Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Rybníček

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Dobry den proč nedáte na ulici Rybníček ceduly zákaz stání ted tudy jezdí hodně aut tak at je to tam volný.
Odpověď: 

Dobrý den, místní komunikace ulice Na Rybníčku svými parametry dovoluje jednostranné podélné parkování vozidel. V situaci, kdy není možné parkovat na ulici Dvořákova a je zakázáno parkování na ulicích Havlíčkova, Vrchlického a Chodníček, je vhodné ponechat možnost parkování na ulicích, které to umožňují.

Luboš Dvořáček / Odbor dopravy a živnostenský úřad

Datum odpovědi: 
1.3.2021

Těžba dřeva

Jméno a příjmení: 
Jan Starý
Dobrý den. Mezi obcemi Železné a Jamné probíhá těžba dřeva. Je možné, aby firma, která těžbu provádí byla informována o potřebě informovat dopravními značkami řidiče na možné nebezpečí na silnici??? Kamiony zde stojí v těsné blízkosti nepřehledných zatáček a je jen otázkou času, kdy to někdo včas nezaregistruje!!! A také si myslím, že krajnice je součástí komunikace.....z této nebezpečně vyčnívají pokácené stromy!!!!! Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, předmětná těžba se nachází na pozemcích ve správě Lesů České republiky, s. p., lesní správa Černá Hora, porost byl v aukci získán polskou firmou, která těžbu provádí. Na základě telefonního podnětu ze dne 24. 2. 2021 jsme kontaktovali odpovědného revírníka LČR, který přislíbil upozornění firmy na potřebné označení prací v blízkosti komunikace a udržování čistoty na vozovce. Následujícího dne, tj. 25. 2. 2021 v dopoledních hodinách jsme místo byli v rámci jiného terénního šetření obhlédnout a těžba právě probíhala v horních partiích svahu, komunikace byla čistá, bez pohybu techniky a dřevní hmota uložena za krajnicí.

Dnes, tj. 26. 2. 2021 byl revírník na základě Vašeho podnětu opětovně upozorněn, aby opravdu došlo k upozornění projíždějících řidičů např. výstražným trojúhelníkem. Na druhou stranu je třeba říct, že daný porost je třeba vytěžit a jiná přístupová cesta k němu bohužel není. Dle našich informací se těžba blíží ke konci, ale stav bude z naší strany opětovně zkontrolován.

Bc. Václav Štěpánek / Odbor životního prostředí- státní správa lesů 

Datum odpovědi: 
1.3.2021

Úřední hodiny - protiepidemiologická opatření na MÚ a MP

Jméno a příjmení: 
Pavel Prouza
Dobrý den, mám několik dotazů ohledně úředníků a zaměstnanců Městského úřadu Tišnov. Předpokládám, že úřední hodiny budou opět v normálním režimu. To mne přimělo přemýšlet o systému prevence, v jakém úředníci na Městském úřadě fungují. První dotaz je na frekvenci testování úředníků a zaměstnanců Městského úřadu Tišnov a strážníků Městské policie Tišnov. Jsou někde veřejné metodiky, jimiž se MÚ a MP řídí? Jak mohu vědět, že úředník či strážník, s nímž jednám na vzdálenost kratší dvou metrů, je Covid - negativní? Další je ohledně dalších protiepidemiologických opatření, která jsou na úřadech praktikována.(Například paralelní docházka v jednotlivých dnech, či využívání home-officce). Přeci jen se dá předpokládat, že po uvolnění úředních hodin, mohou občané "dohánět" na úřadech resty a pracovníci MÚ budou vystaveni větší expozici viru Covid -19. S pozdravem Ing. Pavel Prouza
Odpověď: 

Dobrý den, vážený pane inženýre, děkuji Vám za Váš dotaz.

Chápu Vaše obavy, opravdu nemůže nikdo z nás v současné době vědět, zda úředník, strážník nebo naopak občan jsou negativní na Covid-19, a proto je třeba se neustále a za každé situace chovat oboustranně zodpovědně a dodržovat nastavená opatření a povinnosti, minimálně pravidlo 3R. Od pondělí 15. 2. 2021 rozšířil Městský úřad Tišnov úřední hodiny do obvyklé podoby, jak píšete, do normálního režimu. Těžko zajistíte na úřadě obce s rozšířenou působností běžný režim v případě většího počtu úředníků na home-office. 

Tak jako ostatní zaměstnavatelé v rámci ČR, i my nemáme právní podklad k tomu, abychom nařídili zaměstnancům testování, nicméně testování na MěÚ Tišnov proběhlo z naší vlastní iniciativy již 3x. Pokud je mi známo, v rámci současného režimového opatření, žádná veřejná metodika neexistuje. Jakožto statutární orgán zaměstnavatele, po dohodě s vedením města, jsem v rámci prevence a nastavení patřičných opatření vydala a následně aktualizovala pokyn „Stanovení pravidel provozu na pracovištích MěÚ Tišnov během epidemie koronaviru“.  Taktéž opakovaně žádáme návštěvníky úřadu, aby v zájmu ochrany zdraví pečlivě zvážili každou návštěvu na městském úřadě a ke komunikaci s úředníky využívali zejména telefonické a elektronické formy komunikace a v zájmu rychlého, bezproblémového a bezpečného odbavení si vlastní návštěvu úřadu vždy zarezervovali přes rezervační systém nebo si ji předem dohodli s konkrétním pracovníkem úřadu.

S pozdravem

Mgr. Iva Dvořáčková / tajemnice MěÚ Tišnov

 

Dobrý den, pane inženýre, strážníci jsou zaměstnanci města a v tomto směru pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní zaměstnance města. Vzhledem ke skutečnosti, že Městská policie Tišnov sídlí mimo MěÚ a radnici a její činnost se poněkud liší od zaměstnanců úřadu a současně žádný ze strážníků ani jejich rodinných příslušníků nebyli doposud nákazou zasaženi, nebylo u nich testování provedeno.

Co se týká obavy z jednání se strážníkem, je to obdobné jako při jednání s kýmkoli jiným, kdy podstatným a zásadním faktorem je oboustranné a důsledné dodržování hygienických opatření. Aby bylo možné pozitivitu zcela vyloučit, musel by být každý strážník testovaný každý den, protože co platilo včera, nemusí platit dnes. V případě, že by se výše popsaná situace u strážníků změnila, bude městská policie postupovat dle metodiky zaměstnavatele, lékařů a hygieniků.

Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

 

Datum odpovědi: 
18.2.2021

Parkovací zálivy ul. Dvořákova

Jméno a příjmení: 
Igor Michalík
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli je v projektu rekonstrukce ul.Dvořákova počítáno s parkovacími zálivy, a to zejména v části ul.Chodníček-Dvořákova a domu č.715 u obchodu Domácích potřeb. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Michalíku,

rekonstrukce na ulici Dvořákova se týká opravy havarijního stavu kanalizace a následně opravy vozovky. Chodníky, zeleň, vjezdy už byly opraveny při rekonstrukci veřejného osvětlení a nejsou předmětem stavby.

Ing. Václav Šikula / místostarosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
18.2.2021

Registr vozidel

Jméno a příjmení: 
Novotný
Dobrý den funguje registr vozidel pouze na objednání přes rezervační systém nebo se mohu dostavit bez objednání.
Odpověď: 

Dobrý den, Městský úřad Tišnov je od 15. 2. 2021 otevřen pro veřejnost v obvyklém režimu. To znamená, že úřední hodiny na jednotlivých odborech jsou v pondělí a středu od 7:00 do 17:00 hod. a v pátek od 7:00 do 12:00 hod. V zájmu rychlého, bezproblémového a bezpečného odbavení doporučujeme pro vyřízení Vašich požadavků vždy využít REZERVAČNÍ SYSTÉM, který byl maximálně rozšířen (rezervace je možná na všech třech přepážkách REGISTRACE VOZIDEL + DOVOZY I. až III.) a je dostupný na webových stránkách města. V případě, že se dostavíte bez předchozí rezervace, nelze zaručit Vaše vyřízení i za předpokladu velmi dlouhé čekací doby.

Mgr. Ing. Renata Loubalová / Odbor dopravy a živnostenský úřad

Datum odpovědi: 
18.2.2021

Vjezd na Dvořákovou ul.

Jméno a příjmení: 
Michalík Igor
Zdravím, rád bych se zeptal kdo může vydat povolení pro vjezd na ulici Dvořákovou pro bydlící, popř.rodinné příslušníky. Bohužel tato informace není nikde k vyčtení. Děkuji..
Odpověď: 

Dobrý den, žádná povolení ke vjezdu na ul. Dvořákovu vydávána nejsou, důvody k nutnému vjezdu jsou řešeny individuálně a dle aktuálního stavu prací na úseku stavby. 

Jiří Dvořák / Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Datum odpovědi: 
18.2.2021

Stav chodníků, schodů a cest pro pěší v Tišnově

Jméno a příjmení: 
J. Němec
Dobrý den, navazuji na téma předešlých dotazů. Zajímalo by mne, co se změnilo v legislativě a nebo co je vlastně příčinou toho, že po Tišnově se lze letos jako chodec v zimním období bezpečně pohybovat jenom po silnici a nebo po trávě podle vozovek a chodníků? Rozhodně ne po chodnících pro chodce. Ty jsou totiž trvale neschůdné, kluzké a nebezpečné a to zdaleka ne jenom pro starší generaci nebo osoby nějak postižené nebo hůře pohyblivé. Specialitou Tišnova se v posledních letech staly chodníky ze zámkové dlažby, která je kluzká sama o sobě, upravené navíc u každého vjezdu do přilehlého objektu sníženým nájezdem, aby se nepoškodilo auto, ale chodec ať se tam klidně zabije. Toto snížení tvoří nebezpečí sklouznutí pro chodce, zejména když se chodníky vůbec neudržují. Ale důležitější je zřejmě péče o motorová vozidla. Bylo přece samozřejmé, že si každý vlastník přilehlého objektu uklidil napadaný sníh a dál se o chodník staral. Dnes, a to po posledním sněžení uběhlo už několik dnů, jsou chodníky a schody po městě naprosto neschůdné a to všude, kde nepomohlo milosrdně slunce. A je jedno, jestli je to u soukromých domů, obchodů nebo jiných služeb a nebo úřadů. To jenom na případný dotaz, které chodníky mám na mysli. Někdo je za to přece zodpovědný a nebo placený. Zima bývala vždy, ale takový stav neschůdnosti zejména chodníků pro pěší, nepamatuji.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Němče,
děkuji za Váš mail. Poslední novela v legislativě byla v roce 2009, kdy přestalo platit, že každý si uklízí chodníky před svým domem. Zimní údržba spadá pod mé kompetence, kterou následně vykonávají pracovníci města. Domnívám se, že chodníky ze zámkové dlažby nejsou specialitou města Tišnova, ale jedná se o běžně používanou stavební technologii. Co se týká údržby chodníků, byla situace v minulém týdnu komplikovanější a vzhledem ke kolísání teplot docházelo k tvorbě zmrazků. V teplotách pod 10 stupňů je minimalizován i účinek soli. 
Kontrolu schůdnosti či sjízdnosti provádím já a v případě vyhlášení pohotovosti pověřený pracovník. Následně postupujeme v souladu s plánem zimní údržby tak, abychom zmírňovali následky zimního počasí.

S pozdravem

Jiří Frýba  / Odbor správy majetku a komunálních služeb
 

Datum odpovědi: 
16.2.2021

Chodniky

Jméno a příjmení: 
Vladimír Jakeš
Dobrý den, večer, skromný dotaz. Jak je to s posypem chodníků v Tišnově? Chápu, že nemůžete stíhat všechno, ale od pondělka 10. 2. už by jste to snad zvládnout mohli. Jsou někde místa, kde je to fakt o hubu.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Jakeši,

naši pracovníci provádí posyp v takovémto počasí každý den. Bohužel při střídaní teplot, dochází k opětovné tvorbě ledovky. Při teplotách pod minus 10 se také minimalizuje účinnost soli. Staráme se o cca 30 km chodníků plus komunikace. Dle Vašeho dotazu není přesně patrno, která lokalita je problematická. Nicméně se domníváme, že schůdnost komunikací je v maximální možné míře zajištěna.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
12.2.2021

Proč se tolik solí?

Jméno a příjmení: 
Hana
Dobrý den, Prošel se někdo z odpovědných pracovníků nebo vedení města po Tišnově? Na spoustě chodníků je vrstva granulí soli . Sůl ničí betonové povrchy a zasoluje životní prostředí.je možné používání soli omezit?
Odpověď: 

Dobrý den, paní Hano, děkuji za Vaše dotazy. Odpovědný pracovník, který má na starost zimní údržbu v našem městě, jsem já. Procházím se po Tišnově velmi často vzhledem k tomu, že to mám v popisu práce. Jedná se o průměrně 11 000 - 12 000 kroků denně. Sůl jako takovou používáme v kombinaci se štěrkem, minimálně samostatně. V situaci, jako byla v sobotu 30. 1. 2021, kdy pršelo a současně se pohybovaly teploty kolem nuly, můžete zaznamenat vrstvy krystalů soli například na schodech u pošty a okolí náměstí. Sůl narušuje skupenství ledu a násobí funkci posypové drtě jak na chodnících, tak komunikacích. 

Sdílím Vaši obavu o životní prostředí, snažíme se solení minimalizovat. Nicméně zdraví občanů, hlavně seniorů, kteří si mohou na neupravených zledovatělých schodech či chodnících způsobit vážná poranění, je pro nás prioritou.

V případě potřeby mě kontaktujte a můžeme vše probrat osobně.

S pozdravem

Jiří Frýba / vedoucí oddělení komunálních služeb Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
1.2.2021

Kdo vyhověl paní Ing. Ondruškové?

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, na prosincovém jednání zastupitelstva jsem ptal na realizaci projektů participativního rozpočtu. Zajímám se o projekt psího hřiště pod Květnicí navžený paní Ing. Ondruškovou. Máme psa a tak jseme se šli podívat, kde to asi bude a zjistil jsem, že psí hřiště už stojí. Pan Sebera mě na zasedání poučil, že realizace vybraných projektů proběhne až po hlasování občanů Tišnova a vítězný projekt bude realizován v průběhu roku 2021. Žádné hlasování občanů neproběhlo a psí hřiště už je vybudováno. Zázrak. Dovolte mi tedy otázky: Proč hřiště není větší, proč nevyužilo více volné plochy? Proč se má otevření až do prvního února? Kde najdu usnesení rady o odsouhlasení jeho výstavby? Paní Ing. Ondrušková se roky snažila v komisi životního prostředí toto hřiště prosadit, a teď to šlo samo. Děkuji za smysluplnou odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

v rozpočtu města je položka na psí hřiště reálně od října 2019 v pracovních verzích rozpočtu města a také ve schválené verzi rozpočtu z prosince 2019 (proto není nutné hledat usnesení Rady). Více volné plochy nešlo využít, protože zde zasahuje ochranné pásmo Květnice a dále ze stavebního úřadu zazněl požadavek na zachování průchozího prostoru. Nyní se čeká na jednotlivé prvky, které budou dodány do cca 1. února 2021.

Participativní rozpočet má harmonogram zveřejněný na http://www.tvorime-tisnov.cz. Během února budou představeny projekty (hledáme on-line formu, jak se s tímto aktuálně vypořádat) a poté o nich hlasováno. O projektu paní Ondruškové hlasovat nebudeme, protože je již zrealizovaný.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
28.1.2021

Stránky