Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Katka

Jméno a příjmení: 
Katka
Dobrý den, prosím o radu, na koho se mohu obrátit v případě, že úředník pochybil ve své práci a zneužil své funkce k prosazení vlastního zájmu na úkor občana? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,
pošlete mi, prosím, stručný popis této situace přímo na jan.schneider@tisnov.cz. Váš podnět okamžitě prošetřím. Děkuji.
Jan Schneider, starosta

Datum odpovědi: 
28.11.2011

Lucie D.

Jméno a příjmení: 
Lucie D.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč nejsou v centru Tišnova veřejné WC (funkční, udržované, čisté) a proč nebylo vybudované WC například v nové pasáži s obchodem TESCO? Jako nastávající matka vnímám tento problém ještě palčivěji. Lidé si stěžují, že musí chodit až na nádraží, kde se platí 10Kč což je oproti Brněnským nákupním centrům dvojnásobek. Je možné podat žádost ohledně této problematiky do návrhů týkajících se rozpočtu na rok 2012? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,
problém s absencí plnohodnotných veřejných toalet intenzivně vnímáme. Nepříliš čisté a omezeně fungující veřejné toalety vedle bufetu na ul. Brněnská jsou opravdu problematické, soukromý majitel má sice vůči městu určitou smluvně uzavřenou povinnost, ale tento model již dlouhodobě nefunguje. Veřejné toalety v prodejně TESCO jsou věcí investora, kterým bohužel město nebylo, proto nemohlo jejich vznik ovlivnit. To stejné platí o budově Českých drah. Diskutujeme nyní o určitých možnostech rekonstrukce náměstí, která musí zcela logicky s výstavbou tohoto zařízení počítat. Během nejbližší doby by mohla vzniknout studie a následně projekt. Potýkáme se však zejména s nedostatkem financí, snad se ale vše nakonec podaří a maximálně do dvou let k této rekonstrukci dojde. Do té doby se budeme snažit alespoň při různých akcích na náměstí zajišťovat toalety přenosné. Při čtení obdobných stesků z řad občanů města mne vždy napadá, co vlastně dělali po dlouhá léta naši předchůdci ve vedení města, když je zde stále tolik (a oprávněných) požadavků na investice do základní infrastruktury města. Bohužel jsme ztratili mnoho let, během kterých jiná města i za pomocí dotací vše potřebné vybudovala.
S pozdravem
Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
27.11.2011

Sysel Miloš

Jméno a příjmení: 
Sysel Miloš
Vypisujete výběrové řízení na "pracovníka" Tišnovské televize. Je tedy pravda, že dosavadní pracovník, pan Tichý, už v Tišnovské televizi nepracuje? Osobně toho člověka neznám, ale kdo dokáže udělat poutavá zpravodajství, naučné filmové seriály o okolní přírodě, památkách s minimem prostředků, získat pro to fundované lidi v podstatě zdarma, ten zaslouží obdiv a úctu, a kdyby ve vašich mladých hlavách byl jen matný stín moudrosti, takového člověka byste odejít nenechali. Že by začalo v Tišnově platit, co funguje a má cenu musí skončit?
Odpověď: 

Dobrý den,
pan Tichý podal v souladu se zákonem výpověď z pracovního poměru, což je jeho právo a proto nehodlám toto jeho rozhodnutí komentovat. Stejně tak Vaši narážku, která je jen dalším nesmyslným útokem po urážlivém emailu, který jste před nedávnem rozeslal členům městské rady. Tišnovská televize udělala pod vedením pana Tichého a jeho spolupracovníků za dobu své existence obrovský kus práce a já pevně věřím, že všechny oblíbené pořady budou nadále pokračovat bez ohledu na to, kdo výběrové řízení vyhraje.
S pozdravem
Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
27.11.2011

Zdeněk Bumba

Jméno a příjmení: 
Zdeněk Bumba
Dobrý den. Před cca 3. týdny jsem zde pokládal dotaz. Proč mě nebylo stále odpovězeno????????
Odpověď: 

Dobrý den,
omlouváme se, informační fórum mělo v souvislosti s přechodem na nový web města určité technické problémy a vložené dotazy se asi měsíc nezobrazovaly. Pokud Vás mohu poprosit, vložte dotaz znovu, obratem Vám odpovíme. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
27.11.2011

Mach

Jméno a příjmení: 
Mach
Dobrý den. Dotaz je stručný:proč chybí fotografie členů zastupitelstva na www stránkách města?Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,
někteří členové zastupitelstva svoji fotografii nedodali. V současnosti připravujeme nové focení tak, aby byly fotografie kvalitnější a především stejné.
S pozdravem
Jan Schneider
starosta

Datum odpovědi: 
27.11.2011

Josef Zapletal

Jméno a příjmení: 
Josef Zapletal
Dobrý den před dvěma měsíci jsem si koupil domek na Tišnovsku bohužel jsem nestihl nachystat dřevo na topení.chtěl bych vás poprosit jestli se dá v okolí Tišnova zakoupit dřevo na topení . Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Dobrý den,
dřevo si můžete zakoupit v našem sběrném dvoře na ulici Wágnerova 1543.
Cena za m3 je 400Kč včetně DPH. Upozorňuji na skutečnost, že se jedná o větší špalky. Dřevo bylo vytěženo loňskou zimu a jde převážně o měkké dřevo horší kvality. V okolí Tišnova se jinak nachází spousta firem dodávajících palivové dříví. Jistě vám pomohou i ve firmě ESTOP s.r.o
Na Mlékárně 882, 666 01 Tišnov
Tel: +420 549 41 04 20 Fax: +420 549 41 14 20
Otevřeno: Po-Pá: 7:30 - 17:00 hod.
Sobota: 8:00 - 12:00 hod.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
25.10.2011

Aneta Rosenbergerová

Jméno a příjmení: 
Aneta Rosenbergerová
Dobrý den, jaká je výše poplatku za psa v Tišnově, do kdy a kde se poplatek musí uhradit a jakou formou? Děkuji za odpověď, Rosenbergerová
Odpověď: 

Dobrý den,
dle obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 5/2010 o místním poplatku ze psů poplatková povinnost místního poplatku ze psů vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců nebo bylo započato držení psa staršího. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Při změně trvalého pobytu platí poplatník poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy se na území města Tišnova přihlásil k trvalému pobytu v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců, po které byl na území města Tišnova přihlášen k trvalému pobytu.
Poplatník je povinen podat ohlášení ke vzniku poplatkové povinnosti správci poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti – finanční odbor Městského úřadu v Tišnově

Poplatek je splatný bez vyměření do 30. dubna kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatek je splatný na účet města č.ú. 19-1425641/0100 nebo v hotovosti do pokladny města nebo složenkou.
Variabilní symbol při úhradě na účet je 1341, specifický symbol je vygenerované číslo ze souboru poplatníků nebo rodné číslo poplatníka.
Jelikož neuvádíte více informací o své osobě které mají vliv na výši poplatku (důchodce, počet psů atd.) zaslal jsem vám ceník i formulář pro přihlášení do emailu.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
25.10.2011

Josef

Jméno a příjmení: 
Josef
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat pana Klusáka, kdy budou opraveny dlážděné vozovky na Riegrově a Černohorské ulici. Je to otřesný tankodrom a člověk místo sledování provozu kouká po dírách. U některých už drhne i spodek auta a čekám, kdy urazím šroub na olejové vaně. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den,
Na podobný dotaz jsem již odpovídal nedávno a bohužel stále platí, že zmíněné komunikace jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a údržbu i opravy provádí Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace. V průběhu minulého měsíce došlo alespoň k částečné opravě na ulici Brněnská. Můj dotaz zda bude podobně opravena ulice Riegrova byl směřován na vedoucího místního pracoviště SUS Jmk pana Ing. Janečka.
V odpovědi uvedl, že v letošním rozpočtu již žádné prostředky na podobné opravy vyčleněny nemá a vše je také závislé na množství prostředků které si vyžádá zimní údržba. Během příštího týdne budu mít jednání se zástupcem SUS Jmk a budu vaše podněty prezentovat i na tomto jednání.

To je nyní k vašemu dutou vše.

S pozdravem
Radovan Klusák
místostarosta

Datum odpovědi: 
25.10.2011

DOHNALOVI

Jméno a příjmení: 
DOHNALOVI
Napadlo nás ještě možné řešení.Vždyť změna územního plánu v této oblasti s jiným využitím pozemků by stavbu mohla zakázat a byla by situace vyřešena jak pro ty, co už zde bydlí, tak pro ty, co se mají zájem přistěhovat.Toto je v plné kompetenci obce. Jaký na tento návrh máte názor ?
Odpověď: 

Změna územního plánu není jednoduchý proces a minimálně z hlediska délky jeho trvání je tento postup v tuto chvíli spíše nereálný. Jak jsem již ale psal, městská rada se zabývala možným nesouladem záměru s výkladem příslušného regulativu "/x" v územním plánu v této konkrétní lokalitě. Ještě čekáme na právní rozbor, zda a v jaké míře je možné v této lokalitě podmínky regulativu specifikovat natolik, že tam nebude výstavba bioplynové stanice ani jiného podobného zařízení možná.

Jan Schneider
starosta města

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Dušan Balák

Jméno a příjmení: 
Dušan Balák
Dobrý den, chci se zeptat zda by bylo možno umístit na křižovatku ulice Riegrova a náměstí 28.října (k potravinám u Chronců) zrcadlo. Když přijedete na křižovatku po ulici Dvořáčkova, tak není vidět přes zaparkovaná auta, jestli nejede něco od náměstí míru(zprava). Jsem pravidelně svědkem nebezpečných situací na této křižovatce. Je umístění zrcadla v kompetenci města? Nebo musím podat podnět někde jinde? Děkuji za odpověď. s pozdravem Balák
Odpověď: 

Umístění zrcadla při výjezdu z ulice Dvořáčkova je skutečně v kompetenci města .
Rozhled v této křižovatka omezují auta, která parkují v hrdle křižovatky
a tím porušují pravidla provozu na pozemních komunikacích.
I přes tato zaparkovaná auta však výhled není omezen do takové míry,
aby to vyžadovalo instalaci zrcadla.
Zrcadlo by muselo být umístěno na protějším chodníku, což je větší dohledová vzdálenost a proto by muselo být větších rozměrů.
Z těchto důvodů se zatím neuvažuje o instalaci zrcadla v této křižovatce.

Dvořáček

Datum odpovědi: 
20.10.2011

Stránky