Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Josef

Jméno a příjmení: 
Josef
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat pana Klusáka, kdy budou opraveny dlážděné vozovky na Riegrově a Černohorské ulici. Je to otřesný tankodrom a člověk místo sledování provozu kouká po dírách. U některých už drhne i spodek auta a čekám, kdy urazím šroub na olejové vaně. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,
Na podobný dotaz jsem již odpovídal nedávno a bohužel stále platí, že zmíněné komunikace jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a údržbu i opravy provádí Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace. V průběhu minulého měsíce došlo alespoň k částečné opravě na ulici Brněnská. Můj dotaz zda bude podobně opravena ulice Riegrova byl směřován na vedoucího místního pracoviště SUS Jmk pana Ing. Janečka.
V odpovědi uvedl, že v letošním rozpočtu již žádné prostředky na podobné opravy vyčleněny nemá a vše je také závislé na množství prostředků které si vyžádá zimní údržba. Během příštího týdne budu mít jednání se zástupcem SUS Jmk a budu vaše podněty prezentovat i na tomto jednání.

To je nyní k vašemu dutou vše.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
25.10.2011

Věra Jirkůvová

Jméno a příjmení: 
Věra Jirkůvová
Dobrý den, dnes se mi dostalo do rukou Tišnovsko, v němž byl vložen leták o možnostech liklvidace bioodpadu. Velmi správně tam bylo uvedeno, že zemědělská půda je zdevastovaná a bioodpad zpracovaný na kompost je jednou z cest, jak ji zrevitalizovat. Proto se se ptám, proč město nejde místo spalovny raději cestou zpracovávání bioodpadu na kompost. Částečně si mohu odpovědět sama. Masivní zastavování orné půdy je finančně výhodnější, než její revitalizace a využití k zemědělským účelům. Vůbec nikoho nezajímá, co budou dělat v tomto směru s tak neblahým dědictvím naše děti a vnuci. Děkuji
Odpověď: 

Vážená paní Jirkůvová,
nevím, o jaké spalovně hovoříte. Ta je nejblíže v Brně, je to technologické zařízení za několik miliard korun, to by město Tišnov kapacitně ani finančně nepokrylo!
Pravděpodobně ale míníte bioplynovou stanici, o jejíž výstavbě uvažovalo město na konci roku 2008! Proč? Po monitorování dostupných surovin v blízkém regionu byla zvolena vhodnější cesta zpracování bioodpadu anaerobní digescí. Tento projekt nebyl nakonec realizován.
V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na rekonstrukci areálu sběrného dvora v Tišnově, v níž je zahrnuta i malá kompostárna. Právě se prověřuje, zda její umístění nebude mít z hlediska pachové zátěže negativní vliv na okolní zástavbu a blízké sídliště. Tišnov má totiž velmi malý katastr a těžko lze nalézt místo, kde by podobná technologie nikoho neobtěžovala. Ještě musím dodat, že kompostování jako otevřený (aerobní proces) bývá z hlediska pachů problematičtější než uzavřený proces v BPS! Produktem BPS je také velmi kvalitní organické hnojivo.
V současné době město předává bioodpad na kompostárnu do Boskovic, kde se samozřejmě kompost produkuje.
Co se týče problematiky zastavování orné půdy s Vámi souhlasím, ale bohužel to neovlivním.
Smyslem letáku je hlavně přimět občany třídit bioodpad i z domácností a zabránit jeho zbytečnému skládkování.

S pozdravem
Ing. Václav Drhlík
Oddělení komunálních služeb OSMI MěÚ

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Čadová

Jméno a příjmení: 
Čadová
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli se pro letošní zimu počítá s kluzištěm na sídlišti Pod Klucaninou. Vždy zde bylo plno malých i velkých bruslařů a letos ještě kluziště není připravené. Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Dobrý den,
na hřišti na Klucanině byly v pondělí postaveny mantinely, dnes a zítra se bude stříkat led. Je pravdou, že je zde zájem o bruslení, ale bohužel nikdo z občanů nemá zájem o "správu" kluziště, jak tomu vždy v minulosti bývalo. Jde o to, že je potřeba minimálně spravovat klíče od šachty se zdrojem vody a hadicí a ideálně ve večerních hodinách po skončení bruslení zastříkávat led. Na Klucanině letos stříkání ledu pravděpodobně vyřešíme pracovníky městské úklidové čety, není to však dlouho udržitelný systém, bylo by dobré opět vyhledat dobrovolníky, např. z řad rodičů. A proč se kluziště chystá až nyní? Jednak je tam již zmíněný problém s absencí správce, dále se pak vychází ze zkušeností z minulých zim a hřiště se vždy chystá až v období před či po Vánocích, první prosincové mrazíky totiž vždy vystřídala obleva a nemělo smysl stříkat. Letos takto předpovídala i měsíční předpověď ČHMÚ, bohužel skutečnost byla jiná. Dost času také zabrala zimní údržba města, nebyl proto prostor na přípravu mantinelů. Jen tak pro zajímavost pár informací o nákladech, v minulé sezóně byly náklady za vodu 12.700,- Kč a za elektřinu v rámci veřejného osvětlení kluziště více jak 20.000,- Kč, nutné je rovněž započítat náklady na práci zaměstnanců úklidové čety. V této souvislosti je dobré zmínit také znepokojivou skutečnost, kterou je poměrně velký problém s vandalismem v této lokalitě. I toto by pomohla jistě vyřešit aktivnější spolupráce občanů sídliště.
Co se týká ostatních míst k veřejnému bruslení, je ve spolupráci s občany připravené hřiště na Trnci, v současnosti sice řešíme problém se zamrzáním přípojky vody, kluziště je však v provozu (i díky pomoci našich hasičů). Na Květnici bylo upraveno osvětlení, mantinely jsou postavené již cca 14 dnů, spolupráce s občany funguje dobře, hřiště pravidelně stříkají, starají se o ně, po domluvě vyvěsili časové úseky, kdy se bruslí, hraje hokej a stříká led.
Pokud budete mít další připomínky či náměty na zlepšení provozu kluzišť, můžete poslat email na naši speciální informační adresu udrzba@tisnov.cz.
S pozdravem

Jan Schneider
starosta města

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Karel

Jméno a příjmení: 
Karel
Vážený pane Dvořáčku, ve Vaší odpovědi na dotaz ohledně zrcadel na křižovatce ul. Riegrova a nám. 28. října píšete, že nepřehlednost křižovatky je dána špatným parkováním (porušováním pravidel provozu na pozemních komunikacích) a že o umístění zrcadla neuvažujete. Problém je tedy z Vaší strany vyřešen. Pokud je pan Balák s odpovědí spokojen, já tedy nikoliv! Předpokládal bych, že se město pokusí najít řešení, jak toto opravdu nebezpečné místo vyřešit. Pokud víte, že parkující automobily porušují pravidla, proč tedy, jako vlastník komunikace, nejednáte s policií??? Nebo město opět čeká (ostatně jako ve více případech špatného parkování po městě), že se problém vyřeší sám? Případně děláte, že nic nevidíte? Proto si dovoluji dotaz položit ještě jednou a požádat o kvalifikovanou odpověď: Co hodlá město (úředníci, politici) dělat s kritickou situací na zmíněné křižovatce? Prosím o konkrétní návrh řešení, případně sdělení, proč situace nejde řešit. Děkuji.
Odpověď: 

Vážený pane Karle,
Odpověď pana Dvořáčka byla směřována na dotaz pana Baláka. Požadavek byl na umístění zrcadla. Zrcadlo umisťovat opravdu nebudeme. V tomto prostoru je nevyhovující.
Nicméně alternativou, jak řešit tento problém je:
1)vytvoření mechanické zábrany – ostrůvku jako je o kousek níže u přechodu pro chodce
2)vyznačit toto místo vodorovným značením – tedy barvou
Tyto dvě varianty jsme dnes projednali s dopravní policií. To je důvod proč reaguji na Vaši výtku až dnes. Jsme sice vlastníci komunikace, ale nemůžeme si stavět nebo malovat na komunikaci co uznáme za vhodné. Veškerá projednávání věc prodlužují a opticky se nic neděje. Pak přichází otázka finanční náročnosti a možnost vyčlenění oné částky z rozpočtu města. Vaše označení, že se jedná o kritické místo, není správné. Z pohledu statistiky dopravních nehod na území města tato křižovatka naopak patří mezi „bezproblémové“. Chápu, že nebezpečným místům máme předcházet, ale jsou zde ve městě mnohem složitější dopravní situace. V současnosti řešíme také situaci u obchodního domu Albert, zde je situace s naprostou bezohledností řidičů mnohem, mnohem vážnější. S policií spolupracujeme a v současné době to pociťují více řidiči v ulici Brněnská. Na Vámi diskutované místo mám již také přislíben zvýšený dohled. Nelze se však domnívat, že zde bude policie hlídkovat nepřetržitě. Místní oddělení zajišťuje pořádek přibližně v 54 obcích se značnou dojezdovou vzdáleností a neřeší jen dopravní přestupky. Je především na nás samých chovat se disciplinovaně. Situace ve městě není příliš dobrá a chceme ji v budoucnu řešit právě i za přispění veřejnosti. Vážím si Vašeho zájmu o místní dopravní problematiku, ale přesto musím říci, že pan Balák podal impuls i s variantou řešení. Vaše vyjádření beru jako obecnou kritiku. Budu velice rád když kdokoliv přijde s problémem a sám se zamyslí nad jeho řešením, pak je to konstruktivní začátek řešení.
Pan Dvořáček odpověděl na konkrétní dotaz. Připouštím však, že mohlo být dále uvedeno, jak se bude výhledově postupovat. Není li však cokoliv alespoň ústně a na místě samém projednáno s dopravní policií – jsou to plané sliby a těch se chceme vyvarovat.
Proto děkuji za pochopení.

Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Jan Slancar

Jméno a příjmení: 
Jan Slancar
Dobrý den, bydlím na ulici K Cimperku a chtěl bych se touto cestou zeptat, zda li město neuvažuje o zřízení stolu na stolní tenis v této lokalitě. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověď: 

Dobrý den,
o stolu neuvažujeme, uvažujeme o hřišti na petanque.
Stoly na stolní tenis se ve městě neosvědčily, jsou devastovány vandaly (nemluvě o kovové síťce) a ve finále slouží jen ke scházení a k posezení mladistvých do pozdních hodin. Místa jsou pak terčem častých stížností v okolí bydlících občanů.
Nicméně pokud jste jako občané žijící v této lokalitě ochotni se o toto vybavení i starat, rádi vám stůl přemístíme z místa, kde tento zájem není. Pochopitelně s údržbou Vám pomůžeme, nelze však očekávat, že každý týden stůl natřeme a dáme novou síťku. Ve Vaší lokalitě žijí převážně mladí lidé s rodinami a dá se předpokládat i větší zájem o udržení pořádku v herních místech. Pokud Váš zájem i s určitým vlastním zapojením bude vážný, jistě se dohodneme.

Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Petr Bábor

Jméno a příjmení: 
Petr Bábor
Dobrý den, prosím o odpověď na otázku, kterou jsem zhruba před týdnem zasílal na toto fórum, nebylo mi odpovězeno ani na zasedání zastupitelstva. Tedy opakuji, proč Rada Tišnovských novin přijala usnesení, že nebude zveřejňovat články týkající se bioplynové stanice? Pokud mi nemůžete odpovědět, prosím o zaslání důvodu na mou mailovou adresu. Děkuji. S pozdravem Ing. Petr Bábor, Ph.D.
Odpověď: 

Vážený pane Bábore,
je mi líto, ale žádný jiný dotaz od Vás nepřišel. Tento je první. Co se týká zasedání zastupitelstva minulý týden, bylo Vám jasně řečeno, že požádáme o stanovisko předsedu redakční rady a budeme Vás informovat.
Níže přikládám odpověď PhDr. Zacpala.
Jan Schneider, místostarosta

-----------------------------------------------------------------------
Redakční rada Tišnovských novin nepřijala usnesení, že nebude
uveřejňovat články týkající se bioplynové stanice jako takové. Šlo jen
o to, aby vzájemné reakce obou stran nepokračovaly do nekonečna. Na
článek paní MUDr. Hlaváčové (č. 13) již bylo reagováno (a bylo to i
otištěno v č. 14), tudíž další reakce již uveřejněny nebyly. Stejně tak bychom neuveřejnili další reakci paní doktorky.
Články s novými informacemi o stavu přípravy nebo naopak o možných
důsledcích provozu bioplynové stanice budeme samozřejmě uveřejňovat. I
nám jde o to, aby veřejnost byla co nejvíce informována.

J. Zacpal, předseda red. rady TN

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Aleš Navrátil

Jméno a příjmení: 
Aleš Navrátil
Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsem naději ve zdravý rozum našich budoucích zastupitelů města vložil u voleb do volební urny a jak se nyní ukazuje ,zatím zdravý rozum ( i když složitě ) vítězí, rád bych znal výsledek závěrečného hlasování zastupitelstva v našem městě. Zajímalo by mě a myslím, že i ostatní spoluobčany ,jak který zastupitel hlasoval ohledně bioplynové stanice (myslím že to bylo 16.12.2010 )? Děkuji za odpověď Aleš Navrátil
Odpověď: 

Dobrý den,
pane Navrátile velice si vážím Vašeho zájmu a dovoluji si jen upozornit na to, že zasedání zastupitelstva se konalo v 18 hodin. Je to vstřícnost vedení města směrem k veřejnosti. Musím však konstatovat, že odezva z řad občanů není příliš velká. Další veřejné zasedání zastupitelů je předběžně plánováno na 3.2.2011. tímto Vás srdečně zvu.
Nyní k Vašemu dotazu. Jmenovitě Vám zastupitele asi neřeknu, ale vezmu to podle stran.

V jednacím bodě č.9 se hlasovalo dvakrát:
1) – bližší specifikace indexu /x na ploše staré cihelny atd.
PRO 8 (VV, ČSSD, SZ, KSČM), PROTI 2 (TOP 09, ODS), ZDRŽELI SE 5 (TOP 09, KDU-ČSL, ODS).
2) – ZM ukládá OÚPSŘ zahájit bezodkladně změny územního plánu atd.
PRO 8 (VV, ČSSD, SZ, KSČM), PROTI 1 (ODS), ZDRŽELI SE 6 (TOP 09, KDU-ČSL, ODS).

V jednacím bodě č.10 se hlasovalo jednou:
- ZM nesouhlasí s výstavbou Energetického centra Tišnov atd.
PRO 8 (VV, ČSSD, SZ, KSČM), PROTI 1 (KDU-ČSL), ZDRŽELI SE 6 (TOP 09, KDU-ČSL, ODS).

Schválení bodů č.9 a č.10 tedy prošlo nadpoloviční většinou hlasů (o 1 hlas). Protože jednací řád prozatím neumožňuje evidenci, který zastupitel jak hlasoval, vycházím pouze ze svých poznámek berte je prosím jako informativní.
Pokud se někdo ze zastupitelů zdrží hlasování z jakéhokoliv důvodu, přitom sám nepředloží svůj návrh, ani doplnění k materiálu rady, tak se domnívám, že ve výsledku podporuje tento záměr. Proč tak činí je buď vůle jeho voličů, nebo jim naopak dluží vysvětlení.
Úplné znění usnesení naleznete na internetových stránkách města. http://www.tisnov.cz/upload/dokumenty/zastupitelstvo/zastupitelstvo- usneseni/7057_usneseni_zastupitelstva_2010_12_16.pdf

S pozdravem

Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Jiřina Zezulová

Jméno a příjmení: 
Jiřina Zezulová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jde podobným způsobem jako je níže uvedená odpověď na dotaz křižovatky ul. Riegrova a nám.28.října, vyřešit problém špatně zaparkovaných aut na sídlišti pod Květnicí, konkrétně na ulici Květnické - křižovatka vedoucí k obchodu. Neustále zde parkují bezohlední řidiči v ohybu křižovatky a tím pádem zamezují výhledu, zda nejede nějaké auto ze spodu od Podhorácké restaurace. Již několikrát se mi stalo i když jsem jela velmi pomalu a opatrně, že mi odsud vylítlo auto(další bezohlední řidiči, kteří jezdí rychle po sídlišti a myslí si, že jim patří silnice), aniž bych ho viděla i když jsem dávala přednost z prava. Tím pádem bych byla viníkem nehody já, kdyby došlo ke srážce. Tato situace mě neskutečně štve! Tak se chci zeptat jestli je v silách dopravní policie nebo města nebo v čích silách to je, namalovat zebru a vyznačit, kde až se smí parkovat. Dále bych se chtěla zeptat, jak zde již také byl zmíněn dotaz na nedostatek parkovacích míst ve městě a tím pádem všeobecně rozšířené špatné parkování, zda by nebylo řešením postavit na místo horní tržnice parkovací dům? Případně někde jinde v centru města. Děkuji Zezulová
Odpověď: 

Vážená paní Zezulová,
Na Vaše podněty budu reagovat v opačném pořadí. Prostor tržnice je opravdu ideální pro výstavbu parkovacího domu. Má to však jeden podstatný háček. Vlastníkem pozemku je soukromá osoba. Majitel byl osloven, zda neuvažuje o prodeji. V tomto okamžiku nemá zájem. Zabýváme se dále vyhledáváním jiné vhodné plochy, ale v centru to není vůbec snadné.
Vámi popisovanou situaci na sídlišti Kětnice jsem pravděpodobně moc dobře nepochopil. Obchod na ulici Květnická není. Zřejmě se jedná o místo pod obchodem na ulici Dřínová, tedy v místě napojení ulice Polní na ulici Květnickou. Zde je vodorovné dopravní značení již realizováno. V průběhu tohoto týdne jsem místo navštívil několikrát a žádné vozidlo zde neparkovalo – hned vedle je parkoviště. Váš popis situace při výjezdu z Květnické u Podhorácké restaurace ve mně dokonce budí dojem, že vyjíždíte v protisměru z jednosměrné ulice. Považuji to jen za nedorozumění, nicméně jsem jednoho takového řidiče na Květnické bohužel potkal. Co se týče vodorovného značení v sídlišti Květnice o dalším neuvažujeme. Celé sídliště je v zóně se sníženou rychlostí na 30km/h. Tento fakt bohužel někteří řidiči nerespektují a v současnosti není v moci města je postihnout. Místo pod školou 28. října vyřešíme stavebně, protože je to místo bez omezení rychlosti a řidiči přijíždějící z ulice Dvořáčkové jsou navíc ve sklonu této ulice, což jim ještě zhoršuje výhled směrem k náměstí. Chápu, že Vás osobně rozčiluje určitý problém se kterým se setkáváte denně, ale jsou místa vyžadující větší pozornost. Napadá mně např. absence přechodu pro chodce pod hotelem Květnice. Příliš jsem Vás nepotěšil, budete však moci svoje připomínky napsat do dotazníku na kterém začneme zanedlouho pracovat. Po vyhodnocení pak poznáme, kde jsou podle Vás občanů nejhorší místa a to nejen v dopravě.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Jlří Vařejčka

Jméno a příjmení: 
Jlří Vařejčka
Dobrý den.Chtěl bych se zeptat na výstavbu širokosortimentmí prodejny Interspar naproti čerpací stanice Benzina?Mám takový dojem,že už měla být v provozu delší čas.Dále co je pravdy na tom,ža na místě tišnovské pily bude postavena prodejna Billa?
Odpověď: 

Dobrý den,
V prostoru u benzinové pumpy měl být postaven obchodní dům Interspar. V současnosti nemáme bližší informace o výstavbě. Z důvodu ekonomické krize se stavba nerealizovala bylo pouze požádáno o prodloužení stavebního povolení. Pozemek není majetkem města.
Na pozemcích dnes již bývalé pily v Tišnově majitel opravdu uvažuje o výstavbě obchodního centra Billa.

Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

J.Marek

Jméno a příjmení: 
J.Marek
Dobrý den, chci se zeptat, jak může ovlivnit již známý výsledek voleb do zastupitelstva(15.-16.10.2010) rozhodování o výstavbě biospalovny? Děkuji za odpověď. J.Marek
Odpověď: 

Dobrý den, na tuto Vaši otázku nemohu odpovědět. Doporučuji obrátit se na nové vedení města (až vznikne) s dotazem, jakým způsobem se rozhodne situaci řešit.

Jan Schneider
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Stránky