Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

DOHNLOVI

Jméno a příjmení: 
DOHNLOVI
DOBRÝ DEN, OSOBNĚ POVAŽUJEME UMÍSTĚNÍ TAKOVÉ STANICE ZA NECITLIVÉ VŮČI LIDEM, KTEŘÍ BYDLÍ V OKOLÍ. PROČ SE TAKOVÉ ZAŘÍZENÍ NEUMÍSŤUJE DO OBLASTI, KTERÁ NENÍ OBYDLENÁ ? CHTĚLI JSME SI KOUPIT DŮM V TÉTO LOKALITĚ ALE UPŘIMNĚ ŘEČENO, NÁS TO ODRADILO. NEDOKÁŽEME SI PŘEDSTAVIT DÁT VEŠKERÉ ÚSPORY, PŘÍPADNĚ SE I ZADLUŽIT A PAK DÝCHAT SMRAD Z TOHOTO ZAŘÍZENÍ.PAMATUJEME SI REPORTÁŽ V TELEVIZI, KTERÁ BYLA Z OBCE, NEDALEKO TAKOVÉHO ZAŘÍZENÍ. TI LIDÉ BYLI CHUDÁCI, BEZ MOŽNOSTI SE NĚČEHO DOVOLAT. JE REÁLNÉ, ŽE TA STAVBA TAM NEBUDE ?
Odpověď: 

Dobrý den, nové vedení města již aktivně vstoupilo do plánovaného záměru výstavby bioplynové stanice v lokalitě na Trnci. V rámci procesu posuzování vlivu tohoto záměru na životní prostředí jsme jasným způsobem demonstrovali obavu o vhodnost umístění tohoto zařízení a jeho vlivu na životy a majetky našich spoluobčanů v místě plánované výstavby a jeho okolí. Město se postavilo za své občany i jednotlivá občanská sdružení a podpořilo jejich připomínky k projektu, ke kterým připojilo také množství svých. Na svém posledním jednání vyslovila městská rada s tímto záměrem nesouhlas právě z důvodu negativního dopadu záměru na životní podmínky občanů města Tišnova v této lokalitě a nesouladu záměru s výkladem příslušného regulativu v územním plánu. Teď je vše na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, konkrétně na Odboru životního prostředí, jaké bude konečné stanovisko v procesu EIA. Věřím však v profesionalitu jeho úředníků a v to, že se našimi připomínkami budou důkladně zabývat.

Jan Schneider
starosta města

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Komůrka

Jméno a příjmení: 
Komůrka
Dobrý den, rád bych upozornil na pravidelně přeplněné kontejnery na tříděný odpad u křižovatky ulic Dlouhá a Formánkova. Nešlo by přidat pár kontejnerů nebo zvýšit frekvenci vývozu odpadu? Děkuji.
Odpověď: 

Děkuji za upozornění. Stanoviště u křižovatky ulic Formánkova a Dlouhá patří k více využívaným stanovištím. Doporučuji využít další blízká stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. V podzimních měsících minulého roku vzniklo stanoviště na konci ulice Marie Pavlíkové a nezaplněné bývá i stanoviště u Domu s pečovatelskou službou na ulici K Čimperku. Kontejner na plasty bývá zpravidla volný i na křižovatce ulic Dlouhá a K Čimperku.
Při kontrole bylo také shledáno, že využitelné složky komunálního odpadu nejsou ve velké míře dostatečně objemově minimalizovány, především nejsou sešlapávány některé PET lahve a jsou vhazovány celé krabice. Při nárazové produkci většího množství velkých krabic - objemného odpadu (např. od nábytku) doporučuji tento využitelný odpad odvést přímo na sběrný dvůr (Wágnerova 1543). Stav budeme samozřejmě nadále sledovat a případně učiníme opatření.
V měsíci červnu plánujeme spustit pytlový motivační sběr plastů, který by měl "odlehčit" žlutým kontejnerům. Více informací připravujeme do květnového čísla TN a na webové stránky města.
Ing.Václav Drhlík

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Slaninová

Jméno a příjmení: 
Slaninová
Dobrý den, znovu ke hřišti Dlouhá - Fománkova: nejprve chci poděkovat za slíbený alespoň jeden odpadkový koš a za opravu některých rozbitých atrakcí, která právě probíhá. Mám ovšem další připomínku týkající se laviček. Jsou ukotveny v betonových panelech, které vyčnívají nad povrch!!! Kolem nich ještě vlivem deště vzniká díra. Je jen otázkou času, kdy si tam nějaké dítě rozbije hlavu nebo zlomí nohu. Určitě mají být tyto betonové panely zasypány hlínou, snad i zatravněny. Prosím o revizi. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,
paní Slaninová děkuji vám za podnět k nápravě stavu na dětském hřišti – ulice Formánkova.
Hlína po ukotvení laviček běžně „sedá“. Zemina bude doplněna v průběhu několika dnů a bylo s tím již počítáno. Pokud máte další technické připomínky a chcete urychlit řešení problémů pište prosím na udrzba@tisnov.cz
S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Stránky