Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Stará pila

Jméno a příjmení: 
Veronika Janáčová
Prosím vás, kdy se začne stavět na staré pile? Jen orientačně, děkuji. Janáčová
Odpověď: 

Dobrý den, paní Janáčová,
v současnosti Vám bohužel přesný termín nemohu sdělit, ale pokusím se alespoň odhadnout dobu do zahájení dotazované výstavby. V těchto dnech skončilo jednání u Nejvyššího správního soudu k našemu územnímu plánu. Investor nyní může zažádat o územní rozhodnutí a stavební povolení - pokud zpracovává projekt. Dokončení projektu 3 až 6 měsíců, podání žádosti na stavební úřad, vyjádření dotčených orgánů trvání 6- 18 měsíců.
Zahájení stavby tedy může být v rozmezí 9 až 24 měsíců.

S pozdravem 

Ing, Karel Souček / první místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
14.3.2019

Spádovost škol

Jméno a příjmení: 
Karel Bednář
Dobrý den, pane Sebero, píšete, že víte o rozmáhající se "školské turistice" - jak budete proti tomuto problému postupovat? Byl bych rád, kdyby se naše děti dostaly na základní školu, kam patří, a ne aby díky tomuto nešvaru musely chodit na druhou základní školu, protože pro ně nebude místo.
Odpověď: 

Dobrý den,

trvalé bydliště a jeho účelové přehlašování je problém obtížně řešitelný. Dá se říci, že to je obcházení zákona i zneužití práva. Krok je to ale legální, změna trvalého bydliště není nic jiného než evidenční úkon, na který se nabalují další souvislosti. Jednou z nich je tvorba školských obvodů a garance místa ve školách. Změnu trvalého bydliště nemůžeme zakázat. Účelovost můžeme s větší či menší úspěšností prokázat a budeme se muset tímto zabývat.

Bez ohledu na výše uvedené je naší povinností zajistit školní docházku pro tišnovské děti. A zde se nabízí několik řešení, více či méně populárních, více či méně komfortních pro děti, jejich rodiče a učitele. Jednotlivá řešení se liší též finanční a časovou náročností a také celkovou udržitelností.

 

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

 

PS: A také budeme apelovat na rodiče, aby nepodváděli, protože je-li dítě konfrontováno s patologickým jednáním dospělých, má to neblahý výchovný vliv, a děti pak takové vzorce chování automaticky reprodukují.

Datum odpovědi: 
11.3.2019

Označení parkovacich míst

Jméno a příjmení: 
M K
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy proběhne obnova značení parkovacích míst na ulici Dřínová? Děkuji M.K.
Odpověď: 

Dobrý den,

obnova vodorovného dopravního značení proběhne po realizaci vysprávek komunikací a při vhodných teplotách pro aplikaci nátěru přibližně v polovině roku.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
10.3.2019

Proč se kácí stromy na ulici Květnická?

Jméno a příjmení: 
Kamil Mitáš
Dobrý den. Jaký má smysl kácení vzrostlých stromů v lokalitě Květnická 1721? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

na okraji Přírodní památky Květnice nad ZŠ nám. 28. října byly v letošním roce dokáceny v souladu s Plánem péče o Přírodní památku Květnici po dohodě s Krajským úřadem JmK a Svazem ochránců přírody nepůvodní dřeviny, které do tohoto zvláště chráněného území nepatří. Nyní se jednalo především o trnovník akát a pajasan žlaznatý. Právě postupná likvidace pajasanu zde probíhá již několik let, jelikož začal zamořovat dřínové a jiné původní porosty. Až se podaří všechny pařezové či kořenové výmladky zcela zlikvidovat, bude přistoupeno k výsadbě původních druhů dřevin v souladu s Plánem péče.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
26.2.2019

Kam s krabicemi od nápojů?

Jméno a příjmení: 
Eva Korábečná
Dobrý den, mám podobný dotaz. Do kterého kontejneru patří krabice od džusů a mléka? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Korábečná,

nápojový karton, neboli "tetrapak", se v Tišnově třídí v rámci plastu. Tento obalový materiál tedy vhazujte do žlutých nádob na plast či do pytlů v rámci Pytlového sběru plastů.

S pozdravem a přáním pěkného dne

 

Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
26.2.2019

Plechovky do kontejnerů

Jméno a příjmení: 
Jaroslava Halouzková
Dobrý den, prosím, můžete mi poradit, do kterého kontejneru můžu odkládat plechovky, hliníková víčka od jogurtů a další drobný plechový odpad? V některých městech jsem zahlédla symboly plechovek na žlutých kontejnerech. V Tišnově jsem však toto označení nikde nezahlédla. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den paní Halouzková,

nápojové hliníkové plechovky, konzervy od potravin či např. hliníkové víčka od jogurtů v Tišnově třídíme v rámci plastu, vhazujte tedy do žlutých nádob na plasty či do pytlů v rámci Pytlového sběru plastů. Tento drobný kov z domácnosti je možné odevzdat také na sběrném dvoře města na ul. Wagnerova 1543.

Pěkný den.

Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
24.2.2019

Spádovost škol

Jméno a příjmení: 
Pavel Skopal
Dobrý den, mám taky jeden dotaz ke spádovosti škol. Když naše ulice spadá do obvodu ZŠ, kam chceme chodit, a podle Vašich slov máme „právní nárok na přijetí“, znamená to, že nás musí vzít, i když bude plno? Děkuji za odpověď. P.Skopal
Odpověď: 

Dobrý den, pane Skopale,

škola musí vzít dítě, které patří do jejího spádového obvodu. Nicméně počty dětí v ulicích se mohou rychle měnit (např. se přistěhují), ne všechny děti mají trvalé bydliště v Tišnově (rodiny v nájmu), víme o rozmáhající se školské turistice. Dále nejsme schopni naprosto přesně odhadnout počty odkladů dětí v mateřských školách. A to nejdůležitější a nejsložitější, máme kapacity obou základních škol naplněny. Tudíž nastavujeme školské obvody s nejlepším možným odhadem počtu dětí vzhledem ke kapacitním dispozicím škol. Pokud by přesto vznikla situace, že spádová škola nemá místo, tak je v pořadí druhá tišnovská škola. Důležité je, že tišnovské děti se do tišnovských škol dostanou.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
20.2.2019

Kolony v ulici Nádražní

Jméno a příjmení: 
R.Vondrová
Dobrý den. Nevím zda svou otázku směřuji správně, ale stále častěji se setkávám s bezohlednými řidiči, kteří chtějí zaparkovat na parkovišti přímo u obchodu Albert a neváhají vytvořit kolonu !!! přimo na hlavní cestě.Ohrožují a omezují. Podobný problém byl i v ulici Mlýnská a vyřešila to značka zákaz zastavení. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Vondrová,

o tvořících se kolonách v blízkosti OC Albert víme a vnímáme je stejně jako Vy. Jedná se o bezohlednost řidičů, kteří si neuvědomují, že pouze kvůli svému nákupu vytváří nebezpečné a nepřehledné situace. V době, kdy se některý ze strážníků v této lokalitě vyskytuje, tak se samozřejmě tímto nešvarem zabývá. Bohužel v Tišnově není pouze Albert a strážníci musí být tam, kde jsou potřeba. Máte pravdu, že na ul. Mlýnská se problém vyřešil, když se nám nakonec podařilo prosadit dopravní značku se zákazem zastavení. Věřím, že i zde se nalezne nějaké schůdné řešení, i když se jedná o poněkud jinou situaci, než byla na ul. Mlýnská. Váš návrh předáme věcně příslušnému pracovníkovi k posouzení.

Jiří Sokol / vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Datum odpovědi: 
17.2.2019

Školka a obchod

Jméno a příjmení: 
Pijáková
Dobrý den, kdy už se bude stavět nová školka? A kdy by měla otevřít? A neuvažujete o novém supermarketu? Děkuji za odpověď, na shledanou.
Odpověď: 

Dobrý den paní Pijáková,
pokud myslíte mateřskou školku v lokalitě Hony za Kukýrnou, tak v současné době se dokončuje na základě připomínek projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Termín dokončení je červen, potom bude následovat vyjádření dotčených účastníků a žádost o stavební povolení. Pokud vše půjde bez zdržení, tak bychom mohli stavební povolení obdržet začátkem příštího roku. Začít stavět by se mohlo také v příštím roce a doba výstavby je v projektu uvažována 15 měsíců.

Co se týče supermarketu, momentálně o žádném požadavku investora na výstavbu nevím.

S pozdravem  

Ing. Karel Souček / první místostarosta Tišnova

 

Datum odpovědi: 
15.2.2019

Spádovost základních škol

Jméno a příjmení: 
Simona Ansorge
Dobrý den, chci Vás požádat o zveřejnění spádovosti základních škol v Tišnově pro rok 2019 a zeptat se, zda neuvažujete, podobně, jako to proběhlo u školek, zřídit jednu spádovou oblast - město Tišnov jako celek? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

spádovost základních škol vymezují vyhlášky č. 7/2014 a její aktualizace č. 1/2017.

Pro přehlednost se jedná o tyto školy a ulice:

školský obvod Základní školy, Tišnov, nám. 28. října

Brněnská 2 – 4, 6, 7, 9 – 11, 147 – 159, 170, 178, 185, 196, 231, 232, 252, 260, 286, 325, 475, 792,1739, 1887, Bezručova, Černohorská, Drbalova, Družstevní, Dřínová, Dvořáčkova, Halouzkova, Hřbitovní, Chodníček, Janáčkova, Jiráskova, Jungmannova, Klášterská, Koráb, Kostelní, Králova, Kukýrna, Květnická, Lomnická, Majorova, Mlýnská, Moukova, Na Hrádku, Na Kopečku, Na Loukách, Na Zahrádkách, Nádražní, nám. Komenského, nám. Míru, nám. 28. října, Neumannova, Nerudova, Pod Květnicí, Procházkova, Osvobození, Ostrovec, Parolkova, Polní, Radniční, Ráboňova, Riegrova 25, 270, 281, 310 – 312, 318, 321, 323, 324, 332, 431 – 435, 676, 677, 686, Svatopluka Čecha, Tyršova, Trmačov, U Náhonu, U Tratě

školský obvod Základní školy, Tišnov, Smíškova 840

Alšova, Brněnská 184, 198, 262, 264, 268, 271, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 320, 352, 381, 406, 421, 429, 472, 488, 498, 500, 700, 701, 711, 722, 727, 728, 764, 767, 791, 800, 841, 897, 909, 916, 1513, 1533, 1569, 1600, 1688, 1689,Cáhlovská, Cihlářská, Červený Mlýn, Dlouhá, Dobrovského, Dvořákova, Erbenova, Formánkova, Hajánky, Hájek, Halasova, Hanákova, Havlíčkova, Hornická, Horova, Hradčanská, Husova, Hybešova, Hynka Bíma, Jamborova, Jamné, Karasova, K Čimperku, Kuthanova, Kvapilova, Mahenova, Máchova, Mánesova, Marie Pavlíkové, Mrštíkova, Na Honech, Na Mlékárně, Na Nové, Na Rybníčku, Olbrachtova, Pejškov, Purkyňova, Ranného, Revoluční, Riegrova 212, 285, 302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390, 397, 399, 425, 707, Smetanova, Smíškova, Štěpánova, Těsnohlídkova, Trnec, U Humpolky, U Lubě, U Pily, U Střelnice, U Svratky, Valova, Vrchlického, Wágnerova, Za Krétou, Za Mlýnem

Vzhledem k aktuální vysoké naplněnosti obou základních škol v Tišnově nebudeme spádovost základních škol v roce 2019 rušit. Vede nás k tomu snaha zabezpečit ředitelům předvídatelnost počtu dětí, které mají právní nárok na přijetí.

 

S pozdravem 

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
8.2.2019

Stránky