napouštění bazénů a jakékoliv zavlažování. Omezení je vydáváno na dobu určitou, a to 18. 04. 2020 – 18. 07. 2020.

Pro sledování vývoje sucha Vám doporučuji sledovat stránky Českého hydrometeorologického ústavu, dostupné na http://portal.chmi.cz/, konkrétně záložku Voda, kde naleznete mimo informací o aktuální situaci i hydrologické předpovědi na další dny a informace o stavu podzemních vod. 

S pozdravem

Bc. Kristýna Pekařová / Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - krizového řízení 

 

Datum odpovědi: 
25.5.2020

Prodloužení zkušební doby hřiště u ZŠ Smíškova (kluziště)

Jméno a příjmení: 
David Vávra
Dobrý den, chtěl bych se na zeptat na čtvrté prodloužení doby zkušebního provozu hřiště u ZŠ Smíškova (kluziště). Z žádosti města o další prodloužení doby zkušebního provozu vyplývá, že došlo k úpravám, které měly hlučnost snížit. Potvrdit vliv provedených změn na snížení hlučnost ale musí potvrdit měření hluku. To podle žádosti nebylo možné provést, protože kluziště ukončilo provoz na konci ledna. Na stavební úpravy, které by snížily hlučnost kluziště, město mělo tři čtvrtě roku. Minulý rok kluziště ukončilo činnost na začátku února. Dalo se tedy očekávat, že provedení měření v únoru bude minimálně problematické. Proč město neprovedlo měření již v prosinci nebo v lednu? Za odpověď děkuji.
Odpověď: 

Vážený pane Vávro,

k měření v prosinci či v lednu nedošlo, protože se předpokládalo provedení měření v měsíci únoru, kdy dle obvyklých klimatických podmínek se provoz kluziště dá očekávat. Současně bylo záměrem města změřit také hlučnost nové rolby, když na provoz té stávající si někteří obyvatelé stěžovali. K jejímu pořízení mělo dojít na přelomu roku, avšak bohužel s ohledem na možnosti dodavatele, resp. technické problémy, z jejího dodání nakonec sešlo.

S pozdravem

Radim Král / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
20.5.2020

Dotaz - aktuální situace Covid-19 v Tišnově

Jméno a příjmení: 
Alena Georgievová
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli k dnešnímu dni je v Tišnově evidován nějaký případ nákazy Covid-19? Vím, že tyto údaje nejsou aktuálně na úrovni obcí veřejně poskytovány, ale věřím, že spoustě rodičů by to pomohlo zvážit případná rizika a usnadnit rozhodnutí, jestli poslat děti do školy od 25.5. Osobně spíše předpokládám, že zde zřejmě aktuálně případy nakažených nejsou, můžete mi prosím tuto mou domněnku potvrdit nebo vyvrátit? Děkuji.
Odpověď: 

Vážená paní Georgievová, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje neposkytuje městu informace týkající se výskytu nákazy onemocněním v Tišnově ani jiných obcích. Známy jsou pouze data o počtu nakažených v celém okresu Brno – venkov, která můžete nalézt v tiskové zprávě, kterou zveřejňuje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje každý den na svých webových stránkách www.khsbrno.cz.

Vaši domněnku proto nemohu potvrdit ani vyvrátit.

S pozdravem

Bc. Kristýna Pekařová / krizového řízení / Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Datum odpovědi: 
15.5.2020

Státní vlajka ve státní státek u pomníku České státnosti

Jméno a příjmení: 
Zdeňka Dohnálková
Dobrý den, v den státního svátku Dne vítězství 8.5. dopoledne jsme byli s přáteli položit květiny mimo jiné i u pomníku České státnosti na ul. Svatopluka Čecha. Zajímalo by mne, proč zde nebyla vyvěšena v den státního svátku na stožáru státní vlajka? Dále bych chtěla upozornit, že přes veřejně silně prezentované vysazování různých typů záhonů leckde po městě, není na tomto pietním místě ani osazena instalovaná mísa, ani bezprostřední okolí není osázeno kvetoucími rostlinami. To jsme opravdu tak chudé město, že nemáme na další státní vlajku a květinovou výsadbu významného pietního místa?
Odpověď: 

Vážená paní Dohnálková,

vlajka u pomníku Československé státnosti na ul. Sv. Čecha se doposud vždy vyvěšovala pouze na svátek 28. října, tedy na Den vzniku samostatného Československého státu. Opravy a výsadbu v okolí pietních míst a památek realizujeme postupně. Namátkou se v minulém roce pokračovalo v restaurování válečných hrobů na starém hřbitově a došlo obnovení výsadeb tamtéž. V letošním roce byla odborně ošetřena socha Boženky Škrabálkové a připravujeme novou výsadbu v okolí piety na ulici Kostelní. 

S pozdravem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
11.5.2020

Odstranení graffiti z budovy ZŠ, nám. 28. Řijna

Jméno a příjmení: 
Alena Novotná
Dobrý den, bylo by možné odstranit graffiti pod lávkou z budovy ZŠ na nám. 28. Řijna ? Pokud je mi známo, tak město má ve vlastnictví stroj k tomu určený. Dle mých zkušeností, na budovách, kde se odstranění neřeší graffiti dále přibývají. Díky za vyřízení, Alena Novotná
Odpověď: 

Vážená paní Novotná,

stroj, který město vlastní, slouží k ekologickému odstraňování různých plevelů párou a horkou vodou a lze jej taktéž v některých případech využívat k odstraňování nečistot. Rádi bychom jej využili i na odstranění graffiti na ZŠ 28. října, bohužel to z technických důvodů nelze. Stroj je namontován na malém nákladním autě, z důvodu větší hmotnosti zařízení. Obhlídkou místa bylo zjištěno, že se do potřebné blízkosti s tímto strojem nedostaneme, na jedné straně nás limituje svažitost terénu a na druhé úzké branky.

Pokud budete mít jakékoliv další podněty k čistotě veřejného prostranství, můžete se obracet přímo na vedoucího oddělení komunálních služeb, tel.: 608 717 463, jaroslav.kopacek@tisnov.cz.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
4.5.2020

Pytlový sběr papíru?

Jméno a příjmení: 
Ing. Peter Palkovič
Dobrý den, chtěl jsem se informovat ohledně pytlového sběru papíru. Již to je druhý měsíc, kdy nebyl pytel s papírem ve stanovený datum "dle rozpisu v Tišnovských novinách" odvezen. Jedná se o ulici Jamborova. Je z důvodu opatření "covid-u" ? Přitom odvoz plastů funguje. Jedná se jenom o papír, který je z nějakého důvodu ignorován. Děkuji za informaci jestli se jedná o změnu termínů pro papír, abych si mohl poznačit do kalendáře, případně jde pouze o ignoraci a neplnění uvedených termínů.
Odpověď: 

Dobrý den, dle informací svozové společnosti svoz proběhl standardním způsobem dle rozpisu. Pokud se bude situace opakovat a budete mít modré pytle ráno před svozem venku přichystané, prosím kontaktujte mě neprodleně a situaci vyřešíme (ondrej.vrtel@tisnov.cz, 549 439 862 ).

Ing. Ondřej Vrtěl / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
24.4.2020

Výsledek dotazu na správnost účasti

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, na posledním zasedání zastupitelstva dne 24. 2. 2020 proběhla v rámci projednávaného bodu zasedání Kontrolního výboru č. 2 Zastupitelstva města Tišnova i rozsáhlá diskuze mezi Vámi a zastupiteli panem Křehlíkem a panem Ing. Komprsem o správnosti účasti starosty na tomto zasedání kontrolního výboru. Během této diskuze bylo několikrát zmíněno i možné posouzení dozorovým orgánem Ministerstva vnitra na správnosti účasti pana starosty na jednání tohoto výboru. V zápise z tohoto jednání zastupitelstva je pouze uvedeno: Bylo by to dobré prověřit, zda se starosta může účastnit jednání výboru kontrolního, dodal (Ing. Komprs). Není to asi klasická forma podaní žádosti o odpověd na dotaz člena zastupitelstva, přesto ale předpokládám, že jste se na dozorový orgán ministerstva obrátil z důvodu vyjasnění správnosti vlastního postupu v této věci. Současná nařízení vlády o ochraně obyvatel mi bohužel neumožňuje se s Vámi setkat osobně. Proto bych si Vás dovolil požádat o písemnou odpověď na otázku v rámci této rubriky která zní: jaký je tedy postoj dozorového orgánu k Vaší účasti jako starosty na zasedání kontrolního výboru? Toto písemné vysvětlení asi počtem stránek neumožňuje celé uveřejnění v rubrice otázek a odpovědí, a protože určitě nezajímá pouze mě, tak bych si dovolil požádat o jeho celé zveřejnění na dostupných webových stránkách města. Děkuji.
Odpověď: 

Vážený pane Blaho,

k Vašemu dotazu cituji názor Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR: Starosta se takového jednání může účastnit buď na základě rozhodnutí samotného výboru, případně na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. Zastupitelstvo totiž jakožto „zřizovatel“ výboru může nepochybně též stanovit bližší podmínky jeho jednání (např. v jednacím řádu), mezi které může náležet i právo účasti starosty na jednání výboru. V takovém případě mu výbor musí účast umožnit.

S ohledem na citované a vycházeje z platného jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Tišnova, konkrétně článku 3, odst. 3), v němž je výslovně uvedeno - „Zasedání výboru má právo se zúčastnit kterýkoliv člen Zastupitelstva města Tišnova a tajemník městského úřadu s hlasem poradním.“, se domnívám, že je věc naprosto jasná.

Podotýkám, že svoji účast na jednání kontrolního výboru dne 13. 1. 2020 jsem s předstihem ohlásil paní předsedkyni. Iniciátorem úkolu, který výboru uložilo zastupitelstvo, jsem byl já. Tudíž jsem svoji účast považoval za elementární slušnost a členům výboru jsem sdělil, že přicházím odpovědět na případné otázky v souvislosti s tímto úkolem. Až na jednoho člena výboru se nad mojí účastí nikdo nepozastavil a ani ji neřešil… S přihlédnutím k výše uvedenému a také k tomu, že doposud bylo v našem městě běžné, že se členové zastupitelstva (i starosta, místostarostové či radní) účastnili jednání finančního či kontrolního výboru bez jakéhokoliv povšimnutí kohokoliv, mi nezbývá než považovat diskuzi na toto téma a její rozsáhlost za vskutku úsměvnou.

S pozdravem

Jiří Dospíšil / starosta města

 

Datum odpovědi: 
17.4.2020

Stránky