OZNÁMENÍ k návrhu rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2020 bude projednán na zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2019. Tyto dokumenty jsou v plném rozsahu pro občany k nahlédnutí v úřední dny v termínu od 2.12. do 13.12.2019 na Finančním odboru MěÚ Tišnov, na úřední desce a internetových stránkách města.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2020 mohou občané vyjadřovat písemně na adresu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 111, prostřednictvím elektronické pošty na adresu petra.juzova@tisnov.cz ve stanovené lhůtě do 13.12.2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, kde bude návrh rozpočtu schvalován.

Datum vytvoření: 29.11.2019 / Datum změny: 29.11.2019