Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

"Úřední deska"

Jméno a příjmení: 
Ludvík Moravec
Dobrý den, proč byla odstraněna zasklená skřínka, která byla umístěna na zdi Pošty 3? Pohybuje se zde velký počet obyvatel, kteří si mohli přečíst vše, co MěÚ dává na vědomost veřejnosti.
Odpověď: 

Dobrý den,

město Tišnov předává informace občanům na úřední desce prostřednictvím elektronické úřední desky na internetových stránkách města a vývěsky (úřední desky) s informacemi v papírové podobě nahradil informační kiosek u radnice. Kromě oficiální úřední desky informuje město občany mnoha dalšími neoficiálními cestami (web, facebook, mobilní rozhlas aj.).

Přibližně na začátku ledna byly odstraněny vývěsky s úřední deskou kromě zmiňovaného místa i ty zastaralé na ul. Květnické, Dvořákově a Cáhlovské. Ještě dříve byla odstraněna vývěska u radnice. Důvody odstranění: zastaralé vývěsky, malý zájem občanů a mnohdy malá kapacita plochy pro zveřejnění dokumentů.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
16.4.2019

Zrušení školských obvodů - Kde je analýza?

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane místostarosto Mgr. Sebero, Ph.D, v článku o zrušení školských obvodů a rezignaci města Tišnova na centrum regionálního školství píšete o analýze (pravděpodobně počtu možných školáků) dokončené v lednu. Kde se dá tato zásadní analýza najít na stránkách města? Nikde ji totiž nemůžu dohledat. Koncepci v oblasti vzdělávání města Tišnova máme už ze žáří 2007. Ve dvou letošních zápisech z Komise školské, pro děti, mládež a rodinu se také dotyčná analýza nedá najít. Proto Vás žádám o seznámení občanů s touto analýzou na základě slibů o otevřenosti vedení města občanům. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

nejprve konstatuji, že Tišnov byl a je a bude centrem regionálního školství. Prosím ponechme debatu v rovině argumentů a faktů a nepřebírejme manipulátorské a nepravdivé informace. Politikaření nechme do obce vedle Tišnova. Podrobnější analýzu naleznete v závěru mé odpovědi, základní analýza dokončená v lednu je vložena v materiálech na jednání zastupitelstva dne 11. 3. 2019 a je dána nerovností:

390 – 11 < 374 - 16 + 10 + 15.

 

Kapacity

Otevíráme 7 prvních tříd a 6 šestých tříd, což je celkem 13 tříd po kapacitě 30 žáků. Součinem vychází kapacita 390 žáků od nového školního roku.

 

Děti hlásící se 1. 9. 2019 do tišnovských škol

 

Předpokládaný počet dětí

  • 1. TŘÍDY: počet dětí k zápisu do ZŠ ze školek v Tišnově, Lomničky a Hradčan je celkem 183 dětí
  • 6. TŘÍDY: nyní je v pátých třídách obou tišnovských základních školách 168 dětí
  • z Předklášteří každoročně bereme 23-25 dětí do šestých tříd (odhaduji 23)
  • což je celkem 183+168+23=374 dětí

Počet žáků třídy se za každého žáka s potřebou podpůrných opatření snižuje o 2 žáky

  • ZŠ nám. 28. října - má z celkového počtu udělených podpůrných opatření (147 dětí) 39 dětí s podpůrným opatřením 3. stupně – takže mínus 1 x 39 z celkového počtu kapacity a 1 dítě má podpůrné opatření 4. stupně – tedy mínus dvě. ZŠ nám. 28. října nemá kapacitu 1030, ale 1030 – 39 – 1 x 2 = 989 dětí
  • ZŠ Smíškova - eviduje 20 dětí s podpůrným opatřením 3. stupně a 1 dítě 4. stupně podpory
  • předpoklad, že mezi novými dětmi budou děti s těmito podpůrnými opatřeními, je cca 11 dětí, a protože kapacity škol jsou naplněny, musím odečíst děti s podpůrnými opatřeními od kapacity školy

Odklady - počet dětí s odklady je odhadován na základě počtu odkladů v předchozích letech, což je přibližně 16 odkladů. O odklad žádá cca 25 dětí, z těchto 25 dětí jich nastoupí do první třídy třeba 1, ale může jich nastoupit i všech 25! Do výpočtu dávám číslo 16. Konečné datum pro rozhodnutí o odkladu je až 30. 8.

Neznámou je počet dětí, které se přistěhují do Tišnova a do spádových obcí v období leden-září 2019. Odhadujeme na 10 dětí. Tedy se jedná o neúčelovou změnu bydliště.

Školní turistika – účelová změna bydliště. Na základě zkušenosti z předchozích let: 15 dětí

 

Celková bilance:

390 – 11 < 374 - 16 + 10 + 15

379 < 383

 

Tedy kapacita pro 379 dětí JE MENŠÍ NEŽ 383 hlásících se dětí. A jsem v situaci, kdy nemohu garantovat na místa v tišnovských školách i netišnovským dětem. Netišnovské děti vždy přijmeme, ale jen do naplnění kapacity škol. Tedy jsme v režimu, který tady býval od nepaměti, i s uzavřenými školskými obvody i bez nich!

 

Podrobnou analýzu připravujeme na setkání všech starostů a vedení škol v ORP Tišnov, která se uskuteční ve středu 17. 4. 2019. Aktuální pracovní verzi materiálu naleznete zde.

Koncepce v oblasti vzdělávání města Tišnova je už několik let nahrazována Strategickým rámcem MAP (Místní akční plán vzdělávání). Kompletní dokument obsahuje analytickou část, strategickou část, akční plán a implementační část. Odkaz je ZDE.  

 

Mgr. Martin Sebera, Ph. D. / místostarosta Tišnova

 

PS: Je to už poněkolikáté, kdy zástupci Strany zelených konkrétně se mnou komunikují výhradě přes sociální média, weby a Tišnovské noviny. Tento způsob komunikace je velmi svízelný, kostrbatý a nepraktický. Prosím obraťte se na mě přímo, kontakty není těžké získat. Rád odpovím na všechny otázky. Pokud vám tedy nejde jen o vymezení se vůči našemu spolku za každou cenu.

Datum odpovědi: 
15.4.2019

Osvětlení na ulici Majorova

Jméno a příjmení: 
Petr Doležal
Dobrý den, zná někdo termín, kdy se bude měnit osvětlení na ulici Majorova? Děkuji za brzkou odpověď. Přeji krásný den.
Odpověď: 

Dobrý den, pane Doležale,

rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Majorova a Dvořákova bude probíhat přibližně od května do začátku srpna. V první fázi bude položeno podzemní vedení. Stožáry se svítidly budou osazeny následně spolu s demolicí stávajících betonových sloupů nadzemního vedení nízkého napětí, na kterých jsou svítidla umístěna nyní.

O přesných termínech zahájení prací budou občané předem informováni.

S pozdravem

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
10.4.2019

Změna parkování na ul. Osvobození?

Jméno a příjmení: 
Jakub Svoboda
Dobrý den, chtěl bych se zeptat a možná dát i námět k tomu, jestli město neuvažuje o změně značení parkování na ulici Osvobození. Od začátku ulice je zavedeno šikmé stání, ale v posledních cca 30 metrech před velkým parkovištěm je stání podélné. Stávájící vodorovné značení již není vidět a často je tu zbytečně nevyužité místo. Přemalováním podélného značení na šikmé by vzniklo více parkovacích míst, což by alespoň částečně pomohlo vyřešit problémy s parkováním. Chodníky jsou tu dva, jako na zbytku ulice, takže by toto řešení neomezovalo ani chodce. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Právě zmíněné podélné stání spolu s parkovištěm na konci ulice je dopravně v pořádku a slouží i jako „výhybna“. Změna na podélné parkování vznikla v tomto místě před několika lety na popud Dopravní policie ČR. Změna režimu parkování s navýšením počtu parkovacích míst bude řešena v rámci rekonstrukce ulice v nejbližších letech, kdy bude upraveno i stávající šikmé stání.

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
10.4.2019

Sluneční clona na dětském hřišti ?

Jméno a příjmení: 
Marie Trmačová
Dobrý den, moc se nám líbí nové parky pod kostelem a u hřbitova, je to oáza klidu a zeleně. Děkujeme za ně! Chtěla bych se jen zeptat, zda by nad dětské hřiště v parku u hřbitova nešla nainstalovat nějaká sluneční clona? V parném létě, kdy se slunce opře do štěrku pod průlezkami, se tam nedá dlouho vydržet. Slunečníky u pohoštění jsou pro rodiče výborné, ale děti, pokud by neměly konzumovat u Pohody nekonečné množství zmrzliny :-), by se tolik na slunci přehřívat neměly. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, děkujeme za námět. Umístění clony je pravděpodobně realizovatelné, i když se jedná o velkou plochu. Její umístění by však znamenalo omezení krásného výhledu na protější kopce a současně její pořízení se pohybuje v řádech statisíců korun. Z uvedených důvodů se o umístění clony neuvažuje. Kromě horkých letních dnů, kdy jsou některé herní prvky rozpálené, a tedy vytížené méně, je hřiště jako každé jiné většinu měsíců v roce běžně využitelné.

Pěkný den

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
9.4.2019

Králova jeskyně v roce 2019

Jméno a příjmení: 
Jitka Librová
Dobrý den, bude letos 2019 otevřená Králova jeskyně? A kde se dá objednat vstup? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

Králova jeskyně bude otevřena veřejnosti tradičně pouze v jarním termínu burzy Minerál Tišnov, a to 27. dubna 2019 od 9 do 17 h a 28. dubna 2019 od 9 do 16 hod., bez objednávání vstupu.

 

Ing. Václav Drhlík / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
9.4.2019

Svoz odpadů

Jméno a příjmení: 
Veronika Janáčová
Dobrý den, chtěla bych pochválit občany Tišnova - třídí odpad víc a víc. A k tomu se stahuje moje prosba - dotaz, šlo by, aby město poskytovalo víc míst/kontejnerů/častější odvoz? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, paní Janáčová,

děkuji za Váš dotaz. Město Tišnov průběžně optimalizuje systém a u vybraných sběrných míst doplňuje nádoby na tříděný odpad, pokud je to potřeba a prostor to v daném místě umožňuje. Co se týče vybudování nových sběrných míst, i to město řeší a postupně nová místa buduje. Zde jsou však možnosti poněkud omezené, a to z důvodu vlastnictví pozemků a vhodného umístění kontejnerů. Častější odvoz tříděného odpadu v tuto chvíli neplánujeme, do budoucna však nevylučujeme..

 

S přáním pěkného dne

Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
9.4.2019

Lavičky na stezce Květnická

Jméno a příjmení: 
Ladislav Helan
V loňském roce městský úřad zabudoval dvě lavičky u stezky mezi zahradami rodinných domků a panelovými domy ulice Květnická. Byl by to velice záslužný počin, kdyby tyto lavičky byly umístněny u chodníku na ulici Květnická. Sídliště Květnice a penzion obývají v hojném počtu starší spoluobčané, kteří si při cestě z města domů rádi oddechnou na lavičce. Bohužel současné stanoviště vyhovuje především pochybným lidem, kteří v noci na lavičkách popíjejí alkohol a použité lahve a plechovky od piva, nedopalky a krabičky od cigaret pohazují kolem sebe na zem. Obyvatelům přilehlých bytových domů se už nechce uklízet nepořádek po těchto individuích. Poslední dobou převzali iniciatitivu někteří žáci ZŠ Komenského. Ráno si sednou na opěradlo lavičky, zablácené boty na sedadlo a kouří a plivou na sedadlo. Opravdu hnus. Po napomenutí jsem byl od těchto žáků poučen, že to není moje lavička a ať se starám o sebe. Byl bych velmi vděčen, kdyby lavičky byly přemístněny na vhodnější místo, protože takto slušným lidem nemohou sloužit!
Odpověď: 

Dobrý den pane Helane,

Vámi zmiňované lavičky byly v minulém roce nainstalovány na opakovanou žádost místních obyvatel. Lavičky byly umístěny záměrně na tyto místa, dál od silnice, do klidové zóny. Co se týče problémů s omladinou, na místě posílíme četnost kontrol strážníků Městské policie Tišnov, kteří situaci na místě budou monitorovat. Pokud budete sám svědkem znečišťování veřejného prostranství, obraťte se přímo na strážníky (tel.: 603 577 252). Umístění laviček blíže k silnici se nebráníme. Můžeme se sejít a vše prokonzultovat na místě. V případě zájmu mne kontaktujte na e-mail: zaneta.krabkova@tisnov.cz nebo na tel. 549 439 862.

S přáním pěkného dne

Ing. Žaneta Krábková / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
8.4.2019

Školka v lokalitě Hony za Kukýrnou

Jméno a příjmení: 
Dagmar Blahová
Dobrý den, omlouvám se, že opět vytahuji téma školka v lokalitě Hony za Kukýrnou. Pročetla jsem si článek Územní studie - nová školka ze dne 6.6. 2018 včetně všech příloh a výsledků dotazníkového šetření. A nedá mi to, abych se nezeptala, proč se město rozhodlo zde školku vybudovat, když nadpoloviční většina dotázaných si školku v tomto místě nepřeje? K čemu tedy potom je, taková dotazníková akce, když na názor občanů se stejně nehledí? Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď: 

Dobrý den,

nechci příliš žonglovat s čísly z dotazníkového šetření, které proběhlo jen v 7 ulicích města, ale nadpoloviční většina zde proti školce není. Použil bych spíše interpretaci, že názor (pro či proti) zde byl velmi vyrovnaný.

V následných debatách však zazněl jasný závěr, že školka je potřeba, dokonce i od občanů, kteří přišli na  jedno z prvních veřejných projednání protestovat proti školce, a to kvůli potřebnosti. V čem jsme se však neshodli, bylo umístění, tedy KDE má být školka postavena. Školka je jednou ze základních občanských vybaveností ve městě. A základním problémem loňských debat bylo, že ji nikdo nechce mít postavenou vedle svého bytu/domu. Tak je to i s případnou prodejnou potravin, která měla nejvyšší podporu v dotazníkovém šetření. Tedy většina občanů ji chce, ale ne postavenou vedle sebe…

Občanská vybavenost mimo zástavbu však nedává smysl. A vybraná lokalita pro novou MŠ splňuje i další podmínky pro realizaci: 1. pozemek patří městu a nemusí být řešeny náklady na případné pořízení pozemku; 2. umístění v dostupnosti inženýrských sítí a ekonomická náročnost napojení; 3. vlastní stavba a její urbanisticko-architektonicko-provozně-dispozičně-kvalitativní uspořádání a zasazení budovy školky do parkové zeleně – výsledkem bude jednopatrová budova se zelenou střechou a s velmi ukázněným provozem; 4. návaznost na dopravní obslužnost včetně parkování; 5. další parametry občanské vybavenosti, např. přiměřená docházková dostupnost aj.

Na základě pokračujících diskuzí byly upraveny kolizní body, na něž obyvatelé poukazovali. Lepším způsobem bylo v následných změnách projektu vyřešeno především parkování a dopravní obslužnost, ačkoliv se domníváme, že mnoho rodičů bude do takto lokalizované školky vodit své děti pěšky.

Takže závěrem, na názor občanů se hledí, jen ne vždy lze najít řešení, které by vyhovovalo úplně všem.

 

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
4.4.2019

Proč schází u článku o Proměně řeky Svratky část s otázkami?

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, pokládám Vám otázku, proč nebyl uveřejněn můj článek „Beton místo stromů aneb proměna řeky Svratky“ celý i s otázkami na Vás. To se mi na ně bojíte pravdivě odpovědět? Pro pořádek proto uvádím i chybějící část s položenými otázkami: „Protože moje publikační činnost v Hyde Parku není u odpovědných představitelům Tišnova v oblibě, musím připojit i otázky na pana starostu Bc. Dospíšila. Jinak by mi tento článek neuveřejnili. Proto se ptám pana starosty, jestli je mu tento konec nadregionálního biokoridoru kolem řeky Svratky znám a jestli s nim souhlasí. Také by mě zajímalo, proč není tato studie dostupná občanům pro jejich objektivní informovanost. Děkuji předem za odpovědi.“ Jiří Blaha
Odpověď: 

Vážený pane Blaho,

Váš článek byl redakčně zkrácen rozhodnutím Komise pro komunikaci a média. Důvod je prostý - TN č.4 byly přeplněny dodanými příspěvky, rozsah TN byl tedy mimořádně navýšen, přesto se spousta materiálů do tohoto vydání ani nedostala. Ačkoliv Váš poměrně dlouhý článek zabral celou jednu stranu, byl uveřejněn i s dvěma fotkami, do těla textu nikdo nezasahoval, pouze se členové komise shodli na zkrácení o poslední odstavec. Zdůrazňuji, že do činnosti této komise nijak nezasahuji a ani jsem netušil, že tento článek bude v TN publikován.

Pokud na mne máte jakýkoliv dotaz, není nic jednoduššího, než mi napsat na e-mailovou adresu, která je veřejně dostupná a Vy ji dobře znáte. Váš dotaz, zda se bojím odpovídat, je opravdu zbytečný. Myslím, že jsem Vám vždy na Vaše dotazy (ať už se týkaly čehokoliv) odpověděl. Považuji to za slušnost, neb jsem tak byl vychován.

A nyní k jádru pudla. Váš článek je naprosto zavádějící. Jedná se o studii, která byla dokončena odbornou firmou v závěru loňského roku. Podstatné je, že dosud nebyla projednána v orgánech města a nebyla nikým schválena. Po stránce protipovodňových opatření splňuje potřebné parametry. Kdo by nechtěl uchránit město od „velké vody“, že? Na druhou stranu po stránce tzv. rekreační funkce řeky bychom ji chtěli ještě (i na základě připomínek městské architektky) upravit a budeme na tom pracovat. Poté bude teprve předložena k projednání a poté zveřejněna, aby se s ní mohla seznámit i veřejnost. Je fajn, že se jako aktivní občan zajímáte o dění na radnici, na druhou stranu není třeba zcela zbytečně vyvolávat paniku.

S pozdravem

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
4.4.2019

Stránky