Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Sluneční clona na dětském hřišti ?

Jméno a příjmení: 
Marie Trmačová
Dobrý den, moc se nám líbí nové parky pod kostelem a u hřbitova, je to oáza klidu a zeleně. Děkujeme za ně! Chtěla bych se jen zeptat, zda by nad dětské hřiště v parku u hřbitova nešla nainstalovat nějaká sluneční clona? V parném létě, kdy se slunce opře do štěrku pod průlezkami, se tam nedá dlouho vydržet. Slunečníky u pohoštění jsou pro rodiče výborné, ale děti, pokud by neměly konzumovat u Pohody nekonečné množství zmrzliny :-), by se tolik na slunci přehřívat neměly. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, děkujeme za námět. Umístění clony je pravděpodobně realizovatelné, i když se jedná o velkou plochu. Její umístění by však znamenalo omezení krásného výhledu na protější kopce a současně její pořízení se pohybuje v řádech statisíců korun. Z uvedených důvodů se o umístění clony neuvažuje. Kromě horkých letních dnů, kdy jsou některé herní prvky rozpálené, a tedy vytížené méně, je hřiště jako každé jiné většinu měsíců v roce běžně využitelné.

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
9.4.2019

Králova jeskyně v roce 2019

Jméno a příjmení: 
Jitka Librová
Dobrý den, bude letos 2019 otevřená Králova jeskyně? A kde se dá objednat vstup? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

Králova jeskyně bude otevřena veřejnosti tradičně pouze v jarním termínu burzy Minerál Tišnov, a to 27. dubna 2019 od 9 do 17 h a 28. dubna 2019 od 9 do 16 hod., bez objednávání vstupu.

 

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
9.4.2019

Svoz odpadů

Jméno a příjmení: 
Veronika Janáčová
Dobrý den, chtěla bych pochválit občany Tišnova - třídí odpad víc a víc. A k tomu se stahuje moje prosba - dotaz, šlo by, aby město poskytovalo víc míst/kontejnerů/častější odvoz? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Janáčová,

děkuji za Váš dotaz. Město Tišnov průběžně optimalizuje systém a u vybraných sběrných míst doplňuje nádoby na tříděný odpad, pokud je to potřeba a prostor to v daném místě umožňuje. Co se týče vybudování nových sběrných míst, i to město řeší a postupně nová místa buduje. Zde jsou však možnosti poněkud omezené, a to z důvodu vlastnictví pozemků a vhodného umístění kontejnerů. Častější odvoz tříděného odpadu v tuto chvíli neplánujeme, do budoucna však nevylučujeme..

 

S přáním pěkného dne

Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
9.4.2019

Lavičky na stezce Květnická

Jméno a příjmení: 
Ladislav Helan
V loňském roce městský úřad zabudoval dvě lavičky u stezky mezi zahradami rodinných domků a panelovými domy ulice Květnická. Byl by to velice záslužný počin, kdyby tyto lavičky byly umístněny u chodníku na ulici Květnická. Sídliště Květnice a penzion obývají v hojném počtu starší spoluobčané, kteří si při cestě z města domů rádi oddechnou na lavičce. Bohužel současné stanoviště vyhovuje především pochybným lidem, kteří v noci na lavičkách popíjejí alkohol a použité lahve a plechovky od piva, nedopalky a krabičky od cigaret pohazují kolem sebe na zem. Obyvatelům přilehlých bytových domů se už nechce uklízet nepořádek po těchto individuích. Poslední dobou převzali iniciatitivu někteří žáci ZŠ Komenského. Ráno si sednou na opěradlo lavičky, zablácené boty na sedadlo a kouří a plivou na sedadlo. Opravdu hnus. Po napomenutí jsem byl od těchto žáků poučen, že to není moje lavička a ať se starám o sebe. Byl bych velmi vděčen, kdyby lavičky byly přemístněny na vhodnější místo, protože takto slušným lidem nemohou sloužit!
Odpověď: 

Dobrý den pane Helane,

Vámi zmiňované lavičky byly v minulém roce nainstalovány na opakovanou žádost místních obyvatel. Lavičky byly umístěny záměrně na tyto místa, dál od silnice, do klidové zóny. Co se týče problémů s omladinou, na místě posílíme četnost kontrol strážníků Městské policie Tišnov, kteří situaci na místě budou monitorovat. Pokud budete sám svědkem znečišťování veřejného prostranství, obraťte se přímo na strážníky (tel.: 603 577 252). Umístění laviček blíže k silnici se nebráníme. Můžeme se sejít a vše prokonzultovat na místě. V případě zájmu mne kontaktujte na e-mail: zaneta.krabkova@tisnov.cz nebo na tel. 549 439 862.

S přáním pěkného dne

Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
8.4.2019

Školka v lokalitě Hony za Kukýrnou

Jméno a příjmení: 
Dagmar Blahová
Dobrý den, omlouvám se, že opět vytahuji téma školka v lokalitě Hony za Kukýrnou. Pročetla jsem si článek Územní studie - nová školka ze dne 6.6. 2018 včetně všech příloh a výsledků dotazníkového šetření. A nedá mi to, abych se nezeptala, proč se město rozhodlo zde školku vybudovat, když nadpoloviční většina dotázaných si školku v tomto místě nepřeje? K čemu tedy potom je, taková dotazníková akce, když na názor občanů se stejně nehledí? Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď: 

Dobrý den,

nechci příliš žonglovat s čísly z dotazníkového šetření, které proběhlo jen v 7 ulicích města, ale nadpoloviční většina zde proti školce není. Použil bych spíše interpretaci, že názor (pro či proti) zde byl velmi vyrovnaný.

V následných debatách však zazněl jasný závěr, že školka je potřeba, dokonce i od občanů, kteří přišli na  jedno z prvních veřejných projednání protestovat proti školce, a to kvůli potřebnosti. V čem jsme se však neshodli, bylo umístění, tedy KDE má být školka postavena. Školka je jednou ze základních občanských vybaveností ve městě. A základním problémem loňských debat bylo, že ji nikdo nechce mít postavenou vedle svého bytu/domu. Tak je to i s případnou prodejnou potravin, která měla nejvyšší podporu v dotazníkovém šetření. Tedy většina občanů ji chce, ale ne postavenou vedle sebe…

Občanská vybavenost mimo zástavbu však nedává smysl. A vybraná lokalita pro novou MŠ splňuje i další podmínky pro realizaci: 1. pozemek patří městu a nemusí být řešeny náklady na případné pořízení pozemku; 2. umístění v dostupnosti inženýrských sítí a ekonomická náročnost napojení; 3. vlastní stavba a její urbanisticko-architektonicko-provozně-dispozičně-kvalitativní uspořádání a zasazení budovy školky do parkové zeleně – výsledkem bude jednopatrová budova se zelenou střechou a s velmi ukázněným provozem; 4. návaznost na dopravní obslužnost včetně parkování; 5. další parametry občanské vybavenosti, např. přiměřená docházková dostupnost aj.

Na základě pokračujících diskuzí byly upraveny kolizní body, na něž obyvatelé poukazovali. Lepším způsobem bylo v následných změnách projektu vyřešeno především parkování a dopravní obslužnost, ačkoliv se domníváme, že mnoho rodičů bude do takto lokalizované školky vodit své děti pěšky.

Takže závěrem, na názor občanů se hledí, jen ne vždy lze najít řešení, které by vyhovovalo úplně všem.

 

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
4.4.2019

Proč schází u článku o Proměně řeky Svratky část s otázkami?

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, pokládám Vám otázku, proč nebyl uveřejněn můj článek „Beton místo stromů aneb proměna řeky Svratky“ celý i s otázkami na Vás. To se mi na ně bojíte pravdivě odpovědět? Pro pořádek proto uvádím i chybějící část s položenými otázkami: „Protože moje publikační činnost v Hyde Parku není u odpovědných představitelům Tišnova v oblibě, musím připojit i otázky na pana starostu Bc. Dospíšila. Jinak by mi tento článek neuveřejnili. Proto se ptám pana starosty, jestli je mu tento konec nadregionálního biokoridoru kolem řeky Svratky znám a jestli s nim souhlasí. Také by mě zajímalo, proč není tato studie dostupná občanům pro jejich objektivní informovanost. Děkuji předem za odpovědi.“ Jiří Blaha
Odpověď: 

Vážený pane Blaho,

Váš článek byl redakčně zkrácen rozhodnutím Komise pro komunikaci a média. Důvod je prostý - TN č.4 byly přeplněny dodanými příspěvky, rozsah TN byl tedy mimořádně navýšen, přesto se spousta materiálů do tohoto vydání ani nedostala. Ačkoliv Váš poměrně dlouhý článek zabral celou jednu stranu, byl uveřejněn i s dvěma fotkami, do těla textu nikdo nezasahoval, pouze se členové komise shodli na zkrácení o poslední odstavec. Zdůrazňuji, že do činnosti této komise nijak nezasahuji a ani jsem netušil, že tento článek bude v TN publikován.

Pokud na mne máte jakýkoliv dotaz, není nic jednoduššího, než mi napsat na e-mailovou adresu, která je veřejně dostupná a Vy ji dobře znáte. Váš dotaz, zda se bojím odpovídat, je opravdu zbytečný. Myslím, že jsem Vám vždy na Vaše dotazy (ať už se týkaly čehokoliv) odpověděl. Považuji to za slušnost, neb jsem tak byl vychován.

A nyní k jádru pudla. Váš článek je naprosto zavádějící. Jedná se o studii, která byla dokončena odbornou firmou v závěru loňského roku. Podstatné je, že dosud nebyla projednána v orgánech města a nebyla nikým schválena. Po stránce protipovodňových opatření splňuje potřebné parametry. Kdo by nechtěl uchránit město od „velké vody“, že? Na druhou stranu po stránce tzv. rekreační funkce řeky bychom ji chtěli ještě (i na základě připomínek městské architektky) upravit a budeme na tom pracovat. Poté bude teprve předložena k projednání a poté zveřejněna, aby se s ní mohla seznámit i veřejnost. Je fajn, že se jako aktivní občan zajímáte o dění na radnici, na druhou stranu není třeba zcela zbytečně vyvolávat paniku.

S pozdravem

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
4.4.2019

Zmĕny bydlištĕ

Jméno a příjmení: 
R.M.
Dobrý den, chci se zeptat, zda už v souvislosti se zrušenim školských obvodů pro okolni obce bez základnich škol evidujete nárust zmĕny trvalého bydlištĕ šesti a sedmi letých dĕtí a to nejen z tĕchto obcí? Dĕkuji za odpovĕď.
Odpověď: 

Dobrý den,

evidujeme nárůst počtu obyvatel, tak jak jste je popsal. Je to dlouhodobý jev, který je pro Tišnov typický. Týká se to i dětí mladších (zápis do MŠ) i dětí ve věku 6-7 let (zápis do ZŠ). Nechci v tuto chvíli vyčíslovat počty účelových změn bydliště, protože se to velmi špatně určuje. Vzhledem k stálosti tohoto jevu odhadujeme v našich predikcích tento počet dětí a následně jej promítáme do vztahu ke kapacitám MŠ a ZŠ.

Musím využít opět tohoto prostoru a apelovat na rodiče, aby nepodváděli, protože je-li dítě konfrontováno s patologickým jednáním dospělých, má to neblahý výchovný vliv, a děti pak takové vzorce chování automaticky reprodukují.

Děkuji.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
3.4.2019

Úklid ulice Dvořákova

Jméno a příjmení: 
Ivan Životský
Dobrý den. Chci se optat, kdy bude taky konečně uklizena ulice Dvořákova. Když zaměstnanci města začali zametat chodníky tím způsobem, že veškerý posypový materiál po zimě nametli na silnici a od té doby se nic nedělo.To nevím koho to napadlo, ale jak projede nějaký kamion,nákladní vozidlo, tak se za ním práší že za ním není vidět.Proč asi, protože veškerý posypový materiál z chodníků je nametený na silnici. Pochopil bych, kdyby následně jel zametací vůz a silnici zametl.Vím,že silnice patří Jmk, ale tímto úklidem chodníků jste obyvatelům ulice Dvořákové vůbec nepomohli, ba naopak prašnost je neúnosná. Co v tomto směru hodláte dělat?
Odpověď: 

Dobrý den, pane Životský,

naši pracovníci smetli z chodníků na silnici štěrk s malou příměsí prachu pouze v místech nájezdů, přes zelený pás by to šlo složitě. Zametací vůz SÚS JmK po opravené poruše na vozu a po urgenci provede dle čerstvé informace zametení v průběhu příštího týdne.

 

Pěkný jarní den přeje 

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
28.3.2019

Zabezpečení výkopu II.

Jméno a příjmení: 
Vladimír Jakeš
Dobrý den, psal už jednou ohledně zabezpečení výkopu na ulici Marie Pavlíkové u domu č.p. 1932. Je pravda, že hned ten den bylo vše napraveno, i když jen páskou. Jenže situace je tady po pár týdnech úplně stejná. Ptám se: Bude se ještě s obnaženým potrubím něco dělat? Tato "díra" je tam už od prosince 2018 a pořád se zde nic neděje. Páska jako taková pádu do výkopu asi moc nezabrání, jen upozorní, že se tam něco děje. Ale vysvětlete to malým dětem! Bylo by možno ze strany města se s onou stavební firmou domluvit na nápravě? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Jakeši, v sobotu 30. března proběhne oprava izolace a na začátku příštího týdne bude proveden zásyp výkopu.

 

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

AKTUALIZACE 10. 4. - odezva tazatele:

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat a pochválit dotčené orgány za splnění slibu.  Výkop na ulici Marie Pavlíkové je od včerejšího dne (9.4.2019) skutečně zasypán a chodník upraven.
Přeji pěkný den, Jakeš.

 

Datum odpovědi: 
28.3.2019

Hotel Květnice

Jméno a příjmení: 
Miloš Sysel
Dobrý den, fasáda hotelu Květnice byla krásně zrestaurována, ale hotel je zavřený. Kdy bude obnoven provoz a co obnovení provozu, předpokládám s jiným provozovatelem, brání? Náměstí bez hotelu a reprezentativní zahrádky bude náměstím bez života. Návštěvníky nezajímá, kdo hotel provozuje, hodnotí ji jako vizitku města. V tomto případě je to vizitka jak z absurdní divadelní hry. Krásný zevnějšek a za ním pusto a prázdno. Absurdní doje završuje, že fasáda soutěží o nejlépe opravenou památku JM kraje (sic!). Nebo snad tato momentální vizitka města přece jen odráží současnou "vizi" zastupitelstva? :)
Odpověď: 

Vážený pane Sysle,

souhlasím s Vámi, že hotel na náměstí je vnímán jako vizitka města, a to jak návštěvníky, tak zcela jistě i obyvateli města. Ani mne netěší, že je momentálně jaksi „bez života“, pominu-li Infocentrum a veřejné toalety v suterénu. Jsem toho názoru, že ještě horší vizitkou města by byl škaredý zevnějšek a za ním pusto a prázdno. A proto je dobře, že se díky zvyšujícím se výdajům na opravy městského majetku vloni podařilo zrekonstruovat fasádu hotelu. Tato rekonstrukce navázala právě na přesun Infocentra z Jamborova domu.

Také si přeji, aby nezůstalo jen u toho a smysluplně se pokračovalo s prostorami uvnitř – tedy restaurací a dalšími prostorami. Situace týkající se budoucího využití hotelu však byla a je bohužel komplikována dlouhodobou nájemní smlouvou (do r. 2026). Faktem je, že po skončení bývalého podnájemce se nájemci bohužel nepodařilo situaci uspokojivě vyřešit a zajistit provoz hotelu dle parametrů stanovených smlouvou. Od toho se odvíjí další kroky. Nájemce a město si na přelomu roku vyměnili výpovědi. Město si najalo externí právní zastoupení a vypovědělo smlouvu z důvodu nedodržení podmínek ze strany nájemce. Současně podalo námitky proti výpovědi nájemce a připravuje žalobu na neplatnost jeho výpovědi. Výpovědní doba u výpovědi ze strany města uplyne ve druhé polovině letošního roku. Aktuálně se tedy město zabývá budoucím využitím budovy hotelu.

K tomu je třeba dodat, že přání, aby hotel fungoval jako před léty, je dnes velmi obtížně naplnitelné. Postupem času byly v Tišnově vybudovány jiné ubytovací kapacity (byť ne na náměstí), což je na jednu stranu jistě dobře. Na druhou stranu Tišnov není až tak turisticky atraktivní, aby mohl hotel prosperovat v celém rozsahu. Pokud jde o gastronomii, je zde rovněž mnoho zařízení, která se „perou“ o zákazníky a některá bojují o přežití. Této situaci zřejmě odpovídají i neadekvátní odezvy na v posledních dvou letech opakovaně vyhlášené záměry pronájmu hotelu učiněné po dohodě s nájemcem ze strany města.

Děkuji za Váš dotaz, který je dobrou příležitostí blíže vysvětlit aktuální situaci ohledně Hotelu Květnice.

Zdraví

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
26.3.2019

Stránky