Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Parkovací zálivy ul. Dvořákova

Jméno a příjmení: 
Igor Michalík
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli je v projektu rekonstrukce ul.Dvořákova počítáno s parkovacími zálivy, a to zejména v části ul.Chodníček-Dvořákova a domu č.715 u obchodu Domácích potřeb. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Michalíku,

rekonstrukce na ulici Dvořákova se týká opravy havarijního stavu kanalizace a následně opravy vozovky. Chodníky, zeleň, vjezdy už byly opraveny při rekonstrukci veřejného osvětlení a nejsou předmětem stavby.

Ing. Václav Šikula / místostarosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
18.2.2021

Registr vozidel

Jméno a příjmení: 
Novotný
Dobrý den funguje registr vozidel pouze na objednání přes rezervační systém nebo se mohu dostavit bez objednání.
Odpověď: 

Dobrý den, Městský úřad Tišnov je od 15. 2. 2021 otevřen pro veřejnost v obvyklém režimu. To znamená, že úřední hodiny na jednotlivých odborech jsou v pondělí a středu od 7:00 do 17:00 hod. a v pátek od 7:00 do 12:00 hod. V zájmu rychlého, bezproblémového a bezpečného odbavení doporučujeme pro vyřízení Vašich požadavků vždy využít REZERVAČNÍ SYSTÉM, který byl maximálně rozšířen (rezervace je možná na všech třech přepážkách REGISTRACE VOZIDEL + DOVOZY I. až III.) a je dostupný na webových stránkách města. V případě, že se dostavíte bez předchozí rezervace, nelze zaručit Vaše vyřízení i za předpokladu velmi dlouhé čekací doby.

Mgr. Ing. Renata Loubalová / Odbor dopravy a živnostenský úřad

Datum odpovědi: 
18.2.2021

Vjezd na Dvořákovou ul.

Jméno a příjmení: 
Michalík Igor
Zdravím, rád bych se zeptal kdo může vydat povolení pro vjezd na ulici Dvořákovou pro bydlící, popř.rodinné příslušníky. Bohužel tato informace není nikde k vyčtení. Děkuji..
Odpověď: 

Dobrý den, žádná povolení ke vjezdu na ul. Dvořákovu vydávána nejsou, důvody k nutnému vjezdu jsou řešeny individuálně a dle aktuálního stavu prací na úseku stavby. 

Jiří Dvořák / Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Datum odpovědi: 
18.2.2021

Stav chodníků, schodů a cest pro pěší v Tišnově

Jméno a příjmení: 
J. Němec
Dobrý den, navazuji na téma předešlých dotazů. Zajímalo by mne, co se změnilo v legislativě a nebo co je vlastně příčinou toho, že po Tišnově se lze letos jako chodec v zimním období bezpečně pohybovat jenom po silnici a nebo po trávě podle vozovek a chodníků? Rozhodně ne po chodnících pro chodce. Ty jsou totiž trvale neschůdné, kluzké a nebezpečné a to zdaleka ne jenom pro starší generaci nebo osoby nějak postižené nebo hůře pohyblivé. Specialitou Tišnova se v posledních letech staly chodníky ze zámkové dlažby, která je kluzká sama o sobě, upravené navíc u každého vjezdu do přilehlého objektu sníženým nájezdem, aby se nepoškodilo auto, ale chodec ať se tam klidně zabije. Toto snížení tvoří nebezpečí sklouznutí pro chodce, zejména když se chodníky vůbec neudržují. Ale důležitější je zřejmě péče o motorová vozidla. Bylo přece samozřejmé, že si každý vlastník přilehlého objektu uklidil napadaný sníh a dál se o chodník staral. Dnes, a to po posledním sněžení uběhlo už několik dnů, jsou chodníky a schody po městě naprosto neschůdné a to všude, kde nepomohlo milosrdně slunce. A je jedno, jestli je to u soukromých domů, obchodů nebo jiných služeb a nebo úřadů. To jenom na případný dotaz, které chodníky mám na mysli. Někdo je za to přece zodpovědný a nebo placený. Zima bývala vždy, ale takový stav neschůdnosti zejména chodníků pro pěší, nepamatuji.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Němče,
děkuji za Váš mail. Poslední novela v legislativě byla v roce 2009, kdy přestalo platit, že každý si uklízí chodníky před svým domem. Zimní údržba spadá pod mé kompetence, kterou následně vykonávají pracovníci města. Domnívám se, že chodníky ze zámkové dlažby nejsou specialitou města Tišnova, ale jedná se o běžně používanou stavební technologii. Co se týká údržby chodníků, byla situace v minulém týdnu komplikovanější a vzhledem ke kolísání teplot docházelo k tvorbě zmrazků. V teplotách pod 10 stupňů je minimalizován i účinek soli. 
Kontrolu schůdnosti či sjízdnosti provádím já a v případě vyhlášení pohotovosti pověřený pracovník. Následně postupujeme v souladu s plánem zimní údržby tak, abychom zmírňovali následky zimního počasí.

S pozdravem

Jiří Frýba  / Odbor správy majetku a komunálních služeb
 

Datum odpovědi: 
16.2.2021

Chodniky

Jméno a příjmení: 
Vladimír Jakeš
Dobrý den, večer, skromný dotaz. Jak je to s posypem chodníků v Tišnově? Chápu, že nemůžete stíhat všechno, ale od pondělka 10. 2. už by jste to snad zvládnout mohli. Jsou někde místa, kde je to fakt o hubu.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Jakeši,

naši pracovníci provádí posyp v takovémto počasí každý den. Bohužel při střídaní teplot, dochází k opětovné tvorbě ledovky. Při teplotách pod minus 10 se také minimalizuje účinnost soli. Staráme se o cca 30 km chodníků plus komunikace. Dle Vašeho dotazu není přesně patrno, která lokalita je problematická. Nicméně se domníváme, že schůdnost komunikací je v maximální možné míře zajištěna.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
12.2.2021

Proč se tolik solí?

Jméno a příjmení: 
Hana
Dobrý den, Prošel se někdo z odpovědných pracovníků nebo vedení města po Tišnově? Na spoustě chodníků je vrstva granulí soli . Sůl ničí betonové povrchy a zasoluje životní prostředí.je možné používání soli omezit?
Odpověď: 

Dobrý den, paní Hano, děkuji za Vaše dotazy. Odpovědný pracovník, který má na starost zimní údržbu v našem městě, jsem já. Procházím se po Tišnově velmi často vzhledem k tomu, že to mám v popisu práce. Jedná se o průměrně 11 000 - 12 000 kroků denně. Sůl jako takovou používáme v kombinaci se štěrkem, minimálně samostatně. V situaci, jako byla v sobotu 30. 1. 2021, kdy pršelo a současně se pohybovaly teploty kolem nuly, můžete zaznamenat vrstvy krystalů soli například na schodech u pošty a okolí náměstí. Sůl narušuje skupenství ledu a násobí funkci posypové drtě jak na chodnících, tak komunikacích. 

Sdílím Vaši obavu o životní prostředí, snažíme se solení minimalizovat. Nicméně zdraví občanů, hlavně seniorů, kteří si mohou na neupravených zledovatělých schodech či chodnících způsobit vážná poranění, je pro nás prioritou.

V případě potřeby mě kontaktujte a můžeme vše probrat osobně.

S pozdravem

Jiří Frýba / vedoucí oddělení komunálních služeb Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
1.2.2021

Kdo vyhověl paní Ing. Ondruškové?

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, na prosincovém jednání zastupitelstva jsem ptal na realizaci projektů participativního rozpočtu. Zajímám se o projekt psího hřiště pod Květnicí navžený paní Ing. Ondruškovou. Máme psa a tak jseme se šli podívat, kde to asi bude a zjistil jsem, že psí hřiště už stojí. Pan Sebera mě na zasedání poučil, že realizace vybraných projektů proběhne až po hlasování občanů Tišnova a vítězný projekt bude realizován v průběhu roku 2021. Žádné hlasování občanů neproběhlo a psí hřiště už je vybudováno. Zázrak. Dovolte mi tedy otázky: Proč hřiště není větší, proč nevyužilo více volné plochy? Proč se má otevření až do prvního února? Kde najdu usnesení rady o odsouhlasení jeho výstavby? Paní Ing. Ondrušková se roky snažila v komisi životního prostředí toto hřiště prosadit, a teď to šlo samo. Děkuji za smysluplnou odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

v rozpočtu města je položka na psí hřiště reálně od října 2019 v pracovních verzích rozpočtu města a také ve schválené verzi rozpočtu z prosince 2019 (proto není nutné hledat usnesení Rady). Více volné plochy nešlo využít, protože zde zasahuje ochranné pásmo Květnice a dále ze stavebního úřadu zazněl požadavek na zachování průchozího prostoru. Nyní se čeká na jednotlivé prvky, které budou dodány do cca 1. února 2021.

Participativní rozpočet má harmonogram zveřejněný na http://www.tvorime-tisnov.cz. Během února budou představeny projekty (hledáme on-line formu, jak se s tímto aktuálně vypořádat) a poté o nich hlasováno. O projektu paní Ondruškové hlasovat nebudeme, protože je již zrealizovaný.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
28.1.2021

Hotel Květnice

Jméno a příjmení: 
Petr Starý
Dobrý den když chcete zachránit horu Květnici tak by bylo dobré rozjet hotel Květnici kaky s nim máte plány.A bude se stavět v Tišnově nějaký ten supermarket.Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den, na budovu Hotelu Květnice hledáme dlouho nájemce, pokud o někom víte nebo máte sám zájem, tak mně napište a sejdeme se. Co se týče nového supermarketu, tak snad letos (do roku) začnou stavět LIDL. 

S pozdravem

Ing. Karel Souček / 1. místostarosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
28.1.2021

Bio odpad

Jméno a příjmení: 
Smutna Martin
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak je to se svozem bioodpadu. Opakovaně jsem byl svědkem toho, že jsou bio odpadové kontejnery vysypávány společně s popelnicemi. Konkrétně na sídlišti Květnice. Popelářský vůz zabere silnici, pracovníci vyvážejí "z výklenků" popelnice, pak vysypou bioodpad, popojedou k dalšímu domu a nanovo. Pak se ptám, jaké má třídění smysl? Děkuji, Smutna
Odpověď: 

Dobrý den,

ano, s touto situaci jsme byli svozovou společností obeznámeni. V lokalitě sídliště Květnice jsou kontejnery na bioodpad často znečištěny komunálním odpadem. Taková směs bioodpadu a komunálního odpadu je v kompostárnách velký problém a odráží se v kvalitě vyrobeného kompostu, který je tímto znehodnocen. Bohužel není možné v kompostárnách komunální odpad od bioodpadu separovat. Osádka svozu má kontrolovat obsah nádob před výsypem a jediné řešení je znehodnocený bioodpad svézt s komunálním odpadem. Plánujeme na jarní měsíce další informační kampaň, cílenou na nejproblémovější lokality, včetně pořízených fotografii z nádob. Je potřeba, aby si lidé uvědomili, že vyhazováním sáčků, kovů, plastů a dalších věcí do biopopelnice znehodnotí celý její obsah.

S pozdravem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
27.1.2021

Parkování

Jméno a příjmení: 
Markéta Berková
Dobrý den. Neuvažuje město o znovuobnovení parkovacích míst vedle bývalé pily? V zimním období se občas nepodaří vyjet ulici U Pily a původní parkovací místa, která byla zatravněná, chybí. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

nevím přesně, o jaká parkovací místa jde, ale domnívám se, že myslíte ta podél hlavní silnice, která je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě Správy a údržby silnic, čili město nemá k těmto pozemkům oprávnění. Další problém je v tom, že ul. Brněnská byla postavena z dotace a má termín udržitelnosti. Důležité by také asi bylo stanovisko části občanů, kteří by nechtěli zrušit trávník ve prospěch parkovacích míst.

Ing. Karel Souček / 1. místostarosta města

 

Datum odpovědi: 
22.1.2021

Stránky